Aniversare Amita Bhose

afis aniversare amita bhose muzeul satului

eveniment liber sa spunMuzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” și Editura Cununi de stele vă invită duminică, 17 februarie 2013, ora 11.30, la evenimentul Amita Bhose, de la Gangele măreț la codrul lui Eminescu. Personalitatea Amitei Bhose va fi evocată de Elena Andronache, Elena Mihai, Carmen Mușat-Coman, foste studente ale Amitei Bhose. Acţiunea se va desfăşura în Sala Multimedia, din incinta Muzeului Satului, Şoseaua Kiseleff nr. 30, sector 1, Bucureşti (fostul sediu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional), iar portretul Amitei Bhose va fi întregit de înregistrări video și audio, o miniexpoziție de obiecte personale și fotocopii ale manuscriselor.

amita bhose

Amita Bhose

Prilejuit de împlinirea a 80 de ani de la nașterea Amitei Bhose (9 februarie 1933, Calcutta–24 octombrie 1992, București), evenimentul dorește să creioneze portretul celei ce s-a îndrăgostit de opera eminesciană, renunţând la tot în India pentru a se stabili în România, ţara pe care, aşa cum afirma Zoe Dumitrescu-Buşulenga „a iubit-o mai mult decât mulţi români şi a slujit-o cu inteligenţa şi condeiul ei”. Și-a dedicat întreaga existenţă interpretării cât mai exacte a tuturor „urmelor” şi influenţelor indiene în opera eminesciană și a predat – cosmologia lui eminescu amita bhosenumai în limba română – bengali, sanscrită şi civilizaţie indiană la Universitatea Bucureşti (1972–1991). De-a lungul anilor a tradus în bengali literatură română, a scris articole, studii, a susţinut conferinţe despre Eminescu, literatura română şi indiană. Este prima traducătoare a lui Tagore direct din limba bengali, limba sa maternă și a Profetului Indiei.

Cu o modestie pe care doar spiritele mari o au, a considerat ca fiind o cinste faptul de a fi prima traducătoare a lui Eminescu în limba lui Tagore, bengali, cartea Eminescu: Kavita (Poezii) apărând la Calcutta în 1969. Cu aceeaşi modestie a primit, în 1972, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru traducerea lui Eminescu în bengali. Teza sa de doctorat, susţinută sub îndrumarea prof. dr. docent Zoe Dumitrescu-Buşulenga, a fost publicată sub titlul Eminescu şi India și i-a adus renumele de „a fi unul dintre cei mai avizaţi cercetători ai istoriei pătrunderii culturii indiene în spaţiul cultural european.” (George Munteanu)

Amita Bhose, primul filolog indian care cunoștea limba română, a creat o punte de legătură între cele două culturi, română și indiană, și generații de studenți au descoperit limba zeilor (sanscrita), limba lui Tagore (bengali) și civilizația indiană sub îndrumarea sa.

„Marele Arhitect al Universului” de Ştefan Mâşu

Miercuri, 21 noiembrie 2012, la ora 16.00, la standul Editurii RAO din cadrul Târgului Internaţional Gaudeamus 2012 va avea loc lansarea volumului Marele Arhitect al Universului. Tratat de cosmologie şi antropologie de Ştefan Mâşu. Evenimentul de lansare va avea loc în prezenţa autorului şi a unor invitaţi speciali: acad. prof. dr. Gheorghe Sin, Preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Siseşti” şi prof. dr. ing. Florin Munteanu, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Această carte îl antrenează pe cititor în formularea de răspunsuri la întrebările cruciale, care au frământat societatea omenească din toate timpurile. Aflăm totul sau aproape totul despre credințele privind apariția lumii, din Antichitate până la cele mai moderne teorii ale astrofizicii actuale – Big Bang, universurile paralele etc. Este o carte de știință, o carte de mitologie și istorie antică, o carte de metafizică și ezoterism, toate într-un riguros tratat de cosmologie și antropologie despre univers, viață și moarte. Autorul îmbină exigența științifică cu accesibilitatea maximă, pe baza unei bibliografii impresionante, de peste 700 de titluri de referință din literatura de specialitate.

Ştefan Mâşu este economist, Doctor în Ştiinţe (1975), Doctor Honoris Causa al Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Înalt Demnitar în Masoneria română şi internaţională şi laureat al premiului „Anghel Rugină“ al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în anul 2011. A publicat mai multe cărţi în domeniul Francmasoneriei şi ezoterismului.

Teism vs. Ateism

În perioada 3–7 septembrie 2012 se vor desfăşura lucrările cursului de vară organizat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Ştiinţă, Religie şi Filosofie (ediţia a II-a) cu tema Teism vs. Ateism. Cu această ocazie, luni 3 septembrie, la ora 18.30 va avea loc şi vernisajul expoziţiei de pictură intitulată Imaginea – cunoaştere şi devenire în Iisus Hristos, ce poartă semnătură Victoriţei Duţu. Expoziţia va fi deschisă până vineri, 7 septembrie şi va putea fi vizitată în fiecare zi, între orele 9.00–18.00.

Program:

• Luni, 3 septembrie, ora 10.00: Deschiderea cursului. Cuvântul Decanului Facultăţii de Filosofie.

11.00–13.00 : Prof. dr. Romulus Brâncoveanu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Raţiune publică şi credinţă.

14.00–16.00: Lector dr. Marin Bălan, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Teismul clasic şi teismele recente.

16.00–18.00: Conf. dr. Constantin Stoenescu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Teismul şi problema posibilităţii „cunoaşterii religioase”.

18.30: Vernisajul expoziţiei Imaginea – cunoaştere şi devenire în Iisus Hristos de Victoriţa Duţu.

• Marți, 4 septembrie

9.00–11.00: Prof. dr. ing. Ioan Dumitrache, Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare: Minte – inginerie – autonomie.

11.00–13.00: Dr. Alexandru Manafu,The University of Western Ontario, Departament of Philosophye: Poate ştiinţa să dovedească existenţa unui Creator? (Sau e musai ca ştiinţa să subscrie la naturalismul metodologic?).

14.00–16.00: Prof. dr. Leon Zăgrean, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Facultatea de Medicină: Homo holisticus.

16.00–18.00: Diacon dr. Sorin Mihalache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Cosmologia în teologie, filosofie şi ştiinţă. Abordări (a)teiste ale rezultatelor recente.

• Miercuri, 5 septembrie

9.00–11.00: Lector dr. Gheorghe Ştefanov, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Un argument de factură kantiană pentru existenţa lui Dumnezeu.

11.00–13.00 : Preot Prof. dr. Wilhelm Dancă, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Romano-Catolică: Epistemologia credinţei şi hermeneutica raţionalităţii.

15.00–17.00: Prof. dr. arh. Augustin Ioan, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti: Sacrul non-religios? Arhitectura memoriei în devenirea sa.

17.00–20.00: Masă rotundă: Ce stă azi în centrul dezbaterii publice despre religie? Moderator: Prof. dr. Mircea Flonta, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie.

• Joi, 6 septembrie

9.00–11.00: Prof. dr. Maria-Luiza Flonta, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie: Este creierul nostru construit pentru a-l percepe pe Dumnezeu sau pentru a-l produce pe Dumnezeu?

11.00–13.00: Preot Prof. dr. Vasile Răducă, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Credinţa – satisfacţie a intelectului sau virtute?

14.00–16.00: Dr. Iulian Toader, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Argumentul eutaxiologic.

16.00–18.00: Prof. dr. Ioan Pânzaru, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine: Credinţă şi acţiune la Sfintul Bernard de Clairvaux.

Picturi de Victoriţa Duţu

• Vineri, 7 septembrie

9.00–11.00: Prof. dr. Mircea Dumitru, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Argumente ontologice.

11.00–13.00: Lector dr. Gabriel Vacariu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Dumnezeu a murit demult. Cum scăpăm de infinit?

13.00–15.00: Prof. dr. Gheorghiţă Geană, Academia Română, Institutul de Antropologie „F.I. Rainer”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie: Geniu si religiozitate.

15.00–16.00: Acordarea diplomelor.

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 204, lângă Carrefour Orhideea, Sector 6, Bucureşti

http://cursdevara2011filosofie.wordpress.com/