Ion Miloș (16 februarie 1930–5 decembrie 2015)

ion-milos de christian tamas

După o viață închinată căutării Esenței, a punctului metafizic ca incipit și causa prima a tuturor lucrurilor, Ion Miloș ne-a părăsit într-o noapte de început de decembrie. Căutător neobosit de sensuri, urmându-și neabătut profesiunea de credință pentru a lăsa viața și iubirea să răzbată de sub crusta amărăciunii împietrite de indolența și de cinismul realității cotidiene, Ion Miloș și-a dedicat viața metaforei preschimbată în creuzet pentru ca ideea, scuturându-se de zgura cotidianului alienant, ipocrit și marcat de scopuri mărunte, să se înalțe în toată puritatea ei. Uneori neînțeles de contemporani, alteori ignorat, Ion Miloș a lăsat în urmă un veritabil tratat de antropologie interioară, clădit în jurul naturii umane și a relației omului cu semenii săi și cu Dumnezeu, o filosofie originală cristalizată în spațiu și timp și marcată de crucea inexorabilă și apăsătoare a destinului pe care a purtat-o uneori cu revoltă, alteori cu răbdare și constanță.

eterna aurora de ion milos

Direct și sobru, Ion Miloș a fugit de minciună, iar acest lucru s-aion milos poeti contemporani răsfrânt asupra cuvântului în stare adamică, lipsit de veșmintele vetuste ale metaforei. Indiferent de temele pe care le-a abordat, ideea a strălucit lipsită de farduri, însă nicidecum de sensibilitate, transformată într-o căutare a alterității, a Celuilalt, printre lumini și umbre, o căutare plasată, în mod inefabil, sub semnul trecerii, subliniind și mai pregnant caracterul insolit și unic al întregii sale creații poetice.

Astfel, răstignită între iluzoriul împins de multe ori până la abjecție morală al unei imanențe schimonosite și chinurile întoarcerii sensului la originile sale, opera poetico-filosofică a marelui dispărut lasă o amprentă unică în cultura universală.

Christian Tămaș

  Vezi: arhiva categoriei Literatură

Arhiva categoriei Poezie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *