Eveniment: „Oglinzile clipei”, expoziție de pictură Andreea Gheorghiu

În perioada 15 octombrie–3 noiembrie 2012, la Biblioteca Metropolitană București, Sediul central (str. Tache Ionescu nr. 4, lângă Piața Amzei), va fi deschisă expoziția personală de pictură a Andreei Gheorghiu, Oglinzile clipei. Vernisajul va avea loc marți, 16 octombrie, la ora 18.00. Cu participarea actorului Mircea Albulescu. Expoziția va fi prezentată de Costin Tuchilă.

Program de vizitare: Luni–Miercuri: 9.00–19.00; Joi–Vineri: 9–16.00; Sâmbătă: 9.00–13.00; Duminica închis. Intrarea liberă.

Andreea Gheorghiu este membru al Asociației Artiștilor Plastici București. Născută la 26 ianuarie 1966, în Sinaia, județul Prahova, a început studiul picturii încă din școala generală, sub îndrumarea profesoarei Liana Mihail.

A expus la: București – Dincolo de cuvinte (împreună cu plasticiana Cristina Tămaș), Galeria Elite Prof Art; Tablouri de vis, Palatul Parlamentului; Lumea florilor, Galeria Elite Prof Art; Toamna satului românesc – Salonul de toamnă al Asociației Artiștilor Plastici București, 2012 • Pitești (2011) • Curtea de Argeș (2011) • Köln – Touch the Rainbow (2006) • Paris – Fierté brisée (1990) • Sinaia – Out of Yourself (1986) • Bușteni – Blue Moon Gallery” (1984).

Lucrările sale au fost apreciate în Germania, Franța, Turcia, Grecia, unele aflându-se în colecții particulare.

„Andreea Gheorghiu are deopotrivă forță, putere de sugestie, dar și rafinament, inclusiv în imaginile tratate exploziv din punct de vedere cromatic: un univers plastic original, în care exprimarea artistică este ferită cu grijă atât de alunecarea în experimentul facil, cât și de repetarea unor formule vizuale epuizate. Acordurile puternice, de multe ori îndrăznețe, apropiindu-se uneori de viziunea expresionistă, predomină în lucrările sale (acrilice, ulei, acuarelă): portrete, flori, peisaje, compoziții tematice etc. Teme și motive consacrate, cu o lungă istorie, sunt abordate dintr-un unghi personal, eliberat de influențe, liber și ușor abstractizat.

Portretele expuse până acum, cu siguranță doar câteva dintr-o serie care se anunță bogată, au impresionat în mod special pe cei care au zăbovit asupra lucrărilor sale. Portrete care ar putea fi numite tematice, ele pornesc de la o idee, o stare, un fenomen astral sau o experiență cromatică.” (Costin Tuchilă).

„Culoare intensă, duct sigur, rigoare în compunerea cadrului, dar deplin imaginară. Pictura Andreei Gheorghiu îţi dă sentimentul de siguranţă al valorii: este originală şi actuală în orice vreme. Fiindcă, aşa cum spune artista, a învăţat să picteze cu sufletul şi se conectează la puterea gândului frumos.

Decorative, prin îndrăzneala cromatică, şi pro¬funde, prin armonia fiecărei compoziţii în parte, lucrările Andreei Gheorghiu răspund unor categorii variate de public.

Chiar şi pentru un ochi inexperimentat, ele trădează o fire deschisă şi o sensibilitate acută, calități atașante, la care se adaugă sinceritatea demersului artistic.

Din expresia portretelor sau din felul în care surprinde natura, privitorul înţelege că Andreea Gheorghiu vrea să-l facă părtaș la pace şi la bucurie, să-i spună că podul imaginar dintre lumea exterioară și cea interioară există cu adevărat.” (Marina Roman).

Andreea Gheorghiu, Lună albastră

„De la peisajele riguros susținute de trasee compoziționale complexe, până la portrete ce exprimă o tinerețe delicată, artista vizuală reușește să transmită privitorului o largă paletă de sentimente: melancolie, bucurie, liniște și mai ales dragoste. Poate din cauza acestui sentiment, Andreea Gheorghiu, prin pânzele sale, oferă publicului bucureștean, și nu numai, un spectacol complex, și în același timp special, un spectacol al luminii, al culorii, al sentimentelor și al trăirilor pe care compozițiile plastice le oferă tuturor celor ce își răpesc o clipă din viață contemplând minunatele lucrări.” (Petre-Emanuel Ghergu, artist plastic).

 Tablouri de Andreea Gheorghiu

Ramură de cireș

Dance Me To The End of Love

Pădure fermecată

Liniștea nopții

Concurs / Rezidență pentru artiști vizuali la Herzliya, Israel

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv în colaborare cu Centrul de Rezidențe pentru Arte Vizuale de la Herzliya organizează, în perioada 10 octombrie–11 noiembrie 2012, a doua ediție a rezidențelor pentru arte vizuale de la Herzliya. Programul este dedicat artiștilor vizuali cu cetățenie română, rezidenți în România.

Beneficiarul rezidenței va primi o bursă în valoare de 2800 USD și cazare în perioada 10 octombrie–11 noiembrie 2012, într-un apartament situat în Centrul de Rezidențe pentru Arte Vizuale de la Herzliya*), pentru a realiza un proiect de arte vizuale și a crea contacte profesionale specifice în Israel.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 1 iulie 2012.

Programul oferă:

– Cazare în perioada 10 octombrie–11 noiembrie 2012, într-un apartament complet dotat, situat în Centrul de Rezidențe pentru Arte Vizuale de la Herzliya. Detalii despre Centru: artistsresidence.org 

– O bursă în valoare de 2800 USD, din care artistul va achita biletul de avion, precum și celelalte cheltuieli în Israel (masă, transport intern etc). Din aceeași sumă totală (2800 USD) se acoperă și costurile realizării proiectului propus **)

– Promovare în mediile de specialitate

– Asistență pentru realizarea de contacte profesionale

Pe perioada rezidenței, artistul are următoarele obligații:

– Să se afle în Israel în perioada 10 octombrie–11 noiembrie 2012, cazat la Centrul de Rezidențe pentru Arte Vizuale de la Herzliya;

– Să realizeze proiectul pentru care a fost selecționat prin concurs, așa cum a fost aprobat de juriu;

– Să realizeze contacte profesionale în Israel;

– Să prezinte, în perioada 27 octombrie–8 noiembrie 2012, o expoziţie cu rezultatele parțiale ale activității artistice desfășurate în Israel. Expoziția poate fi realizată și ca „work in progress”.

– Să nu participe ca protagonist la alte proiecte / evenimente pe toată perioada rezidenței, fără acordul prealabil în scris al ICR Tel Aviv

– La finalul rezidenței, artistul va preda la ICR Tel Aviv, pe bază de proces verbal, o copie a proiectului pentru care a primit bursa

Artistul va prezenta proiectul cu mențiunea obligatorie „Proiect realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Tel Aviv și al Centrului de Rezidențe de la Herzliya”.

Selecția se va realiza pe baza unui dosar de candidatură, redactat în limba engleză după modelul anexat, salvat ca PDF, care va cuprinde:

– Fișa de înscriere

–Descrierea proiectului – un text de 100 până la 500 de cuvinte

– Imagini relevante pentru proiect – 5 până la 10 imagini

– Curriculum vitae selectiv

– Un portofoliu de 5-10 imagini din creația anterioară

Criterii de evaluare:

– Necesitatea realizării proiectului în Israel

– Originalitatea și pertinența proiectului

– Relevanța proiectului pentru mediul cultural israelian și pentru dezvoltarea pieței culturale românești

– Capacitatea candidatului de a realiza și apoi de a întreține contacte profesionale în Israel

– Condiție eliminatorie: cunoaşterea limbii engleze.

Dosarul completat (model atașat) se va expedia pe e-mail, salvat în format PDF, la adresa gro.vivaletrci@1eciffo, cu copie la oc.liamg@2102ayilzrehaletnedizer. Odată cu dosarul de înscriere, în același e-mail va fi inclusă și o copie scanată a actului de identitate al candidatului, în format PDF, precum și fișa de înscriere (model atașat). Subiectul e-mailului trebuie să conțină numele candidatului și titlul proiectului. Pentru fiecare dosar depus ICR Tel Aviv va trimite o confirmare de primire în maximum 3 zile. În cazul în care candidatul nu primește confirmarea, este rugat să sune la numerele de telefon +97236961746 / +97236911205.

Juriul va fi format din cinci profesioniști pe arte vizuale: trei din Israel și doi din România. Un angajat al ICR Tel Aviv va asigura secretariatul concursului.

Componența juriului: Varda Genosar, director, Centrul de Rezidențe pentru Arte Vizuale de la Herzlyia; Arie Berkowitz, director, Casa Artiștilor din Tel Aviv; Amon Yariv, curator, Galeria Gordon; Carmem Iovițu, curator, MNAC; Anca Mihuleț, curator, Muzeul Brukenthal.

Fiecare membru al juriului va alege maximum 3 proiecte, menționând ordinea preferințelor. Dosarele selecționate vor avea unul, două sau trei voturi. Proiectul cu cele mai multe voturi va fi declarat câștigător. În caz de egalitate, proiectul câștigător va fi ales de directoarea Centrului, d-na Varda Genosar, dintre proiectele cu cele mai multe voturi. Pentru fiecare dosar selecționat, membrii juriului își vor argumenta decizia în scris.

Lista candidaților, titlurile proiectelor propuse (și, acolo unde există acordul explicit al candidatului, o foarte scurtă descriere a fiecărui proiect (una/două fraze și o imagine) vor fi publicate pe site-ul ICR Tel Aviv.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați ICR Tel Aviv la adresa gro.vivaletrci@1eciffo sau la numerele de telefon +97236961746 / +97236911205.

Calendar:

– 18 aprilie: lansarea publică a concursului

– 1 iulie: data limită pentru depunerea dosarelor

– 6 iulie: publicarea listei de candidați înscriși și a titlurilor proiectelor

– 9 iulie–1 august: jurizarea proiectelor

– 3 august: anunțarea publică a rezultatelor. Pe site-un ICR Tel Aviv va fi publicată lista candidaților și punctajul obținut de fiecare candidat, din partea fiecărui membru al juriului

– 6 august: depunerea contestațiilor

– 7–9 august: soluționarea contestațiilor

– 13 august: anunțarea publică a rezultatelor finale

– 13 – 31 august: întocmirea formalităților

– 1 septembrie–10 octombrie: promovarea bursierului în mediile profesionale, stabilirea calendarului pentru perioada rezidenței (întâlniri profesionale, participări la evenimente culturale din Israel etc)

– 10 octombrie–11 noiembrie: desfășurarea rezidenței

– 27 octombrie–8 noiembrie: expoziția personală a bursierului la galeria Centrului de Rezidențe de la Herzliya

– 12–16 noiembrie: depunerea raportului și decont

Regulamentul general privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe): click aici

*) Apartamentul cuprinde un dormitor cu pat dublu, living/atelier, chicinetă complet utilată, grup sanitar cu baie, acces la mașina de spălat si uscător de rufe. Rezidentul va primi apartamentul curat și se obligă să îl lase curat pentru următorul rezident. În complexul de la Herzliya se mai află o sală de expoziții și conferințe, alte spații de cazare pentru oaspeți din străinătate, ateliere ale unor artiști israelieni.

**) Bursa va fi transferată în contul câștigătorului în primele 5 zile de la data începerii călătoriei în Israel. ATENȚIE: contul trebuie să fie în USD și să poată fi accesat în Israel prin carte de credit.

Foto: The Human Condition de Ofra Zimbalista, 1988, aflată în colecția Muzeului de Artă din Herzliya, expusă în spațiul public din fața muzeului.