Muzica bizantină în cultura românească: Lansarea CD-ului aniversar „Preludiu”

Lumină lină. Muzica bizantină în cultura românească, cea mai recentă apariţie în colecţia de muzică sacră a Editurii Casa Radio, vă oferă prilejul să descoperiţi muzica de tradiţie bizantină prin măiestria unor muzicieni de excepţie: Corul de Cameră „Preludiu”, dirijat de Voicu Enăchescu, ansamblu ce sărbătoreşte 40 de ani de strălucită activitate artistică.

Noul album, intitulat Lumină lină. Muzica bizantină în cultura românească, reuneşte un florilegiu de creaţii liturgice din tezaurul vechii arte muzicale a ortodoxismului românesc şi va fi lansat sâmbătă, 3 noiembrie 2012, la concertul aniversar susţinut de Corul de cameră „Preludiu” la Ateneul Român, care va începe la ora 19.00.

„Preludiu” a devenit în timp o formaţie etalon pentru arta corală naţională, o marcă a valorii artistice, recunoscută în ţară şi peste hotare, bucurându-şi publicul în numeroase turnee de succes sau recitaluri vocale, cu un vast repertoriu, mereu îmbogăţit cu capodopere venind din toate epocile.

22 de cântări de inspiraţie bizantină din secolele XI-XIX, restituite din manuscrise şi înregistrate în primă audiţie absolută în studiourile Radio România de ansamblul dirijat de Voicu Enăchescu se regăsesc pe CD-ul produs de Editura Casa Radio.

„Patru decenii de existenţă – o vârstă care consacră – constituie pentru Corul de cameră «Preludiu» semnul valorii prin idee şi faptă.

Timpul, pentru muzică, este o măsură cu înţelesuri deosebite, fie legate de interpretare, fie reflectând destinul interpreţilor. Într-o lume mereu în criză de timp, iubitorii de muzică – căci astfel îi putem considera pe aceşti oameni cu glasuri minunate – se reîntâlnesc, generaţii de-a rândul, pentru a cânta opere corale măiestrite, asemenea strămoşilor noştri, înfăptuind lanţul de sunete menit a fi dăruit contemporanilor şi viitorimii”, afirmă binecunoscutul muzicolog prof. univ. dr. Grigore Constantinescu în broşura însoţitoare a acestui CD aniversar.

Lumină lină. Muzica bizantină în cultura românească (ediţia a II-a)

Corul de cameră „Preludiu”. Dirijor: Voicu Enăchescu. Cu o prezentare de prof. univ. dr. Grigore Constantinescu. Grafica: Daniel Ivaşcu.

CD: 57’10”

Colecţia „Maeștri ai artei corale”

http://www.edituracasaradio.ro/prod.shtml?grp=4&cat=22&prod=761

Preţ 13 lei

Mai multe detalii, disponibile pe adresa www.edituracasaradio.ro.