Paul Matiu, un cărturar pentru neuitare

Bustul lui paul matiu de mircea dutu

Nu aşa trebuia să ne revedem cu Paul Matiu, admirabilul nostru prieten, cărturar de excepţie şi exemplar animator al vieţii culturale a meleagurilor olteneşti! Dar „Doamna cu coasa”, aceea care seceră nemilos şi nedrept, a vrut să fie altfel…

Aşa că, marţi, 9 iunie 2015, la împlinirea unui an de la mutarea sa întru Cele Veşnice, ne-am strâns în holul Bibliotecii Judeţene „Ion Minulescu” din Slatina – prestigioasă instituţie a vieţii noastre spirituale al cărei director Paul Matiu a fost douăzeci de ani –, pentru a lua parte la dezvelirea bustului său. Operă, în adevăratul înţeles al cuvântului, creată de Mircea Duţu, încredinţată spre păstrare şi nestinsă amintire, generaţiilor de azi şi de mâine care îşi vor face drum în acest Eden al Gândului. Slujba religioasă a fost oficiată de către doi preoţi ai Episcopiei Slatinei şi a Romanaţilor.

biblioteca judeteana ion minulescu slatina

Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu” din Slatina

Ne aflam, acolo, întru necuprinsul cuvintelor, prieteni vechi şi statornici din vremea începuturilor noastre de pe plaiurile Caracalului, dimpreună cu oameni de aleasă calitate care, într-un prag de viaţă sau altul, s-au întâlnit, au lucrat, s-au înţeles sau, poate, s-au şi confruntat cu Palli Matiu. Dar, fiecare în felul său şi fiecare pentru raţiunile sale profunde şi durabile, l-au preţuit şi i-au recunoscut dăruirea întru Idealul Umanist.

Cu emoţie şi cu respectul cuvenit am remarcat prezenţa, alături de prestigioşi scriitori, artişti, gazetari sau iubitori de carte din Caracalul natal al celui evocat şi din judeţul Olt şi, în mod deosebit, a prefectului judeţului Olt, Silviu Neacşu şi a preşedintelui Consiliului Judeţean, Paul Stănescu. Iar, atunci când scriu acest lucru, o fac anume în semn de respect pentru gestul celor doi reprezentanţi ai autorităţii publice locale care au găsit de datoria lor să fie prezenţi la acest adagiu printre amintiri, dând un semn convingător, prin simplitatea sa, că în Olt, cultura şi slujitorii săi, au parte de recunoaşterea binemeritată. Aşa după cum am remarcat, cu o deloc mică mâhnire, absenţa de la această ceremonie, a reprezentanţilor Primăriei Caracal, oraş pe care Paul Matiu l-ai iubit şi l-a cinstit şi la a cărui înflorirea spirituală a adus o contribuţie de prim rang. Am remarcat şi… cam atât!

Paul matiu

Paul Matiu

Că nasc şi la Caracal, în Romanaţi şi în Oltenia oameni care pot să asigure triumfului legii morale în suflete şi al cerului înstelat deasupra noastră, mi-a dovedit-o şi, cred, că ne-a dovedit-o, substanţialul volum de evocări In memoriam Paul Matiu, coordonat de Doamna Gabriela Matiu, admirabila-i soţie, om de o rară forţă a devoţiunii întru Ideal. O carte substanţială, apărută sub egida Editurii Hoffman, la care am fost onorat să îmi aduc modestu-mi obol şi care, emblematic, şi-a înscris ca moto cuvintele Neuitatului Palli: „Poţi pierde doar ceva ce ai, dar niciodată nu vei pierde ceea ce eşti.”

Da, iubite Palli, poate că acum un an, te-am pierdut dintre noi, vremelnice umbre ale Planetei, dar poţi fi sigur că eşti şi vei rămâne printre noi şi că, reîntâlnindu-te, zilele trecute, vei fi necontenit cu noi şi vei rămâne al nostru!

Şerban Cionoff

Vezi: Arhiva categoriei Carte

2 comentarii la „Paul Matiu, un cărturar pentru neuitare”

  1. Sunt oameni care lasă ceva în urma lor, oameni despre care urmaşii îşi reamintesc cu drag. Ba chiar le și nemuresc chipul, nu numai în zona neurală a memoriei vizuale, ci şi concret, precum în cazul celui căruia Cionoff s-a aplecat cu toată delicateţea sentimentelor sale evidente cu deosebire când e vorba de meleagurile copilăriei sale. În faţa unor astfel de oameni care s-au dovedit oameni între oameni nu poţi decât să-ţi scoţi pălăria.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *