Cursuri gratuite de formare pentru elevii bucureşteni

centrul de proiecte primaria municipiului bucuresti

Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret al Primăriei Municipiului Bucureşti organizează pentru anul școlar 2014–2015 cursuri gratuite de formare pentru elevii bucureşteni, cu scopul de a veni în întâmpinarea copiilor şi tinerilor care doresc iniţierea sau perfecţionarea în diverse domenii de interes şi de utilitate pentru dezvoltarea lor personală, ca o completare a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite în şcoli şi în licee.

Fiecare elev are dreptul să se înscrie și să participe în sesiunea 2014–2015 la un singur curs de formare, oferindu-se astfel unui număr cât mai mare de copii și de tineri bucureșteni șansa de a beneficia de oportunitatea pregătirii în cadrul acestui proiect educativ. Pentru clasele V-VIII elevii pot alege dintre cursuri de limba engleză, limba franceză, limba spaniolă, limba italiană, limba germană, limba chineză, înot sau patinaj, iar pentru clasele IX-XII, destinate liceenilor, tinerii vor putea alege dintre cursurile de: management de proiect şi leadership, managementul afacerilor, dezvoltare personală, televiziune, educație democratică, actorie, dans sportiv sau arte marțiale. Înscrierile elevilor de gimnaziu au loc la Liceul Bilingv „Miguel de Cervantes”, conform următorului program: în data de 25 octombrie 2014, sâmbătă, se vor înscrie între intervalul orar 10.00–11.30 elevii din sectorul 1, între 11.30-12.30 elevii din sectorul 3, între 12.30–13.30 elevii din sectorul 5. În data de 26 octombrie 2014, duminică, se vor înscrie elevii din sectorul 2 în intervalul orar 10.00–11.30, din sectorul 4 între orele 11.30–12.30, iar elevii din sectorul 6 între 12.30–13.30. Înscrierile elevilor de liceu pentru cursurile gratuite de formare organizate de CPPESCTB-PMB au loc la Liceul Bilingv „Miguel de Cervantes”, conform următorului program: în data de 18 octombrie 2014 se vor înscrie elevii liceelor din sectorul 1 între intervalul orar 10.00–11.30, între 11.30–12.30 elevii din sectorul 3, între 12.30–13.30 elevii din sectorul 5. În data de 19 octombrie 2014 vor fi înscriși elevii liceelor din sectorul 2 în intervalul orar 10.00–11.30, din sectorul 4 între orele 11.30–12.30, iar elevii din sectorul 6 între 12.30–13.30. La înscriere solicitanţii vor depune fişa de înscriere descărcată de pe www.educatiepmb.ro, completată în dublu exemplar, semnată şi asumată, precum şi copia cărţii de identitate (C.I.) sau a certificatului de naştere al elevului, prezența părinților nefiind obligatorie.

elevi liceu

Cursurile se desfășoară sâmbătă sau duminică, excepție făcând modulul Patinaj, care este programat și în celelalte zile ale săptămânii, structura cuprinde 11 ședințe, dintre care 10 ședințe de formare (20 de ore de curs, o ședință a câte 2 ore/săptămână) și o ședință finală de evaluare. Cursurile de formare se vor încheia prin evaluarea pentru departajare, elevii cu cel mult o şedinţă absentată fiind admişi la evaluarea finală şi beneficiind la încheierea celor 10 şedinţe de pregătire de Diplomă de Merit şi de o tabără de 7 zile pe Litoralul Mării Negre (cazare şi 3 mese pe zi gratuit), în vacanţa de vară a anului 2015, în funcţie de rezultatul obţinut la evaluarea finală, precum şi de numărul de locuri bugetate pentru tabără. În cazul acumulării a mai mult de o şedinţă absentată, indiferent de motivaţia invocată, elevul va primi la finalul cursului Certificat de Participare, fără vreo altă recompensă şi fără a intra în evaluare. Repartizarea elevilor, după înscrieri, pe discipline de studiu și pe grupe, precum și graficul orelor de curs se vor afișa până cel târziu pe data de 28 decembrie 2014.

Iulia Zorzoliu