„Othello” de William Shakespeare. Texte paralele

Othello-William-Shakespeare

Ediție online

Contemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei, anunță publicarea volumului Othello de William Shakespeare. Texte paralele. Tradus în limba română de P.  P.  Carp, 1868. Editat de C. George Sandulescu și Lidia Vianu. Continuă lectura „„Othello” de William Shakespeare. Texte paralele”

„The Merchant of Venice”/„Neguțătorul din Veneția” de William Shakespeare. Texte paralele

cover Merchant Stefanescu 1912

Ediție online

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei, anunță publicarea volumului The Merchant of Venice/Neguțătorul din Veneția de William Shakespeare. Texte paralele. Tradus în limba română de Const. Al. Ștefănescu, 1912. Editat de C. George Sandulescu și Lidia Vianu. Continuă lectura „„The Merchant of Venice”/„Neguțătorul din Veneția” de William Shakespeare. Texte paralele”

„Macbeth” de William Shakespeare, în traducerea lui P. P. Carp

macbeth traducere de p p carp

Ediție online

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei, anunță publicarea volumelor Macbeth de William Shakespeare, traducere în limba română de P. P. Carp, 1864. Ediție facsimil în două volume, editată de C. George Sandulescu și Lidia Vianu. Continuă lectura „„Macbeth” de William Shakespeare, în traducerea lui P. P. Carp”

Constraints on Discourse

Cover Sandulescu Discourse

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei, anunță publicarea volumului Constraints on Discourse de C. George Sandulescu, editat de Lidia Vianu. Continuă lectura „Constraints on Discourse”

Translatability?

Cover Lexicon 123

Contemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei, anunță publicarea volumului 123 din Joyce Lexicography. Translatability? de C. George Sandulescu şi Lidia Vianu. Continuă lectura „Translatability?”

Ediție online William Butler Yeats

Cover The Trembling

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei, anunță publicarea volumului lui William Butler Yeats, 150 Years since His Birth, The Trembling of the Veil 1922, editat de C. George Sandulescu și Lidia Vianu. Continuă lectura „Ediție online William Butler Yeats”

„Finnegans Wake” văzut prin prisma matematicii

999.10 FW Mathematics

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei, anunță publicarea volumului „Finnegans Wake” văzut prin prisma matematicii,  Joyce Lexicography 999.10, de C. George Sandulescu, Lidia Vianu, Ioan-Iovitz Popescu, Andrew Wilson, Rosie Knight, Gabriel Altmann, apărut inițial în „Glottometrics”, nr. 30/2015, RAM-Verlag, p. 19-44. Continuă lectura „„Finnegans Wake” văzut prin prisma matematicii”

Ediție online: „Opere complete” de Mihail C. Vlădescu

mihail c vladescu opere complete

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei, anunță publicarea volumului Opere complete de Mihail C. Vlădescu, editat de C. George Sandulescu şi Lidia Vianu.

Începem anul 2015 cu Operele complete ale unui scriitor care este fiul Alexandrinei Noica şi face parte din familia Noica, familie care a întemeiat oraşul Alexandria. El s-a născut cam în acelaşi timp cu T. S. Eliot şi James Joyce. Un scriitor român care ne vorbeşte despre „neastâmpăr”, „sete de observație nemiloasă şi crudă”, „străini pripăşiți de prin toate părțile”, „dorințe” şi „violență”: l-am citat pe Mihail C. Vlădescu. Expresiile surprind esența operei lui moderniste. „Fluxul conştiinței” şi „monologul interior” au încolțit, aşadar, şi în România anilor 1920. Tocmai pentru acest motiv, unul dintre volumele pe care le publicăm acum apare bilingv, în limbile română şi engleză. 

Cine era Mihail C. Vlădescu? În mod sigur un „fost deputat” (cum apare pe coperta câtorva dintre cărțile lui), absolvent de Drept la Universitatea din Bucureşti, ofițer în Primul Război Mondial, gazetar, membru în Parlament şi comentator politic. Dar mai presus de toate, mare iubitor de călătorii. Teoretic, domiciliat în Bucureşti, pe strada Pictor Romano, numărul 18, s-a născut în anul 1886 şi a murit foarte tânăr, la numai 45 de ani. Blocul Vlădescu, unde locuia cu familia lui, era la doi paşi de strada Plantelor, numărul 9, locul unde a murit Mihail Eminescu, la trei ani după naşterea lui Vlădescu, în anul 1889…

contemporary-literature-press-sigla

Cărțile pe care le publicăm acum se împart în două categorii: cărțile realității şi cărțile imaginate. Pe primele, scriitorul le semnează cu numele lui adevărat. Celelalte au apărut sub pseudonimul Alexis V. Drăculea. „Alexis” trimite la numele mamei, Alexandrina Noica, şi al localității unde tatăl său a fost primar, Alexandria. Inițiala „V” indică numele de familie, Vlădescu. „Drăculea” trimite la personalitatea tatălui, prin sugerarea moşiei Drăculeşti, pe care acesta o ținuse în arendă înainte de anul 1900, sub domnia regelui Carol I.

Nu figurează în Istoria literaturii a lui George Călinescu. Marile biblioteci ale țării nu ştiu mare lucru despre el şi nici nu au toate cărțile lui. Atunci când te aştepți mai puțin, mai descoperi printr-o întâmplare încă un volum pe care îl vinde un anticar obscur.

Mihail C. Vlădescu a fost nu numai unul dintre scriitorii modernişti ai României: el a fost şi om politic. Dovedesc acest lucru discursurile lui în Parlamentul României, ca deputat de Teleorman. Găsim în aceste discursuri o remarcabilă inteligență vie, o ironie muşcătoare, o prezență de spirit cuceritoare şi o cunoaştere impecabilă a situației internaționale interbelice. O adevărată personalitate a anului 1922… Ca să-l parafrazăm pe cronicarul Miron Costin din veacul al XVII-lea, „Nasc şi la Alexandria oameni.” Contemporary Literature Press îşi invită cititorii să intre în jocul acesta şi să descopere cine a fost scriitorul care a bătut lumea, a făcut războiul, a scris aproape la aceeaşi masă cu marii modernişti şi care încă se ascunde în mantia enigmatică a pseudonimului Alexis V. Drăculea!

George Sandulescu şi Lidia Vianu

Bucureşti–Monaco, 2015

Mihail C. Vlădescu: Opere complete, editate de George Sandulescu şi Lidia Vianu s-a lansat oficial luni, 6 ianuarie 2015, iar volumele pot fi consultate şi descărcate la adresa de internet: http://editura.mttlc.ro/vladescu-opere-complete.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

proza teatru jurnal mihail c vladescu

Mihail C. Vlădescu – scriitor

Mihail C. Vlădescu este un scriitor cu totul necunoscut generaţiilor noastre: a murit relativ tânăr acum aproape un secol, în 1931. Un Noica şi el, face însă parte din generaţia anterioară filosofului. A apucat să termine dreptul la Universitatea din Bucureşti încă înainte de Primul Război Mondial, a fost ofiţer în armata română în tot timpul războiului, devenind apoi deputat într-unul din primele Parlamente ale României Mari, de după război. A scris nu numai în timpul războiului, dar şi după aceea. Şi-a publicat singur scrierile sale în cele cinci volumaşe adunate aici sub titlul Opere complete. Scrierile sale se împart în trei categorii: schiţe şi povestiri, piese de teatru, impresii din luptele la care a luat parte.  La rândul lor, aceste impresii de război sunt fie relativ intime (Jurnalul său), fie foarte teoretice (Problemele comandamentului). Această personalitate multiplă, practic necunoscută, o prezintă Editura pentru Literatură Contemporană publicului român din ziua de azi – războiul e cândva departe de tot  în trecut, dar sentimentele şi emoţiile descrise rămân permanent în inimile noastre, ale tuturor.

 

Primul mare Dicționar Englez-Român 1900

dictionar englez roman 1900 vol I

Ediție online

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Irlandei, anunță publicarea volumelor Primul mare Dicționar Englez-Român 1900 de Henry L. Lolliot, editat de C. George Sandulescu și Lidia Vianu.

Publicăm la acest început de an școlar cel mai mare, cel mai cunoscut și cel mai folosit dicționar englez-român al secolului XX. Precizia sa de realizare este de fapt uluitoare, dacă ținem seamă de distanța în timp.

Dacă nu aveți dicționar englez, folosiți-l cu încredere. Eu l-am folosit în fiecare minut ai celor cinci ani de universitate pe care i-am petrecut în perioada în care Petre Clinca era șef de catedră, iar Leon Levițchi practic nu exista în calitate de cadru didactic: nu era decât un asistent care preda traducerea textelor tehnice.

În plus, dacă îl examinezi atent, este surprinzător de modern. Cititorul obține o imagine a limbii române de pe vremea când era la conducerea țării Regele Carol I. În unele privințe, mai ales în domeniul sinonimelor, nimeni să nu uite, elev tânăr sau profesor bătrân, că acest dicționar rămâne superior dicționarului publicat prima oară de Academia comunistă în anii optzeci.

vol 2 dictionar englez roman 1900

Afară de evidentele diferențe ortografice (ortografia română s-a schimbat mult prea mult și mult prea des), acest dicționar rămâne o unealtă de lucru excelentă și pentru cei mici și pentru cei mari, și pentru cei tineri și pentru cei bătrâni. Cei tineri descoperă limba așa cum era ea acum aproape un secol și un sfert — căci autorul a avut nevoie de cel puțin zece ani ca să-l întocmească. Cei tineri vor fi uimiți de modernitatea sa, de trăirea în modernitate a limbii române.

1900 in bucuresti

Vă urez să-l întrebuințați la fel de bine și cu tot atâta folos ca și mine personal atunci când alt dicționar englez nu exista în Ţara Românească. Profesorii de azi nu pot decât să-l ia ca exemplu în întocmirea de dicționare.

Limba română în acest dicționar trăiește exact așa cum exista ea în zilele în care și-a scris James Joyce opera sa de la început până la sfârșit. Când vreți să rezolvați o problemă grea în Finnegans Wake, nu uitați să consultați acest dicționar scris de Lolliot, celebru lexicograf și profesor la trei licee bucureștene de frunte.

C. George Sandulescu

Henry L. Lolliot: Dicționar Englez-Român, editat de C. George Sandulescu şi Lidia Vianu se lansează oficial marți, 7 octombrie 2014, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet: 

http://editura.mttlc.ro/lolliot-dictionar.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză, cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Cuvintele

finnegans-wake-long-words

Ediție online

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Irlandei, anunță publicarea volumelor Joyce Lexicography – Volumele 999.4, 999.5, 999.6, 999.7, 999.8, 999.9, de C. George Sandulescu şi Lidia Vianu

„Cuvintele” lui Joyce în Finnegans Wake

Lucrul cel mai important în studiile joyceene: în peste jumătate de veac de studii joyceene, nimeni nu s-a sinchisit să adune cuvintele făcute, construite şi create de autorul însuşi. Este o ruşine, pe care încercăm aici s-o reparăm. Este un fapt grav, de care nu s-a ocupat nimeni — absolut nimeni — până în ziua de astăzi. Este o idee care merită să apară peste tot unde vom face publicitate acestor 6 volume de cuvinte „concoctate” de Joyce în cei 17 ani în care niciun singur semn — nu cuvânt — nu a rămas negândit profund.

Între anii 1920 şi 1960, scriitorii aveau obiceiul să-şi inventeze cuvintele. Tristan Tzara a inventat în felul lui. Mult înaintea lui Tzara, Lewis Carroll a inventat şi el în felul lui (v. „Jabberwocky”, în Alice în Țara Oglinzilor, Capitolul 1, carte publicată în anul 1871). Raymond Queneau a inventat în felul lui… În acea perioadă a existat un interes susținut pentru limbă, care a dispărut prin apariția catastrofală a lui Noam Chomsky. Însă, în prima jumătate a secolului XX, cuvântul avea o mai mare importanță decât conceptul. După război, lucrurile s-au întors pe dos, pentru că toată lumea gândea cum să rezolve problemele politice, drept care sensul şi argumentarea au trecut pe primul loc.

Din fericire, James Joyce a trăit în perioada de glorie, care a fost între anii 1920 şi 1940. La vremea aceea, Cuvântul era rege. Conceptul era servitorul lui. Adoptăm în aceste volume atitudinea de atunci, care acorda o importanță covârşitoare cuvântului în sine. Dăm, prin urmare, lista cuvintelor „inventate” de Joyce. Unele au intrat în limbă, cum este cazul notoriu al cuvântului quark (Finnegans Wake, 383.01: „Three quarks for Muster Mark! / Sure he hasn’t got much of a bark / And sure any he has it’s all beside the mark.”).

E foarte probabil ca multe alte cuvinte ale lui Joyce să fi fost deja preluate în mod asemănător. Este mai mult decât posibil ca şi alte cuvinte ale lui Joyce să fie preluate în viitor.

james-joyce-finnegans-wake-lexicoane-c-g-sandulescu1

Volumele noastre sunt o încercare modestă de a pune la dispoziția cititorului cuvintele create de Joyce însuşi.

Aceasta este explicația simplă a titlului ales de noi pentru volumele care încheie seria noastră de Joyce Lexicography.

Cu aceste „Cuvinte”, Lexicografia s-a încheiat. Nu ne vom mai ocupa de lexicografie de acum înainte. Intenționăm să trecem la ceva mult mai important decât lexicografia şi mult mai cuprinzător decât ea: este vorba de Idiomaticity.

Cu alte cuvinte, trecem la ceea ce lingviştii numesc în general sintaxă. Intenționăm să începem prin a înregistra rolul sintacticii şi al retoricii, pentru ca abia după aceea să le putem discuta.

C. George Sandulescu

„Cuvintele” lui Joyce în Finnegans Wake, de C. George Sandulescu şi Lidia Vianu pot fi consultate şi descărcate la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/FW-joyce-words.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză, cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză, cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro.