Dublă lansare de carte

Muzeul Național al Literaturii Române organizează lansarea volumelor Exilul literar românesc – înainte și după 1989, apărut sub egida Univerzita Komenskévo v Bratislave (2011), editori: Jana Páleníková și Daniela Sitar-Tăut și Interviuri (I) de Daniela Sitar-Tăut, Editura Risoprint, Cluj-Napoca (2010). Lansările vor avea loc miercuri 10 august 2011, la ora 17, la Muzeul Memorial Ion Minulescu, B-dul prof. dr. Gh. Marinescu nr. 19, et. II, interfon 6.

Cărțile vor fi prezentate de prof. univ. dr. Mihaela Albu și criticul și istoricul literar Florentin Popescu.

Exilul literar românesc – înainte şi după 1989 reuneşte comunicările prezentate în cadrul colocviului internaţional omonim, care s-a desfǎșurat în 12 octombrie 2010 la Facultatea de Litere a Universităţii Comenius din Bratislava. „După dezbaterile prealabile privind tema colocviului s-a convenit asupra literaturii exilului, care mai ales după anul 1989 a devenit nu numai în România, ci şi în alte ţări est- şi sud-est-europene, centrul interesului, al studierii, clasificării şi interpretării. Dintr-o dată, literatura română scrisă în spaţiului geografic românesc a început să se deschidă altei literaturi române, elaboratǎ peste graniţele României. De aceea am crezut că va fi util să dezbatem exilul aşa cum îl văd specialiştii români care au trăit ei înşişi în exil, românii care şi-au petrecut toată viaţa în regimul comunist în România, şi nu în ultimul rând româniştii din alte ţări care pot aduce o altă viziune asupra exilului literar românesc, interesantă şi pentru românii specialişti în domeniu.” (Jana Páleníková). Temele principale ale comunicărilor au fost: Naraţiuni româneşti şi est-europene ale exodului şi reîntoarcerii după 1989; Două literaturi – cea din ţară şi cea din exil – sau una singură?; Perceperea critică a literaturii române de către „vocile“ din exil; Identitatea lingvistică a scriitorului din exil: Limba maternă vs. cea a ţării de adopţie. Printre participanții care au susținut comunicări la acest colocviu se află: Marcel Corniş-Pop, Doina Jela, Cornel Ungureanu, Olivia Bălănescu, Alexandru Istrate, Daniela Sitar-Tăut, Jana Páleníková, Libuša Vajdová, Jarmila Horáková, Tomáš Vašut, Libuše Valentová, Lorena Stuparu, Claudiu Turcuș. Cartea constituie o premierǎ editorialǎ, în sensul cǎ este primul volum publicat în limba românǎ al secţiei de Limba și Literatura românǎ de la Universitatea Comenius din Bratislava, înfiinţatǎ încǎ din anul 1921. Volumul pǎstreazǎ ordinea comunicǎrilor de la colocviu, fiecare material fiind însoţit de rezumatul lui în limba englezǎ. Amănunte pe site-ul Rețeaua literară.

„Cunoscută drept cronicar literar, cu contribuții publicate cu precădere la revistele «Nord Literar» și «Poesis», dar și la alte reviste transilvane, Daniela Sitar-Tăut este acum lector la Bratislava. Atenția ei vie față de fenomenul literar contemporan s-a manifesat nu numai prin cronici literare foarte exacte și extinse, cu o mare bucurie de a cultiva amănuntul descoperit în volumele despre care scrie, ci și în interviuri luate unor scriitori români și străini. Și în interviurile sale, ca și în critică, Daniela Sitar-Tăut nu este o interlocutoare prea comodă sau reverențioasă ceea ce desigur că stârnește pofta de replică a intervievaților. Întrebările sunt lungi și amănunțite, dovedind o cunoaștere foarte atentă a operei celor chestionați. De aceea cartea sa de interviuri neconvenționale poate interesa cititorii de literatură.” (Horia Gârbea). Cei interogați de Daniela Sitar-Tăut în primul volum de Interviuri sunt: Albert Raasch, Alexandru Buican, Gheorghe Glodeanu, George Vulturescu, Dumitru Țepeneag, Alecu Ivan Ghilia, Cornel Ungureanu, Horia Gârbea, Corneliu Lupeș, Florica Bud, Ion Hobana, Mihaela Albu, Nicolae Tzone, Niculae Gheran, Marian Ilea, Doina Jela, Jana Páleníková.

Daniela Sitar-Tăut a publicat în 2009 volumul Valori și prezențe conujuncturale. Cronici literare 2002-2008 (I, Editura Risoprint, Cluj-Napoca). Este autoarea unei tetralogii exegetice referitoare la mitul seducătorului în literatura română şi în cea universală: Don Juan – Mitografia unui personaj (Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2003, Premiul pentru debut – critică literară la Festivalul Internaţional „Frontiera Poesis”, 2003); Don Juan – O mitografie a seducţiei (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004, Premiul special al juriului, secţiunea eseu la a XIII-a ediţie a „Cărţilor anului”, Baia Mare, 2004); Estetica donjuanismului. O analiză a fenomenului autohton (Editura PrincepsEdit, Iaşi 2007, Premiul pentru critică literară, Anul Editorial sătmărean, 2007; Premiul pentru critică şi istorie literară la a XVI-a ediţie a „Cărţilor anului”, Baia Mare, 2008); Avatarurile seducătorului. Ipostaze ale donjuanismului în literatura universală (Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007, Premiul al II-lea la Festivalul Naţional „Liviu Rebreanu”, Bistriţa, 2008).

A coordonat volumele colective Memorialistica închisorilor Diasporă. Disidenţă şi Lyceum (Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009), precum şi revistele „Kratos” şi „Universalis”.

Pușa Roth