„Urlet în bezna prelungă” de Jabra Ibrahim Jabra

Urlet in bezna prelunga  editura ars longa

O nouă traducere din literatura arabă, în coordonarea colectivului de traducători din limba arabă. Prefaţă şi note: Laura Sitaru.

eveniment liber sa spunDupă Celelalte camere, Urlet în bezna prelungă este al doilea roman al scriitorului palestinian Jabra Ibrahim Jabra tradus în limba română şi publicat de către Editura ieşeană Ars Longa, care găzduieşte de câţiva ani colecția „Alif”, pusă sub semnul Alianței Civilizațiilor – România și coordonată de arabistul George Grigore.

Născut în 1920, într-o familie de palestinieni creştinidin Bethlehem, Jabra a crescut şi s-a format în umbra culturii arabe şi a celei occidentale deopotrivă, încercând să armonizeze cadrul occidental de valori cu realitatea culturală a lumii arabe şi să creeze o estetică proprie a acesteia. Jabra Ibrahim Jabra este cu certitudine unul dintre cei mai prolifici literaţi ai celei de-a doua jumătăţi a secolului XX, publicând sau traducând peste treizeci de volume şi fiind autorul a peste douăzeci de lucrări de critică literară.

JABRA IBRAHIM JABRA

Jabra Ibrahim Jabra

Publicat în 1946, Urlet în bezna prelungă iese din tematica epocii sale, lăsând într-o marginalitate aproape totală marile subiecte şi preocupări ale elitei intelectuale palestiniene, dar şi arabe, în sens mai larg.

Naratorul îşi face auzită vocea în Urlet în bezna prelungă prin personajul central al romanului, Amīn, care exprimă un întreg sistem de idei ale autorului despre lume şi viaţă. Oraşul este locul în care întâmplările pe care le povesteşte personajul Amīn se desfăşoară ori s-au desfăşurat, un oraş fără nume, un oraş arab oarecare sau, mai bine-zis, toate oraşele arabe laolaltă. Anonimitatea intenţionată a locului în care Amīn trăieşte dramatic întâmplări din viaţa sa conferă acestuia o valenţă generală – oraşul lui Amīn este o mostră de societate arabă la mijlocul secolului al XX-lea, suprinsă în toate aspectele sale, economice, sociale, culturale şi morale.

casablanca

Ovidiu Pietrăreanu, profesor de literatură arabă la Universitatea din Bucureşti, face, la rândul său, următoarele consideraţii despre romancierul palestinian: „Jabra Ibrahim Jabra se situează în centrul unei reţele complexe de comuniuni culturale, literare şi de spirit. Pasionat de cultura engleză, rămâne profund devotat culturii arabe, pe care înţelege să o slujească traducând piese de Shakespeare într-un mod care îl asociază, în conştiinţa publicului arab, cu dramaturgul englez aşa cum un George Murnu este, pentru iubitorii de litere din România, cel care a înveşmântat epopeile homerice în sonorităţile şi cadenţele limbii române. Acest efort de apropriere a capodoperelor unei alte literaturi decât cea proprie îl consacră, totodată, ca pe un strălucit urmaş al exponenţilor spiritului care a guvernat renaşterea culturală şi, mai cu seamă, literară arabă din secolul XIX şi începutul secolului XX, care au considerat traducerea un act de însemnătate majoră pentru propăşirea culturală a unei naţiuni. Profilul literatului Jabra este, însă, completat şi de scriitura rafinată a romanelor sale, în care absurdul şi tragicul unor destine individuale şi colective tumultuoase sunt înfăţişate de un condei în care se îngemănează detaşarea cerebrală şi cea mai caldă empatie”.

sigla-editurii-ars-longaTraducerea romanului de faţă este rezultatul muncii de echipă a studentelor Ana Iulia Alexandru, Laura Georgiana Coman, Andra Ramona Dodiţă, Roxana Ioniţă, Monica Lixandru şi Daniela Nedelea din promoţia de absolvenţi 2010 ai secţiei de limba arabă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, sub coordonarea Laurei Sitaru, profesor de literatură arabă, care a unificat şi stilizat textul în limba română, a elaborat prefaţa şi aparatul critic. Laura Sitaru a fost distinsă cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România – filialele Bucureşti – pentru traducerea romanului Taxi. Povestiri din trafic al scriitorului egiptean Khaled al-Khamissi, publicat în 2012 în colecţia „Alif” a Editurii Ars Longa.

George Grigore

Vezi și: „Drama identității”, cronică de Costin Tuchilă la romanul „Celelalte camere” de Jabra Ibrahim Jabra

Lansare de carte palestiniană

carti literatura palestiniana editura ars longa

eveniment liber sa spunLuni, 7 aprilie 2014, ora 16.00, la Centrul Cultural Arab din Iaşi (str. Palat, n. 4), va avea loc lansarea celor trei volume din literatura palestiniană apărute în cadrul colecţiei „Alif” a Editurii Ars Longa:

• Celelalte camere (roman) de Jabra Ibrahim Jabra (1920–1994), traducere din limba arabă realizată de absolventele masteratului Traducerea textului literar – limba arabă (2008–2010) al Universităţii din Bucureşti: Raluca Al-Haddad, Cătălina Anton, Rebeica Bălan, Delia Budulan, Andreea Cozma, Ana-Maria Dumitrescu, Georgiana Nicoarea, Alexandra Stancu, Iulia Tătaru, Dalila Zeriri, colectiv coordonat de profesorul George Grigore.

Mozaicuri de iubire (nuvele) de Mahmoud Shukair, traducere din limba arabă:sigla editurii ars longa Georgiana Nicoarea, prefaţă: Laura Sitaru.

Poeme de Samih al-Qasim, traducere din limba arabă: George Grigore şi Gabriel Biţună.

La eveniment vor participa: prof. univ. dr. George Grigore, coordonatorul secţiei de limba arabă de la Universitatea din Bucureşti şi Ambasador al Alianţei Civilizaţiilor pentru România, cercetător dr. Christian Tămaş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Consilier Știinţe Umaniste, IBC-Cambridge (Anglia) şi Adrian Apostu, secretar general al Centrului Cultural Arab, Iaşi.

Șapte nuvele, șapte repere în literatura arabă

7 nuvele arabe editura ars longa colectia alif cronica de george grigore

cronica literara liber sa spunLa o distanță destul de mare în timp de la publicarea singurelor antologii de nuvele arabe în traducere românească – Cele mai ieftine nopți. Nuvele arabe, în 1971, și Antologia nuvelei arabe, 1980 –, Christian Tămaș, cunoscut traducător de literatură arabă, dar și nuvelist cu un larg palmares, se hotărăște să ofere publicului cititor din România o nouă perspectivă asupra nuvelei arabe contemporane.

După o selecție extrem de riguroasă bazată pe studiile sale despre fenomenul literar arab, Christian Tămaș se oprește asupra a șapte nuvele, ce se constituie în exponente ale producției literare arabe din a doua jumătate a secolului al XX-lea. În ciuda numărului restrâns de nuvele pe care le cuprinde, această nouă antologie face dovada unei diversități de inspirație, de stil, de abordare, ce reflectă, fără doar și poate, marile jocuri ale vremurilor, pe fundalul unei tradiții culturale milenare care transpare în toate aceste scrieri, dându-le un aer comun, inconfundabil.

Aflată într-o dialectică continuă între specific și universal, între autentic și inovat, nuvela arabă și-a început călătoria în secolul al XIX-lea, în perioada Renașterii arabe (Nahda), atingând pe la mijlocul secolului al XX-lea o maturitate care o situează foarte aproape de locul prim din literatură, ocupat însă până astăzi de poezie, arta, prin excelență, a arabilor.

nuvela araba traducere de christian tamas

Născută din imitarea modelelor europene, cu precădere din literaturile franceză, engleză și rusă, nuvela arabă, după o perioadă de tatonare, de străduință de împăcare între proza clasică arabă și noile curente literare venite din import, își croiește propiul său drum, propria sa identitate… Înglobând, de cele mai multe ori, valori inerente culturii arabo-islamice, de la învățăminte coranice, la tradiții profetice, la legende, la mitologii populare, la basme, la scrierile în proză ale unor înaintași clasici, precum al-Jahiz sau Ibn Tufayl, arta nuvelei începe să strălucească în literatura arabă, începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea. De la resemantizarea cotidianului, a banalului, prin încărcarea sa cu profunde semnificații (Yahya Haqqi, Fuad al-Takarli, Tahir Wattar), la irumperea fantasticului în orice eveniment, orice gest (Ibrahim al-Kuni), la fantasmagoricul și umorul negru (Zakaria Tamer), la tragism și demnitate în suferință (Yusuf Idris), la descrieri amănunțite de un realism crud (Abd al-Rahman al-Sharqawi), la sondarea psihicului omului contemporan, împins permanent să-şi schimbe personalitatea ca să poată trăi într-o lume pe care nici măcar nu şi-o doreşte (Jabra Ibrahim Jabra), la conflictul dintre mentalitățile arabe, cu rădăcini tocmai în Jahiliyya (Perioada Preislamică) și provocările lumii moderne (Mikha’il Nu‘ayme), la încălcarea tabuurilor sexuale și, implicit, la crima de onoare (Ghada Samman)…

Ca o recunoaștere internațională a calității prozei arabe moderne – nuvelă și roman, deopotrivă – scriitorul egiptean Naghib Mahfuz este recompensat în 1988 cu premiul Nobel pentru literatură. Mahfuz nu este, însă, singular în peisajul literaturii arabe din secolul al XX-lea. Expresivitatea, subtilitatea cuvintelor, aluzia fină, umorul de calitate, întrepătrunderea planurilor într-o arhitectură ingenios construită se regăsesc, în egală masură, și în nuvelele altor scriitori arabi, precum palestiniano-irakianul Jabra Ibrahim Jabra, sudanezul Tayyib Saleh, sirianul Hanna Minah și mulți alții.

cronica literara literatura araba editura ars longa

Creativitatea, pusă în evidență prin aprofundarea simbolului, prin încadrarea unor evenimente din istoria de început a arabilor în contemporaneitate, prin resuscitarea unor cuvinte peste care se așternuse tăcerea, prin inventarea altora, prin adăugarea de noi sensuri unor verbe banale, prin aducerea dialectului, întrețesut cu araba clasică, în redarea dialogurilor fac ca nuvela să fie în plină ascensiune în literatura arabă.

Reîntorcându-ne la cartea de față, Christian Tămaș s-a străduit nu numai să aleagă scriitori reprezentativi, dar și ca aceștia să fie de pe întreg cuprinsul lumii arabe, de la centru, Egipt, Liban, la extremități, Maroc și Irak. Partea cea mai mare o deține Egiptul, cu trei scriitori din totalul celor șapte, lucru ușor explicabil având în vedere rolul de avangardist pe care l-a jucat și continuă să-l joace acesta, începând cu primele manifestări ale Renașterii arabe și până în prezent.

christian-tamas2

Scriitorii incluși în această antologie, intitulată 7 nuvele arabe și apărută recent în colecția „Alif” a Editurii Ars Longa, au creat adevărate școli literare, influența lor în lumea arabă fiind de necontestat la ora actuală, iar recunoașterea lor drept corifei ai literaturii arabe contemporane este unanim acceptată. Așadar, sunt prezenți, din Egipt: Abd al-Rahman al Sharqawi, cu Vise mărunte, Edward al Kharrat, cu Pe scenă, Yusuf Idris, cu O tavă din cer; din Liban: Mikha’il Nu‘ayme, cu Nunta de diamant; din Tunisia: Izz al Din al Madani, cu Povestea lămpii; din Maroc: Muhammad al Zafzaf, cu Copacul cel sfânt; din Irak: Fuad al Takarli, cu Un depozit lăuntric.

Bun cunoscător al limbii arabe, mișcându-se cu lejeritate în cadrul culturii arabo-islamice, cu abilități de critic literar și, pe deasupra, el însuși scriitor de nuvele, Christian Tămaș reușește să ofere cititorului român șapte nuvele arabe îmbrăcate în strai neaoș românesc, fără minusuri față de originalele arabe, fără cunoscutele – din astfel de traduceri – exotizări obositoare, ci într-un stil lin, plăcut la lectură.

George Grigore

Cea mai originală creație a Evului Mediu arab

ibn tufayl havy bin yaqzan

eveniment liber sa spunLa sfârșitul anului 2013, Editura Polirom a publicat în colecția „Biblioteca Medievală”, coordonată de Alexander Baumgarten, opera filosofică Hayy bin Yaqzan a lui Ibn Tufayl (d. 1185), lucrare considerată ca fiind cea mai originală creație a Evului Mediu arab.

Pe lângă textul arab al tratatului şi traducerea sa în română, realizată de prof. dr. George Grigore, cadru didactic al Secţiei de arabă din cadrul Universității din Bucureşti, cartea cuprinde şi un amplu studiu introductiv (semnat tot de G. Grigore) ce vine să sublinieze filiaţia aristotelică a filosofiei lui Ibn Tufayl, conexiunile acesteia cu scrierile unor mari filosofi arabi precum Avicenna, al-Farabi, al-Ghazali, transmiterea acestei scrieri către Occidentul european şi influenţa pe care a avut-o. Criticii subliniază, pe de o parte, influența acestei opere asupra scrierilor filosofilor europeni Albert cel Mare (1207–1280), Toma d’Aquino (1225–1274), René Descartes (1596–1650), Benedictus Spinoza (1632–1677), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), iar pe de altă parte, asupra literaturii beletristice, exemplul cel mai evident fiind romanul de aventuri a lui Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719).

hayy-ibn-yaqzan

Hayy bin Yaqzan, eroul acestei narațiuni filosofice inedite, crește singur pe o insulă și, treptat, treptat, descoperă adevărul acestei lumi, nici ajutat, dar nici îngrădit, de vreun limbaj uman, de vreo matrice culturală, de vreo învățătură oarecare. După ce reușește să descifreze legăturile dintre lucrurile existente, Hayy intuiește existența unui Creator – Necesarul cu existență necesară, cum îl numește – care guvernează întreaga existență, de care va încerca să se apropie cât mai mult.

În ciuda trecerii timpului, provocările ridicate de cartea filosofului andaluz Ibn Tufayl – cunoscut în latina medievală sub numele de Abentofal sau Abubacer – cu privire la înțelegerea arhitecturii lumii sunt la fel de actuale așa cum au fost de-a lungul atâtor secole.

Situația lingvistică din lumea arabă

george grigore conferinta iasi

eveniment liber sa spunUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Departamentul interdisciplinar socio-uman, Seminarul științific „Ioan Petru Culianu” organizează conferinţa Situația lingvistică din lumea arabă, susținută de prof. univ. dr. George Grigore, de la Universitatea din Bucureşti, Ambasador al Alianţei Civilizaţiilor pentru România. Moderator: lector dr. Adrian Muraru, directorul Departamentului interdisciplinar socio-uman.

Conferința va avea loc joi, 21 februarie 2013, ora 18.00, corp, A, Sala Ferdinand a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Peripeţiile lui Juha năzdrăvanul

La Editura Polirom a apărut recent volumul Peripeţiile lui Juha năzdrăvanul, selecţie, traducere din limba arabă şi note de Gabriel Biţună. Posfaţă (Juha şi istoria sa) de George Grigore. Ilustraţii de Radu Răileanu.

Mereu vesel și pus pe șotii, Juha este un personaj care nu se remarcă nici prin frumusețe, nici prin bogație, nici prin multa știință de carte. Când învățător, când negustor, când scrib într-un sat sau în mahalaua unui mare oraș, face față oricarei situații prin umor, prin îndrăzneala cu care nesocotește convențiile sociale și prin felul aparent candid de a privi defectele oamenilor. Asemenea lui Nastratin Hogea din snoavele turcești, al cărui omolog este, Juha se amestecă permanent în treburi care nu-l privesc, dă tuturor sfaturi și, mai ales, se distrează fără răutate pe seama celor din jur.

Din cuprins: Cei trei ghicitori în stele; Vânătoarea de urși; Fuga de rugăciune; Ia tu banii, preacinstite cadiu!; Măgarul și vinul; Predica lui Juha; Prețul mirosului de friptură; Juha și ciobanul; Cobza furată; Juha și hoțul; Cuiul lui Juha; Oul cocoșului; Juha la oaste; Turtele zburătoare; Juha și filosofia; Înmormântarea lui Juha; Catârul din ibric; Osânda vulpii; Luna din fântână.

Lansare de carte: „Taxi” de Khaled al-Khamissi

Joi, 7 iunie 2012, ora 13,00, la Librăria „Mihai Eminescu” din București (Bd. Regina Elisabeta nr. 16) va avea loc lansarea romanul Taxi. Povestiri din trafic de Khaled al-Khamissi, apărut la Editura Ars Longa, în colecția „Alif”. Traducere din limba arabă, prefață și note: Laura Sitaru. Cartea va fi prezentată de George Grigore, Laura Sitaru, Peter Sragher, Bogdan Ştefănescu. Lectură în arabă şi română: Andra Dodiţă şi Gabriel Biţună.

Născut la Cairo în 1962, Khaled al-Khamissi, absolvent de ştiinţe politice, cu un doctorat în acest domeniu la Sorbona, mărturiseşte că şi-a dorit mereu să fie scriitor. Romanul Taxi s-a născut din dorinţa de a povesti lumii lucruri simple despre viaţa cotidiană din Cairo. Scris cu multă simpatie faţă de personajele sale, romanul oferă o imagine „din taxi” a societăţii egiptene temporane. Taxi, alături de mai recentul Arca lui Noe, reprezintă cele mai cunoscute scrieri ale sale întreaga lume.

„O lectură captivantă, dulce-amară, o incursiune în lumea reală a celor pe care mulţi dintre noi i-au întâlnit, dar nu au avut curiozitatea sau răgazul să-i cunoască: şoferii de taxi din Cairo.” (Irina Vainovski-Mihai).

„Constatând cu bucurie interesul deosebit pe care traducătoarea acestui roman, Laura  Sitaru profesoară de literatură arabă la Universitatea din Bucureşti, îl are pentru literatura egipteană, am decis să sprijin publicarea romanului Taxi al lui Khaled al-Khamissi, pe care îl consider un cadou oferit publicului român.” (Yashar Hassan Abbas Heliny).

Taxi se numără printre cele mai frumoase scrieri arabe traduse în limba română, iar alegerea şi traducerea sa se înscriu în cadrul promovării reciproce a creaţiilor literare din Egipt şi România pentru o mai bună cunoaştere şi apropiere.” (Abdalla Mebasher).

„Fascinaţi de cuvânt, arabii au făcut din statul la poveşti o adevărată artă. Povestea dăinuie, doar locul depanării ei se schimbă, de la popasurile din oaze, la somptuosul palat al lui Şahriar, la caravanseraiurile împrăştiate pe drumurile Orientului… Khaled al-Khamissi vine cu un nou topos: taxiurile din Cairo şi şoferii lor care-l încântă pe călător cu poveşti rupte din viaţă… Cunoscătoare a realităţilor cairote, traducătoarea romanului, arabista Laura Sitaru, oferă cititorului de limbă română un text în care savoarea originalului stăruie din plin. ”(George Grigore).

Eveniment cultural: Târgul de Carte „Alba Transilvania”, 2012 (1)

A cincea ediție a Târgului de Carte „Alba Transilvania” (Alba Iulia, 4–6 mai 2012) a confirmat o dată în plus că această manifestare aflată sub patronajul spiritual al lui Lucian Blaga a devenit una dintre cele mai importante sărbători ale cărții românești.

Ca și anul trecut, Radio 3 Net „Florian Pittiș” și site-ul „Liber să spun” au fost parteneri media ai Târgului de Carte „Alba Transilvania”, organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, având ca parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia, Alba Mall, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Asociația Artă și Tradiții Meșteșugărești Alba, Inspectoratul Școlar al Județului Alba, Fundația Inter-Art Aiud, Asociația Agora Alba Iulia, Asociația Prietenii Muzeului.

În transmisii directe la Radio 3Net ați putut asculta relatări despre evenimentele programate în această ediție a Târgului, care a fost organizat pentru prima dată la Alba Mall. La edițiile precedente Târgul de Carte era găzduit de Pavilionul expozițional din Cetate. Acum însă, în acest loc, au început lucrările de restaurare a formei inițiale a castrului roman, care se întindea de pe amplasamentul actual al cetății Alba Carolina până în apropiere de actualul Hotel Cetate. Spațiul mult mai generos, circular din Alba Mall a permis organizatorilor o amplă desfășurare, standurile destinate fiecărei edituri având la rîndul lor un spațiu mult mai confortabil. Participarea la această ediție a Tîrgului „Alba Transilvana”, care a avut ca motto: „Cartea care te cucerește!”, a fost impresionantă: circa 60 de edituri, distribuitori, tipografi, bibliotecari, agenți literari. Pe lângă cele peste 100 de lansări de cărți, colecții și serii editoriale, Târgul de Carte de la Alba Iulia a cuprins și o serie de evenimente destinate tuturor vârstelor: activități interactive, dezbateri, momente artistice, expoziții de artă, activități interactive pentru elevi, totul într-un program riguros alcătuit și pus în practică exemplar.

După deschiderea oficială, Editura Fundaţia pentru Literatură şi Artă, reprezentată de acad. Eugen Simion a prezentat colecţia „Opere fundamentale”, lansată în ianuarie 2000, sub egida Academiei Române. Coordonată de acad. Eugen, colecția publică lucrările cele mai reprezentative ale literaturii române clasice şi contemporane, în ediţii de înalt nivel ştiinţific realizate de cei mai buni specialişti în domeniu. Fiecare ediţie din opera unui autor cuprinde, în afara textelor publicate integral, o prefaţă sau un studiu introductiv, tabel cronologic privind viaţa şi opera scriitorului, repere critice, note, comentarii şi, dacă e cazul, indici. Volumele, prezentate într-o casetă elegantă, sunt imprimate pe hârtie bibliofilă, fiind legate în imitaţie de piele şi imprimate pe cotor cu folie de aur; supracoperta este tipărită în două culori şi celofanată.

Vineri 4 mai, la prânz a fost prezentat Proiectul multianual derulat de Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba şi a unor edituri partenere – Ars Longa, Ardealul şi Princeps Edit. Proiectul îşi propune: introducerea în circuitul naţional şi internaţional a valorilor culturale locale şi comunicarea lor publică, element esenţial în promovarea identităţii şi dezvoltării spirituale a comunităţii locale în cadrul lansărilor de carte, sesiunilor de comunicări, meselor rotunde organizate sub egida Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”; publicarea operei blagiene în mai multe limbi de circulaţie internaţională şi promovarea acesteia în ţară şi străinătate prin varii mijloace (târguri de carte, seminarii, sesiuni de comunicări, donaţii de carte, schimburi culturale ş.a.); publicarea unor ediţii anastatice ale operei lui Lucian Blaga, reeditarea unor scrieri importante ale acestuia. Cu această ocazie, Editura Ars Longa a lansat volumul multilingv Lucian Blaga, La cumpăna apelor, prezentat de Mioara Pop și Brânduşa Tămaş. Invitat special al târgului, actorul Dorel Vişan a recitat din poemele lui Lucian Blaga. Volumul cuprinde versiunile inedite în limbile franceză, spaniolă, engleză şi germană a douăsprezece poeme din ciclul La cumpăna apelor de Paul Villard, Christian Tămaş, Rodica Albu, Anneliese Poruciuc și Andrea Bargan. Amănunte despre această strălucită inițiativă editorială:  Lucian Blaga în ediții multilingve, la Editura Ars Longa.

Editura Ardealul a prezentat edițiile anastatice Lucian Blaga, Pietre pentru templul meu (1920) și Lucian Blaga, Avram Iancu, dramă (1942). La aceeași editură au mai apărut Lumea ca teatru – teatrul ca lume de Ironim Muntean, Ion Brad în interviuri, antologie de Maria Cordoneanu, In magistri honorem Vasile Frățilă. 50 de ani de carieră universitară, volum coordonat de Ana-Maria Pop, volume prezentate de Eugeniu Nistor, Constantin Cubleșan, Mioara Pop.

Dorel Vișan a lansat în cadrul Târgului „Alba Transilvana” un volum de publicistică, intitulat elocvent Cine-i păzește pe paznici?, apărut cu puține zile în urmă la Editura Princeps din Iași. „Uneori, și astăzi mai ales – spunea Dorel Vișan în intervenția sa de la Radio 3 Net – paznicii trebuie și ei păziți. Ba chiar se impune să fie păziți.” Desigur, ca să fiu în ton cu domnia sa, însă – astăzi mai ales – depinde cine și cum îi păzește…

Criticul literar Daniel Cristea-Enache a lansat în cadrul acestei ediții a Târgului volumul Cinematograful gol (Editura Polirom, 2011), selecție de articole apărute în presă, pe care autorul le numește „reportaje sentimentale”. Au fost prezentate volume recente de Nora Iuga: Blogstory (Editura Casa de pariuri literare, 2011), Petrecere la Montrouge (Cartea Românească, 2012), Sexagenara și tânărul (Editura Polirom, 2012). Ultimul este ediția revăzută și adăugită a romanului publicat la aceeași editură în 2004 și tradus în Bulgaria, Slovenia, Germania, Spania, Italia.

Un amplu și variat program a fost cel susținut de Editura Ars Longa în seara zilei de vineri 4 mai, în care au fost lansate atât volume recent apărute, cât și colecții editoriale. Poetul Ion Miloș, invitat de onoare al Târgului, a lansat cel mai recent volum al său, Printre nămeţii Nordului, apărut la Editura Ars Longa, cu o prefață de Christian Tămaș. Colecția de literatură arabă „Alif” a fost prezentată de prof univ. dr. George Grigore (Universitatea din București) și de Gabriel Bițună (masterand la aceeași universitate). Aşa cum îi arată şi numele (alif este denumirea primei litere din alfabetul arab, colecţia a fost fondată pentru a găzdui traducerile în limba română ale unor opere contemporane de prim rang, produse în spaţiul cultural tributar, într-un fel sau altul, limbii arabe. Gabriel Bițună a citit versuri din volumul său, Tributarii, poeme scrise în română și arabă, în care se amestecă armonios elemente din ambele culturi. Cu această ocazie a fost lansată noua carte a filosofului și scriitorului Christian Tămaș, ’(E)l: avatarurile unui articol hotărât (Ars Longa, 2012), prezentat de Costin Tuchilă. Acest volum al lui Christian Tămaș este un studiu foarte aplicat și incitant chiar și pentru nespecialist, dedicat „pe de o parte unui zeu, pe de alta, unui articol hotărât. O alăturare aparent paradoxală, care prinde contur pe măsura înaintării pe calea unei hermeneutici subtile și pline de neprevăzut căreia i s-au dedicat un mare număr de cercetători în încercarea de a descifra un palimpsest marcat de profunzimea și de bogăția unor mari culturi adăugate, de-a lungul istoriei, în straturi succesive, a căror parcimonie documentară care ni s-a transmis lasă larg deschise porțile unui ipotetic dificil de argumentat și încă și mai dificil de preschimbat în certitudine.” În cadrul Serii de poezie care a urmat, au fost prezentate volumele Trupul lunii de Flavia Cosma (Canada), Duh peste ape, Drum spre Eleusis, Pelerin la Tusculum de Traian Diaconescu. Despre aceste volume de versuri au vorbit Costin Tuchilă, Felicia Colda, George Grigore, Christian Tămaș.

Editura Ars Longa a conferit la această ediție a Târgului de carte „Alba Transilvana” Premii pentru excelență și continuitate: domnului Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, pentru merite deosebite în susținerea valorilor culturii române; doamnei Mioara Pop, director al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, pentru merite deosebite în promovarea culturii naționale; domnului Dorel Vișan, pentru o viață dedicată artei; domnului George Grigore, prof. univ. dr., Universitatea București și Ambasador al Alianţei Civilizaţiilor pentru România, pentru merite deosebite în promovarea culturii arabe în România; domnului Ion Miloș, Premiul „Multum in parvo”, pentru o viață dedicată căutării esențelor.

Despre alte evenimente din cadrul recentei ediții a Târgului, într-un articol viitor.

Costin Tuchilă

Foto: Monica Avram, Brândușa Tămaș

 

Editura Ars Longa la Târgul de Carte „Alba Transilvana”

Editura Ars Longa din Iași va prezenta în cadrul Târgului de Carte „Alba Transilvana” (4–6 mai 2012, Alba Mall, Alba Iulia) câteva dintre cele mai recente apariții ale sale.

Vineri 4 mai, la ora 12.30, va fi lansată ediția multilingvă Lucian Blaga, La cumpăna apelor. Volumul, al șaselea din această serie, după Poemele luminii (2007), Paşii profetului (2009), În marea trecere (2009), Lauda somnului (2010), La curțile dorului (2011), cuprinde versiuni inedite în limbile franceză, spaniolă, engleză şi germană a douăsprezece poeme din ciclul La cumpăna apelor, semnate de Paul Villard, Christian Tămaş, Rodica Albu, Anneliese Poruciuc și Andrea Bargan. Cartea, ediție bibliofilă, cu prefață de Ion Breazu și grafică de Gabriela Bicu, va fi prezentată de dr. Mioara Pop, director al Bibliotecii Județene „Lucia Blaga” Alba și Brânduşa Tămaş, director al Editurii Ars Longa. Invitat special: actorul Dorel Vişan.

Vineri seara, programul rezervat Editurii Ars Longa, între orele 19.00–21.00, va începe cu prezentarea colecției „Alif”, coordonată de prof univ. dr. George Grigore. Aşa cum îi arată şi numele (alif este denumirea primei litere din alfabetul arab), colecţia a fost fondată pentru a găzdui traducerile în limba română ale unor opere contemporane de prim rang, produse în spaţiul cultural tributar, într-un fel sau altul, limbii arabe. În calitatea sa de ambasador al Alianţei Civilizaţiilor pentru România, iniţiatorul şi coordonatorul acestei colecţii, universitarul George Grigore, el însuşi traducător de literatură arabă, îşi propune promovarea unui dialog intercultural prin contribuţia acestor traduceri la bursa valorilor literare. Participă: prof. univ. dr. George Grigore, Universitatea din București, masterand Gabriel Bițună, Universitatea din București.

Noua carte a filosofului și scriitorului Christian Tămaș, care va fi de asemenea lansată cu această ocazie, ’(E)l: avatarurile unui articol hotărât (Ars Longa, 2012) este un studiu dedicat „pe de o parte unui zeu, pe de alta, unui articol hotărât. O alăturare aparent paradoxală, care prinde contur pe măsura înaintării pe calea unei hermeneutici subtile și pline de neprevăzut căreia i s-au dedicat un mare număr de cercetători în încercarea de a descifra un palimpsest marcat de profunzimea și de bogăția unor mari culturi adăugate, de-a lungul istoriei, în straturi succesive, a căror parcimonie documentară care ni s-a transmis lasă larg deschise porțile unui ipotetic dificil de argumentat și încă și mai dificil de preschimbat în certitudine.”

În continuare, Editura Ars Longa vă invită la o Seară de poezie, în cadrul căreia vor fi prezentate volumele Trupul lunii de Flavia Cosma (Canada), Duh peste ape, Drum spre Eleusis, Pelerin la Tusculum de Traian Diaconescu, Tributarii/Al-mukallafuna (ediție româna-arabă) de Gabriel Bițună. Prezinta: Costin Tuchilă, Felicia Colda, George Grigore, Christian Tămaș. Invitați: Traian Diaconescu, Gabriel Bițună. Poetul Ion Miloș va lansa cel mai recent volum al său, Printre nămeţii Nordului, apărut la Editura Ars Longa, cu o prefață de Christian Tămaș. Noua apariție editorială va fi prezentată de Costin Tuchilă, Traian Diaconescu și Christian Tămaș.

Lansare de carte: „Celelalte camere” de Jabra Ibrahim Jabra

 

Marţi, 29 noiembrie 2011, la ora 17.30, la Casa ONU din Bucureşti (B-dul Primăverii nr. 48A, sector 1) va avea loc lansarea volumului Celelalte camere de Jabra Ibrahim Jabra, apărut la Editura Ars Longa din Iași, în colecţia „Alif”, sub egida organizaţiei Alianţa Civilizaţiilor – România. Prezintă: George Grigore, Christian Tămaş, Ovidiu Pietrăreanu, Georgiana Nicoarea, Gabriel Biţună. Lectură din roman în arabă şi română: Raluca Al-Haddad şi Gabriel Biţună. Manifestarea este organizată de Organizaţia Naţiunilor Unite, Centrul de Informare ONU pentru România şi Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, cu ocazia Zilei internaţionale de solidaritate cu poporul palestinian.

„Întreaga operă a lui Jabra Ibrahim Jabra (1920, Betlehem–1994, Bagdad), proză, poezie, scenariu de film, pictură, a marcat profund viaţa culturală arabă în a doua jumătate a secolului XX, constituindu-se într-o mărturie a dramei poporului palestinian, a luptei sale de a supravieţui, de a-şi păstra identitatea.” (George Grigore).

Primele romane ale scriitorului de origine siriacă au fost scrise în engleză: Peregrinare prin noaptea liniștită (1946) și Vânători pe o stradă îngustă (1960). La vârsta de 50 de ani, în 1970, publică primul roman în limba arabă, Corabia, „o radiografie a lumii arabe după anul de cotitură 1948.” Proza din volumele următoare este axată mai ales pe investigarea psihicului uman, pe reacțiile și situațiile aparent neobișnuite. Stabilit în Irak după 1948, profesor de literatură engleză, Jabra Ibrahim Jabra este unul dintre cei mai reputați traducători în arabă ai operei shakespeariene, versiunile sale fiind considerate superioare celor anterioare. A tradus de asemenea Creanga de aur de James Frazer, Așteptându-l pe Godot de Samuel Beckett, Zgomotul și furia de William Faulkner, Prințul fericit de Oscar Wilde ș.a.

Apărut în 1986 la Bagdad, Celelalte camere, tradus în limba română de un colectiv care a absolvit masteratul în specialitatea „Traducerea textului literar – limba arabă” (2008–2010, Universitatea din București), se revendică într-o măsură din narațiunile fantastice al căror punct de pornire este analiza limitelor noastre de percepție și înțelegere, pe de alta, din literatura universului concentraționar. Mitul labirintului, spațiul care se multiplică fără finalitate, parcurgerea unui traseu care nu duce nicăieri, ridicolul lipsei de comprehensiune, devenită aproape sufocantă, confuzia de persoane sunt elementele de construcție ale romanului. Autorul indică de la bun început cheia în care trebuie citită „aventura” neagră a personajului său, o aventură fără voie în care observația fină, reacția psihologică în fața neprevăzutului, repetarea mecanică și totala confuzie între planul real și cel subconștient sunt predominante. Într-o veche poveste arabă, un prinț îndrăgostit de o femeie din popor îi dăruiește, după căsătorie, un palat fastuos care are 40 de camere. Într-una singură femeii îi este interzis să intre. Motivul interdicției, cunoscut din basme, se combină neconvențional cu cel al labirintului. Femeia sparge cu barosul ușa camerei interzise și constată că de fapt e un lanț întreg de încăperi. O voce, care poate fi a diavolului, o avertizează să renunțe pentru că nu va mai putea ieși ușor dacă va contiuna să străbată aceste camere. Într-o variantă a poveștii, ușa camerei interzise nici măcar nu e încuiată. Simbolic, această capcană a spațiului multiplicat, a obstacolelor imposibil de prevăzut, trimite la nesiguranța de sine, care odată inoculată prin diverse procedee psihologice, duce la confuzie și chiar la pierderea identității. Treptat, acceptăm ceea ce alții hotărăsc să suntem, ne multiplicăm în funcție de împrejurări pentru a ajunge să punem în paranteză orice certitudine. Și devenim ceea ce ni se spune că trebuie să devenim. Totul, însă, în situații care, pentru a asigura înaintarea narațiunii, sunt bizare, uneori chiar terifiante.

O analiză a romanului Celelalte camere: Drama identității.

Costin Tuchilă