Lansarea volumelor „Masca și oglinda” de Nicolae Iliescu și „Poeme din zid” de Ani Bradea

masca si oglinda nic iliescu poeme din zid ani bradea

Vineri, 21 octombrie 2016, la ora 12.00, în Sala Cupolă a Bibliotecii Academiei Române din București (Calea Victoriei nr. 125) va avea loc lansarea volumelor Masca și oglinda sau Oprește-te, alege și treci ne’ntarziat, romanț în trei acte, cu cinci viteze, șapte scene și treizeci și trei de capricciului de Nicolae Iliescu (Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2014) și Poeme din zid de Ani Bradea (Timișoara, Editura Brumar, 2016), volum de debut. Prezintă: Daniel Octavian Bejan, Mircea Arman, Christian Crăciun și Costin Tuchilă.

„Atunci când mucalitul Nicolae Iliescu promite un roman (pentru rigoare: romanţ în trei acte, cu cinci viteze, şapte scene şi treizeci şi trei de capricci) aşteptările se cuvine să fie îmblânzite cu veselă circumspecţie. Pentru că nimic nu este, în proza lui Nic Iliescu, ceea ce pare. Când fraza, bine lustruită şi potrivit ceruită, pare să adulmece profunzimi greu accesibile, poţi descoperi că totul nu e, de fapt, decât o vivisecţie a cuvântului, deşurubat din mecanismul frazei, eliberat din chingile silabelor, reconstruit, renăscocit şi prefăcut în cuminte rob al unui calambur, care nici el nu e doar întâmplător surâs, ci pârghia cu care se pune în mişcare tâlcul, care trimite la profunzimi greu accesibile, unde…

În Masca şi oglinda sau Opreşte-⁠te, alege şi treci ne’ntârziat, Nicolae Iliescu, şăgalnic erudit, nu se mulţumeşte să fie doar pilot cititorului navigând prin strâmtori. Voluptatea lecturii transformă, îndată, romanţul într-⁠o mistuire, în care descoperi că ai devenit nu cititor, ci personaj al cărţii. Cioburile de realitate nu sunt revelaţii, ci repuneri în posesie, dialogurile exced verosimilul căutat, confecţionat, totul pare să facă parte dintr-⁠un set abil proiectat, cu care cititorul e invitat să reconstruiască realitatea în care, oricum, e deja captiv. Realitate pe care Nic Iliescu refuză să o numească istorie, găsind, pentru ea, mai potrivit un alt nume: romanţ.” – Daniel Octavian Bejan.

Cu Poeme din zid, „avem de-a face, mi se pare, cu un debut nu întârziat, ci neaşteptat de matur, în care emoţiile, imaginile şi interogaţiile s-au decantat încetul cu încetul. Nu întâmplător, piatra este unul dintre elementele cheie, pare o poezie cioplită cu o daltă ascuţită într-o materie aspră, materie tratată cu ură-iubire şi expusă cu acel tip de sinceritate care este specific doar poeziei necontrafăcute. Mă întreb ce va urma mai departe. Pentru că universul acesta împrejmuit de zid este rotund, pare că nimic nu i se mai poate adăuga. Însă, ne atrage atenţie poeta: «Nu-ţi fie teamă să te întorci / în grădina spaimelor tale! – îmi strigă el / prin timp. / în curând se va face vremea de cosit». Şi aşa, aşteptând «…să se deschidă o uşă în zidul fără fisură» se eliberează şi de spaime, pentru că «femeia, veşnic rătăcită între păcat şi inocenţă, / va trece dincolo uşoară, / ca aripa unui înger».

În rezumat, avem de-a face cu un excelent volum de debut, dincolo de care răsare grădina nesfârşitelor întrebări: Ce spune Şeherezada dimineaţa?: «Ştiu, știu foarte bine tot ce va urma…»” – Christian Crăciun, Cerul din tavan, prefață la vol. Poeme din zid.

„Poeme din zid, o carte care, în întregul ei, desface și reface o lume, o construiește și o deconstruiește într-un mod uimitor și o duce spre Orientul Etern desțelenind sensurile vieții și ale morții prin iubirea văzută ca luminiș (Lichtung) al Ființei. Este admirabila carte a unei poete autentice, ajunsă la deplina maturitate a creației și care se constituie într-un eveniment major al poeziei noastre contemporane.” – Mircea Arman, Timpul ca în-zidire a Ființei, Tribuna Magazine.

logo liber sa spun

Vezi: Arhiva categoriei Carte

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *