Festivalul Internațional de Poezie şi Epigrame „Romeo şi Julieta la Mizil”, ediţia a V-a

Până pe 30 decembrie a.c. se pot face înscrieri la Festivalul Internațional de Poezie şi Epigrame „Romeo şi Julieta la Mizil”, ediţia a V-a, 2011–2012. Înscrierea, fără taxă, pe www.romeojulietalamizil.ro sau prin poştă, pe adresa: prof. Laurenţiu Bădicioiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, str. N. Bălcescu, nr.131, Mizil, Prahova, cod 105800, cu menţiunea: pentru „Romeo şi Julieta la Mizil”, ed. a V-a.

Premiile sunt în valoare totală de 4000 lei.

Coordonator de proiect: prof. Laurenţiu Bădicioiu (mail: badicioiu_laurentiu@yahoo.frwww.romeojulietalamizil.ro)

La concurs, anunță organizatorii, pot participa tinerii români de… orice vârstă şi de pretutindeni.

Secţiunile concursului sunt:
• POEZIE – maxim patru poezii
• EPIGRAME – maxim patru epigrame.

La secţiunea Epigramă, tema impusă – Mizilul – este pentru o singură epigramă.

Sugestii beletristice: Geo Bogza, 175 de minute la Mizil, I. L. Caragiale, O zi solemnă, George Ranetti, Romeo şi Julieta la Mizil. Textele menţionate sunt pe www.romeojulietalamizil.ro

Celelalte trei epigrame au teme libere. Textele nu trebuie să fi fost publicate până la data premierii, adică 30 ianuarie 2012. Un motto trebuie adăugat în Fișa de participare (http://www.romeojulietalamizil.ro/index.php?page=1_1) pentru ca, numai ulterior jurizării, concurentul să poată fi identificat.

Pentru cei care nu au internet, materialele pot fi trimise prin poştă, la adresa  menţionată mai sus), semnate cu un motto, în acelaşi plic introducându-se încă un plic închis, pe care va fi scris acelaşi motto, în interiorul căruia va fi fişa de înscriere. Aceasta conţine adresa, telefonul, ocupaţia şi CNP-ul participantului.

Jurizarea se  va face în ianuarie 2012 iar premierea pe 30 ianuarie 2012, la Mizil, în Sala de Festivităţi a Liceului „Gr.Tocilescu”.

Componența juriului:

• Secţiunea Epigrame:

Prof. univ.dr.ing. Corneliu Berbente – vicepreşedintele Clubului „Cincinat Pavelescu”

Corneliu Leu, prozator şi jurnalist, administrator al portalului cultural www.cartesiarte.ro

George Corbu, preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România

Ion Busuioc, epigramist

Ioan Toderaşcu, epigramist

• Secţiunea Poezie:

Conf. univ.dr. Daniel Cristea Enache, critic literar, scriitor

Victoria Milescu, poetă, jurnalistă

Emil Proşcan, primarul oraşului Mizil, editor, scriitor

Conf. univ. dr. George Stanca, scriitor

Prof. univ. dr. Titus Vîjeu, critic de artă, scriitor

Toţi participanţii şi profesorii îndrumători primesc diplome. După premiere, organizatorii editează Antologia cu textele selectate ale concursului şi o trimit prin poştă participanţilor.

„Mizilul!… Aşezată la poalele Tohanilor, celebre podgorii, această urbe – o grădină – se răsfaţă cu multă cochetărie pe o pajişte plană, asupra căreia bate soarele în plin de cum răsare şi până apune, iarna şi vara. Rar se găseşte o panoramă aşa de plăcută şi atât de luminată: la miazănoapte, trâmba podgoriilor aci aproape, şi mai sus, în depărtare, treptele din ce în ce mai azurii ale Carpaţilor; la miazăzi, câmpia vastă, care se-ntinde, uşor povârnită, până departe-n Dunăre. La spate, cea din urmă treaptă a munţilor; în faţă, neţărmurita zare a câmpiei. Se poate zice că Mizilul este poarta Bărăganului.” (I. L. Caragiale, O zi solemnă).

Alte amănunte despre acest festival pe www.romeojulietalamizil.ro

2 comentarii la „Festivalul Internațional de Poezie şi Epigrame „Romeo şi Julieta la Mizil”, ediţia a V-a”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *