Joyce Lexicography, volumele 999.1, 999.2, 999.3

finnegans-wake long words

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Irlandei, anunță publicarea volumului Joyce Lexicography. Volumele 999.1, 999.2, 999.3. de C. George Sandulescu și Lidia Vianu.

Long Words in Finnegans Wake

Din 2011 până în prezent, Contemporary Literature Press a publicat peste o sută de Lexicoane Finnegans Wake. Acestea se ocupă de limbile străine, literatură, geografie, muzică, ba chiar și de intriga ori personajele din ultima carte scrisă de James Joyce. Am publicat de asemenea și o versiune a cărții Finnegans Wake online, cu rândurile numerotate pe pagină. Această versiune este făcută de noi și conține mai puține erori decât multe altele. Lexicoanele noastre au adus Finnegans Wake în România, și probabil în mai toate fostele țări comuniste. Ele au pus în mâna studenților culturii și literaturii engleze o carte mai enigmatică decât tot restul cărților scrise de Joyce, o carte la care prea puțini meditaseră până atunci în acest spațiu geografic.

james-joyce-finnegans-wake-lexicoane-c-g-sandulescu

A venit vremea să ne schimbăm unghiul de abordare: trecem acum de la Sens la Număr. Publicăm pentru început majoritateea cuvintelor care conțin nouă litere ori mai mult decât atât, în ordinea în care apar cuvintele respective în text. Va fi ușor de observat de la prima vedere că aceste cuvinte nu există în limbă: în nicio limbă. Ele au fost născocite de James Joyce.

Cea mai potrivită introducere pentru aceste trei volume este articolul lui George Sandulescu intitulat Cartouching. În viitorul foarte apropiat, vom publica un volum în care renumitul fizician Ioan-Iovitz Popescu, membru al Academiei Române, va aplica la Finnegans Wake descoperirile lui din domeniul lingvisticii cuantice. A Manual for the Advanced Study of Finnegans Wake, care ajunge acum la 105 volume, pune o întrebare cât se poate de simplă: Ce anume face Joyce cu cuvintele pe care fiecare dintre noi credea că le știe? Așa cum a făcut Contemporary Literature Press și până acum, ne invităm cititorii să răspundă ei înșiși, mergând în felul acesta pe urmele filosofiei lui Heidegger. În găsirea unui răspuns, listele acestea de Cuvinte Lungi s-ar putea să le fie de folos. Un lucru nu trebuie să uităm: de lingvistică nu ne putem lipsi!”

C. George Sandulescu și Lidia Vianu

Volumele Long Words in Finnegans Wake, de C. George Sandulescu și Lidia Vianu  pot fi consultate și descărcate la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/FW-long-words.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Ce este grafotactica?

finnegans-wake lexicon vol 102 grafotactis

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea volumului Joyce Lexicography. Volume 102 de C. George Sandulescu – James Joyce’s Word-Poetry: Context-Free Graphotactics of FW.

Ce este grafotactica?

În această abordare coborâm sub nivelul cuvântului. Ne aflăm la nivelul LITEREI.

Grafotactică înseamnă „ordinea literelor”– deosebit de importantă pentru Joyce – în vreme ce fonotactica este „ordinea sunetelor”. De cea de-a doua se ocupă foneticienii. În ce privește grafotactica, însă, aceasta nu a fost niciodată studiată sistematic. În absența ei, este imposibil să înțelegem chiar și segmentele foarte scurte din Finnegans Wake. Ordinea literelor este pentru Joyce la fel de importantă ca și ordinea cuvintelor — poate chiar mai importantă decât ea. Un lucru esențial este că literele – ca și fonemele – nu au un sens. O literă luată separat nu are absolut niciun înțeles. Și totuși Joyce izbutește să facă poezie din astfel de litere, să le dea viață, prin simpla ordonare idiosincratică a ceea ce numim grafeme. De aici și termenul de grafotactică: pentru Joyce, ordinea grafemelor are exact aceeași importanță pe care o are fonotactica pentru un poet cum ar fi de pildă Gerard Manley Hopkins. Iată o direcție de cercetare.

Volumul pe care îl publicăm acum este etapa preliminară necesară în studiul acestui domeniu atât de complicat, de care ne vom ocupa în volumele următoare.

C. George Sandulescu

Lexicon 102. Poetic Graphotactics

James Joyce’s Word-Poetry: Context-Free Graphotactics of FW, de C. George Sandulescu se lansează oficial la data de 10 mai 2014, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/FW-poetic-graphotactics.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Joyce Lexicography, volumul 101

lexicoane-joyce-c-george-sandulescu- volumul 101

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea volumului Joyce Lexicography. Volume 101: Text Exegesis. Excerpts from Assessing the 1984 Ulysses (1986), editat de C.G. Sandulescu și C. Hart.

Apare acum volumul 101 din seria Joyce Lexicography, publicată de Contemporary joyce lexicografie text exegesis vol 101Literature Press. Acest volum pornește de la primul Seminar Internațioal al Princess Grace Irish Library, organizat de directorul ei, C. George Sandulescu, în mai 1985 la Monaco. Titlul acelui seminar cu participare numai pe bază de invitație era A Finnegans Wake Approach to Ulysses (A Scrutiny of the 1984 Edition).

Conferința de la Monaco a fost aproape imediat urmată de publicarea de către editorul londonez al Bibliotecii a volumului Assessing the 1984 Ulysses, editat de C. George Sandulescu și Clive Hart.

Volumul publicat de noi acum reunește fragmente din volumul editat la Monaco, precum și fragmente din marea dezbatere care a precedat și a urmat apariției cărții Ulysses în ediția lui Hans Walter Gabler din 1984.

Trebuie subliniat, pe lângă marile însușiri exegetice ale cărții, meritul lui Hans Walter Gabler de a fi înlesnit munca cercetătorilor specializați în Ulysses unificând numerotarea rândurilor.

james-joyce-lexicoane

James Joyce

Publicând Text Exegesis. Excerpts from Assessing the 1984 Ulysses (1986), edited by C. G. Sandulescu and C. Hart, Contemporary Literature Press reunește cercetarea celor două cărți ale lui James Joyce, Ulysses și Finnegans Wake, ceea ce a fost, de altfel, chiar intenția lui George Sandulescu atunci când a intitulat conferința de la Monaco din 1985 A Finnegans Wake Approach to Ulysses.

C. George Sandulescu & Lidia Vianu

Text Exegesis. Excerpts from Assessing the 1984 Ulysses (1986), edited by C.G. Sandulescu and C. Hart se lansează official luni, 24 martie 2014 şi poate fi consultat și descărcat la adresa de internet: 

http://editura.mttlc.ro/assessing-1984-ulysses.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Ediție online: „Novelists on the Novel” de Miriam Allott

teoria romanului

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea volumului Novelists on the Novel de Miriam Allott, editat de C. George Sandulescu și Lidia Vianu.

Teoria Romanului după cincizeci și cinci de ani

Pe lângă faptul că a anticipat multitudinea de studii contemporane despre tehnicile și înțelesurile romanului, volumul englezesc pe care Contemporary Literature Press îl publică acum, la 55 de ani de la prima lui apariție, are și o poveste românească. Această poveste nescrisă încă datează din anii 1960. Un tânăr lector la Catedra de Engleză a Universității din București, C. George Sandulescu, rezident al Principatului Monaco în acest moment, a adus cartea scrisă de Miriam Allott din Anglia. Avea de gând s-o traducă. A semnat un contract cu redactorul Editurii pentru Literatură Universală – Antoaneta Ralian. A semnat un contract și pentru traducerea în limba română a romanului lui Henry James The Ambassadors. Spera că va putea să înființeze o catedră nouă la București: o Catedră de Teoria Romanului. Atunci când George Sandulescu a plecat din țară, toate aceste planuri s-au năruit.

c-george-sandulescu

În Anglia, el studiase cu Arnold Kettle, unul dintre marii specialiști în Teoria Romanului. Şi în prezent, Sandulescu continuă să fie convins că Teoria Romanului este o direcție esențială a criticii literare. Ea profesionalizează discursul critic, creează un spațiu de gândire în prelungirea analizei practice a creatorului.

Novelists on the Novel este, așadar, drumul pe care România nu l-a urmat atunci când ar fi fost vremea lui. Publicăm această carte pentru a-i ajuta pe profesorii de literatură și pe studenții lor. Ea aduce tuturor celor care o vor citi un temps perdu, dar și un timp regăsit.

Lidia Vianu

Miriam Allott, Novelists on the Novel, editat de C. George Sandulescu și Lidia Vianu, se lansează oficial la data de luni 24 februarie 2014, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/novelists-on-the-novel.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Ediție online: Frances Boldereff, „Sireland calls you, James Joyce!”

james-joyce lexicoane

Joyce Lexicography Volume 77

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea volumului Joyce Lexicography Volume 77. Frances Boldereff: Sireland calls you, James Joyce! Stories from Finnegans Wake, editat de C. George Sandulescu.

În Reading Finnegans Wake, Frances Boldereff examinează două aspecte ale cărții lui JamesLexicon 77 - Boldereff joyce stories Joyce: importanța detaliilor lingvistice și prezența elementelor narative. Volumul lui Boldereff are, așadar, două părți distincte. Detaliile lingvistice cuprinse în a doua parte a cărții ei, cum ar fi de pildă frecvența repetării inițialelor HCE în textul lui Joyce, au fost de curând publicate de noi în 19 volume, în contextul original și cu numărul de pagină și de rând, pentru a ușura cercetarea. Volumul 77 pe care îl publicăm acum în seria Joyce Lexicography se ocupă de narațiune, de povestiri. Boldereff explică Finnegans Wake prin intermediul incidentelor pe care înțelegem din explicațiile ei că Joyce le-a cules din istoria, geografia, literatura irlandeză. Reparăm în acest fel o omisiune regretabilă a ultimelor șase decenii, timp în care cercetătorii cărții Finnegans Wake nu s-au folosit de concluziile lui Frances Boldereff nici în argumentare, nici în bibliografie măcar. Pe nedrept ignorată, ea este cu siguranță un punct de referință în cercetarea internațională James Joyce.

Lidia Vianu

Frances Boldereff: Sireland calls, James Joyce! Stories from Finnegans Wake, editat de C. George Sandulescu, se lansează oficial vineri 17 ianuarie 2014, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/FW-lexicography-boldereff-stories.html 

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro. 

Ediție online: „În retragere. Schițe și nuvele din răsboiu” de Alexis V. Drăculea

alexis v draculea in retragere

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea volumului In Retreat. Short stories. În retragere. Schițe și nuvele din răsboiu. Parallel Texts. Alexis V. Drăculea, editat Lidia Vianu & C. George Sandulescu.

Publicăm în ajun de Crăciun 2013 un volum la a cărui traducere Editura și masteranzii MTTLC lucrează de doi ani.

contemporary literature press sigla

Alexis V. Drăculea este pseudonimul lui Mihail C. Vlădescu, licențiat în drept, strateg militar, deputat, ziarist și scriitor care s-a născut în anul 1886 și a murit 45 de ani mai târziu. C. George Sandulescu descrie în studiul introductiv locul scriitorului în familia Noica.

În retragere, volum de „schițe și nuvele de răsboiu”, a fost publicat în anul 1918, la sfârșitul primului război mondial. Ca și celelalte volume ale lui Vlădescu, este un text aproape necunoscut cititorului român, deși el există în unele biblioteci mari din țară. Contemporary Litreature Press restituie literaturii române un scriitor care merită să fie nu numai citit, dar și tradus. Acesta este motivul pentru care povestirile sunt publicate ca texte paralele. Pe lângă povestirile în sine, volumul mai include o listă a contemporanilor literari ai lui Vlădescu, în dorința de a-l plasa în epocă. Fiind vorba de un autor despre a cărui biografie nu se știe mai nimic, sperăm că acest început va duce la o cercetare sistematică și o recuperare a operei lui. Mai importantă decât subiectul povestioarelor despre război, iubire și avere este gândirea dramatică din spatele lor și concentrarea lor stilistică. Dacă cititorul se gândește că Mihail Vlădescu s-a născut cu patru ani după James Joyce și cu doi ani înaintea lui T. S. Eliot, va înțelege importanța acestui modernist încă necunoscut al literaturii române, care scrie cu forța inovației și pasiunea experimentului.

Lidia Vianu

Alexis V. Drăculea: In Retreat. În retragere, editat de Lidia Vianu & C. George Sandulescu, se lansează oficial miercuri, 18 decembrie 2013, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet: 

http://editura.mttlc.ro/draculea-in-retreat.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro. 

Noi ediții online publicate de Contemporary Literature Press

volume de charles kay ogden

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea volumelor: Theoretical Backup for the Lexicon of Finnegans Wake; Volume 55: C. K. Ogden, The Meaning of Meaning; Volume 56: C. K. Ogden, Opposition; Volume 57: C. K. Ogden, Basic English, editate de C. George Sandulescu.

contemporary literature press sigla

Charles Kay Ogden (1889–1957) este cunoscut ca lingvist și filosof al limbajului: cuvântul, pentru el, era o realitate concretă. Acest lucru l-a demonstrat atunci când a înregistrat pe disc vocea lui James Joyce. Înregistrarea a fost făcută în august 1929 la King’s College, Londra. Tot în primul sfert al secolului XX s-au mai petrecut o sumă de evenimente importante. 1. Înainte chiar de anul 1900 s-a inventat fonograful. 2. Tom Stoppard își construiește piesa Travesties pe ideea că, în 1917 la Zürich, Joyce, Tzara și Lenin s-au aflat împreună în aceeași încăpere. 3. În anul 1922 a luat ființă BBC. 4. În cursul aceluiași an Ogden a tradus în limba engleză Tractatus Logico-Philosophicus, pe care Wittgenstein îl publicase în germană cu un an înainte. 5. Tot în anul 1922 au apărut Ulysses de Joyce și The Waste Land de Eliot. Rămâne fără răspuns pentru moment întrebarea dacă Joyce l-a citit ori nu pe Wittgenstein. 6. Ogden a publicat The Meaning of Meaning în 1923, carte care anunța că esența modernismului era relația dintre sunet și sens. 7. În jurul anului 1930, Ogden mai publică două volume importante: Opposition și Basic English. John Lyons, autor de manuale, considera Opposition a fi una dintre cele mai bune discuții pe această temă.

triunghiul semiotic al lui ogdenTriunghiul semiotic al lui Ogden

Rațiunea pentru care publicăm în acest moment cărțile lui Ogden, ca fundament teoretic al seriei lexicografice Joyce, este aceea că Ogden a realizat două lucruri importante, care sunt strâns legate între ele. Primul este că a făcut cunoscută lumii vocea lui Joyce citind un fragment dintr-o carte în care se exprima în 40 de limbi străine diferite în același timp. Al doilea este Basic English: Ogden era încredințat că limba engleză este singurul drum către o limbă unică internațională. Ideile lui privind sensul, opoziția și Basic English duc drept la gândurile care trebuie că l-au obsedat pe Joyce în cei 17 ani cât a durat până ce a terminat de scris Finnegans Wake.

james-joyce-ulysses

Nu este lipsit de interes faptul că Alexandru Graur, membru al așa-zisei Academii a Republicii Socialiste România, a scris și el o carte în care descria Basic English drept o „încercare imperialistă și condamnabilă”.

Grupate în secțiunea de fundamentare teoretică, cele trei volume de Ogden ridică o sumă de probleme esențiale pentru cerecetătorii operei lui Joyce: ce anume l-a făcut pe lingvistul britanic Charles Ogden să-l înregistreze pe James Joyce citind un fragment dintr-o carte pe care nici măcar n-o terminase încă? Ce intenție teoretică leagă oare volumele lui Ogden de înregistrarea vocii lui Joyce, singura înregistrare, de altfel, a vocii lui Joyce până în ziua de azi? Și, nu în ultimul rând, de ce oare a acceptat Joyce să fie înregistrat de Ogden?

Autorii acestei serii teoretice speră că cititorii atenți vor dezlega aceste enigme, fiecare în felul lui, desigur.

C. George Sandulescu & Lidia Vianu

Volumele Theoretical Backup for the Lexicon of Finnegans Wake. C. K. Ogden, editate de C. George Sandulescu, se lansează oficial pe 10 decembrie 2013, dar ele pot fi consultate și descărcate din acest moment la adresa de internet: 
http://editura.mttlc.ro/FW-lexicography-theoretical-backup.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro. 

Ediții online Constantin Noica, Leon D. Levițchi

editii online noica leon d levitchi

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press,sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea volumelor: Constantin Noica (1909–1987), Leon D. Levițchi (1918–1991), editate de C. George Sandulescu.

„Doi oameni de care am fost deosebit de atașat – intelectual și afectiv: unul, o rudă foarte apropiată, și celălalt, un mare profesor universitar (descendent a 17 generații de preoți români get-beget). Să fie două genii diferite oare? Nu le-am întâlnit perechea nicăieri în lumea asta mare!

Printr-o stranie coincidență joyceană, ambele noastre volume apar la aniversarea morții lui Constantin Noica la 4 decembrie 1987 , în ajun de Sf. Niculae. Ambele volume sunt presărate cu «filosofia» istoriei văzută amuzant.” – C. George Sandulescu, Monte Carlo, Noël 2013.

c-george-sandulescu

Constantin Noica (1909–1987) și Leon D. Levițchi (1918–1991), editate de C. George Sandulescu, se lansează oficial miercuri, 4 decembrie 2013, dar volumele pot fi consultate și descărcate din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-noica-levitchi.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro. 

 

A Lexicon of Selective Segmentation of Finnegans Wake

james joyce finnegans wake

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea lucrării A Lexicon of Selective Segmentation of Finnegans Wake (The ‘Syllabifications’), în 19 volume (4.150 pagini). Editat de C. George Sandulescu. Redactat de Lidia Vianu.

A Lexicon of Selective Segmentation of  Finnegans Wake

Segmentarea selectivă a elementelor lexicale ale cărții Finnegans Wake de James Joyce

După ce ne-am ocupat de foarte multe aspecte ale cărții Finnegans Wake – muzică și povestire, motive și aluzii literare –, mai rămânea de făcut o operație, care este de fapt cea mai importantă dintre toate. Ea este chiar mai importantă decât toate cele 40 de limbi străine Lexicon joycela un loc. Este vorba de segmentarea cuvintelor cărții în mai multe unități cât mai mici.

Operația aceasta fusese deja făcută, însă, cu mult timp în urmă: ea pusese în ordine alfabetică segmentele lexicale obținute. Acest lucru se întâmplase la începutul anilor 1960. Rezultatul a fost inclus în partea a doua a volumului A Concordance to Finnegans Wake (de la pagina 345 la pagina 459), sub titlul de Silabificări. Autorul cărții era un lexicograf deosebit de competent, și anume Clive Hart. În ceea ce ne privește, am optat pentru termenul „Segmentare”, care este de altfel termenul tehnic pentru această operație, așa cum este el folosit cu exactitate de acel domeniu al lingvisticii numit „Formarea cuvintelor”. Segmentarea selectivă a elementelor lexicale ale cărții Finnegans Wake de James Joyce în forma ei prezentă, linearizată și contextualizată, cuprinde 19 volume, cu 4.150 de pagini în total. După părerea noastră, această amplă operație este în ultimă instanță de importanță maximă.

C. George Sandulescu și Lidia Vianu

A Lexicon of Selective Segmentation of Finnegans Wake (The ‘Syllabifications’), editat de C. George Sandulescu și redactat deLidia Vianu, se lansează oficial luni, 9 septembrie 2013, dar cartea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet: 
http://editura.mttlc.ro/sandulescu-segmentation-of-fw.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro. 

 

Dicţionarul contextualizat de cuvinte germane în „Finnegans Wake”

finnegans wake

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea volumului Dicţionarul contextualizat de cuvinte germane în „Finnegans Wake”, A Lexicon of the German in Finnegans Wake de Helmut Bonheim, în şase volume, editat de C. George Sandulescu, redactat de Lidia Vianu.

James Joyce vorbea curent limba germană. Cât timp a locuit cu familia la Zürich, se vorbea numai limba germană în casă, iar copiii lui au făcut şi şcoala acolo. Mormântul lui Joyce se află şi el tot la Zürich. În cei 17 ani cât i-a luat să scrie cele 17 episoade care alcătuiesc Finnegans Wake, Joyce a folosit aproximativ 4.000 de cuvinte şi expresii germane; aflăm acest lucru din cartea lui Helmut Bonheim, Dicţionar de cuvinte germane în „Finnegans Wake”, pe care îl reeditează în acest moment Editura Contemporary Literature Press.

Cover GErman Contextualized

Această a doua ediţie pe care o scoatem are un element nou: în ea apare şi textul integral al lui Joyce, în paralel cu lista de cuvinte a lui Bonheim.

Autorul însuşi afirmă în Prefaţa sa că nu ne putem lipsi de contextul extins al cărţii lui Joyce atunci când cercetăm cum şi de ce a recurs Joyce la limba germană. Această reeditare a Dicţionarului de cuvinte germane în „Finnegans Wake” se situează pe linia ideii lui Bonheim: volumul nostru, însă, pe lângă reluarea unei metode de a identifica cuvintele germane, oferă şi o cheie în plus, care sperăm să ajute la descifrarea acestei ultime cărţi a lui Joyce, care este şi cea mai grea dintre toate.

Este greu de explicat cum a fost cu putinţă ca un scriitor să creeze impresia că citim în patruzeci de limbi străine cam în acelaşi timp. Nu e deloc uşor să înţelegem de ce a amestecat Joyce limbile străine, cum a amestecat el literele şi sunetele aşa încât ele să fie în acelaşi timp englezeşti, franţuzeşti, germane, româneşti. Revenim asupra limbii germane din simplul Helmut Bonheimmotiv că, dintre toate cele peste 40 de limbi străine folosite în cartea lui Joyce, numai germana are în acest moment un dicţionar cu adevărat de cea mai bună calitate. Tabelele contextualizate din volumul de faţă sunt, în ultimă instanţă, o invitaţie: sperăm că cititorii vor cumpăra şi vor citi cartea lui Helmut Bonheim pe hârtie. Ea este rodul prieteniei şi colaborării cu Fritz Senn, cercetător joycean el însuşi, întemeietorul Fundaţiei James Joyce din Zürich. Publicăm Dicţionarul de cuvinte germane cu intenţia expresă de a recomanda încă o dată cititorului să cumpere cartea profesorului Bonheim.

Joyce a murit la Zürich la doi ani după ce publicase Finnegans Wake. Ar fi firesc, aşadar, ca sensul ascuns al acestei cărţi enigmatice, înţelesul ei încă învăluit în tăcere, să aibă în mare parte legătură cu limbile care se vorbesc în acel loc: după cum bine ştim, în Elveţia există patru limbi oficiale, una dintre ele fiind italiana.

Lidia Vianu

Dicţionarul contextualizat de cuvinte germane în „Finnegans Wake”, editat de C. George Sandulescu şi redactat de Lidia Vianu, se lansează oficial marţi, 18 iunie 2013, dar cartea poate fi consultată şi descărcată din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-german-contextualized.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.