„Recensământul” numelor de persoane din „Finnegans Wake”

james-joyce-romania

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda anunță publicarea volumului Adaline Glasheen’s Third Census Linearized: A Grid („Recensământul” numelor de persoane din Finnegans Wake, linearizat sub formă de tabel),editat de C. George Sandulescu. Redactat de Lidia Vianu.

Editura cu caracter academic Contemporary Literature Press publică acum, laolaltă, patru volume care însumează 1.500 de pagini. Ele se ocupă toate în exclusivitate de un unic aspect al povestirii, sau al naraţiunii din ultima carte a lui James Joyce, intitulată Finnegans Wake. Acest unic aspect de care ne ocupăm sunt PERSONAJELE (adică, toate numele de persoane care apar în carte) – reale, potenţiale, ipotetice, sau posibile. Ele sunt, absolut TOATE, menţionate de Joyce și discutate, explicate chiar foarte amănunţit de Adaline Glasheen, în cartea ei, A Third Census of Finnegans Wake, publicată acum aproape 40 de ani, în 1977.

Marele neajuns al cărţii lui Glasheen la vremea apariţiei ei a fost că este organizată alfabetic, ceea ce face ca folosirea ei sistematică să fie anevoioasă, extrem de lentă și chiar imprecisă.

cover Glasheen Linearized

Am efectuat două modificări importante în acest text: în primul rând, am eliminat TOATE explicaţiile, iar, în al doilea rând, am schimbat structura lui, plasând fiecare nume în ordinea firească a menţionării lui în textul lui Joyce, așa cum îl găsim când citim cartea rând cu rând. Mai tehnic spus, am linearizat numele de persoane, obţinând astfel același inventar complet, dar în altă ordine. În felul acesta, cineva care citește un anume pasaj are la dispoziţie acum o listă clară a personajelor care apar în pasajul în studiu. Cititorul se poate într-adevăr bizui pe această listă, care a fost alcătuită de o autoritate recunoscută în cercetarea operei lui Joyce. Autoarea și-a dedicat toată viaţa acestei cărţi pe care a scris-o ea: a publicat mai întâi un prim „recensământ” (First Census) în anul 1956, și un al doilea, mai extins, în anul 1963.

Suntem convinși că aceste patru volume, care linearizează toată informaţia sub formă de TABEL, se vor dovedi a fi un instrument de lucru cu adevărat folositor, pe lângă toate celelalte existente până acum. Atât cercetătorii operei lui Joyce, cât și cercetătorii în devenire vor dispune de încă o unealtă indispensabilă.

Ne exprimăm speranţă că aceste volume vor ajuta publicul cititor din întreaga lume să înţeleagă, în mare măsură, mai bine Finnegans Wake!

Adaline Glasheen’s Third Census Linearized: A Grid, editat de C. George Sandulescu, se lansează oficial luni, 15 aprilie 2013. Cartea poate fi consultată și descărcată la adresele de internet: http://editura.mttlc.ro/sandulescu-third-census.html

Lidia Vianu

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul  www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro.