Radio România 85 (11)

istoria radioului la radio3net liber sa spun 85 ani 2013 1 noiembrie

ANII 1979–1983

1979

19 ianuarie: În cadrul emisiunii „Tribuna Radio – 1979, o nouă treaptă în dezvoltarea multilaterală a patriei” se dezbate tema: „Forţa de muncă folosită raţional şi eficient în interiorul dezvoltării susţinute a economiei – democraţia muncitorească în acţiune”.

21 ianuarie: Se transmit noi emisiuni din ciclul „Revista Literară Radio”: „Idealul unităţii ţionale reflectat în spiritualitatea românească” şi „Răspunderea activă faţă de societate, implicarea directă în actualitate imperative ale muncii creatorului de artă”.

25 ianuarie: Pe Programul 2 emisiunea „Incursiuni în realităţile lumii contemporane” tratează următoarele subiecte: „Umanismul politicii noastre externe”; “Cultura în umanizarea relaţiilor internaţionale”; “Faţa invizibilă a lumii”; “Adâncirea contradicţiilor în viaţa internaţională actuală”.

28 februarie: Emisiunea „Radiomagazin” are ca temă: „Profundele transformări revoluţionare în agricultura românească – 30 de ani de la începerea cooperativizării agriculturii”.

Martie: La aniversarea a 50 de ani de la prima emisiune de Teatru radiofonic (18 februarie 1929) se subliniază rolul PCR pentru educarea socialistă a maselor şi de îmbogăţire a tezaurului inestimabil de valori transmis sub emblema „Teatru Românesc”.

5 martie: Pe Programul 2 se transmite emisiunea „6 martie 1945 – 6 martie 1979” cu tema: „Poporul, făuritorul propriei sale istorii”.

24 aprilie: Emisiunea „Mărturii contemporane” prezintă modalităţile de extindere ale lucrului simultan la mai multe maşini.

Iunie: Pe Programul 1 se transmite emisiunea „Radioprogramul satelor” care prezintă viaţa rurală românească ,,la 35 de ani de la eliberarea satelor”. Programul mai cuprinde şi reportaje despre activitatea consiliilor unice agro-industriale, investiţiile în agricultură şi căminul cultural sătesc.

15 iunie: În cadrul emisiunii „Coordonate economice” se dezbate subiectul: Productivitatea muncii, indicator al eficienţei creşte spiritul gospodăresc.

27 iunie: Emisiunea „Pagini din lupta împotriva fascismului” prezintă momentele premergătoare insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste de la 23 August 1944.

Iunie: „Reflexele timpului”, o emisiune despre oameni şi faptele actualităţii socialiste.

Iulie: Pe programul 2 se transmite emisiunea „Coordonatele viitorului nostru” având ca temă al XII-lea Congres al PCR.

August: Sub genericul „23 august 1944–23 august 1979” se transmite emisiunea „Civilizaţia socialistă de la concept la fapt concret”.

21 august: Se transmite emisiunea „23 august 1979–23 august 1979” cu titlul: „România socialistă – stat al oamenilor muncii, independent, suveran”.

22 august: Opera teoretică, gândirea social-politică a preşedintelui Nicolae Ceauşescu sunt prezentate în emisiunea „Demiurg al României contemporane”.

23_august_

23 august: Pe Programul 2 emisiunea „Emblemele evului socialist” prezintă tema: „Inscripţii la chipul de mâine al patriei, strălucit pergament în Directivele congresului al XII-lea al PCR”.

Septembrie: Documentele Congresului al XII-lea sunt dezbătute în diverse emisiuni: „Orele serii”, „Student club”, „Clubul pasionaţilor”, „Azi în România”.

20 septembrie: Transmisiuni directe de la Festivalul Internaţional „George Enescu”, ediţia a VIII-a.

Octombrie: Se transmit emisiunile: „Partidul Comunist Român – inima şi conştiinţa naţiunii noastre socialiste la înălţimea misiunii istorice”; „Partidul Comunist Român – centrul vital al naţiunii noastre socialiste”; „Imperativul istoric al dezarmării, păcii şi colaborării internaţionale”.

Noiembrie: Emisiunea „Semnături în contemporaneitate” îndeamnă la realegerea în funcţia de secretar general a tovarăşului Nicolae Ceauşescu.

19 noiembrie: Toate cele trei Programe Radio transmit in direct lucrările Congresului al XII-lea al PCR orele (9.00–15.00).

21 noiembrie: Ediţie specială a emisiunii „Partidul – fierbinte omagiu tineresc”.

Decembrie: Se difuzează emisiunea: „Mobilizare exemplară – efort maxim pentru înfăptuirea Hotărârilor Congresului al XII-lea”.

carlo zecchi

Carlo Zecchi

Dintre concertele stagiunii Orchestrelor Radio se rețin festivalurile Mozart din 30 ianuarie 1979 și 14 iunie 1979, ultimul avându-l ca invitat pe marele dirijor italian Carlo Zecchi. În 7 iunie 1070, sub bagheta lui Iosif Conta, violonista Lola Bobescu interpretează Concertul de Brahms. În 29 septembrie Iosif Conta dirijează poemul simfonic Vox Maris de George Enescu și Simfonia a IX-a de Beethoven, având soliști renumiți: Sheila Armstrong, Penka Dilova, Reiner Goldberg, Gheorghe Crăsnaru.

lola bobescu

Lola Bobescu

1980

Emisiunea „Radiocabinet de informare şi documentare” cuprinde teme despre politica de investiţii şi amplasarea raţională a forţelor de producţie şi resorturile autodepăşirii.

Pe Programul 2 se transmite emisiunea „În temeiul legii electorale”, din cuprins: votul universal, egal, direct şi secret.

Apare o nouă emisiune pe teme de politică „Frontul democraţiei şi unităţii socialiste – coeziunea naţiunii noastre”.

„Revista literară radio” prezintă manifestările asociaţiilor scriitorilor organizate în întâmpinarea alegerilor.

Ianuarie: Alegerile din martie sunt prefaţate de noi emisiuni pe Programele 1 și 2: „Noi, judeţul, ţara la 9 martie ne alegem deputaţii”; „9 martie 1975 – 9 martie 1980”, cu tema: perfecţionarea relaţiilor sociale socialiste – cadru al afirmării şi dezvoltării personalităţii umane.

Ianuarie: „Noi despre noi înşine”, o discuţie cu studenţii în zilele premergătoare alegerilor.

Ianuarie: Pe Programul 2 se difuzează emisiunea culturală „Ateneu”, cu rubricile „Cântarea României”; „Cultura, bun al întregului popor şi creaţie a acestuia”; „Amfiteatrele hărniciei”, „Amfiteatrele cunoaşterii”.

Ianuarie : Emisiunea „Club Univers 20”, promovează extinderea în producţie a aplicaţiilor noilor metode fizice de laborator; radioastronomia revoluţionara şi concepţiile despre Univers.

Ianuarie: Pe Programul 3, dedicat tinerilor se transmite emisiunea „Student club” cu tema: pregătirea zilelor Unirii.

Ianuarie: Şi radiojurnalele îşi schimbă structura pentru scrutinul din martie. Acestea se difuzează sub genericul: Ţara se pregăteşte de alegeri.

Ianuarie: Emisiunea „Afiş electoral” se transmite pe ambele canale, din cuprins: egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor ţării.

Ianuarie: Concentrarea şi specializarea consiliilor unice agro-industriale sunt prezentate în cadrul emisiunii Tehnica şi organizarea în agricultura.

Ianuarie: Emisiunea „Idei şi dialog”, din cuprins: cercetarea socio-economică şi organizarea ştiinţifică a producţiei.

Ianuarie: Implicarea activă a tinerilor la viaţa socială şi politică a ţării şi la alte acţiuni patriotice este prezentată pe Programul 3 la „Participarea directă”. Emisiunea se desfăşoară sub forma unei dezbateri cu tineri de diferite profesii.

26 ianuarie: Pe Programul 1, la ora 21.00 se difuzează un spectacol muzical-literar în care sunt accentuate, proslăvite marile succese obţinute de poporul român pe calea socialismului sub conducerea partidului şi a secretarului său general, Nicolae Ceauşescu.

Februarie : Continuă difuzarea emisiunilor de propagandă electorală:  „Afiş electoral”, din cuprins: industrializare-urbanizare.

Februarie: Agenda electorală se transmite zilnic pe programul 3 în cadrul emisiunilor: „Club Univers 20”; „Student Club”; Meridian-club”; „Clubul curioşilor”; „Clubul pasionaţilor”; „Clubul invitaţilor”.

Februarie: „Votul nostru viitorul comunist al patriei”.

Februarie: „Alegeri 80”, cu tema : România – societate a muncii libere, a umanismului socialist..

24 februarie: „Revista literară radio” invitată la „Cultivarea prin opere originale şi valoroase a înălţătorului sentiment al dragostei de patrie si popor.”

Martie: La „Universitatea Radio”, ”Organizaţiile Democraţiei şi Unităţii Socialiste” prezintă modul de participare activă, organizată a tuturor cetăţenilor în viaţa politică a ţării.

Martie: Apare o nouă emisiune pentru tineri : „Clubul invitaţilor”. Din cuprins: „E tinereţea noastră partidului datoare”. La şcoala înaltă a spiritului revoluţionar , Partidul Comunist Român – educatorul.

9 martie: Se transmit în direct reportaje de la secţiile de votare. Emisiunile se desfăşoară sub genericul „Trăiască victoria în alegeri a frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste”.

17 martie: Pe programul 1, de luni până sâmbătă, se difuzează un ciclu de emisiuni „1965-1980: anii cei rodnici din istoria patriei”. Este dezbătută o temă predilectă a democraţiei socialiste: participarea activă a maselor la viaţa politică, economică şi socială a ţării.

21 aprilie: Emisiunea „Cronica ideilor”, din cuprins: „Politica PCR de aplicare creatoare a marxism-leninismului în condiţiile României”.

24 aprilie: La „Orele serii” se anunţă noile cote ale eficienţei în producţie.

25 aprilie: Pe Programul 1, „Coordonate economice”, din cuprins: panoul de onoare al întrecerii socialiste; succese ale oamenilor muncii, ritm susţinut pe şantierele de construcţii industriale; reducerea importului, activitate prioritară.

1 mai: Programul 3 transmite o ediţie specială: tineretul primăvara ţării; la vetrele neatinse ale muncii; 1 mai în conştiinţa tinerei generaţii; aici tinerii şi-au pus semnătura; meridianele tinereţii.

8 mai: Cu ocazia aniversării partidului Programul 1 transmite noi cicluri de emisiuni: „Partidul – arhitectul vieţii”.

„Tribuna Radio”, din cuprins: „PCR stegarul luptei pentru independenţă şi suveranitate naţională”.

„Istoria – cartea iubirii de patrie”, având ca temă: unitatea, independenţa şi suveranitatea naţională – permanente ale gândirii şi acţiunii tinerei generaţii”.

7 iunie: În cadrul emisiunii „Orele serii” se difuzează o serie de anchete sub genericul „Investiţiile”.

Noiembrie: Se transmit noi emisiuni muzicale: „Tineri muzicieni”, emisiuni consacrate tinerilor amatori ; „Biografii ale cântecului”, emisiune de informare şi educaţie în muzică uşoară ; „Discul şi cartea sub semnul cerinţelor educative”.

Noiembrie: Emisiuni dedicate Centenarului Mihail Sadoveanu.

24 noiembrie: Pe Programul 2 emisiunea bilunară „Cum funcţionează instituţiile democraţiei socialiste”.

1 decembrie: „Armonii corale” – emisiune difuzată bilunar, luni, Programul 1, ora 12.35.

29 decembrie : Noua emisiune de reportaje şi comentarii: „Antena tineretului”, din cuprins: „Raport utecist în frontul muncii pentru ţară.

În cadrul emisiunii „Studioul politico-ideologic”, se prezintă „Cincinalul 1976-1980; spirit revoluţionar în acţiune”.

Pe Programul 3, pentru Tineret, se difuzează emisiunea „Cronica ideilor”, din cuprins: „România pe drumul progresului şi prosperităţii (opţiuni fundamentale în politica internă şi extern a partidului şi statului nostru).

În anii ’70 și începutul anilor ’80, cele trei canale ale Radiodifuziunii difuzau 56 de ore pe zi: 24/24 pe Programul 1, 19 ore pe Programul 2 și 11 ore pe Programul 3.

1981

Ianuarie: Emisiunea „Racord cu viitorul”, din cuprins: „Comuniştii promotorii consecvenţi ai spiritului revoluţionar”. Sub genericul : „Cincinalul noii calităţi şi al eficienţei” începe difuzarea unor emisiuni specifice: „Noul mecanism economico-financiar, cerinţe şi priorităţi”, luni, Programul 1, ora 16.25; „Întrecerea socialistă la cota anului 1981; lucru simultan la mai multe meserii. Marţi, Programul 1, ora 16.20 ; „Recuperare, recondiţionare, refolosire”. Miercuri, Programul 1, ora 16.20; „Productivitatea muncii, izvor al bogăţiei naţionale”. Vineri, Programul I, ora 16.20.

6 ianuarie: Pe Programul 1 se transmite emisiunea „Memoria pământului românesc”, cu tema „Rolul istoric al partidului în viaţa poporului”.

La „Universitatea radio”, se prezintă planurile de dezvoltare pe următorii 5 ani: „1981–1985 – orizonturi noi ale civilizaţiei noastre socialiste: societate, stat, politică, mod de producţie, tip de proprietate, mod de viaţă.

7 ianuarie: Din cuprinsul emisiunii „Studioul politico-ideologic”, 1981-1985, dimensiuni economice, semnificaţii sociale, agenda muncii politice, mecanismul jafului imperialist, capitalismul, aparenţe înşelătoare, realităţi amare.

11 ianuarie: Cincinalul în agricultură este prezentat ca o adevărată revoluţie în mediul rural. Emisiunea pentru agricultori „Radioprogramul satelor”, se transmite pe Programul 1 de la ora 8.00.

26 ianuarie: Programele 1, 2 şi Canalul de Tineret transmit emisiuni speciale dedicate aniversării zilei de naştere a lui Nicolae Ceauşescu: „Om între oameni pentru oameni om” ; „Omagiu omului de oameni”, pagini corale ; „De slavă şi de mulţumire vers şi cânt pioneresc, preşedintelui ţării” ;

„Clubul adolescenţilor”, din cuprins: „Omagiu partidului, omagiu întâiului comunist al ţării”.

muzeul-national-de-arta

26 ianuarie: Debutează o emisiune de educaţie artistică : „Capodopere ale artei româneşti şi universale în muzeele din ţara noastră”.

Februarie: Formaţiile muzicale ale Radioteleviziunii încep o serie de concerte cu public în mai multe oraşe, „pentru muncitorii de acolo”.

Februarie: Pe Programul 3 începe o nouă emisiune dedicată „tinerilor iubitori ai radioelectronicii”.

Februarie: Se difuzează emisiuni sub genericul: „În întâmpinarea celui de al II-lea Congres al consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii ţărănimii. Programul 1.

În grila de programe a Radioului apar alte emisiuni pentru săteni: „Cum ne pregătim pentru recoltele viitoare?” ; „Tehnică şi organizare în agricultură” ; „Înnoiri în viaţa satului contemporan”.

Februarie: Noi emisiuni dedicate „Daciadei” sub genericul „Sub culorile Daciadei”.

Martie: O nouă emisiune consacrată limbii române: „Extemporal radiofonic la … limba română ! ”

Martie: Cu prilejul zilei de 8 Martie se difuzează o serie de emisiuni: „Omagiul ţării femeilor ţării” ; „Femeile patriei, opţiuni şi angajare revoluţionară” ; „Inima şi conştiinţa femeii consacrate patriei socialiste”.

Martie–aprilie: Programul 1 difuzează emisiuni în cinstea aniversării PCR: „Rolul istoric al partidului în viaţa poporului român în cadrul emisiunii „Memoria pământului românesc” ; „60 de trepte spre viitorul comunist al României” în emisiunea „Poezia – glas al cetăţii” ; „Ctitor de cultură şi civilizaţie socialistă” în emisiunea „Revista literară radio”.

Martie–aprilie: Informaţii despre „Campania agricolă de primăvară” sunt transmise zilnic în jurnale, buletine de ştiri şi alte emisiuni speciale.

Mai: Se difuzează noi emisiuni dedicate muncii : „Fapte de muncă în întâmpinarea Congresului Oamenilor Muncii” ; „Consiliile Oamenilor Muncii”; „Panou de onoare al întrecerii socialiste”.

22 mai: Pe Programul 2 se transmite prima emisiune „Idei – Concepte – Confruntări”.

1 iunie: Se difuzează emisiuni dedicate „Zilei Internaţionale a copilului”: „M-am născut în România” ; „Pace pentru toţi copiii lumii”.

Iulie: În fiecare zi se transmit ediţii speciale consacrate hotărârilor „Congresului Consiliului Oamenilor Muncii”.

Iulie: „Universiada Bucureşti 1981”, competiţie sportivă. Zilnic sunt transmisiuni diferite, informaţii, ştiri: „Universiada ’81” ; „La start Universiada de vară”.

Iulie: Emisiunile pentru copii au ediţii de vacanţă: „Microfonul pionierilor”; „Paşi spre viitor”.

August: Radiojurnalele şi emisiunile de actualităţi transmit ştiri, reportaje, ediţii speciale „consacrate oamenilor muncii în întrecerea socialistă”.

August: Încep emisiunile de propaganda care prefaţează ziua de 23 august: „Prin slova tipărită, prin viu grai, pe calea undelor – cuvântul partidului !” ; „Umanismul revoluţionar, sinteză a spiritualităţii societăţii noastre socialiste”.

„23 August 1944–23 august 1981, impetuos progres economic şi social. Concepţie originală, profund ştiinţifică la temelia strategiei creşterii şi modernizării economiei naţionale” ; „23 August 1981 Poporul asigură ridicarea României pe noi trepte de progres”.

6 august: Se difuzează în premieră înregistrarea integrală a oratoriului „Tudor Vladimirescu” de Gheorghe Dumitrescu, simultan pe Programul 2 şi 3, la ora 19.30.

19 august: Cele trei canale difuzează emisiuni dedicate Centenarului George Enescu: „Chemările capodoperelor”; „Clio şi Euterpe – scriitori români despre George Enescu” ; „Biografia unei capodopere”;

Septembrie: Debutează un nou ciclu de emisiuni – serial de anchete sociale: „A trăi prin munca şi gândirea ta” ; „Problemele fundamentale ale construcţiei socialiste în ţara noastră” ; „A fi revoluţionar – a fi tânăr comunist”.

„George Enescu de la Poema Română la Simfonia de cameră”, program muzical care se transmite pe tot parcursul lunii septembrie.

Septembrie: Debutează o nouă emisiune săptămânală, vinerea pe Programul 1, ora 18.05: „Idealul muzicianului – slujirea patriei şi a culturii naţionale”.

Septembrie: Se transmit concertele Festivalului Internaţional „George Enescu”.

Noiembrie: Se difuzează zilnic reportaje, ştiri, transmisiuni directe sub genericul: „Pentru dezarmare şi pace – o nouă şi strălucită iniţiativă a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a României Socialiste”.

Noiembrie: Emisiuni dedicate „Noii revoluţii agrare”.

Noiembrie: Se transmit ediţii speciale de la Plenara comună a CC al PCR”.

1 noiembrie: Emisiuni dedicate zilei recoltei: „Oamenii ogoarelor raportează – sărbătorind munca de peste an, chibzuim asupra rezultatelor viitoare”.

Decembrie: Emisiuni difuzate în cinstea aniversării RSR: „Raport muncitoresc- ţărănesc în întâmpinarea zilei Republicii” ; „Sub nimbul de lumină al Republicii”.

iosif conta

Iosif Conta

În stagiunile 1981–1982 și 1982–1983, la Sala Radio are loc un eveniment memorabil al vieții muziale românești : pentru prima dată în România se prezintă integral Tetralogia „Inelul Niebelungului” de Richard Wagner sub formă de opere în concert : dirijor Iosif Conta, Orchestra Radio, redutabili soliști români și străini, toate instrumentele prevăzute de compozitor în partitură. Cele patru opere au fost programate astfel : 17 decembrie 1981, Aurul Rinului; 11 martie 1982, Walkiria; 10 martie 1983, Siegfried; 23 și 25 iunie 1983, în două părți, Amurgul zeilor (cu titlul schimbat pe afiș, Crepusculul zeilor).

amurgul zeilor afis radio

 1982

Apare revista de program „Teleradio“

Ianuarie: Emisiuni difuzate „în spiritul expunerii tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Plenara CC al PCR şi Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale”: „Întrecerea socialistă la cota anului 1982; creşterea exportului, reducerea importului, cerinţe ale unei economii moderne echilibrate”; „Realizări de prestigiu ale creaţiei tehnice româneşti” ; „Noul mecanism economico- financiar, cerinţe şi priorităţi, ordine, disciplina, spirit de răspundere la organizarea şi efectuarea la timp a reparaţiilor utilajului minier”.

1 februarie: Pe Programul 2 începe o emisiune dedicată istoriei muzicii uşoare româneşti „Cântecul românesc – tradiţii, realităţi, perspective”.

Martie: Se difuzează emisiuni în sprijinul „activităţii politico-ideologice şi cultural-educative”: „Democraţia nouă – democraţia adevăraţilor stăpâni ai ţării” ; „Unitatea noastră – forţa noastră” ; „Două decenii de agricultură socialistă” ; Martie : Ziua Internaţională a Femeii este marcată prin emisiuni speciale: „Consemnări, gânduri de ziua femeii” ; „Jumătate plus unu din populaţia ţării” ; „Femeia – factor activ în progresul continuu al ţării” ; „Antologie poetică: lirică feminină”.

31 martie: Se difuzează emisiuni sub genericul „în spiritul expunerii tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Plenara CC al PCR.

Mai: Emisiuni dedicate Zilei de 8 Mai – Aniversare a PCR: – „Sub conducerea partidului, ţara îşi îndeplineşte destinul socialist”.

Iunie: Ştirile şi reportajele transmise prezintă teme despre producţie: „O iniţiativă muncitorească pe săptămână” ; „Noul mecanism economico-financiar” ; „Ritmicitate, adaptabilitate la cerinţele beneficiarului, factori esenţiali în realizarea şi livrarea produselor la export”.

Iunie: Emisiunile „Coordonate economice” şi „Radioprogramul satelor” sunt difuzate sub genericul: „Acţiuni hotărâte pentru transpunerea în viaţă a măsurilor stabilite la consfătuirea de lucru de la CC al PCR”.

Iunie: Sunt difuzate emisiuni în cinstea „Zilei Internaţionale a copilului”: „Cântec pentru planeta copilăriei” ; „Copilărie fericită”.

Iunie: Se difuzează emisiuni ce au ca subiect expunerea lui Nicolae Ceauşescu la Plenara lărgită a CC al PCR denumit „excepţional document programatic pentru activitatea revoluţionară a întregului partid, a întregului popor”.

Iunie: Se desfăşoară „Congresul Educaţiei Politice şi Culturii Socialiste” care este amplu ilustrat în emisiuni de radio : „Socialismul este opera conştientă a poporului, care se construieşte cu poporul, pentru popor”.

Iulie: Se transmit ediţii speciale dedicate aniversării Congresului al IX-lea al PCR.

August: Emisia Programului 1 se scurtează până la ora 3.00. Între orele 23.30 – 3.00 se difuzează „Non-stop muzical” cu buletine de ştiri la orele 24.00 şi 2.00. În zilele de sâmbătă emisia continuă până la ora 6.00, iar duminica până la ora 5.00.

August: Evenimentele de la 23 August 1944 sunt marcate în cadrul emisiunilor „Axe peste timp 1944–1982 – 38 de ani din vârsta ţării”.

August: Cu ocazia „Consfătuirii de lucru de la CC al PCR” se difuzează emisiuni specifice : „Reducerea consumurilor, valorificarea resurselor energetice secundare” ; „Gospodar – consiliul popular” ; „Contribuţii ale literaturii actuale la patrimoniul spiritual naţional” ; „Drumul spre o nouă calitate”.

Octombrie: Studioul de Radio Iaşi iniţiază ciclul radiofonic: „Momente din istoria teatrului românesc”. Emisiunea se difuzează marţea, de la ora 20.00.

Noiembrie: Emisiuni desfăşurate sub semnul „Conferinţei naţionale a PCR” şi al alegerilor de deputaţi în consiliile populare.

Decembrie: În cadrul emisiunii „De la 1 la 3” se realizează un circuit radiofonic în judeţele ţării sub genericul „Gândul, inima, faptele noastre Conferinţei Naţionale a Partidului”.

 1983

Ianuarie: Emisiuni închinate lui Nicolae Ceauşescu cu prilejul zilei sale de naştere: „Din milioane de inimi, vibrant omagiu” ; „Din gândirea social – politică a secretarului general tovarăşului Nicolae Ceauşescu – chezăşia marilor victorii socialiste” ; „Uniţi în trunchiul nemuritor de ţară” ; „Nicolae Ceauşescu fiu şi conducător iubit al poporului român”.

Ianuarie: Zilnic se difuzează ştiri, reportaje, ediţii speciale dedicate Conferinţei Naţionale a Partidului.

Martie: Emisiuni realizate în cinstea Zilei Femeii: „Femeia – prezenţă activă în viaţa politică şi social economică a României Socialiste” ; „Munca şi lupta noastră, iubirea noastră de viaţa, de progres şi pace” ; „Aportul femeii la creaţia tehnico-ştiinţifică”.

Aprilie: Personalitatea lui Nicolae Ceauşescu şi realizările socialiste sunt prezentate în emisiunile: „La panoul de onoare al muncii. Cu toate forţele pentru înfăptuirea planului de producţie a hotărârilor Conferinţei Naţionale a Partidului ; „Din gândirea social-politică a Preşedintelui României, tovarăşul Nicolae Ceauşescu”; „Creşterea statutului democraţiei muncitoreşti în conducerea vieţii economico-sociale”; „Concepţia materialist-dialectică baza ideologică a politicii şi activităţii PCR. Criteriile progresului în societatea socialistă multilateral dezvoltată”

Mai: Emisiuni dedicate zilei de 1 Mai şi Zilei Partidului: „Socialismul, forma cea mai înaltă de patriotism. Personalităţi ale culturii româneşti celebrând marile izbânzi în edificarea noii orânduiri” ; „Azi o aniversare scumpă: 62 de ani de la făurirea partidului nostru comunist” ; „PCR – educatorul şi îndrumătorul tinerei generaţii”; „Partidul glasul biruitor al României”.

Mai: Sub genericul „35 de ani de la naţionalizarea principalelor mijloace de producţie. 35 de ani de industrializare socialistă” se difuzează emisiuni „consacrate dezvoltării economico – sociale a ţării pe baza trainică a industrializării socialiste”: „Oamenii muncii proprietari, producători, beneficiari” ; „Anotimpurile de rodnicie ale socialismului”.

11 mai: Prima ediţie a emisiunii „Meridiane radiofonice” – emisiune de actualităţi radiofonice din lume. Aceasta va înfăţişa săptămânal evenimente, oameni, preocupări, instantanee din lumea contemporană”.

Iunie: Sub semnul „Orientările şi cerinţele formulate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu la recentele şedinţe de lucru – program de muncă însufleţitor pentru îndeplinirea obiectivelor dezvoltării economico-socială a patriei” se difuzează zilnic emisiuni de ştiri şi reportaje.

Iunie: Se difuzează noi emisiuni culturale: „Cultura socialistă, izvor de valori ale patrimoniului spiritual românesc” ; „Dragoste supremă România” ; „Studioul de poezie – recital Lucian Blaga” ; „Semnături în contemporaneitate” ; „Ateneu Cântarea României”.

Iulie: Sub genericul „18 ani de la Congresul al IX-lea al PCR se difuzează emisiuni omagiale: „1965–1983, 18 ani – 18 zile pe un traseu al vieţii româneşti”; „1965–1983, 18 ani în epoca Ceauşescu, 18 ani de creaţie, demnitate şi cuceriri revoluţionare” ; „Satul românesc după cel de al IX-lea Congres al Partidului”; „1965–1983, Ceauşescu – România, nume înfrăţite în conştiinţa lumii” ; „Un bogat bilanţ al creaţiei literare în anii de la Congresul al IX-lea”

August: Emisiuni dedicate zilei de 23 August: „23 August la panoul de onoare al muncii” ; „23 August 1944– 1983. Un bilanţ glorios – măreţe împliniri socialiste, prestigiu internaţional fără precedent” ; „Tinereţea comunistă pe cel mai mare şantier al tineretului, Canal Dunăre – Marea Neagră”.

Octombrie: Emisiuni difuzate sub genericul „Pentru dezarmare, pentru pace”.

evocare-nichita-stanescu

Nichita Stănescu

În octombrie 1983, cu puțin timp înaintea morții sale (13 decembrie 1989), Nichita Stănescu citește un poem tulburător la Radio, acompaniindu-se la pian. În acest poem presentimentul morții este evident. Această ultimă înregistrare este cuprinsă pe CD-ul apărut la Editura Casa Radio, 57 de poeme rostite la Radio de Nichita Stănescu între 1964-1983, ediţie îngrijită şi prefaţată de regretatul critic literar Alexandru Condeescu (1950–2007). Postfaţă de Titus Vîjeu, 4 ediții (ultima în 2010), colecția „Biblioteca de poezie românească. Seria Colecţionarul de voci”. „Atunci când îşi spunea versurile, dar şi atunci când vorbea pur şi simplu, vocea lui Nichita, rostirea sacadată, pauzele, cadenţa inconfundabilă a versurilor scandate dădeau măsura unicităţii poetului. Pentru că Poetul trăia în propria lui Poezie.” „Nichita Stănescu vorbea despre vocea lui Eminescu. Despre vocea lui Nichita Stănescu vorbesc poemele sale. 57 dintre ele au fost adunate într-o carte elegantă, în roşu şi negru, o ediţie care restituie nu atât opera poetica, ci poezia rostirii. Nichita Stănescu devenise, în timp, actorul propriilor sale replici. Arta aceasta, şlefuită cu grijă ani la rând, este materia din care se compune compact discul. Pentru cei care preferă propriul joc de nuanţe, rămân întotdeauna filele cărţii.”

Noiembrie: Se transmit emisiuni dedicate aniversării a 65 de ani de la făurirea Statului naţional unitar român: „Ideea unităţii naţionale, trăsătură definitorie a literaturii române”; „Idealul unităţii naţionale în conştiinţa artiştilor contemporani”; „Unitatea naţiunii noastre socialiste în concepţia PCR a secretarului său general”; „Uniţi în trunchiul nemuritor de ţară”.

Decembrie: Se difuzează un serial de 42 de episoade adresate pionierilor şi şcolarilor, ce vor reflecta realităţile economico-sociale şi culturale ale fiecărui judeţ.

Documentar realizat de Pușa Roth și Costin Tuchilă

Episodul 12, anii 1984 – 1988, click aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *