Premiile Academiei Române pe anul 2009

Joi, 15 decembrie 2011, ora 12.00, în Aula Academiei Române, în cadrul adunării generale a membrilor Academiei, va avea loc Ceremonia de decernare a premiilor Academiei Române pe anul 2009.

Lista premiilor:

I. În domeniul filologiei și literaturii

1. Premiul TIMOTEI CIPARIU

Influenţa turcă asupra limbii române de Emil Suciu

2. Premiul BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU

Gramatica limbii române de Constantin Frâncu

3. Premiul ION CREANGĂ

a) Cartea şoaptelor de Varujan Vosganian

b) Lizoanca de Doina Ruşti

4. Premiul TITU MAIORESCU

Dicţionarul subiectiv al personajelor din opera lui I. L. Caragiale de Gelu Negrea

5. Premiul LUCIAN BLAGA

Modernismul retro în romanul românesc interbelic de Paul Cernat

6. Premiul MIHAI EMINESCU

Eonul marelui desant de Daniel Corbu

7. Premiul ION LUCA CARAGIALE

Leoaica rănită sau ce faţă umană are fiara de Aurel Gheorghe Ardelean

II. În domeniul științelor istorice și arheologice

1. Premiul VASILE PÂRVAN

a) Aşezarea neolitică şi eneolitică de la Alba Iulia-Lumea Nouă în lumina noilor cercetări de Mihai Gligor

b) The Roman Coins from Potaissa. Legionary Fortress and Ancient Town de Mariana Pîslaru

2. Premiul DIMITRIE ONCIUL

Aşezarea din secolele XII–XIII de la Bratei de Adrian Ioniţă

3. Premiul GEORGE BARIŢIU

Reformismul austriac şi administraţia din Transilvania în secolul al XVIII-lea de Anton E. Dörner

4. Premiul MIHAIL KOGĂLNICEANU

a) Căsătoria în Nord-Vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX). Condiţionări exterioare şi strategii maritale de Mircea Brie

b) Lucrarea: Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV–XVI de Cristian Nicolae Apetrei

5. Premiul NICOLAE BĂLCESCU

Boierii Glogoveni de Ileana Cioarec

6. Premiul ALEXANDRU D. XENOPOL

a) Inventing the Jew. Antisemitic stereotypes in Romanian and other central-East European Cultures de Andrei Oişteanu

b) Viaţa economică a României 1918–1948 de Nicolae Păun

7. Premiul NICOLAE IORGA

a) Les Cantemir. L’aventure européenne d’une famille princière au XVIII-e siècle de Ştefan Lemny

b) Valori universale ale operei lui Dimitrie Cantemir de Mihaela-Elena Ciocoiţei

8. Premiul EUDOXIU HURMUZAKI

a) Primarii Bucureştilor 1864–1949 de Ion Vitan

b) Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1687–1807 de Aurel Vîlcu

III. În domeniul științelor matematice

1. Premiul SIMION STOILOW

a) Grupul de lucrări: Algebre (Co)Frobenius de Miodrag Iovanov

b) Grupul de lucrări: Algebre Hopf semisimple de Sebastian Burciu

2. Premiul GHEORGHE LAZAR

Grupul de lucrări: Probabilităţi necomutative şi libere de Ionel Popescu

3. Premiul GHEORGHE ŢIŢEICA

a) Grupul de lucrări: Self-similar carpets over finite fielbs de Mihai Prunescu

b) Mass transportation and rough curvature bounds for discrete spaces de Ana Bonciocat şi T. K. Sturm

4. Premiul SPIRU HARET

Grupul de lucrări: Probleme inverse pentru operatori diferenţiali de Ingrid Beltiţă şi Anders Melin

5. Premiul DIMITRIE POMPEIU

Grupul de lucrări: Categorii Monoidale de Daniel Bulacu

IV. În domeniul științelor fizice

1. Premiul DRAGOMIR HURMUZESCU

Microelectrozi nanostructuraţi pentru detecţia de înaltă sensibilitate a pH-ului de Vlad Andrei Antohe

2. Premiul CONSTANTIN MICULESCU

Grupul de lucrări: Materiale nanocompozite studiate prin RMN şi spectroscopie optică de Radu Fechete

3. Premiul HORIA HULUBEI

Grupul de lucrări: Manifestarea ca sisteme de mai multe particule mici şi medii a clusterilor de atomi de sodiu de Radu Budacă

4. Premiul ȘTEFAN PROCOPIU

Grupul de lucrări: Tratări ale corelaţiei cuantice prin transformări locale sau prin măsura cuanticităţii

V. În domeniul științelor chimice

1. Premiul COSTIN D. NENIȚESCU

Grupul de lucrări: Sisteme polimerice inteligente pentru eliberarea controlată a compuşilor bioactivi de Gheorghe Fundueanu

2. Premiul I. G. MURGULESCU

Grupul de lucrări: Spectrometria de masă aplicată la studiul macromoleculelor biologice de Eugen Şişu, Alina Zamfir, Alina Şerb şi Corina Flangea

3. Premiul GHEORGHE SPACU

a) Grupul de lucrări: Nanomagneţi moleculari heterotrimetalici de Diana-Beatrice Vişinescu

b) Grupul de lucrări: Noi căi de sinteză a nanoparticulelor oxidice de Monica Popa şi Jose Calderon-Moreno

4. Premiul NICOLAE TECLU

Grupul de lucrări: Proiectare, control şi automatizare în ingineria proceselor industriale de Sorin Costin Bîldea

VI. În domeniul științelor biologice

1. Premiul EMIL RACOVIȚĂ

a) Archaeozoological Approaches to Medieval Moldavia de Luminiţa Bejenaru

b) Ecotoxicologia metalelor grele în Lunca Dunării de Virgil Iordache

c) Munţii Stânişoarei – Studiul fitosociologic de Adrian Oprea, Culiţă Sîrbu

2. Premiul GRIGORE ANTIPA

Grup de lucrări privind: Investigarea ecologică şi genetică a unor populaţii de insecte acvatice din zona Munţilor Carpaţi de Balint Miklos, Lujza Ujvarosi

3. Premiul EMANOIL TEODORESCU

Cartea Roşie a Plantelor Vasculare din România de Gheoghe Dihoru, Gavril Negrean

4. Premiul NICOLAE SIMIONESCU

Grup de lucrări: Studiul unor tulpini bacteriene din diferite medii poluate de Mihaela-Marilena Stancu (Lăzăroaie) şi col. (din străinătate)

VII. În domeniul științelor geonomice

1. Premiul GRIGORE COBĂLCESCU

Late paleozoic and Early Mesozoic continental formation of the Reşiţa Bazin de Mihai E. Popa

2. Premiul GHEORGHE MUNTEANU-MURGOCI

Dacian Basin – Depositional architecture and sedimentary history of a Parathetys sea de Dan C. Jipa, Cornel Olariu (SUA)

3. Premiul LUDOVIC MRAZEC

Late Cambrian-Early Ordovician Gondwanan terranes in the Romanian Carphatians: a zircon U-Pb provenance study de Ioan Balintoni, Constantin Balica, Mihai N. Ducea, Fukun Chen (China), Horst Peter Hann (Germania), Victor Şabliovschi

4. Premiul SIMION MEHEDINȚI

a) Ţara Năsăudului. Studiu de geografie regională de Oana-Ramona Ilovan

b) Subcarpaţii dintre Olt şi Jiu. Studiu de geografie socială cu accent pe perioada de tranziţie de Simona Mălăescu

5. Premiul STEFAN HEPITES – nu s-a acordat

VIII. În domeniul științelor tehnice

1. Premiul TRAIAN VUIA

Grupul de lucrări: Logica neutrosofică şi fuziunea informaţiilor în ştiinţele tehnice de Florentin Smarandache (SUA)

2. Premiul CONSTANTIN BUDEANU

Grupul de lucrări: Percepţie senzorială bazată pe stereoviziune de Sergiu Nedevschi

3. Premiul HENRI COANDĂ – nu s-a acordat

4. Premiul ANGHEL SALIGNY – nu s-a acordat

5. Premiul AUREL VLAICU – nu s-a acordat

IX. În domeniul științelor agricole și silvice

1. Premiul ION IONESCU DE LA BRAD

Tratat de Oenochimie vol I şi II de Valeriu D. Cotea, Cristinel V. Zănoagă, Valeriu V. Cotea

2. Premiul TRAIAN SAVULESCU

a) Tratat de ştiinţă şi inginerie oenologică. Produse de elaborare şi

maturare a vinurilor de Constantin Croitoru

b) Atlas de oncocitomorfologie la canide şi feline de Nicolae Manolescu, Emilia Balint

3. Premiul GHEORGHE IONESCU-SISEŞTI

a) Floricultură şi artă florală de Florin Toma

b) Solul şi fertilitatea de Constantin Marinca, Mihail Dumitru, Iacob Borza, Dumitru Ţărău

4. Premiul MARIN DRĂCEA

Insecte care produc vătămări plopului şi sălciilor de Romică Tomescu, Constantin Neţoiu

X. În domeniul științelor medicale

1. Premiul IULIU HAŢIEGANU

Tratat de reabilitare pulmonară de Voicu M. Tudorache, Sinziana Lovin, Marylyce Friesen

2. Premiul VICTOR BABEŞ

The Clinical Anatomy of The Coronary Arteries – An Anatomical Study on 100 Human Heart Specimens de Horia Mureşian

3. Premiul DANIEL DANIELOPOLU – nu s-a acordat

4. Premiul GHEORGHE MARINESCU – nu s-a acordat

5. Premiul CONSTANTIN I. PARHON – nu s-a acordat

6. Premiul ȘTEFAN S. NICOLAU – nu s-a acordat

XI. În domeniul științelor economice, juridice și sociologice

1. Premiul PETRE S. AURELIAN

Repere în economia instituţională de Ion Pohoaţă

2. Premiul VIRGIL MADGEARU

Comportamentul investiţional pe piaţa bursieră din România de Adrian Zoicaş-Ienciu

3. Premiul VICTOR SLĂVESCU

Piaţa de capital în context european de Gabriela Anghelache

4. Premiul DIMITRIE GUSTI

a) Sociologie generală de Dumitru Otovescu

b) Fericirea în tranziţia postcomunistă. Determinări sociale şi strategii individuale de Sergiu Bălţătescu

5. Premiul SIMION BĂRNUȚIU

Prin labirintul juridic de Ion Craiovan

6. Premiul NICOLAE TITULESCU – nu s-a acordat

7. Premiul ANDREI RĂDULESCU – nu s-a acordat

XII. În domeniul filosofiei, teologiei, psihologiei și pedagogiei

1. Premiul C. RĂDULESCU-MOTRU

a) Tratat de logopedie de Emil Verza

b) Încălcarea legii ca stil de viaţă. Vulnerabilitatea adolescenţilor la criminalitate de Doina Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu, Mihai Ioan Micle

2. Premiul VASILE CONTA

a) Opera blagiană. Filosofie şi destin de Eugeniu Nistor şi Iulian Boldea

b) Islamul şi soarta lumii. Fundamentalismul islamic ca ideologie politică de Virginia Mircea

3. Premiul MIRCEA FLORIAN

a) Primul parimiar românesc de Vasile Oltean

b) Prelegeri de estetica ortodoxiei de Mihail Diaconescu

4. Premiul ION PETROVICI

a) Reinventarea ideologiei de Daniel Şandru

b) Limba română şi cultivarea ei în preocupările ASTREI de Teodor Ardelean

XIII. În domeniul artelor, arhitecturii și audiovizualului

1. Premiul GEORGE ENESCU, în domeniul creaţiei muzicale

SUS pentru orchestră de cameră de Mihai Măniceanu

2. Premiul CIPRIAN PORUMBESCU, în domeniul muzicologiei

Cântarea psaltică în manuscrisele moldoveneşti din secolul al XIX-lea, vol. I, II de Florin Bucescu

3. Premiul GEORGE OPRESCU, în domeniul istoriei artei, ex aequo

a) Mânăstirea Hurez de Corina Popa, Ioana Iancovescu

b) Un secol de arte frumoase în Moldova, vol. I, II de Valentin Ciucă

4. Premiul ION ANDREESCU, în domeniul artelor plastice

Pentru întreaga creaţie: Cella Neamţu

5. Premiul DUILIU MARCU, în domeniul creaţiei arhitectonice

Pentru întreaga activitate:  Takacs Zoltan

6. Premiul ARISTIZZA ROMANESCU, în domeniul artelor spectacolului

Pentru creaţia teatrală şi cinematografică: Irina Petrescu

7. Premiul SIMION FLOREA MARIAN în domeniul etnografiei şi folclorului – nu s-a acordat

XIV. În domeniul științei și tehnologiei informației

1. Premiul TUDOR TĂNĂSESCU

Biodispozitive electronice: de la nanostructuri la aplicaţii medicale de Cristian Ravariu

2. Premiul GRIGORE MOISIL

a) Grupul de lucrări: Fuzzy sets de Violeta Leoreanu-Fotea

b) Grup de lucrări de teoria jocurilor de Mariana Rodica Brânzei

3. Premiul GHEORGHE CARTIANU – nu s-a acordat

Premiile revistei „Luceafărul de dimineață”, la moment aniversar

Festivitatea care a avut loc la Casa Vernescu din București, joi 12 mai, a avut caracterul unei ediții inaugurale: acordarea premiilor revistei „Luceafărul de dimineață”, primele distincții sub noua titulatură a publicației. Cu această ocazie, a fost aniversat și numărul 1000 al revistei (4 mai 2011), în noua ei serie apărută în 1990. „Luceafărul” este cel mai vechi săptămânal al Uniunii Scriitorilor din România, care a împlinit 50 de ani de existență în 2008. În 1958, când apărea primul număr (15 iulie), ea se situa în continuarea revistei „Tânărul scriitor”, fiind dedicată promovării tinerilor scriitori. Din primele colegii de redacţie făceau parte, între alții, Mihu Dragomir, Silvian Iosifescu, Perpessicius, Titus Popovici, Al. I. Ştefănescu. Începuturile nu sunt semnificative din punct de vedere literar, cu excepţiile de rigoare. Destul de repede, revista s-a eliberat însă de multe dintre constrângerile epocii. Odată cu venirea la conducerea revistei a lui Eugen Barbu, în 1962, „Luceafărul” dovedeşte o deschidere deosebită spre literatura de bună calitate, într-un spirit creator liber, în contextul relaxării ideologice din deceniul al şaptelea. „Aici îşi vor publica marile lor poeme Ion Gheorghe, Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, precum şi o serie de tineri poeţi şi prozatori, de la Dumitru M. Ion la Horia Pătraşcu. Povestiri apte pentru controverse vor fi În treacăt de Nicolae Velea, Leul albastru (1965) de D. R. Popescu.” (Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, ed. II, 1977). În iunie 1968 conducerea revistei este preluată de Ştefan Bănulescu (redactor şef), Gh. Tomozei, Cezar Baltag şi Fănuş Neagu (redactori şefi adjuncţi). Din 1972 (nr. 5) redactor şef este Virgil Teodorescu, urmat de Nicolae Dragoş (1974–1980) şi Nicolae Dan Fruntelată (1980–1989). Revista are în continuare colaboratori de prestigiu, publicând număr de număr literatură de calitate. Au rubrici Teodor Mazilu, Nicolae Manolescu, Ion Caraion, Al. Paleologu, Nicolae Ciobanu, Florin Mihăilescu, Paul Georgescu, Nicolae Velea, Nicolae Balotă, Edgar Papu, Barbu Cioculescu, Ov. S. Crohmălniceanu, Grigore Hagiu, scriu Georgeta Horodincă, S. Damian, Mircea Iorgulescu (un „Jurnal de lectură” consacrat recenziilor), Dan Cristea, Dan Laurenţiu, C. M. Ionescu, Mircea Martin, Al. George, Adrian Isac, Silvian Iosifescu, Ion Ianoşi, Al. Sever, M. Petroveanu, H. Zalis, Savin Bratu, Lucian Raicu, P. Solomon, Ileana Vrancea, Gh. Schwartz, Gellu Naum, N. Tertulian, Z. Ornea, Normau Manea ş.a. Din 1974, M. Ungheanu este redactor şef adjunct şi titularul cronicii literare. Dorin Tudoran recenzează poezia, Dan Cristea şi Paul Dugneanu critica, Nicolae Baltag şi V. Bugariu proza. Adrian Păunescu, Aurel Dragoş Munteanu, Cezar Ivănescu, Dumitru M. Ion, Ion Gheorghe, Marius Robescu, Matei Gavril, Sânziana Pop sunt colaboratori permanenţi, unii dintre ei devenind membri ai redacţiei. Geo Dumitrescu susţine poşta redacţiei, Mircea Iorgulescu se ocupă sistematic de tinerii scriitori, C. Stănescu scrie cronici despre cărţile de debut. În anii ’80, Mihai Ungheanu şi Nicolae Ciobanu încredinţează o secţiune importantă a revistei tinerilor critici, care comentează actualitatea literară, devenind titulari ai rubricilor de cronică literară şi recenzii, dar scriu deopotrivă articole de sinteză şi eseuri.

Din 1990, conducerea „Luceafărului”, într-un nou format, este preluată de Laurenţiu Ulici (1943–2000), care îi conferă echilibru într-un peisaj literar pestriţ, urmând profilul ei, de susţinere a noilor promoţii de scriitori. Între 1993–1995, „Luceafărul” are o perioadă de întrerupere. Din anul 2000, Marius Tupan (1945–2007) devine redactor şef reușind, într-o perioadă dificilă, să mențină periodicitatea și nivelul cultural al revistei.

În forma actuală, „Luceafărul de dimineață”, care apare cu sprijinul Primăriei sectorului 2 București (primar: Neculai Onțanu), urmează tradiția revistei de a susține literatura scrisă de tinerii autori, acordând însă spațiu generos și scriitorilor consacrați. Revista se impune atât prin nivelul textelor literare publicate, cât și prin comentariile critice, eseurile, cronicile de artă (teatru, film, arte vizuale), traducerile dar și rubricile de actualitate, care reflectă evenimente ale vieții culturale. În tradiția vechiului „Luceafăr”, revista are și o rubrică de sport („Penalty”). „Luceafărul de dimineață” rămâne o publicație echilibrată, cu un profil distinct în peisajul literaturii de astăzi.

Consecventă programului său, revista a acordat premii pe anul 2010 atât tinerilor scriitori, cât și celor consacrați, dovedind, o dată în plus, că ia în considerare întregul fenomen literar contemporan, unii dintre premianți fiind autori din alte orașe decât București. „Mulţi tratează premiile ca pe o ocazie de scandal, dar eu cred că ele orientează instituţia literară, dacă sunt acordate cu onestitate. Am ţinut ca premiile (sub noua titulatură a revistei), să-i răsplătească pe cei care sprijină revista, care publică constant în ea. Am dori, totodată, să avem o deschidere cât mai largă spre public”, a precizat Dan Cristea, directorul revistei și președinte al Asociației culturale „Luceafărul de dimineață”.

Premiul de excelență a fost acordat primarului sectorului 2, Neculai Onţanu, „pentru remarcabila sa deschidere spirituală şi pentru sprijinul acordat vieţii culturale. Acest premiu reprezintă expresia sinceră a gratitudinii noastre.” (Gelu Negrea). Fiecare dintre premii a fost marcat de rostirea unei „laudatio”.

„Luceafărul” a acordat premii la șapte secțiuni: poezie, proză, eseu, critică și istorie literară, publicistică, debut, Opera Omnia. Din juriu au făcut parte: Gelu Negrea, redactor șef al revistei „Luceafărul de dimineață”, Dan Cristea, președinte al Asociației Culturale „Luceafărul de dimineață”, Gabriel Chifu, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România. La fiecare dintre cele șapte premii au fost făcute trei nominalizări. Premiul de debut, considerat cel mai important pentru că el reprezintă o investiție în viitor și are, întotdeauna, în biografia unui autor o semnificație aparte, a revenit ex-aequo lui Adrian Buzdugan (proză) și Alinei Mazilu (poezie). Adrian Buzdugan a debutat editorial cu volumul de povestiri Capela excomunicaților.

Disputat, Premiul pentru publicistică i-a fost acordat lui Horia Gârbea, care „încearcă să înnoiască acest gen literar care pare multora arid. Prin recenziile şi micro- eseurile pe care le scrie, meritul său este acela că inovează, că se apropie de autorul şi cartea despre care scrie.” (Traian T. Coşovei).

Premiul pentru eseu a fost obţinut de Sorin Lavric, portretizat succint de criticul literar Gabriel Dimisianu.

Premiul pentru critică și istorie literară i-a revenit lui Adrian G. Romila, despre care a vorbit Gelu Negrea.

Vechi luceferist, Constantin Stan este laureatul Premiului pentru proză, el bucurându-se de un mesaj transmis de acad. D. R. Popescu, care își amintea de perioada de debut a scriitorului, când a fost impresionat de „textul excelent al unui tânăr necunoscut”.

Premiul pentru poezie i-a revenit lui Robert Şerban, autor al unei „poezii grave, a francheţii și a deschiderii” (Dan Cristea).

Premiul Opera Omnia a fost decernat prozatoarei Gabriela Adameşteanu, care a debutat în „Luceafărul”, unde în 1971 apăreau fragmente din romanul său Drumul egal al fiecărei zile. Printr-o coincidenţă, fragmente din Provizorat, care continuă acel volum, au fost publicate în 2010, în „Luceafărul de dimineață.”

Admirabilul recital al Mariei Gheorghiu (voce și chitară) și cel de poezie al actorului Eusebiu Ștefănescu au contribuit la reușita evenimentului.

Costin Tuchilă

Reportaj video de Nicu Păunescu

Premiile revistei „Luceafărul de dimineață” pe anul 2010

Joi 12 mai 2011, la ora 13.00, la Casa Vernescu din București (Calea Victoriei nr. 133) va avea loc festivitatea de decernare a Premiilor revistei „Luceafărul de dimineață” pe anul 2010. Cu această ocazie va fi sărbătorit numărul 1000 al revistei (seria nouă).

Vor fi acordate premii la șapte secțiuni: poezie, proză, eseu, critică și istorie literară, publicistică, debut, Opera omnia. Din juriu au făcut parte: Gelu Negrea, redactor șef al revistei „Luceafărul de dimineață”, Dan Cristea, președinte al Asociației Culturale „Luceafărul de dimineață”, Gabriel Chifu, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România.

Seria nouă a revistei „Luceafărul”, săptămânal al Uniunii Scriitorilor, înființat în 1958, a apărut în 1990, fiind iniţiată de Laurenţiu Ulici, devenit între timp şi preşedinte al Uniunii Scriitorilor. După dispariţia acestuia (16 noiembrie 2000), publicaţia a fost condusă, până în noiembrie 2007, de prozatorul Marius Tupan. „La ora actuală, când aşa-zisele programe au devenit nişte instrumente îndeajuns de desuete – scriu editorii publicației – revista «Luceafărul», revistă literar-culturală, îşi propune, mai presus de orice, menţinerea unei ţinute distincte, de echilibru critic şi intelectual, cu faţa atât la scriitor, cât şi la publicul cititor. Publicaţia trebuie să conştientizeze faptul că are şansa de a avea alături pe cei peste o mie de membri ai Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti.” „Luceafărul de dimineață” apare sub egida Uniunii Scriitorilor, cu sprijinul Primăriei sectorului 2 București. Revista „Luceafărul de dimineață” poate fi găsită la librăria de la Muzeul Național al Literaturii Române (Bd. Dacia nr. 12) și la punctele de difuzare ZIRCON MEDIA. De asemenea, se pot face abonamente prin Poșta Română; număr de catalog: 19379.

Numărul 1000 al „Luceafărului” a apărut miercuri 4 mai a.c.