Dublă lansare de carte

edgar papu memorii jurnal vlad ion pappu protocronism

eveniment liber sa spunLuni, 26 octombrie 2015, la ora 17.00, la Librăria „Mihai Eminescu” din București (Bd. Elisabeta nr. 16, subsol) va avea loc o dublă lansare de carte: Edgar Papu, Memorii dintr-un secol. Jurnal 1929–1931. Epistolar 1964-1965, ediție de Vlad-Ion Pappu, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă 2015; Vlad-Ion Pappu, Edgar Papu şi protocronismul în spaţiul revistei „Luceafărul”, Cluj-Napoca, Editura Eikon, col. „Universitas”, seria „Istorie literară”, 2015. Invitaţi de onoare: acad. Eugen Simion,    dr. Aurel Vainer, dr. Ionel Oprișan. Moderator: Vlad-Ion Pappu.

edgar papu„Volumul confesiv Memoriile dintr-un secol, elaborat în perioada martie-iunie 1990 și completat ocazional în lunile următoare, în împrejurări vitrege pentru Edgar Papu – după decesul soției (convins fiind că nu va supraviețui acestei pierderi și pradă unei depresii ce-i inhiba instinctul de conservare), aproape orb (nemaifiind capabil să-și recitească propriile sale însemnări), dezamăgit de refuzul Editurii Eminescu de a-i mai publica volumul Scrieri de artă, estetică și filozofie (programat inițial să apară în trimestrul IV, 1989) – Memoriile, spun, așternute la sugestia mea (idee întărită ulterior de Paul Anghel, singurul care-l mai vizita în recluziunea sa de facto), ca terapie de ieșire din depresie, sunt complet epurate de contingent, aproape anistorice, iar cu excepția primelor capitole ce tratează copilăria și prima tinerețe, alcătuirea lor este mediat autobiografică, scrise într-o tehnică de caracterizare prin ricoșeu (depănând mai curând părerile contemporanilor care l-au cunoscut și apreciat și abținându-se de la autoevaluări); apar mai cu seamă considerații de natură morală (în acest sens poate constitui un pendant la Jurnalul fericirii), dublate de o discreție reținută și demnă în ceea ce privește loviturile soartei sau calamburul injoncțiunilor istoriei, viața sa intimă în genere. De aceea mi s-a părut binevenită și necesară completarea acestor «retrăiri» și divagații rezultate din fluxul memoriei cu texte din care să transpară conștiința de sine care-l animase, sentimentul că are ceva de spus în cultură (Jurnal 1929–31), voința formativă și tenacitatea cu care a înfruntat obstacolele, viața cotidiană din perioada degradării civice (schimbul epistolar cu soția Angela din perioada 1964–65) ori momentele de exaltare lirică, prilejuite fie de iubire (placheta de versuri dedicate mamei), fie  de suferință (poesia carcerală).” – Vlad-Ion Pappu, Notă asupra ediției Edgar Papu, Memorii dintr-un secol.

vlad ion pappuÎn studiul Edgar Papu şi protocronismul în spaţiul revistei „Luceafărul”, Vlad Ion Pappu își propune să abordeze „iniţiativa protocronismului românesc (şi indirect «dosarul» problematicii), aşa cum a fost concepută de E. Papu, punctând geneza, evoluția și externalizarea ideii propriu-zise, relevând consecințele ei asupra climatului literar și politic din perioada 1974–1989, ca și perimarea mobilurilor psihologice (nu și a celor conceptuale) care au generat-o, prin mutațiile radicale intervenite după 1989 în viața literară.

Inevitabilă este, de aceea, realizarea unei contextualizări minuţioase şi echilibrate, a unei reconstituiri a liniamentelor şi tendinţelor din mediul «totalitar», precum şi a climatului literar, în care apare ideea.”

Vezi și: Edgar Papu de Costin Tuchilă

 Vezi: Arhiva categoriei Carte

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *