Ziua Mondială a Radioului la Radio România Cultural

ziua-mondiala-a-radioului-13-februarie liber sa spun


eveniment liber sa spunRadio România Cultural
va marca Ziua Mondială a Radioului, vineri, 13 februarie 2015 printr-un eveniment-dezbatere cu titlul Tinerii şi cultura on air, desfăşurat lalogo rrc Seneca Anticafe din Bucureşti, în spaţiul orar al emisiunii de cultură urbană „Oraşul vorbeşte”, de la ora 10.00.

orasul vorbeste ziua mondiala a radioului rrc
Invitaţii întâlnirii, moderate de Ioana Bâldea Constantinescu, pe care Radio România Cultural o va transmite în direct on air şi video, online, sunt scriitorul Radu Paraschivescu, violonistul Alexandru Tomescu, regizorul Vlad Trandafir şi preşedintele Fundaţiei „Calea Victoriei”, Sandra Ecobescu.

Dezbaterea Tinerii şi cultura on air face parte din proiectul EBU World Radio Day şi va fi preluată în direct în prima jumătate de oră de reţeaua internaţională EBU.

Ioana-Baldea-Constantinescu

Ioana Bâldea Constantinescu

Dezbaterea îşi propune să examineze relaţia consumatorului tânăr de produs cultural cu dinamica pieţei, cu mecanismele care diseminează creaţia sensibilă, cu autorii, muzicienii, artiştii care amprentează, la ora actuală, Oraşul. Într-un cadru cât mai relaxat, vom vorbi despre cărţi, filme, concerte, piese de teatru, despre credibilitate, autoritate şi perspective în domeniul cultural.

Vezi: arhiva categoriei Radio

Radio România 85 (13)

istoria radioului la radio3net liber sa spun 85 ani 2013 1 noiembrie

ANII 1989–1993

1989

Ianuarie: Emisiuni dedicate lui Nicolae Ceauşescu sub genericul „Opera tovarăşului Nicolae Ceauşescu, ample orizonturi deschise teoriei şi practicii revoluţionare”; „Opera teoretică a tovarăşului Nicolae Ceauşescu temelie a cercetării şi scrierii istoriei unice şi unitare a poporului român” ; „Strălucita contribuţie la dezvoltarea creatoare a teoriei revoluţionare, la îmbogăţirea gândirii social-politice contemporane” ; „Epoca Nicolae Ceauşescu – dezvoltare, unitate, suveranitate, colaborare, pace”; „Festivalul Naţional „Cântarea României” strălucita ctitorie a secretarului general al partidului tovarăşul Nicolae Ceauşescu” ; „România, preşedintele Nicolae Ceauşescu, idei, teze, concepte de inestimabilă valoare în lupta pentru o politică nouă în viaţa internaţională” ; „Socialismul – orânduirea cu care se realizează cele mai înalte aspiraţii ale umanităţii”.

Februarie: Sub genericul „Înalta răspundere, exigenţă maximă pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan, a programelor prioritare” sunt realizate emisiuni de informaţii, reportaje, dezbateri.

Martie: Începe difuzarea emisiunii cu tematica „40 de ani de la trecerea la organizarea pe baze noi, socialiste a agriculturii, la cooperativizare”: „Politica agrară a partidului nostru, aplicare creatoare, consecvent revoluţionară a principiilor socialismului ştiinţific”.

Martie: Emisiuni dedicate zilei de 6 martie sub genericul „Pe temelia revoluţiei din august 1944: 6 martie 1945-6 martie 1989”.

Martie: Emisiuni dedicate zilei de 23 august sub genericul: „România în anul 45 al Revoluţiei şi construcţiei socialiste”.

1 mai muncitoresc

Aprilie–mai: Este marcată ziua de 1 Mai sub genericul „1 Mai 1939–1 Mai 1989” în emisiuni de genul: „Lupta eroică dusă de PCR împotriva exploatării şi asupririi, a războiului şi fascismului, pentru libertatea, independenţa şi suveranitatea patriei”; „PCR continuatorul tradiţiilor de luptă revoluţionară, conducătorul operei de făurire a socialismului în ţara noastră”; „Partidul glorios strateg de era comunistă”.

Iunie: Informaţii, reportaje, cu tema „Amplă activitate într-un înalt spirit de ordine şi disciplină, pentru îndeplinirea exemplară a planului şi programelor economico-sociale”.

Iunie: Genericul emisiunilor este marcat de sintagma „Epoca Nicolae Ceauşescu” şi emisiuni de genul: „Pe temelia revoluţiei din August 1944 – impetuos progres economic şi social România participantă activă la circuitul economic mondial”; „Congresul al IX-lea al PCR – început de noua epocă revoluţionară”.

Iulie: Începe propaganda pentru Congresul al XIV-lea prin emisiuni ca: „În consonanţă cu voinţa întregului popor: realegerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Congresul al XIV-lea în suprema funcţie de secretar general al PCR” ; „Participarea poporului la conducerea societăţii – esenţa democraţiei noastre muncitoreşti-revoluţionare”; „Măreţe înfăptuiri revoluţionare, ample şi luminoase perspective în edificarea societăţii socialiste şi comuniste”.

August: Emisiuni închinate luni 23 August, precum şi congresului PCR: „Oamenii muncii se angajează plenar să îndeplinească planul în toate domeniile, inclusiv la export: până la 23 august pe opt luni, până la Congresul al XIV-lea pe întregul an”.

casa_radio

Așa-numita Casă Radio de pe str. Știrbei-Vodă, prin fața căreia s-a desfășurat ultima manifestare de 23 August

23 august: Transmisie în direct a manifestaţiei sub genericul „Anul 45 al libertăţii noastre. Sub conducerea PCR, a secretarului său general tovarăşul Nicolae Ceauşescu, măreţe victorii, strălucite perspective în edificarea socialismului şi comunismului în România”. Manifestația de 23 august a avut loc pe strada Știrbei Vodă, prin fața clădirii neterminate care ulterior s-a numit Casa Radio. I se amenajase în grabă o fațadă, să pară terminată, și tribuna oficială, restul clădirii fiind în construcție, trucaj stupid, hilar, ordonat de Ceaușescu, care stârnea astfel un râs amar. Regimul făcea orice pentru a ascunde adevărul și alimenta grandomania cuplului Ceaușescu.

Septembrie: Reportaje, documentare, informaţii din ţară sub genericul „Proiectul Programului – Directiva şi Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului – documente de importanţă fundamentală pentru prezentul şi viitorul naţiunii noastre socialiste”. Exemplu de emisiuni: „Unitatea poporului în jurul partidului, al secretarului său general, tovarăşului Nicolae Ceauşescu, chezăşia înfloririi multilaterale a României”.

Septembrie: În emisiuni specifice sunt supuse dezbaterii documentele Congresului al XIV-lea al PCR, de exemplu: „În strânsă unitate în jurul partidului, al secretarului general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, construim socialismul cu poporul, pentru popor”; „Luminos şi însufleţitor program în activitatea creatorilor de artă, a instituţiilor cultural-educative”; „Comuniştii promotori ai spiritului revoluţionar – angajare fermă în perfecţionarea întregii activităţi”

Octombrie: Relatări de la adunările şi conferinţele de partid sub genericul „Partid şi ţară – o unică voinţă”. Deplina aprobare de către întregul nostru partid şi popor a propunerii privind realegerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu în înalta funcţie de secretar general al PCR şi a documentelor pentru Congresul al XIV-lea.

Noiembrie: Emisiunile sunt realizate în spiritul pregătirii Congresului al XIV-lea al PCR şi a expunerii lui Nicolae Ceauşescu la Plenara CC al PCR considerată „însufleţitor program de muncă şi luptă revoluţionară al întregului popor”.

20 noiembrie: Transmisiuni în direct de la lucrările Congresului al XIV-lea al PCR, care fusese amânat două săptămâni.

cristina anghelescu

Cristina Anghelescu

30 noiembrie: La Sala Radio, violonista Cristina Anghelescu, astăzi solistă a Orchestrelor Radio, interprtează un concert foarte rar cântat atunci în România, Concertul pentru vioară și orchestră de Sibelius. Dirijor: Hugues Reiner. Programul a mai cuprins: Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră de Pascal Bentoiu, solistă: Viorela Ciucur și Simfonia a IV-a, „Romantica” de Anton Bruckner. În 7 și 14 decembrie au loc concertele programate în stagiune.

Decembrie: Emisiuni difuzate „Sub semnul măreţelor perspective trasate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, amplă mobilizare, spirit revoluţionar, pentru înfăptuirea hotărârilor Congresului al XIV-lea al partidului, pentru triumful socialismului şi comunismului în patria noastră”.

Se realizează emisiuni dedicate zilei de 1 Decembrie, astfel: „Ideea unităţii naţionale în opera teoretică a secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu”; „De la făurirea statului naţional unitar român, la statul democraţiei muncitoreşti revoluţionare”.

Decembrie: Evenimentele din decembrie surprind Radioul public într-o atmosferă de sărbătorire a Congresului al IV-lea.

21 decembrie 1989, o zi de cotitură în modul în care Radiodifuziunea Română se adresa ascultătorilor, a început cu programul normal pentru acea perioadă, din care nu lipseau referirile la „măreţele ctitorii ale Epocii de Aur” şi mesajele tovarăşului Nicolae Ceauşescu către popor.

ultimul miting 21 dec 1989

Ultimul miting, 21 decembrie 1989

În urma precipitării evenimentelor în Bucureşti şi în ţară, emisia a început să fie modificată din mers.

La ora 9.40, pe Programul 2, emisiunea „Omagiu anilor socialismului” este înlocuită cu un program de muzică simfonică.

Programul de muzică populară, apreciat de cuplul prezidenţial Nicolae şi Elena Ceauşescu, a fost înlocuit cu un alt program de cântece.

La ora 12.00, emisiile Programelor 1, 2 şi 3 s-au unit pentru a transmite din Piaţa Palatului „mitingul oamenilor muncii”. Transmisia a fost comună cu cea a Televiziunii.

Pe parcursul zilei, emisiunile dedicate „conducătorilor iubiţi” au fost înlocuite cu programe muzicale.

Din cauza cenzurii, realizatorii de pe post nu au putut să spună adevărul despre ce se întâmplă, existând riscul ca regimul Ceauşescu să nu fie răsturnat şi să apară sancţiuni dure sau persecuţii.

Ziua de 22 decembrie a marcat deschiderea Radiodifuziunii Române spre revoluţionari.

Primul buletin informativ al zilei, cel de la ora 6.00, a prezentat pe larg reuniunea din 21 decembrie a Comitetului Politic Executiv al PCR, şedinţă în care Nicolae Ceauşescu a anunţat mărirea salariului minim, a alocaţiei lunare pentru copii, majorarea pensiei minime şi a celei de urmaş, creşterea ajutorului social şi introducerea indemnizaţiilor de naştere pentru toate femeile.

balcon_radio 22 dec 1989

În balconul Radio, 22 decembrie 1989

22 decembrie: Ora 10.00. Pe Programul 1 figurează emisiunea „Un univers într-un ghiozdan”. De fapt s-au transmis pe toate programele cântece revoluţionare şi se dă citire Decretului prezidenţial cu privire la instituirea stării de necesitate pe întreg teritoriul ţării „ca urmare a încălcării grave a ordinii publice prin acte de vandalism şi distrugerea unor bunuri obșteşti”. La orele prânzului se transmite în direct pe TV şi Radio intervenţia unor cetăţeni ce anunţă plecarea lui Nicolae Ceauşescu. Emisiunile difuzate sunt legate de evenimentele la zi. Pe 22 decembrie revoluţionarii au pătruns în studioul de emisie, de unde au vorbit plini de speranţă şi entuziasm. Se transmite mitingul din Piaţa Palatului atât la Radio cât şi la Televiziune.

decembrie-1989-radio-romania

Data de 22 decembrie 1989 a însemnat pentru Radio România și pentru societatea românească, un moment de răscruce și un examen. Din acel moment, Radio România își redeschide stațiile regionale, iar evoluția instituției este una ascendentă.

Decembrie: Eugen Preda este numit director general al Radioului Public.

1990

Instituţia se numeşte, din ulrimele zile ale lui decembrie 1989, Radioteleviziunea Română Liberă.

8 ianuarie: O nouă emisiune de actualitate politică internă şi internaţională, de luni până vineri, „24 de ore” între orele 22.15–23.00.

18 ianuarie: Se reia, aproape normal (cu o săptămână doar de întârziere) stagiunea Orchestrei Radio, dar cu un program special: Recviemul de Verdi, dirijor Paul Popescu, soliști: Eugenia Moldoveanu, Lucia Krișca, Florin Diaconescu, Pompei Hărășteanu. Sediu radioului ți strada G-ral Berthelot erau încă păzite de patrule militare și mașini blindate.

27 ianuarie: Prima ediţie a emisiunii „Tele-Top”, care îşi propune să prezinte săptămânal ultimele noutăţi din muzica românească şi internaţională pe baza sugestiilor ascultătorilor.

1 februarie: Emisiunea „Dicţionar de literatură” este dedicată scriitorului George Orwell.

12 februarie: Programul 3 Radio pentru tineret îşi reia transmisia.

Martie: Poşta Radio revine în unde într-un nou format.

Martie: Săptămânal o nouă emisiune de o oră, „Gaudeamus”.

17 martie: O nouă emisiune de ştiri, informaţii, revista presei, buletin meteo-rutier şi muzică în fiecare sâmbătă între orele 7.00–8.00 pe Programul 1, „Actualitatea în 60 de minute”.

20 martie: „Radiomagazinul familiei”, o nouă emisiune realizată cu participarea ascultătorilor, care cuprinde reportaje, dezbateri, opinii, pagini din literatură.

30 martie: „Clubul pensionarilor” o nouă emisiune adresată în special pensionarilor, difuzată în fiecare vineri pe Programul 1, ora 17.05 şi sâmbătă pe Programul 2, ora 18.00, realizată în colaborare cu Uniunea Generală a Pensionarilor.

30 martie: Intră în vigoare o nouă grilă de programe:

Programul 1 se deschide la ora 5.00 şi va fi un program non-stop.

Programul 2 se difuzează între orele 8.00–24.00.

Programul 3 emite între orele 9.00 – 24.00.

2 aprilie: Sub genericul „Radio – electorale” sunt difuzate emisiuni de educaţie civică în vederea alegerilor, astfel: „Actualitatea electorală”; „Tribuna electorală”, rubrică permanentă în emisiunile zilnice între orele 17.00 –18.00 ; „Alegeri 1990”, difuzată luni şi joi, ora 11.05 ; „Întrebări şi răspunsuri privind legea electorală” ; „Cetăţean – drepturi – libertăţi –îndatoriri” (bisăptămânal în emisiunea „Caleidoscop social-cetăţenesc”).

23 mai: O nouă emisiune muzicală pe Programul 2, ora 17.25 „Un compozitor şi creaţia sa”.

valentin uritescu

Valentin Uritescu

31 iulie: Teatrul radiofonic difuzează premiera piesei Regele Ubu de Alfred Jarry, cu Valentin Uritescu în rolul titular, regia: Titel Constantinescu.

21 august: Pe Programul 3, „România Tineret”, o nouă emisiune difuzată în fiecare marţi la ora 18.30: „Un leu, o sută, un milion”.

1 octombrie: „Una pentru toţi, a doua pentru fiecare” – o nouă emisiune a Programului România Tineret, emisiune săptămânală ce-şi propune să înveţe limba esperanto în 16 lecţii.

29 octombrie : Pe Programul Cultural prima emisiune din noul ciclul „Podul de flori”.

22 decembrie: Transmisie în direct de la New York, Teatrul Metropolitan cu spectacolul „Andrea Chénier” de Giordano.

În 1990 se înființează studioul regional Constanța. În 1990 apare şi postul public de radio bucureştean, Antena Bucureştilor, pe banda est [70.4]; acum se cheamă Radio Bucureşti [98.3].Ulterior mai apare un alt canal, destinat populației rurale și intitulat Antena Satelor. Ia fiinţă Centrul de Informare şi Sinteză, devenit ulterior Agenţia de presă RADOR. În 1992 începe să emită Antena Satelor, singurul post exclusiv pentru mediul rural din Europa.

Posturile Radioului public se numesc Radio România Actualități (fostul Program 1), Radio România Cultural (Programul 2), Radio România Tineret. În această perioadă, secția de teatru radiofonic din cadrul fostei Redacții Culturale devine Redacția Teatru. Prmul redactor-șef: Cristian Munteanu, urmat de Monica Patriciu, de la 1 noiembrie 1996, Dan Oprina (2002–2005), Attiia Vizauer din 2005.

1991

Ianuarie: Se reiau emisiunile sub genericul „Radioenciclopedia pentru tineret”, transmise după următorul program: luni – filosofie, logică, morală; marţi – arte, jocuri, meserii; miercuri – psihologie, sociologie, pedagogie; joi – ştiinţele naturii, economie; vineri – istoria culturii.

4 aprilie: Pe Programul România Tineret, în fiecare joi, ora 14.00, începând cu 4 aprilie, se difuzează o suită de emisiuni sub genericul: Radioinformatica pentru tineret”.

10–14 aprilie: Radiodifuziunea Română participă pentru prima dată la târgul internaţional al organismelor de radio – „Musicora ’91”.

22 aprilie: Prima transmisiune de la Tokyo a concertului de muzică electronică „Salvaţi pământul”.

Aprilie: Noi emisiuni pe Programul România Actualităţi dedicate sătenilor: „Jurnalul sătenilor”, miercuri, ora 20.30; „Buna dimineaţa, gospodari !”, sâmbătă, ora 6.05.

Iunie: Noi emisiuni pe Programul Radio România Cultural: „Istoria lumii în capodopere”, „Valori de patrimoniu”, „Structurile umanului”, „Economie şi politică”, „Rotonda personalităţilor”, difuzate de luni până vineri între orele 15.30 – 16.00.

Iunie : Emisiunea „Radioenciclopedie”, luni, marţi, joi între orele 18.30–19.00.

3–7 iulie : Radioteleviziunea Română organizează „Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară – Bucureşti ’91”.

Iulie: Radio România Tineret iniţiază un ciclu de emisiuni „Tânăr, liber, şomer” în sprijinul tinerilor şomeri.

Iulie: Pe programul România Actualităţi se lansează emisiunea „Spaţiul european”.

Iulie–octombrie : Radio România Tineret împreună cu Redacţia Teatru iniţiază un ciclu de emisiuni pe durata verii: „În lumea capodoperelor”, „Procese, enigme, descoperiri”, „Când comedia era rege”.

panait istrati

Panait Istrati

Octombrie: Radio România Tineret împreună cu Radio France International realizează un ciclu de emisiuni dedicate lui Panait Istrati.

Octombrie: Radio România Tineret iniţiază noi cicluri de emisiuni: „Viaţa la ţară” – marţi, ora 14.00; „La şcoala elitelor” – miercuri, ora 14.00; „Contra cronometru” – miercuri, ora 14.00; „Detectiv T” – joi, ora 17.00; „Prietena mea Eva” – sâmbătă, ora 14.00; „Clubul vedetelor” – sâmbătă, ora 19.00; „Vorbeşte-mi despre tine” – duminică, ora 14.00; „Una pentru toţi, a doua pentru fiecare” – vineri, ora 16.00.

1992

Ianuarie: Emisiuni dedicate Campaniei electorale pentru alegerile locale: „Studio deschis” de luni până vineri la ora 9.00; „Agenda electorală”; „Azi în ţară şi în lume” de luni până vineri ora 17.00; „Tribuna electorală”.

Ianuarie: Emisiuni aniversare dedicate lui Mihai Eminescu: „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”, România Cultural, luni, ora 22.30; „Poezie românească”, România Cultural, miercuri, ora 8.45; „Universitatea Radio: Eminescu şi idealul istoric al României”, România Actualităţi, ora 21.00.

Martie: Nou ciclu de emisiuni intitulat „Universul Braille” la România  Actualităţi şi „Ochiul interior”, luni, ora 10.45 şi miercuri, ora 0.25.

4 martie: Nou ciclu de emisiuni bilunar intitulat „Secrete ale partiturilor de operă” la România Cultural, ora 13.45.

11 martie: Un nou ciclu de emisiuni intitulat „Muzicieni despre … muzicieni” la România Cultural, miercuri orele 12.05–12.30.

constantin dinischiotu

Constantin Dinischiotu

25–30 mai: Teatrul radiofonic difuzează serialul Țiganiada, dramatizare de Natalia Stancu după Ion Budai-Deleanu, în regia lui Constantin Dinischiotu, cu Ovidiu Iuliu Moldovan, Florian Pittiș, Maia Morgenstern, Mrcea Albulescu, Ion Haiduc, Gh. Cozorici, Silviu Stănculescu, Mitică Popescu, Adriana Trandafir ș.a.

Iunie: La centenarul Memorandumului românilor din Transilvania, Radio România marchează evenimentul prin transmisiuni directe de la Academia Română, filiala Cluj Napoca şi intervenţii de la diverse emisiuni.

Iunie: Emisiuni dedicate lui Mihai Eminescu precum: „Revista Literară Radio”; „Carte frumoasă cinste cui te-a scris”, România Cultural; „Blue-jeans”, România Tineret.

Iunie: După 20 de ani de întreupere, se organizează Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară Cerbul de Aur de la Brașov”.

Iunie: Sondaj ISOP în care postul România Actualităţi apare că este ascultat de peste 65% dintre repondenţi.

Iunie: Pe postul România Cultural se transmite o nouă emisiune sub genericul „Compozitorul săptămânii”, iar pe România Tineret „Un cântec al acestui pământ”.

9–12 iunie: Se desfăşoară la Sinaia o reuniune EBU.

21 iunie: Pe programul România Tineret, o nouă emisiune pentru copii, „Duminica în pantaloni scurţi”.

13 iulie: Pe postul România Cultural se difuzează o emisiune dedicată basului Nicolae Secăreanu la împlinirea vârstei de 91 ani.

14 iulie: Emisiune dedicată creaţiei instrumentale a compozitorului Theodor Drăgulescu cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani.

Septembrie: Candidaţii pentru funcţia de preşedinte al României sunt prezentaţi publicului pe durata a şase emisiuni.

Septembrie : O nouă emisiune pe România Cultural, „Opera Omnia”, difuzată sâmbăta, ora 13.20.

Septembrie: Prima ediţie a „Seminarului Internaţional – Limba română – Mijloc de comunicare şi informare radiofonică” reuniune organizată prin participarea posturilor de radio ce transmit programe în limba română.

Octombrie: Emisiuni noi de educaţie muzicală precum: „Universul operei româneşti”, difuzată luni, ora 14.00; „Muzica omului”, difuzată luni, ora 23.00; „Coordonate stilistice în muzica secolului XX” difuzată joi, ora 23.00.

14 octombrie: La a XXVI-a ediţie a Concursului Internaţional de creaţie radiofonică „Prix Musical de Radio Brno”, Radio România prin redactorul Liliana Ursu primeşte premiul al II-lea pentru emisiunea „Sacrul – o nouă tentaţie a muzicii contemporane româneşti”.

1993

Ianuarie: Apare „Radio Observator” noua sursă de informare şi documentare, buletin cotidian de informaţii interne şi externe editat de Centrul de informare şi sinteză.

Ianuarie: Emisiuni dedicate zilei de 24 ianuarie1859: Figura domnitorului Alexandru Ioan Cuza în creaţia populară în emisiunea „Mioriţa”, România Cultural; Cancelariile europene despre Unirea Principatelor în emisiunea „Planeta Radio”, România Cultural;

24 ianuarie 1859 : reportaje şi transmisiuni directe la România Actualităţi;

Emisiunea „Unirea – 134” la România Tineret.

Martie: O nouă emisiune „Radio România Actualităţi în direct cu dvs.” în fiecare vineri la ora 17.05 pe teme de interes general în direct cu ascultătorii.

3 mai: Emisiunile programului România Actualităţi se difuzează şi pe unde scurte.

18 mai: „Telefonul de seară”, o nouă emisiune difuzată pe programul România Tineret, seara în fiecare marţi între orele 18.05–19.45.

31 mai–6 iunie: Serie de emisiuni pe programul România Cultural, intitulat „Săptămâna România Cultural”.

28 iunie: Debutează o nouă serie de emisiuni realizate din înregistrările păstrate în Fonoteca de aur, intitulate „Nopţile României Actualităţi” de luni până vineri între orele 0.00–2.00.

Iulie: Pe programul România Cultural se inaugurează „Colocviile de vară” – miercuri, ora 17.00.

Iulie: Pe programul România Cultural, de la ora 9.30, zilnic „Meditator ’93”, emisiuni în sprijinul candidaţilor la admiterea în învăţământul superior.

Iulie: Pe România Actualităţi o nouă emisiune, „Noaptea ca un sfetnic bun” la ora 1.45.

1 iulie: La România Actualităţi în fiecare vineri la ora 21.00 se difuzează emisiunile sub genericul „Valori spirituale româneşti, istorie şi perspectivă contemporană” : „Dimensiunea naţionala a filosofiei lui Lucian Blaga”; Momente ale schimbării modului de gândire”; „Dimitrie Cantemir – prima conştiinţă critică românească”.

August: Programe muzicale dedicate lui George Enescu, emisiuni zilnice pe postul România Cultural.

Octombrie: Secţia de Istorie Orală iniţiază un nou ciclu de emisiuni, „Atelier Clio” pe România Actualităţi, rubrici ce aduc în prim plan noutăţile din cercetarea istorică românească.

Octombrie: O nouă emisiune pe programul România Actualităţi denumită „Fondurile proprietăţii se prezintă”.

Octombrie: Pe programul România Cultural noi emisiuni: „Stagiune internaţională de operă”; „Clasa de la miezul nopţii”, emisiune difuzată marţi şi vineri, realizată în direct cu ascultătorii.

Octombrie: Postul România Tineret poate fi recepţionat în Bucureşti, bandă vest, pe lungimea de undă 98,3 mHz.

4 octombrie: Emisiunea „Universitatea Radio” revine în schema de programe la România Actualităţi, ora 21.00, după următorul program: marţi – prelegeri privind „originea şi evoluţia vieţii”; miercuri – prelegeri pe teme literare; joi – conferinţe pe teme de management; vineri – prelegeri legate de vechi centre culturale româneşti realizate prin exploatarea fondului arhivistic al Radio-ului.

5 octombrie: Debutează emisiunea „Clasa de la miezul nopţii” singura emisiune în direct a Postului România Cultural şi unica în mass-media românească.

15 octombrie: Radiodifuziunea Română este aleasă membru al grupului de lucru numit „Actualităţi Radio” la Reuniunea Plenară de la Budapesta a experţilor în domeniul actualităţilor radiofonice din ţările membre ale Uniunii Europene de Radio.

22 octombrie : Debutează o emisiune pe programul România Actualităţi, difuzată vineri între orele 11.05-11.45, dedicată pensionarilor şi intitulată „Nostalgie”.

24 octombrie: Pe programul România-Actualităţi, duminică la ora 13.50 se difuzează emisiunea „Cabaret politic”.

1 decembrie : Se difuzează emisiuni dedicate sărbătoririi a „75 de ani de la Marea Unire”:

Pe programul România Tineret, emisiunea „Arcul timpului istoric 1 Decembrie 1918–1 Decembrie 1993;

Pe programul România Cultural – „Armonii pentru pământul ţării” şi Teatru Radiofonic: Avram Iancu de Lucian Blaga.

În 1993 Societatea Română de Radiodifuziune obţine licenţa de emisie din partea CNA. În acelaşi an, Radio România devine membru cu drepturi depline al EBU (European Broadcasting Union).

Documentar realizat de Pușa Roth și Costin Tuchilă

Episodul 14, anii 1994 – 1998, click aici.

Concert de concerte EBU la Sala Radio

Concertul Orchestrei Naționale Radio de vineri, 30 martie 2012, ora 19.00 se va desfășura sub egida Uniunii Europene de Radio (EBU) și va avea ca invitate trei laureate ale concursurilor internaţionale de tineret: Ivette Gyöngyösi (pian), Marie-Christine Klettner (vioară) și Eva-Nina Kozmus (flaut).

Evenimentul este organizat în colaborare cu The European Union of Music Competitions for Youth (Uniunea Europeană a Concursurilor Muzicale de Tineret), o reţea europeană de competiţii de muzică clasică destinate interpreţilor cu vârste de până în 25 de ani. Fondată în 1970 la Bruxelles, EMCY acoperă în prezent aproape 30 de ţări şi are ca scop promovarea valorii educaţionale a acestui tip de manifestări artistice, susţinerea tinerelor talente şi facilitarea colaborării dintre muzicieni provenind din medii culturale diferite.

La pupitrul concertului de vineri seara de la Sala Radio se va afla dirijorul Cristian Oroșanu. Programul va cuprinde Concertul nr. 1 în mi minor pentru pian şi orchestră, op. 11 de Fr. Chopin, Concertul nr.1 în re major pentru vioară şi orchestră, op. 6 de N. Paganini și Concertul pentru flaut şi orchestră de A. Haciaturian – Rampal.

Secţia de Schimburi Muzicale Internaţionale din cadrul Postului Radio România Muzical a inclus concertul în Stagiunea 2011–2012 a Uniunii Europene de Radio în data de 2 aprilie 2012 , când va fi preluat de mai multe radiodifuziuni membre ale acestei organizaţii media şi se va bucura de o audienţă potențială de milioane de ascultători.

Biletele se pot procura prin Eventim, la Casa de bilete a Sălii Radio, magazinele Germanos, Vodafone, librăriile Cărtureşti, Humanitas şi online pe  www.eventim.ro.

Născută în anul 1993 în Ungaria, Ivette Gyöngyösi este în prezent studentă a Academiei de Muzică „Franz Liszt” din Budapesta. A participat la concursuri în Ungaria și Austria, obţinând numeroase premii. Ivette Gyöngyösi a câştigat Premiul pentru „Tânăr Talent” al Concursului Muzical din Bratislava, organizat de Uniunea Europeană de Radio. Prima apariţie în concert a pianistei a avut loc în sala Academiei de Muzică  „Franz Liszt”, apoi a susţinut un recital la celebrul Musikverein din Viena şi a participat la Festivalul Internaţional Tiszadob şi Festivalul Liszt Junior. Formarea sa artistică este datorată şi participării la cursuri de master ale unor reputaţi muzicieni dintre care amintim pe: Gottlieb Wallisch, Paul Badura-Skoda, Emile Naumov, Jenö Jandó, Imre Rohmann.

Studentă a Universităţii Mozarteum unde a studiat cu Benjamin Schmid şi Igor Ozim, Marie-Christine Klettner urmează şi cursurile Institutului „Leopold Mozart”. După debutul în concert, la 11 ani, a susţinut numeroase concerte alături de Orchestra Universităţii Mozarteum, Staatskapelle Weimar, Orchestra Filarmonicii din Illinois, Orchestra de Cameră Liszt, Sinfonietta St. Johann, Camerata Academica. De asemenea a susţinut recitaluri în Olanda, Italia, Germania, Elveţia, Marea Britanie, Franţa şi a efectuat numeroase înregistrări. De-a lungul timpului a mai beneficiat de îndrumarea unor muzicieni cunoscuţi precum: Paul Kantor, Zakhar Bron, Ivry Gitlis, Joel Smirnoff, Ana Chumachencko, Igor Ozim, ş.a.

Eva-Nina Kozmus și-a început formarea muzicală la vârsta de şapte ani, la Şcoala de Muzică şi Balet din Ljubljana, în prezent fiind studentă la Conservatorul Naţional Superior de Muzică şi Dans din Lyon, unde studiază cu Philippe Bernold. A participat şi la numeroase cursuri de măiestrie interpretativă susţinute de Julien Beaudiment, Gilles Cottin, Davide Formissano, Janos Balint, Gaspar Hoyos, Claude Lefebvre, Jan Ostry, Andrea Oliva, Petri Alkanu, Emmanuel Pahud, ş.a. Eva-Nina Kozmus a câştigat celebra competiţie Eurovision Young Musician și a mai participat și la numeroase alte concursuri în Serbia, Italia sau Croaţia. A susţinut concerte alături de Orchestrele Conservatorului de Muzică şi Balet din Ljubljana dar şi în diverse ţări din Europa. A efectuat înregistrări pentru Radioteleviziunea din Ljubljana, colaborând totodată cu compozitorii Tomaž Habe şi Anže Rozman.