Fiziologia gustului: Om calic şi om chiabur

fiziologia gustului pusa roth george ranetti

Doamnelor şi domnilor, bine v-am întâlnit, că de nu vă întâlneam, eu oare cui povesteam? Aşa cum ştiaţi şi domniile voastre, românul s-a născut poet, vorba cântecului: „Că nu e om să nu fi scris o poezie / măcar o dată, doar o dată-n viaţa lui…” Tot aşa şi eu vorbesc în rime, ca să mă fandosesc, de câte ori este nevoie.

Gluma-i glumă, dar prin istoriile culinare găseşti ode închinate mâncărurilor, băuturilor, chiar şi apei, dar şi cârciumelor, cârciumarilor şi mai ales cârciumăreselor. Mulţi inspiraţi au trecut pragul restaurantelor, iar unii chiar s-au îndrăgostit de un anume loc pe care l-a nemurit în versuri. Am şi exemple, ca să nu ziceţi că merge gura fără mine.

Iată, m-am pregătit:

„Haide, dura, dura, dura,

Traiu-n Bucureşti e dur;

Mâncarea şi băutura

S-au scumpit trecând măsura!

Numai singur la Mercur

Om calic şi om chiabur

Pot să-şi sature azi gura!

Haide, dura, dura, dura.”

mercur george ranetti

George Ranetti, mereu flămând, se jura că dacă-n Iad s-ar face un restaurant la fel ca cel de pe pământ, dar cu aceiaşi bucătari, s-ar duce să-i ţină de urât lui Ivan Turbincă. Vorba lui a rămas în istoria gastronomiei: „Mon premier amour / Îl ştiţi la Mercur”. La restaurant te întâlneşti cu mâncarea în casa ei, dar la bodegă felul de mâncare e în scobitoare. Dar gusturile nu se discută iar plăcerea deschide poarta care ţi-e dragă.

Să auzim numai de bine.

Pușa Roth

Romeo şi Julieta la Mizil

Restul e poezie şi epigramă…

Festivalul Internaţional de Poezie şi Epigramă „Romeo şi Julieta la Mizil” a ajuns la a VI-a ediţie. Organizat de Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” şi coordonat de profesorii Laurențiu Bădicioiu şi Victor Minea, festivalul este un proiect sprijinit de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Inspectoratul Școlar Județean Prahova şi Primăria Mizil, având ca partener media Radio România Actualităţi.

Festivalul de la Mizil polarizează personalităţi culturale naţionale şi din Republica Moldova, anul acesta fiind invitat scriitorul Nicolae Dabija. La ediţiile precedente au fost prezenţi: Ştefan Cazimir, Solomon Marcus, Mircea Ionescu Quintus, Daniel Cristea Enache, Mircea Dinescu, George Corbu, Mihai Stănescu, Corneliu Leu, Alexandru Mironov, Sorin Roşca Stănescu, Corneliu Berbente, Dan Lupescu, Lucia Olaru Nenati, Efim Tarlapan, Daniela Vlădescu, Mircea Vintilă.

La cele cinci ediţii au fost prezenţi la Mizil inspectorii şcolari generali: Gheorghe Matei, Gheorghe Borovină, Nicolae Angelescu şi Horia Toma şi dl. Doru Dumitrescu, inspector general în MECTS. Au mai fost dl. Radu Gologan, preşedintele Societăţii Matematice din România, dl. Costin Diaconescu, secretarul Societăţii de Geografie din România, dl. Alexandru Şonea, consilier în MECTS.

Premiile festivalului poartă numele unor personalităţi locale: Marele premiu „George Ranetti” • Premiul „Grigore Tocilescu” • Premiul „Agatha Bacovia”.

Numele festivalului provine de la satira politică omonimă, scrisă de George Ranetti, născut la Mizil.

La ediţia a V-a gazdele au instituit Premiul „Patriarhul Festivalului”, atribuit scriitorului Corneliu Leu. Tot atunci au fost inaugurate trofeele „Romeo la Mizil” şi „Julieta la Mizil”, acordate participanţilor care s-au distins prin frumuseţe.

Înscrierile au început pe 30.09.2012 şi continuă până pe 30.12.2012. La ediţia a V-a, de anul trecut, au participat 665 de concurenţi la ambele secţiuni.

La prima ediţie au fost prezenţi 37 de concurenţi.

Cei care doresc să participe se pot înscrie pe site-ul www.romeojulietalamizil.ro. 

„Mizilul!… Aşezată la poalele Tohanilor, celebre podgorii, această urbe –o grădină – se răsfaţă cu multă cochetărie pe o pajişte plană, asupra căreia bate soarele în plin de cum răsare şi până apune, iarna şi vara. Rar se găseşte o panoramă aşa de plăcută şi atât de luminată: la miazănoapte, trâmba podgoriilor aci aproape, şi mai sus, în depărtare, treptele din ce în ce mai azurii ale Carpaţilor; la miazăzi, câmpia vastă, care se-ntinde, uşor povârnită, până departe-n Dunăre. La spate, cea din urmă treaptă a munţilor; în faţă, neţărmurita zare a câmpiei. Se poate zice că Mizilul este poarta Bărăganului.” (I. L. Caragiale, O zi solemnă).

Textul complet pe www.romeojulietalamizil.ro.

Fotografiile cu Mizilul antebelic au fost oferite de Cosmin Manolache.

Fiziologia gustului: Haide, dura, dura, dura

Doamnelor şi domnilor, bine că v-am  întâlnit, că de nu vă întâlneam, eu oare cui povesteam? Aşa cum ştiţi şi domniile voastre, românul s-a născut poet, vorba cântecului: „Că nu e om să nu fi scris o poezie / măcar o dată, doar o dată-n viaţa lui.”

Tot aşa şi eu vorbesc în rime, ca să mă fandosesc, nu de alta. Gluma-i glumă, dar prin istoriile culinare găseşti ode închinate mâncărurilor, băuturilor, chiar şi apei, dar şi cârciumelor, cârciumarilor şi mai ales cârciumăreselor. Mulţi inspiraţi au trecut pragul restaurantelor, iar unii chiar s-au îndrăgostit de un anume loc pe care l-a nemurit în versuri. Am şi exemple, ca să nu ziceţi că merge gura fără mine.

Iată, m-am pregătit:

„Haide, dura, dura, dura,

Traiu-n Bucureşti e dur;

Mâncarea şi băutura

S-au scumpit trecând măsura!

Numai singur la Mercur

Om calic şi om chiabur

Pot să-şi sature azi gura!

                                                     Haide, dura, dura, dura.”

George Ranetti, mereu flămând, se jura că dacă-n iad s-ar face un restaurant la fel cu cel de pe pământ, dar cu aceiaşi bucătari, s-ar duce să-i ţină de urât lui Ivan Turbincă. Vorba lui a rămas în istoria gastronomiei: „Mon premier amour / Îl ştiţi la Mercur.” La restaurant te întâlneşti cu mâncarea în casa ei, dar la bodegă felul de mâncare e în scobitoare. Aşa cum am mai spus, dar şi cum spuneţi şi dvs., sunt sigură de asta, gusturile nu se discută, iar plăcerea deschide poarta care ţi-e dragă.

Cu bine şi cu bucurie.

Pușa Roth

Festivalul Internațional de Poezie şi Epigrame „Romeo şi Julieta la Mizil”, ediţia a V-a

Până pe 30 decembrie a.c. se pot face înscrieri la Festivalul Internațional de Poezie şi Epigrame „Romeo şi Julieta la Mizil”, ediţia a V-a, 2011–2012. Înscrierea, fără taxă, pe www.romeojulietalamizil.ro sau prin poştă, pe adresa: prof. Laurenţiu Bădicioiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, str. N. Bălcescu, nr.131, Mizil, Prahova, cod 105800, cu menţiunea: pentru „Romeo şi Julieta la Mizil”, ed. a V-a.

Premiile sunt în valoare totală de 4000 lei.

Coordonator de proiect: prof. Laurenţiu Bădicioiu (mail: badicioiu_laurentiu@yahoo.frwww.romeojulietalamizil.ro)

La concurs, anunță organizatorii, pot participa tinerii români de… orice vârstă şi de pretutindeni.

Secţiunile concursului sunt:
• POEZIE – maxim patru poezii
• EPIGRAME – maxim patru epigrame.

La secţiunea Epigramă, tema impusă – Mizilul – este pentru o singură epigramă.

Sugestii beletristice: Geo Bogza, 175 de minute la Mizil, I. L. Caragiale, O zi solemnă, George Ranetti, Romeo şi Julieta la Mizil. Textele menţionate sunt pe www.romeojulietalamizil.ro

Celelalte trei epigrame au teme libere. Textele nu trebuie să fi fost publicate până la data premierii, adică 30 ianuarie 2012. Un motto trebuie adăugat în Fișa de participare (http://www.romeojulietalamizil.ro/index.php?page=1_1) pentru ca, numai ulterior jurizării, concurentul să poată fi identificat.

Pentru cei care nu au internet, materialele pot fi trimise prin poştă, la adresa  menţionată mai sus), semnate cu un motto, în acelaşi plic introducându-se încă un plic închis, pe care va fi scris acelaşi motto, în interiorul căruia va fi fişa de înscriere. Aceasta conţine adresa, telefonul, ocupaţia şi CNP-ul participantului.

Jurizarea se  va face în ianuarie 2012 iar premierea pe 30 ianuarie 2012, la Mizil, în Sala de Festivităţi a Liceului „Gr.Tocilescu”.

Componența juriului:

• Secţiunea Epigrame:

Prof. univ.dr.ing. Corneliu Berbente – vicepreşedintele Clubului „Cincinat Pavelescu”

Corneliu Leu, prozator şi jurnalist, administrator al portalului cultural www.cartesiarte.ro

George Corbu, preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România

Ion Busuioc, epigramist

Ioan Toderaşcu, epigramist

• Secţiunea Poezie:

Conf. univ.dr. Daniel Cristea Enache, critic literar, scriitor

Victoria Milescu, poetă, jurnalistă

Emil Proşcan, primarul oraşului Mizil, editor, scriitor

Conf. univ. dr. George Stanca, scriitor

Prof. univ. dr. Titus Vîjeu, critic de artă, scriitor

Toţi participanţii şi profesorii îndrumători primesc diplome. După premiere, organizatorii editează Antologia cu textele selectate ale concursului şi o trimit prin poştă participanţilor.

„Mizilul!… Aşezată la poalele Tohanilor, celebre podgorii, această urbe – o grădină – se răsfaţă cu multă cochetărie pe o pajişte plană, asupra căreia bate soarele în plin de cum răsare şi până apune, iarna şi vara. Rar se găseşte o panoramă aşa de plăcută şi atât de luminată: la miazănoapte, trâmba podgoriilor aci aproape, şi mai sus, în depărtare, treptele din ce în ce mai azurii ale Carpaţilor; la miazăzi, câmpia vastă, care se-ntinde, uşor povârnită, până departe-n Dunăre. La spate, cea din urmă treaptă a munţilor; în faţă, neţărmurita zare a câmpiei. Se poate zice că Mizilul este poarta Bărăganului.” (I. L. Caragiale, O zi solemnă).

Alte amănunte despre acest festival pe www.romeojulietalamizil.ro