Din Bucureștiul de altădată: Anton Pann și Mahalaua Lucaci

biserica-lucaci-bucuresti

Atunci când scrii despre istoria unui oraş, cauţi şi citeşti documentele vremii, vizitezi muzeele pentru a vedea ce s-a păstrat din memoria acestuia, apoi tablourile, fotografiile, presa, dar şi cărţile unor autori care notează pur şi simplu, care comentează, care aduc un plus de informaţie, de cele mai multe ori subiectivă, despre ceea ce am putea numi portretul Bucureştilor, în cazul nostru. Păreri pro, păreri contra cu privire la  frumuseţea, urâţenia (de ce, nu ?) unui oraş. Doamnelor şi domnilor, vă spun un lucru simplu şi pe deplin ştiut: aşa se scrie istoria! Căci altfel cum?

În această ediție  ne vom opri la o lucrare apărută la Frankfurt şi Leipzig în anul 1778, intitulată Mémoires historiques et géographiques sur la Valachie (Memoriile istorice și geografice despre Valahia), scrisă de Friedrich Wilhelm von Bauer. Continuă lectura „Din Bucureștiul de altădată: Anton Pann și Mahalaua Lucaci”

Din Bucureştiul de altădată: Vechile mahalale (I)

În secolele XVI–XVII, oraşul Bucureşti nefiind prea întins, oamenii se orientau după biserici, după casele mari boiereşti, o cârciumă vestită sau un copac mare şi bătrân. Cu timpul, oraşul extinzându-se, a apărut necesitatea organizării lui pe mahalale sau cartiere, cum le numim astăzi.

Într-o lucrare apărută la Frankfurt şi Leipzig în anul 1778, intitulată Mémoires historiques et géographiques sur la Valachie, scrisă de Friedrich Wilhelm von Bauer, aflăm că pe timpul voievodului Alexandru Ipsilanti, oraşul Bucureşti era împărţit în 67 de mahalale şi avea 28 de mănăstiri, 31 de biserici din piatră, 20 din lemn, 10 paraclisuri, un palat domnesc, o şcoală publică (vechiul Colegiu de la Sf. Sava), 35 de case mari boiereşti şi şapte hanuri zidite din piatră.

Conform Catagrafiei poliţiei Bucurescilor ce s-au făcutu la 1798, oraşul era împărţit în cinci plăşi: plasa Târgului, plasa Gorganului, plasa Broşteni, plasa Târgului de Afară, plasa Podului Mogoşoaiei, fiecare împărţită la rândul ei în mai multe mahalale.

Plasa Târgului avea 1682 de case; plasa Gorganului, 1142 de case; plasa Broştenilor, 1482 de case; plasa Târgului de Afară, 608 case şi, în sfârşit, plasa Podului Mogoşoaiei, 1092 case, deci în total 6006 case. La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea erau 13 bariere de intrare în oraş: Bărbătescu, Dealu Spirei, Dudeşti, Calici, Cărămidari, Târgul de Afară, Iancului, Mogoşoaiei, Podul de Pământ, Târgoviştei, Vergului, Herăstrău şi Bariera Nouă.

Mahalaua Aga Niţă era numită astfel după cel care a contribuit masiv la zidirea Bisericii Sfânta Vineri, pe la anul 1645. După 1749 numele Bisericii Sfânta Vineri a înlocuit numele lui Aga Niţă şi în denumirea mahalalei. Spre răsărit, mahalaua Aga Niţă se învecina cu via domnească, iar spre nord cu viile Mănăstirii Stelea.

Mahalaua Antim, numită iniţial Mahalaua Popei lui Ivaşcu, a luat numele de Antim după zidirea Bisericii Tuturor Sfinţilor de către mitropolitul Antim. Această mahala se întindea între Podul Calicilor şi dealul viilor Lupeştilor, a căror amintire este păstrată de Şoseaua Viilor.

Mahalaua Arhimandritului purta pe la 1615 numele de Mahalaua Mănăstirii Târnovului şi era situată în apropiere de Podul Cilibiului. Într-o vreme i s-a zis şi Mahalaua Sfinţilor Apostoli, după hramul bisericii cu acelaşi nume. Întrucât multă vreme a fost egumen al bisericii un arhimandrit, mahalaua a căpătat acest nume sub care o găsim în primele catagrafii bucureştene.

Mahalalei Biserica Albă i se mai zicea şi Postăvari pentru că în zonă erau numeroase locuri unde se spălau postavurile. A luat denumirea de Biserica Albă de la biserica cu acelaşi nume din mijlocul mahalalei.

Mahalaua Batiştei era numită astfel după Biserica Batiştei. Pe aici trecea Bucureştioara, care, în această zonă din spatele actualului Teatru Naţional şi a Hotelului Intercontinental, făcea nişte bălţi, „bătelişti”, unde negustorii ţineau vitele până le duceau la scaunele măcelarilor aflate tot în acest perimetru.

Mahalaua Bărbătescu îşi luase denumirea după proprietăţile pe care le aveau aici boierii Bărbăteşti şi după schitul cu acelaşi nume, ctitorit de aceştia.

Numele mahalalei Boteanului trimitea la familia boierilor Boteni, ale căror proprietăţi din această zonă sunt menţionate încă de pe vremea lui Matei Basarab. După un document de la 1688, ştim că alături de această mahala era livada Văcăreştilor şi „locul Văcărescului”. Mahalaua a devenit renumită în anul 1741 printr-o faptă nemaipomenită. Popa Herea, care locuia aici, a spart Biserica Bradu-Boteni şi a furat potirul sfânt făcut din aur împodobit cu pietre preţioase. Când era să-l prindă, popa Herea a aruncat potirul într-o umblătoare (cum i se spunea pe atunci grupului sanitar), nelegiuire pentru care a fost caterisit şi afurisit. Întâmplarea a rămas multă vreme în memoria bucureştenilor. În această mahala locuia, pe la 1784, îngrijitorul cişmelelor bucureştene, Dumitru Suilgi-Başa, marele cişmigiu.

Până pe la 1701, Mahalaua Brezoianu purta numele de Mahalaua lui Popa Stoica. În acel an, voievodul Constantin Brâncoveanu a dat un loc de casă boierului Pătraşcu Brezoianu, în apropierea actualului lac Cişmigiu, cam pe unde se află astăzi Palatul Universul. Documente de la 1741 şi de mai târziu menţionează această mahala sub numele de Mahalaua Brezoianu, amintirea ei fiind păstrată până în zilele noastre de actuala stradă Brezoianu.

Puşa Roth