Războiul cel Mare. Fotografia pe frontul românesc, 1916–1919

thb-razboiul-germana

La Editura Institutului Cultural Român a apărut ediția în limba germană a albumului Războiul cel Mare. Fotografia pe frontul românesc, 1916–1919 de Adrian-Silvan Ionescu. Traducere în limba germană de Ernest Wichner, concepție grafică de Bogdan Iorga. Volumul este prefațat de un studiu despre Serviciul Fotografic al Armatei Române, aflat la dispoziţia Marelui Cartier General din anul 1916, care include fotografi şi operatori celebri în epocă, a căror misiune era aceea de a însoţi deplasarea trupelor pe front, realizând jurnalul iconografic al diverselor unităţi în timpul manevrelor. Continuă lectura „Războiul cel Mare. Fotografia pe frontul românesc, 1916–1919”

Lansare de carte la ICR: „Războiul cel Mare. Fotografia pe frontul românesc, 1916–1919”

icr lansare dezbatere

Lucrare dedicată aniversării a 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial

eveniment liber sa spunAstăzi, miercuri, 25 februarie 2015, ora 17.00,  la sediul Institutului Cultural Român din București (Aleea Alexandru nr. 38) va fi lansat volumul Războiul cel Mare. Fotografia pe frontul românesc, 1916–1919 de Adrian-Silvan Ionescu. Evenimentul va fi prezentat de acad. Dan Berindei, preşedinte de onoare al Secţiei de Istorie şi Arheologie, şi de autor,  dr. Adrian-Silvan Ionescu, istoric de artă.

primul razboi mondial

Asociaţia „6 Dorobanţi” va prezenta în deschidere un ceremonial militar ce va omagia combatanţii de acum 100 de ani. Lucrarea este dedicată aniversării a 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial (1914), război în care România, după doi ani de neutralitate, a intrat să lupte alături de Antantă. Volumul este prefațat de un studiu despre Serviciul Fotografic al Armatei Române, aflat la dispoziţia Marelui Cartier General din anul 1916, care include fotografi şi operatori celebri în epocă, a căror misiune era aceea de a însoţi deplasarea trupelor pe front, realizând jurnalul iconografic al diverselor unităţi în timpul manevrelor. În acest album se regăsesc figuri emblematice pentru istoria României: Regina Maria, Regele Ferdinand, Principele Carol, principesele Elisabeta, Maria, Ileana, principele Nicolae, veniţi pe front să-i încurajeze pe soldaţii români. Generali români şi francezi – Eremia Grigorescu, Arthur Văitoianu, generalul Henri Berthelot, şeful Misiunii Militare Franceze  ş. a.,  alături de miile de combatanţi anonimi care şi-au jertfit vieţile pentru salvarea României vor rămâne, prin aceste imagini, în memoria timpului. Bogatul material iconografic a fost conservat,  în perioada interbelică şi postbelică, în fototeci ale unor muzee şi biblioteci:  Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Militar Naţional, Biblioteca Academiei Române, Arhivele Naţionale, Biblioteca Naţională, Arhivele Militare Piteşti etc. Pentru o reconstituire adecvată, imaginile au fost grupate tematic pentru a reda cele mai importante evenimente derulate până la finalul războiului, în 1919: Familia regală pe front, Artileria, Aviația, Marina, Misiunea Militară franceză, Serviciul religios, Prizonieri germani şi capturi de război, Ambulanța, Masa ostăşească, Repausul, Perioada de ocupaţie etc.

Accesul la evenimentul din 25 februarie, de la sediul Institutului Cultural Român  este liber, în limita locurilor disponibile.

logo liber sa spunVezi: arhiva categoriei Carte

Arhiva categoriei Fotografie

Adrian Silvan Ionescu, „Războiul cel Mare. Fotografia pe frontul românesc 1916–1919”

adrian silvan ionescu razboiul cel mare

eveniment liber sa spunLucrarea apărută la Editura Institutului Cultural Român este dedicată aniversării a 100 de ani de la declanșarea Primului Război Mondial (1914), război în care România, după doi ani de neutralitate, a intrat să lupte alături de Antantă.

Volumul este prefațat de un studiu despre Serviciul Fotografic al Armatei Române, aflat la dispoziția Marelui Cartier General din anul 1916, care includea fotografi și operatori celebri în epocă, a căror misiune era aceea de a însoți trupele pe front, realizând jurnalul iconografic al diverselor unități în timpul manevrelor.

Bogatul material iconografic a fost conservat, în perioada interbelică și postbelică, în fototeci ale unor muzee și biblioteci: Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Militar Național, Biblioteca Academiei Române, Arhivele Naționale, Biblioteca Națională, Arhivele Militare Pitești etc. Pentru o reconstituire adecvată, imaginile au fost grupate tematic pentru a reda cele mai importante evenimente derulate până la finalul războiului, în 1919: Familia regală pe front, Artileria, Aviația, Marina, Misiunea Militară franceză, Serviciul religios, Prizonieri germani și capturi de război, Ambulanța, Masa ostășească, Repausul, Perioada de ocupație etc. În aceste imagini se regăsesc figuri emblematice pentru istoria României: Regina Maria, Regele Ferdinand, Principele Carol, principesele Elisabeta Maria, Ileana, principele Nicolae, veniți pe front să-i încurajeze pe soldații români. Generali români și francezi – Eremia Grigorescu, Arthur Văitoianu, generalul Henri Berthelot, șeful Misiunii Militare Franceze  ș. a.,  alături de miile de combatanți anonimi care și-au jertfit viețile pentru salvarea României vor rămâne, prin aceste imagini, în memoria timpului.

Acești eroi ai imaginii expresive, ai cadrajului impecabil realizat sub focul vrăjmaș, ai subiectului palpitant și, uneori, chiar hazliu – operatorii de fotografie sau de film – nu au nume și nici chip, chiar mai puțin decât modelele lor, soldatul de rând, mitraliorul, tunarul, pontonierul, pilotul de avion, marinarul sau pușcașul din prima linie, rezemat de parapetul tranșeei și privind, vigilent, spre inamic: doar o tunică sau o manta neutră, aplecate asupra aparatului așezat pe trepied. Ei rămân anonimii care și-au periclitat viața, la fel ca simplii combatanți pe care i-au imortalizat, pentru a realiza o operă colectivă perenă, de mare valoare documentară și istorică. Fotograf și fotografiat și-au adus, în egală măsură, obolul la crearea României Mari.

Concepție grafică și grafică de Bogdan Iorga.

Cuprins

Precuvântare
I. Serviciul Fotografic al Armatei Române sau istoria în imagini a războiului nostru
II. Fotografia în timpul ocupației – cuceritori și prizonieri
III. Fotografi amatori pe front
IV. Parada Victoriei
1916–1919: Frontul, Posturile de comandă, Artileria, Transmisiunile, Aviația, Marina, Misiunea militară franceză, Ambulanța, Serviciul religios, Masa ostășească, Repausul, Familia regală pe front, Prizonieri germani și capturi de război, Ocupația, Fotografi amatori pe front, Parada Victoriei, 1919, Serviciul fotografic
Anexe
Bibliografie selectivă
Index

Album monografic Dan Cioca

album monografic dan cioca

La Editura Institutului Cultural Român a apărut albumul monografic Dan Cioca.

„La deplină maturitate, Dan Cioca nu mai experimentează, ci relevă din preaplinul culturilor ce le-a înmagazinat în suflet o viață întreagă, cât a fost constrâns să se exprime aproape exclusiv în alb și negru. De aceea, trebuie să salutăm întoarcerea lui Dan Cioca în lumea culorii și să-i ovaționăm dezlănțuirea.

[…] Dan Cioca este unul dintre acei plasticieni surprinzători, versatili, care aduc întotdeauna un suflu nou în aparițiile pe simeză. Versat în multe tehnici și genuri, se simte în largul său și se exprimă la fel de elocvent atât prin acromatismele graficii de șevalet ori publicitare, cât și prin nuanțele puternice ale picturii în ulei. Stăpân în zona figurativului, nu își pierde cumpătul nici în abstracțiunile lirice. Am putea să-l socotim pe Dan Cioca un adevărat vrăjitor în a cărui personalitate sunt combinate trăsăturile înțeleptului și atotputernicului Merlin, ce-și folosea forțele în scopuri benigne, cu acelea ale lui Panurge cel pus pe șotii, pentru că și el are înclinație spre farsă și buf, atât în sfera vizualului, cât și în viața de zi cu zi pe care și-o trăiește ca pe o operă de artă vie. La acestea se poate adăuga prețuirea nemăsurată pe care o arată pentru exponatele de artă culinară, pe care o asimilează, cu îndreptățire, între artele liberale și căreia îi acordă o atenție plină de duioșie, și o cinstește întocmai ca Pantagruel. Într-un cuvânt, Cioca este un bon viveur în adevăratul înțeles al cuvântului, care se delectează și savurează toate formele de artă.” – Adrian-Silvan Ionescu.

Album monografic Dan Cioca, ediție bilingvă (română-engleză). Prefață de Adrian-Silvan Ionescu. Concepție grafică și copertă / Graphic and cover design: Dan Glăvan. Texte de / Texts by: Adrian-Silvan Ionescu, Iolanda Malamen, Cătălin Davidescu, Dan Grigorescu, Titus Mocanu, Grigore Arbore, Petru Comarnescu, Vito Grasso, I. D. Sârbu, Romulus Vulpescu, Marin Sorescu, Florian Potra, N. Carandino, N. Argintescu Amza, Ruxandra Garofeanu, Avram Kampf, Per Olof Ekstrom, Ion Cocora, Cristina Anghelescu, Corneliu Ostahie, Ion Parhon, Nicolae Florea, Vartan Arachelian. Fotografii / Photos: Adrian Tofan, Cătălin Marcu, Dan Dumitrescu, Sorin Radu, Ioan Cioca. Versiune engleză / English version: Monica Voiculescu.