Comunicat UZPR RADIO ROMÂNIA

program uzpr radio romania cotizatii

Membrii Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – filiala Radio România pot plăti cotizațiile în fiecare joi, între orele 12.00–13.00, la Registratura SRR, intrarea din strada Temișana.

În același loc, după același program, se depun cereri și dosare pentru primirea de noi membri în UZPR – filiala Radio România.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – filiala Radio România

uzpr radio romania

eveniment liber sa spunRecent, a avut loc întâlnirea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – filiala Radio România, moment în care a fost aleasă noua conducere a filialei, formată din: Pușa Roth – președinte, Gheorghe Ivascu – președinte executiv, Costin Tuchilă – vicepreședinte, Monica Tarău – vicepreședinte, Ion Iofciu –secretar general, Veronica Ioniță – secretar, Valentin Țigău – membru.

Participanții au hotărât ca filiala Radio România a UZPR să dobândească personalitate juridică și autonomie de funcționare, în vederea derulării unor proiecte, omogenizării mișcării profesionale și rezolvării problemei ziariștilor pensionari.

Totodată, noul Comitet Director și-a stabilit următoarele obiective pentru perioada 2014–2015: atragerea de fonduri europene pentru proiectele ce se vor desfășura, redefinirea raporturilor UZPR cu autoritățile din România și recunoașterea acestei structuri ca fiind o uniune de creație cu toate drepturile ce-i revin, potrivit legislației în vigoare, redobândirea statutului internațional al jurnalistului profesionist, schimburi profesionale cu alte uniuni de creație din România și din Uniunea Europeană, înființarea Revistei Virtuale a Jurnalistului din SRR etc., toate acestea având ca scop redefinirea unei noi imagini a UZPR, precum și creșterea vizibilității jurnaliștilor radiofoniști în media și în întreaga societate românească.

Comitetul Director al filialei Radio România a UZPR