A Lexicon of Romanian in „Finnegans Wake”

Contemporary Literature Press, sub auspiciile Universităţii din Bucureşti, în colaborare cu British Council şi Institutul Cultural Român, anunță publicarea volumului A Lexicon of Romanian in Finnegans Wake, ediție online de C. George Săndulescu.

Două perechi de cuvinte – Irish Ruman și Limba romena – amândouă în același paragraf din Finnegans Wake, sunt cele mai potrivite să anunțe de unde a pornit ideea acestui Lexicon de cuvinte românești. Finnegans Wake este o carte enigmatică. Roman sigur nu prea este. Pe de altă parte, este o poveste fascinantă despre patruzeci de graiuri care au fost cândva unul singur. Ne provoacă să regândim trecutul și viitorul. Atunci când Joyce scrie că istoria este un coșmar din care vrea să se trezească, el nu se plânge câtuși de puțin de povara timpului, ci face apologia lecturii ca iscodire. A citi Finnegans Wake chiar este iscodire – este cercetare lingvistică. Există acolo enigme încă nedezlegate… Calea este deschisă curiozității și reflecției.

În ce privește legătura lui Joyce cu limba română, cum și de ce a ajuns irlandezul la ea, cele trei introduceri ale lui George Sandulescu la Lexicon of Rumanian in Finnegans Wake explică următoarele: româna este importantă printre limbile romanice; graiurile pământului au fost pasiunea de căpătâi a scriitorului Joyce; apropierea lui de Brâncuși la Paris este fără îndoială cheia unei direcții de cercetare a operei lui Joyce care, lucru inexplicabil, nici nu a fost observată până la apariția acestui Lexicon.

Volumul de față, însă, nu este pur și simplu cercetare lingvistică. El se folosește de tot felul de cuvinte care, treptat, treptat, ne hipnotizează: „De ce a plasat Joyce Lista celor Patruzeci de Limbi, scrisă de mâna lui, pe ultima pagină a manuscrisului Finnegans Wake, alături de data și locul unde și-a încheiat cartea?” Și mai departe: „De ce este lista aceasta scrisă atât de voit clar și inteligibil? De ce cifra patruzeci? Ce exprimă structura bine chibzuită a înșiruirii?”

Autorul acestei cărți are el însuși cunoștințe de română, suedeză, franceză, italiană, engleză, germană, daneză, norvegiană, corsicană, arabă, japoneză, irlandeză, monegască și malteză… Ideea lui centrală este că „româna este la fel de importantă ca și irlandeza pentru Joyce”, din motive enigmatice, pe care numai o căutare avizată și profundă le poate afla. Punctul ei de plecare ar putea fi menționarea orașului Plevna în romanul Ulysses. Semnificația momentului este prezentată de autorul Lexiconului ca „eșecul definitiv al înaintării otomane în Europa centrală, ceea ce a însemnat indirect păstrarea intactă a majorității celor patruzeci de graiuri.” Pentru că, să nu uităm, armatele care la Plevna au apărat Occidentul au fost conduse chiar de Regele României!

Lexiconul acesta apare online în a unsprezecea zi a celei de-a unsprezecea luni a celui de-al unsprezecelea an al mileniului trei. Ca un omagiu adus întregii filosofii a coincidențelor joyceene.

Volumul A Lexicon of Romanian in Finnegans Wake de C. George Sandulescu poate fi consultat și descărcat începând cu data de 11. 11. 2011 la adresa de internet: http://editura.mttlc.ro/sandulescu.lexicon-of-romanian-in-FW.html  (Lidia Vianu).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *