2018 – Anul european al patrimoniului cultural

anul european al patrimoniului cultural
Comisia Europeană a propus Parlamentului European și Consiliului, desemnarea anului 2018 drept An european al patrimoniului cultural.

Comisia urmărește astfel să evidențieze rolul patrimoniului cultural european în promovarea unui sentiment comun de istorie și identitate.

Continuă lectura „2018 – Anul european al patrimoniului cultural”

Europa Creativă 2015

europa creativa cultura

Proiecte de traduceri literare finanțate de Europa Creativă în 2015

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles a publicat la data de 24 iulie 2015 rezultatele selecției de proiecte de traduceri literare depuse în cadrul Programului Europa Creativă – Subprogramul Cultura la runda din februarie 2015. Continuă lectura „Europa Creativă 2015”

Europa în casa noastră

europa in casa noastra

Prezentări pe teme europene în filialele Bibliotecii Metropolitane Bucureşti

Reprezentanţa Comisiei Europene în România în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale derulează a treia ediţie a campaniei de informare şi comunicare Europa, casa noastră.

Campania îşi propune să informeze elevii şi profesorii cu privire la proiectul de integrare europeană (istoria, prezentul şi viitorul acestuia), priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene, dar şi informaţii care îi privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra în statele membre, implicarea în activităţi de voluntariat, schimburi între tineri, participarea la internship-uri, implicarea în proiecte comunitare). Campania este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale), precum şi liceelor din România. Elevii participanţi trebuie să fie coordonaţi de învăţători sau profesori. Pentru a disemina informaţiile campaniei către cât mai multe cadre didactice, vor avea loc prezentări pe teme europene, leadership şi public speaking şi în filialele Bibliotecii Metropolitane Bucureşti.

Oportunități, resurse şi alte noutăţi pentru sectorul cultural

programul cultura

6 februarie 2013: termen limită pentru depunerea de proiecte de traducere literară la Programul Cultura (2007–2013)

Editurile sau grupurile de edituri, publice sau private, sunt invitate să depună proiecte în cadrul componentei 1.2.2 Proiecte de traducere literară a Programului Cultura, pentru termenul limită din 6 februarie 2013.

Un proiect eligibil constă într-o propunere de una până la maximum zece opere de ficţiune care urmează a fi traduse dintr-o limbă europeană (limba sursă) într-o altă limbă europeană (limba ţintă). Sunt eligibile numai operele de ficţiune, oricare ar fi genul literar, care au fost program ue culturadeja publicate și care nu au mai fost traduse în limba ţintă. Operele originale trebuie să fi fost scrise de autori care sunt cetăţeni sau rezidenţi într-o ţară participantă la program, cu excepţia operelor scrise în latină sau în greaca veche. Valoarea subvenţiei solicitate pentru un proiect, a cărui durată nu trebuie să depăşească 24 de luni, poate se varieze între 2 000 euro şi 60 000 euro.

Informațiile și documentele necesare pentru depunerea de proiecte de traducere literară sunt disponibile pe pagina Agenţiei Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/call_strand_122_2013_en.php.

Punctul de Contact Cultural al României stă în continuare la dispoziţia celor interesaţi cu detalii despre accesarea acestei componente, oferind și consultanţă de specialitate gratuită pentru elaborarea propunerilor de proiecte.

Persoană de contact: Mihaela Ciobanu, email: mihaela.ciobanu@eurocult.ro , tel.: 021 316 60 60 / 0762 688 797.

Seminar de instruire pentru scrierea de proiecte de cooperare culturală cu ţări terţe în cadrul Programului Cultura

Punctul de Contact Cultural al României din cadrul Departamentului Programe Europene al Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii organizează la București,carte cultura ue sâmbătă, 2 martie 2013, un seminar de instruire pentru scrierea cererii de finanțare pentru componenta 1.3.5 – Proiecte de cooperare cu țări terțe din cadrul Programului Cultura 2007-2013.

Ţările terţe stabilite de Comisia Europeană, cu care operatorii culturali pot face proiecte de cooperare culturală anul acesta, sunt Australia şi Canada.

Detalii despre componenta 1.3.5. a Programului Cultura: în Ghidul Programului disponibil pe pagina www.cultura2007.ro şi pe pagina Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/call_strand_135_2013_en.php.

Seminarul organizat de Punctul de Contact Cultural se adresează atât operatorilor culturali cu experiență în conceperea proiectelor și a cererilor de finanțare, cât și celor fără experiență.

Locul de desfăşurare și programul seminarului vor fi anunţate în scurt timp.

Pentru participarea la acest seminar vă rugăm să transmiteți confirmarea participării dumneavoastră la: e-mail octavia.cornea@eurocult.ro sau la tel. 0213166061, până la data de 15 februarie 2013.

Persoana de contact pentru detalii suplimentare: Octavia Cornea (0740193603).

Programul Europa Creativă: prioritate-cheie a Președinției irlandeze a UE

Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, ce va sprijini sectoarele culturale şi creative în perioada 2014–2020, a fost propus „prioritate-cheie” a președinției irlandeze a Consiliului European pentru primele șase luni ale acestui an.

În programul pentru stabilitate, creștere și locuri de muncă al preşedinţiei, guvernul irlandez a declarat că „va acționa pentru a promova proiectul Europa Creativă şi a sprijini următoarea generație de artiști și profesioniști europeni din domeniul cultural”.

În plus, Irlanda a declarat că intenționează să se implice în modernizarea regimului UE privitor la drepturile de autor, astfel încât să faciliteze accesul la conținut, să apere drepturile de proprietate intelectuală și să încurajeze creativitatea și diversitatea culturală.

De asemenea, un document de strategie elaborat de Irlanda, Lituania și Grecia, trio care prezidează Consiliul European până la jumătatea anului 2014, prezintă prioritățile acestuia cu privire la măsurile legislative pentru cultură și audiovizual.

Scopul acestui trio al preşedinţiilor este consolidarea rolului culturii în perioada de revenire din criza economică şi financiară. Președinţiile vor încerca să scoată în evidenţă contribuția culturii la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea economică, în principal prin intermediul industriilor culturale și creative.

Mai multe despre priorităţile preşedinţiei irlandeze pe pagina sa oficială:

http://eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-the-presidency/programme-and-priorities/

Europa Nostra Banca Europeană de Investiții se aliază cu Europa Nostra pentru a salva patrimoniul cultural al Europei

În 24 ianuarie 2013, organizaţia Europa Nostra a lansat programul pilot The 7 Most Endangered, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții. Acest program va identifica monumente și situri aflate în pericol în Europa și va mobiliza partenerii publici și privați de la nivel local, național și european pentru a găsi modalităţi de asigurare a unui viitor durabil pentru siturile în cauză.

Prima listă de 7 astfel de monumente şi situri ameninţate va fi anunţată în cadrul Congresului aniversar de 50 de ani al Federației Europa Nostra, ce va avea loc la Atena, în data de 16 iunie 2013. Un comitet consultativ va pregăti lista scurtă cu 14 din cele mai amenințate situri, iar consiliul director al Europa Nostra va selecta 7 obiective din această listă. Nominalizările de situri se pot face de către organizaţiile membre sau asociate Europa Nostra sau de către reprezentanţii de ţară ai Europa Nostra, a căror lista completă este disponibilă pe pagina de internet http://www.europanostra.org./

Termen limită de depunere a candidaturilor este 15 martie 2013.

Pentru detalii accesaţi: http://www.europanostra.org/7-most-endangered/

les rencontres

Asociaţia Les Rencontres: înscrieri online pentru întâlnirea „Cultură și dezvoltare durabilă”

Les Rencontres, asociația orașelor și regiunilor europene pentru cultură, a deschis înscrierile la reuniunea din 7–10 martie 2013, organizată la Dublin pe tema „Cultură și dezvoltare durabilă”.

Scopul evenimentului este să accentueze importanţa dimensiunii creative și inovatoare a politicilor și proiectelor care contribuie la dezvoltarea culturală, economică și socială în teritoriile urbane și rurale din Europa.

Programul provizoriu, formularele de înscriere online și informații practice legate de această întâlnire sunt disponibile pe pagina http://www.lesrencontres.eu.

Punctul de Contact Cultural (PCC) este un birou de promovare a Programului Cultura (2007–2013) în România. PCC funcţionează în cadrul Departamentului pentru Programe Europene din Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii şi face parte din reţeaua europeană a punctelor de contact cultural.

Misiunea PCC este să faciliteze accesul operatorilor culturali din România la finanţările Programului Cultura prin: informaţii actualizate despre oportunităţile existente, sprijin în găsirea de parteneri europeni pentru cooperare, asistenţă tehnică gratuită în completarea dosarelor şi promovarea proiectelor finanţate.

Punctul de Contact Cultural

Strada Barbu Delavrancea 57, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011353

Tel/ fax: 021.316.60.60 / 021.316.60.61

E-mail: info_c2k@eurocult.ro

http://www.cultura2007.ro/

Expoziţia itinerantă „Copilăria. Rămăşiţe şi patrimoniu” a ajuns la Stockholm

andreea gheorghiu moata copilarie traditii romanesti mitologie

Andreea Gheorghiu, Moața

eveniment liber sa spunInstitutul Cultural Român din Stockholm și-a deschis porţile în 2013 cu expoziţia itinerantă Copilăria. Rămăşiţe şi patrimoniu. Expoziţia este parte a proiectului european omonim, organizat de Muzeul Țăranului Român și Institutul Cultural Român în cadrul programului „Cultura 2007-2013”, în colaborare cu Ministerul Culturii, Lebork Museum din Polonia și Asociația Artees din Franța.

În 2012, expoziţia a fost prezentată la Londra, Paris, Madrid și Roma, urmând ca, după Suedia, să îşi continue itinerariul în Polonia, la Varșovia și Lebork. Vernisajul a avut loc joi, 24 ianuarie 2013, la sediul Institutului Cultural Român de la Stockholm. Curatorii expoziției sunt Lila Passima şi Cosmin Manolache.

copilarie expozitie itineranta

Expoziţia dezvăluie câteva din ritualurile şi pragurile esenţiale care marchează şi delimitează vârstele omului mic, fie el de la oraş sau de la ţară (nașterea, botezul, ruperea turtei, masa ursitoarelor etc.). Totodată, surprinde raporturi care conturează relaţia dintre omul mic și omul mare, dar şi relaţia cu obiectele și lumea lor însuflețită, în care jucăriile pot deveni prieteni. Obiectele şi imaginile din expoziţie povestesc despre o limbă comună a copilăriei, marcând atât diferenţele, cât şi dialogul viu între mediul rural şi urban, în spaţiul Europei de Est. Expoziţia construieşte un discurs vizual care transgresează lumea sfârșitului de secol XIX, ajungând până în contemporaneitate. Prin obiectele comune, asimilate de mai multe spaţii geografice şi devenite iconuri – de la legănuşul de lemn, scăunelul şi costumul ţărănesc al anilor 1900, la maşinuţa de metal interbelică şi jucăriile de plastic ale copilăriei comuniste, la recuzita tehnologiei postmoderne – publicul este invitat să-şi recompună propria copilărie, descoperind în acelaşi timp diferite teritorii culturale.

Expoziţia poate fi vizitată până la 15 februarie 2013.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Itinerarea expoziției „Copilăria. Rămăşiţe şi patrimoniu” la Roma

Daniele Ranzoni, Portret de copil, 1877

Miercuri, 7 noiembrie 2012, ora 18.30, la Accademia di Romania din Roma va avea loc vernisajul expoziţiei itinerante Childhood. Remains and heritage / Copilăria. Rămăşiţe şi patrimoniu (Infanzia. Tracce e tesori), organizată în cadrul proiectului european omonim, finanţat prin programul Cultura 2007–2013, curator: Lila Passima. Organizatorii proiectului european sunt Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Institutul Cultural Român, Asociaţia Artees (Franţa) şi Muzeul Lębork (Polonia), cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din România. Expoziţia va fi deschisă la Roma în perioada 8–28 noiembrie 2012. Continuă lectura „Itinerarea expoziției „Copilăria. Rămăşiţe şi patrimoniu” la Roma”

Expoziția „Childhood. Remains and heritage / Copilăria. Rămăşiţe şi patrimoniu” la Paris

Expoziţia Childhood. Remains and Heritage / Copilăria. Rămăşiţe şi patrimoniu, organizată în cadrul proiectului european omonim, finanţat prin programul Cultura 2007–2013, va fi prezentată, în cadrul unui itinerariu european susținut de Institutul Cultural Român, la Paris.

În perioada 12–30 septembrie 2012, Institutul Cultural Român de la Paris va găzdui muzeul copilăriei: un melanj inedit de obiecte, haine, poveşti şi jocuri. Organizatorii proiectului european sunt Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Institutul Cultural Român, Asociaţia Artees (Franţa) şi Muzeul Lębork (Polonia), cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din România. Itinerarea a început cu expoziția dechisă în luna iunie a acestui an la Londra.

Proiectul își propune să ofere „ocazia rară de a urmări și a participa (cu idei, obiecte şi poveşti) la realizarea unui muzeu virtual al copilăriei. Muzeul va prezenta nu numai tradiţiile rurale, dar şi pe cele urbane, nu numai trecutul îndepărtat, ci şi pe cel recent, precum şi prezentul în plină schimbare, cu scopul de a pune în valoare atât diferenţele locale, cât şi percepţia comună în timp şi spaţiu asupra copilăriei”– Ioana Popescu, coordonatoarea proiectului european Childhood. Remains and Heritage, Director Cercetare Muzeul Naţional al Ţăranului Român.

Antoon van Dyck, Portret de copil

„Cât de mare poate fi un muzeu al copilăriei? Poate să încapă într-un buzunar, să ajungă pînă la nori, să taie lumea în două, să intre într-o poveste, să îl agăţi pe umeraş sau să fie şoptit în limba papelka, să spunem. Un lucru e sigur, toţi purtăm cu noi un muzeu al copilăriei, mereu cu uşile deschise, de la povestea ursitoarelor pînă la îngerii cu aripile tăiate.” – Lila Passima, curatoare.

După Londra (2–30 iunie 2012) și Paris (12–30 septembrie 2012), expoziția va fi itinerată, în organizarea Institutului Cultural Român, la Madrid, Roma, Stockholm, Varșovia şi Lębork (Polonia), proiectul urmând să fie finalizat în aprilie 2013.

Henri Vincent Anglade (1876–1956), Portret de copil

În România, Muzeul Naţional al Ţăranului Român din București a găzduit, în cadrul aceluiași proiect european, expozițiile: Ivirea. Dinspre duhuri spre Duh (14 martie–15 aprilie 2012), Lumea mică a celui mic (3 mai–3 iunie 2012) și Lucruri mici pentru nevoi mari (14 iunie–19 august 2012), alte patru expoziții temporare fiind programate pentru următoarea perioadă.

Reţeaua europeană de experţi pentru cultură

Direcţia Generală pentru Educaţie şi Cultură a Comisiei Europene (DG EAC) a lansat de curând pagina de internet European Expert Network on Culture, EENC (Reţeaua europeană de experţi pentru cultură), ce poate fi accesată la adresa  www.eenc.info. Conţinutul este disponibil în limbile engleză, franceză şi germană.

Pagina oferă informaţii cu privire la această iniţiativă şi la activităţile sale şi pune la dispoziţia vizitatorilor resurse utile despre politicile culturale europene şi despre cooperarea în domeniul culturii. Ea conţine diferite lucrări pe teme legate de politica culturală în UE, inclusiv accesul la cultură, rolul industriilor culturale şi al creativităţii în dezvoltarea regională, impactul digitizării asupra sectorului cultural european şi asupra competenţelor profesionale, precum şi rolul culturii în procesul de responsabilizare a societăţii civile în ţările din afara UE.

Acest site conţine, de asemenea, o bibliotecă de linkuri la resurse utile (reviste, rapoarte, prezentări de minute, centre de conferinţe şi documentare), dar şi o bază de date de experţi şi de adrese ale unor organizaţii active în domeniul politicii culturale şi al cooperării culturale în UE, dar şi în ţări din afara UE. Acesta va fi extins şi actualizat cu regularitate.

EENC este coordonată de Interarts Foundation şi Culture Action Europe.

Informaţii despre această iniţiativă şi pe index_en.htm.

Punctul de Contact Cultural al României

info_c2k@eurocult.ro, www.cultura2007.ro

Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii

str. Barbu Delavrancea 57, sector 1, București, 011353

Tel. / fax: 021 316 60 60; 021 316 60 61

Europa Creativă

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Compartimentul Afaceri Europene organizează o întâlnire de lucru pe tema viitorului program comunitar de susţinere a sectoarelor culturale şi creative, marţi, 10 ianuarie 2012, ora 12.00, la sediul din Şos. Kiseleff nr. 30, în sala Multimedia.

În 23 noiembrie 2011, Comisia Europeană a lansat programul Europa Creativă, care va continua, în perioada 2014–2020, actualele programe Cultura şi Media. Comisia Europeană propune un buget de 1,8 miliarde de euro şi o structură axată pe trei componente distincte: o componentă CULTURA, adresată sectoarelor culturale şi creative; o componentă MEDIA, adresată sectorului audiovizual; o componentă transversală, prin care se vor acorda garanţii şi credite. Aşa cum a declarat doamna Androulla Vassiliou, comisar pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, „această investiţie va ajuta zeci de mii de profesionişti din domeniul culturii şi audiovizualului să profite la maximum de piaţa unică şi să ajungă la noi categorii de public în Europa şi în afara acesteia; fără acest sprijin, ar fi dificil sau imposibil pentru ei să pătrundă pe noi pieţe. De asemenea, Europa creativă promovează diversitatea culturală şi lingvistică şi contribuie, în acelaşi timp, la atingerea obiectivelor noastre din cadrul Strategiei Europa 2020 pentru locuri de muncă şi creştere durabilă.”

Cadrul legislativ al programului Europa Creativă este în acest moment în dezbatere la nivelul Consiliului şi al Parlamentului European, dată adoptării fiind estimată pentru sfârşitul anului 2012, cel mai târziu pentru al doilea semestru al anului 2013. În vederea fundamentării unor puncte de vedere profesioniste, pertinente şi realiste, pe care să le prezinte pe durata negocierilor, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional organizează această reuniune de lucru, la nivel de expert, cu actorii culturali, iar părţile interesate sunt invitate să îşi exprime opiniile pe marginea cadrului legislativ propus de Comisia Europeană: Comunicarea Comisiei Europa Creativă – Un nou program-cadru pentru sectoarele culturale şi creative 2014–2020 şi propunerea privind instituirea programului Europa Creativă, cu scopul formulării de amendamente tehnice.