Ediții online Constantin Noica, Leon D. Levițchi

editii online noica leon d levitchi

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press,sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea volumelor: Constantin Noica (1909–1987), Leon D. Levițchi (1918–1991), editate de C. George Sandulescu.

„Doi oameni de care am fost deosebit de atașat – intelectual și afectiv: unul, o rudă foarte apropiată, și celălalt, un mare profesor universitar (descendent a 17 generații de preoți români get-beget). Să fie două genii diferite oare? Nu le-am întâlnit perechea nicăieri în lumea asta mare!

Printr-o stranie coincidență joyceană, ambele noastre volume apar la aniversarea morții lui Constantin Noica la 4 decembrie 1987 , în ajun de Sf. Niculae. Ambele volume sunt presărate cu «filosofia» istoriei văzută amuzant.” – C. George Sandulescu, Monte Carlo, Noël 2013.

c-george-sandulescu

Constantin Noica (1909–1987) și Leon D. Levițchi (1918–1991), editate de C. George Sandulescu, se lansează oficial miercuri, 4 decembrie 2013, dar volumele pot fi consultate și descărcate din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-noica-levitchi.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro. 

 

„George Gordon, Lord Byron” de Andi Bălu

lord byronContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea volumului George Gordon, Lord Byron. Studiu monografic de Andi Bălu, editat de Lidia Vianu.

eveniment liber sa spunÎn jurul anilor când lordul Byron lupta pentru libertate în Italia și Grecia, România trecea prin lupte similare: revolta din 1821 împotriva domnilor „fanarioți” impuși de turci Țărilor Române, revoluția de afirmare națională din 1848 (când începe munca lexicografilor români, cu Petru Maior, Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Bogdan Petriceicu Hasdeu) și, în cele din urmă, câștigarea independenței, despărțirea de Imperiul Otoman – un imperiu care se și destramă odată cu Primul Război Mondial. Byron s-a născut și a trăit la izvorul acestor evenimente. Viața și opera lui sunt în fapt scena politică a Europei care se pregătea pentru Modernitate. James Joyce însuși – marele Modernist și primul mare European – vede importanța fenomenului Byron pentru cultură și istorie atunci când alege Plevna ca loc-cheie în romanul său Ulise.

Este, așadar, mai mult decât explicabil că publicăm acum un studiu monografic românesc scris de profesorul Andi Bălu despre poetul care a lucrat până la sfârșitul scurtei sale vieți la george gordon byronpoemul Don Juan. Criticul român încearcă în anul 2013 să refacă drumul cultural către ceea ce numim azi Uniunea Europeană, cu toate limbile vorbite în ea.

Publicăm cartea lui Andi Bălu depre lordul Byron ca un memento. Autorul descrie viața și opera romanticului englez prin referiri permanente la fapte: limbaj, procedee retorice, reguli ale povestirii. El nu emite judecăți de valoare: se rezumă la examinarea textului în sine. Concluziile lui sunt de o mare claritate, dublată de o documentare exhaustivă. Toate afirmațiile se sprijină pe cuvintele poetului. Concluziile autorului sunt – cum sunt marile adevăruri în general – cât se poate de limpezi.

Veți călători, dacă citiți această carte, prin mai multe momente literare, politice, dar și de cercetare literară în același timp: autorul pornește chiar de la regula clasică a celor trei unități până la folosirea lor diferită în Conrad, T. S. Eliot, precum și în cinematografie; de la povestitorul biblic la „naratarul” criticii contemporane; de la cosmogonie la istoria imediată; de la povestirea obiectivă, „din afara” peripețiilor, la „monologul indirect liber”, care la rândul lui este asociat cu monologul interior modernist.

monografie byron andi balu

Cartea despre lordul Byron a lui Andi Bălu este în același timp pe înțelesul cititorului avizat și al începătorului. Critic literar în adevăratul sens al cuvântului, autorul pe care îl publicăm acum pornește de la singurul lucru cert într-o operă literară, și anume de la limbajul ei. Afirmațiile lui sunt mai degrabă Fragestellung: concluziile rămâne să fie trase de fiecare cititor în parte. Veți descoperi în final că, la fel ca noi astăzi, lordul Byron a avut conștiința europenismului. Și veți mai înțelege că toate limbile lumii sunt, în ultimă instanță, fire ale aceluiași mod de a gândi. A cunoaște Europa, a vorbi limbile altora înseamnă a ne cunoaște pe noi înșine.

Lidia Vianu

George Gordon, Lord Byron. Studiu monografic, de Andi Bălu, editat de Lidia Vianu, se lansează oficial astăzi, 28 iunie 2013. Cartea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet: http://editura.mttlc.ro/carti/Andi_Balu_George_Gordon_Lord_Byron.pdf

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro.

Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.