Lansare de carte: „Ion Vanica. Magia Corului de Copii Radio” de Mariana Popescu

Coperta volum Ion Vanica  Magia Corului de Copii    Radio

eveniment liber sa spunSâmbătă, 12 decembrie 2015, ora 17.00, în Foaierul Sălii de Concerte „Mihail Jora” al Societăţii Române de Radiodifuziune se va lansa cartea Ion Vanica. Magia Corului de Copii Radio, autor Mariana Popescu. Volumul apărut la Editura Muzicală a fost publicat cu sprijinul Asociaţiei Naţionale Corale din România. Cartea va fi prezentată de dirijorul Voicu Enăchescu, Preşedintele A.N.C.R., fost membru al Corului de Copii Radio,  muzicolog, prof. univ. dr. Grigore Constantinescu, muzicolog, prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiţă – Secretarul Biroului Secţiei de Muzicologie a UCMR, Mihaela Doboş, muziciană care a construit şi  condus în calitate de director  Postul Radio România Muzical (în perioada 1997–2007), soprana, prof. univ. dr. Silvia Voinea, fostă membră  a Corului de Copii Radio. Continuă lectura „Lansare de carte: „Ion Vanica. Magia Corului de Copii Radio” de Mariana Popescu”

Maeștri: Grigore Constantinescu – 75

grigore constantinescu

eveniment liber sa spunDuminică, 26 ianuarie 2014, la Centrul Naţional de Artă ,,Tinerimea Română’’ din București (Bd. Schitu Măgureanu  nr. 4, sector 5), la ora 11.00, în ciclul de emisiuni-spectacol „Ilinca Dumitrescu și invitații săi”,  va avea loc aniversarea muziciologului prof. dr. Grigore Constantinesu, în seria Maeștri.

Participă:  prof. dr. Alexandru I. Bădulescu, muzicolog, director de onoare al Muzeului Memorial ,,Paul Constantinescu’’ din Ploieşti; prof. univ. dr. Lavinia Coman, pianistă, muzicolog; prof. univ. dr. dhc Viorel Cosma, muzicolog; prof. univ. dr. Dan Dediu, compozitor, rector al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti; prof. univ. dr. Alexandru Leahu, muzicolog; conf. univ. dr. Carmen Manea, pianistă, muzicolog;  Smaranda Oțeanu-Bunea, critic muzical, director fondator al Operei Comice pentru Copii; scriitorul Valeriu Râpeanu; dr. dhc Vasile Tomescu, muzicolog.

Momente muzicale: violoncelistul prof. univ. dr. Marin Cazacu şi Ansamblul ,,Violoncellisimo’, mezzosoprana Claudia Codreanu şi chitaristul Costin Soare; Corul de Cameră,,Preludiu’’ al Centrului Naţional de Artă ,,Tinerimea Română’’, dirijor – Voicu Enăchescu.

 

Muzica bizantină în cultura românească: Lansarea CD-ului aniversar „Preludiu”

Lumină lină. Muzica bizantină în cultura românească, cea mai recentă apariţie în colecţia de muzică sacră a Editurii Casa Radio, vă oferă prilejul să descoperiţi muzica de tradiţie bizantină prin măiestria unor muzicieni de excepţie: Corul de Cameră „Preludiu”, dirijat de Voicu Enăchescu, ansamblu ce sărbătoreşte 40 de ani de strălucită activitate artistică.

Noul album, intitulat Lumină lină. Muzica bizantină în cultura românească, reuneşte un florilegiu de creaţii liturgice din tezaurul vechii arte muzicale a ortodoxismului românesc şi va fi lansat sâmbătă, 3 noiembrie 2012, la concertul aniversar susţinut de Corul de cameră „Preludiu” la Ateneul Român, care va începe la ora 19.00.

„Preludiu” a devenit în timp o formaţie etalon pentru arta corală naţională, o marcă a valorii artistice, recunoscută în ţară şi peste hotare, bucurându-şi publicul în numeroase turnee de succes sau recitaluri vocale, cu un vast repertoriu, mereu îmbogăţit cu capodopere venind din toate epocile.

22 de cântări de inspiraţie bizantină din secolele XI-XIX, restituite din manuscrise şi înregistrate în primă audiţie absolută în studiourile Radio România de ansamblul dirijat de Voicu Enăchescu se regăsesc pe CD-ul produs de Editura Casa Radio.

„Patru decenii de existenţă – o vârstă care consacră – constituie pentru Corul de cameră «Preludiu» semnul valorii prin idee şi faptă.

Timpul, pentru muzică, este o măsură cu înţelesuri deosebite, fie legate de interpretare, fie reflectând destinul interpreţilor. Într-o lume mereu în criză de timp, iubitorii de muzică – căci astfel îi putem considera pe aceşti oameni cu glasuri minunate – se reîntâlnesc, generaţii de-a rândul, pentru a cânta opere corale măiestrite, asemenea strămoşilor noştri, înfăptuind lanţul de sunete menit a fi dăruit contemporanilor şi viitorimii”, afirmă binecunoscutul muzicolog prof. univ. dr. Grigore Constantinescu în broşura însoţitoare a acestui CD aniversar.

Lumină lină. Muzica bizantină în cultura românească (ediţia a II-a)

Corul de cameră „Preludiu”. Dirijor: Voicu Enăchescu. Cu o prezentare de prof. univ. dr. Grigore Constantinescu. Grafica: Daniel Ivaşcu.

CD: 57’10”

Colecţia „Maeștri ai artei corale”

http://www.edituracasaradio.ro/prod.shtml?grp=4&cat=22&prod=761

Preţ 13 lei

Mai multe detalii, disponibile pe adresa www.edituracasaradio.ro.

Artă și Comunicare

Berthe Morisot, Portul Nisa, 1881–1882

În această toamnă, va apărea la Editura Curtea Veche Publishing un nou volum de literatură ştiinţifică, semnat de scriitorul şi muzicianul Adrian Leonard Mociulschi, sub titlul Artă şi Comunicare. La eveniment este aşteptată prezenţa unui invitat surpriză, laureat al Premiului Nobel.

Volumul, a cărui prefaţă este semnată de profesorul universitar dr. Grigore Constantinescu, propune explorarea unor resorturi lăuntrice ale celor doi piloni ai activităţii umane. Autorul caută să verifice dacă există un raport de egalitate între aceştia, urmărind manifestările artistice ca fenomene de relaţii, din preistorie şi până în era spaţială. Cartea reuneşte elemente de cercetare post-doctorală aprofundate de autor la Institutul MIDAS (Musical Institute for Doctoral Advanced Studies) în 2012, cu propria reflecţie socială din perspectiva mainstream-ului.

William-Adolphe Bouguereau, Inspirație, 1898

Despre această carte, Neagu Djuvara a consemnat următoarele: „Adrian Leonard Mociulschi, plimbându-ne printr-o fantastică panoramă a tuturor artelor şi a gândirii, peste mări şi ţări şi peste mileniile istoriei umane, ne descoperă legături şi corespondenţe la care n-am cugeta în chip firesc şi care totuşi sunt, şi care ne asigură că arta nu doar că nu se răspândeşte, ci n-are semnificaţie, n-are fiinţă, fără comunicarea dintre Creator şi noi. O carte originală, care merită să fie citită.”

Adrian Leonard Mociulschi este dublu licenţiat în teologie romano-catolică şi în muzică. După ce a obţinut doctoratul cu distincţie la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, s-a dedicat cercetării şi literaturii ştiinţifice. A publicat cărţile: Ştefan Niculescu: Poetică, matematică şi armonie muzicală (2010) şi Evul Mediu: Arhitectura şi muzica (2011), ambele la Editura Curtea Veche Publishing.

Lect. univ. dr. Adrian Leonard Mociulschi: http://mociulschi.ro

Medalion Robert Schumann

În cadrul „Amfiteatrului muzelor”, Ilinca Dumitrescu şi invitaţii săi, duminică, 11 martie 2012, la ora 11.00, în Sala de Concerte „Euterpe” a Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti (intrarea prin str. Doamnei nr. 15) va avea loc Medalionul Robert Schumann.

Participă: soprana Georgeta Stoleriu, profesor universitar, Universitatea de Muzică din București, pianista Lavinia Tomulescu-Coman, muzicolog, prof univ. dr., Universitatea de Muzică din București, muzicologul Grigore Constantinescu, prof. univ. dr., Universitatea de Muzică din București.

Omagiu lui Marin Constantin

Luni, 5 martie 2012, la ora 18.00, în sala „George Enescu” a Universității Naționale de Muzică din București va avea loc manifestarea omagială dedicată muzicianului Marin Constantin (27 februarie 1925, Urleta–1 ianuarie 2011, Bucureşti), fondatorul, dirijorul și directorul Corului Național de Cameră „Madrigal”.

Evenimentul va începe cu un simpozion, urmat de un scurt concert al Corului „Madrigal”. La final se va dezveli bustul maestrului Marin Constantin.

Invitați: prof. univ. dr. Irina Odagescu, conf. univ. dr. Ioan Golcea, Sorina Goia (radio România), conf. univ. dr. Petruța Măniuț Coroiu, dirijor corepetitor dr. Emanuel Pecingină.

Comentează prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.

Corul „Madrigal” va fi dirijat de Voicu Popescu. La pian: conf. univ. dr. Verona Maier.

„Marin Constantin şi Corul Naţional de Cameră «Madrigal» reprezintă, fără nicio exagerare, numele unui veritabil miracol muzical. Puţine formaţii corale au reuşit, în perioada contemporană, asemenea performanţe artistice, care vizează un ideal stilistic devenit realitate, la nivelul interpretativ cel mai înalt: cântul cu tehnică non vibrato, specific în primul rând repertoriului madrigalesc, dar cu rezultate sigure şi în alte zone repertoriale. Muzician extraordinar, dublat de o personalitate culturală cu mare putere de cuprindere, Marin Constantin a pus de fapt în practică un ideal şi a avut consecvenţa de a rafina, strict tehnic vorbind, elementele componente ale artei interpretative corale, atingând perfecţiunea.

Fără îndoială, Marin Constantin a pregătit minuţios apariţia ansamblului coral cu care s-a identificat, «Madrigal», având de la bun început o concepţie clară, din punct de vedere stilistic, asupra orizontului interpretativ pe care l-a impus. Dirijase coruri de amatori încă din perioada studiilor universitare. În 1949 absolvea Conservatorul din Bucureşti, unde îi avusese ca profesori pe Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Mihail Jora (armonie), Vasile Popovici (istoria muzicii), Florin Eftimescu (pian), Ştefan Popescu (cor), Teodora Stroescu (canto). În paralel, urmase cursurile Facultăţii de Pedagogie, Psihologie şi Filosofie din Bucureşti, la care predau nume ilustre: Mircea Florian, Dimitrie Gusti, Mihail Ralea, Tudor Vianu, George G. Antonescu. Formaţia filosofică şi pedagogică, dar şi un simţ special al comunicării, cu care era dotat, au contat mult în activitatea muzicianului, în raportul dintre dirijor şi ansamblu, care, pentru a fi într-adevăr eficient în actul interpretativ, implică o componentă ce depăşeşte relaţia strict muzicală, fiind un tip special de comuniune spirituală. Era unul dintre secretele lui Marin Constantin, una dintre cheile mecanismului atât de fin pe care l-a creat în arta interpretării.

Spre sfârşitul deceniului al şaselea, în 1958, Marin Constantin a fondat şi a condus Capela Corală „Gheorghe Cucu”. În 1960 devenea asistent la Conservatorul din Bucureşti, urmând treptele carierei universitare – profesor începând din 1970 până în 1993, apoi profesor consultant. Anul 1963 înseamnă actul de naştere al Corului «Madrigal» – mai exact, 11 aprilie, data fondării, şi 7 iulie, data primului concert. În 1968, Corul «Madrigal» a dobândit statutul de formaţie profesionistă a Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti. În cei aproape 50 de ani de activitate, numărul concertelor din România şi din străinătate depăşeşte 4.000. În 1992, la Paris, Corul «Madrigal» a fost declarat «bun al patrimoniului universal UNESCO».

După LP-urile apărute la Casa Electrecord (Madrigale, Palestrina, Miniaturi preclasice, Disc jubiliar pentru a 10-a aniversare a Corului «Madrigal», seria de Muzică contemporană românească, Colinde româneşti etc.), au urmat peste 40 de CD-uri editate de casele Electrecord, Intercont, Déesse, Decca, Phillips ş.a, cu muzică renascentistă, muzică românească tradiţională, dar şi cu lucrări de compozitori contemporani, ca Missa Păcii de Gheorghe Zamfir sau Misa Criolla de Ariel Ramirez. O apariţie discografică remarcabilă datorată lui Marin Constantin este albumul Arta construcţiei şi interpretării corale (10 discuri, comandă Columbia, SUA), care, pe lângă valoarea sa pedagogic-muzicală exemplară, reprezintă o sinteză a vastului repertoriu abordat de dirijorul Marin Constantin la pupitrul Corului «Madrigal» şi a atenţiei deosebite pe care a acordat-o, constant, creaţiei româneşti de gen.” (Costin Tuchilă).

Maeștri: Doru Popovici – 80

În cadrul „Amfiteatrului muzelor”, Ilinca Dumitrescu şi invitaţii săi, duminică, 12 februarie 2012, la ora 11.00, în Sala de Concerte „Euterpe” a Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti (intrarea prin str. Doamnei nr. 15) va avea loc medalionul Maeştri – Compozitorul, muzicologul, scriitorul și profesorul Doru Popovici – 80.

Participă: muzicologul prof. dr. Alexandru I. Bădulescu, director de onoare, Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti; dr. Cristian Brâncuși, dirijor al Orchestrei de Cameră Radio, prof. univ. asociat, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti; muzicologul Grigore Constantinescu, prof. univ. dr., Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti; regizorul Geo Saizescu, prof. univ. dr., Universitatea „Hyperion”; muzicologul prof. dr. Adina Șușnea, Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” Galaţi; scriitorul Costin Tuchilă, realizator Radio România. Momentul poetic va fi susținut de actriţa Lidia Lazu. Sopranele Georgeta Stoleriu, Mirela Zafiri, basul Pompeiu Hărășteanu, fagotistul Vasile Macovei și pianista Ilinca Dumitrescu vor interpreta lieduri și piese instrumentale de Doru Popovici.

Compozitor, muzicolog, scriitor, ziarist, Doru Popovici (n. 17 februarie 1932, la Reşiţa) este o personalitate de factură enciclopedică, unul dintre spiritele tot mai rare astăzi. Nu exagerez deloc afirmând că prin capacitatea sa de cuprindere a mai multor domenii şi mai ales prin felul în care le ilustrează, aminteşte de oamenii Renaşterii. Ca şi în cazul acestora, devine imposibil să spui care dintre domeniile abordate are prioritate, în care dintre ele valoarea atinge cote superlative. Contribuţia sa muzicologică este la fel de importantă ca opera muzicală; talentul de scriitor nu este mai prejos decât cel al muzicianului, spiritul critic se împleteşte, cum rar se întâmplă, cu o cuceritoare naturaleţe a exprimării ideilor şi atitudinilor, capacitatea analitică se exprimă în formulări memorabile. Nici o urmă de preţiozitate nu împiedică, în scrisul său dar şi în vorbire, claritatea enunţului. În plus, omul farmecă prin darul său de causeur.

Privind retrospectiv creaţia lui Doru Popovici, fără îndoială unul dintre marii compozitori contemporani, trebuie constatat de îndată un fapt cât se poate de semnificativ, raportabil la un context mai general în muzica secolului al XX-lea. Dacă în tinereţe compozitorul putea fi înscris în curentele estetice avangardiste, fiind un promotor al dodecafonismului autohton, treptat s-a orientat spre tradiţiile muzicii bizantine şi ale folclorului românesc, tratate într-un spirit care trimite mai degrabă la un orizont artistic de tip clasic. Din punctul de vedere al mijloacelor de expresie, nu este nici o contradicţie, dacă observăm că în prima fază Doru Popovici realiza de fapt o „sinteză serial-bizantină”, care nu era străină de influenţe expresioniste. Sursele tradiţionale de inspiraţie nu sunt – e un fapt cunoscut – incompatibile cu limbajul modernist. Dacă din punctul de vedere al experienţei creatoare parcurse, ar trebui să fac o comparaţie, l-aş asemăna pe Doru Popovici cu Paul Hindemith, compozitorul german care a străbătut drumul de la avangardism la neoclasicism. Şi mai mult decât atât, ca şi Hindemith, Doru Popovici s-a orientat cu predilecţie, în a doua parte a activităţii sale creatoare, spre muzica de cameră.

A scris în toate genurile muzicale, de la muzica simfonică (simfonii, concerte instrumentale, poeme simfonice, lucrări pentru orchestră de coarde etc.) la muzica de teatru (operele Prometeu, pe un libret de Victor Eftimiu, 1958, Mariana Pineda, după García Lorca, 1966, Nunta, 1971, opere de cameră, ca mai recentele Întâlnire cu George Enescu, Giordano Bruno ş.a.), de la lied la cantată, de la piesa instrumentală la creaţia corală. Dar, indiferent de gen şi formă, Doru Popovici este un compozitor care construieşte pe spaţii ample. Chiar şi într-o piesă camerală de mici dimensiuni, discursul muzical sugerează aceasta „respiraţie” amplă.

Vastă, exprimată în forme diverse, de la eseul teoretic la studiul monografic, opera muzicologică a lui Doru Popovici este la rândul ei exemplară. Îi datorăm deopotrivă cărţi referitoare la mari perioade de creaţie (Muzica elisabethană, 1972; Arta trubadurilor, 1974; Muzica Renaşterii în Italia, 1979), la Începuturile muzicii culte româneşti (1967), la mari compozitori (Gesualdo da Venosa, Magicianul de la Bayreuth, Cântec întrerupt sau Viaţa lui Chopin şi multe altele), la fenomenul muzical românesc, tratat în sinteze critice sau în monografii.

În 1983 apărea la Editura Junimea O istorie polemică a muzicii, ediţie critică de Viorel Cosma pe marginea corespondenţei dintre Doru Popovici şi Dimitrie Cuclin, care lansa o modalitate inedită, pe care Viorel Cosma a denumit-o interviu epistolar, devenit în timp, prin cultivarea sa în alte lucrări similare semnate de Doru Popovici, o specie nouă, cu statut particular în muzicologia românească.

 Costin Tuchilă

Mihail Jora – 120

Amfiteatrul muzelor – Ilinca Dumitrescu și invitații săi

Duminică 3 aprilie 2011, la ora 11.00, în Sala de Concerte „Euterpe” a Universității „Spiru Haret” din București (intrarea prin str. Doamnei nr. 15), Ilinca Dumitrescu vă invită la o nouă manifestare din cadrul „Amfiteatrului muzelor”: Mihail Jora – 120.

Personalitatea muzicianului și profesorului Mihail Jora, de la nașterea căruia se vor împlini 120 de ani în 2 august 2011 va fi evocată de muzicologul dr. Alexandru I. Bădulescu, director onorific al Muzeului Memorial „Paul Constantinescu” din Ploieşti, muzicologul Grigore Constantinescu, prof. univ. dr., Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, preşedinte al Uniunii Criticilor Muzicali din România „Mihail Jora”, muzicologul şi scriitorul Mircea Ştefănescu, coregraful Ioan Tugearu, prof.univ., Universitatea de Ştiinţă şi Artă „Gheorghe Cristea”, scriitorul Costin Tuchilă, realizator Radio România.

Momentele muzicale vor fi interpretate de sopranele Veronica Anușca şi Irina Baianț, studente ale Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, laureate cu premiul I ale Concursului „Mihail Jora” – 2011. La pian: Andreiana Roșca și Mihai Murariu.

Simply Mozart by Alexandru Tomescu

Editura Casa Radio lansează vineri 1 aprilie 2011, la ora 19,20, în foaierul Sălii de concerte, albumul Simply Mozart by Alexandru Tomescu, un dublu CD cuprinzând Concertele nr. 2, 3, 4 şi 5 pentru vioară şi orchestră.

De ce „Simply Mozart!”? „Pentru mine ca artist, simplitatea reprezintă ultima treaptă a perfecţionării unei lucrări muzicale. Sper să vă placă să-l cunoaşteţi pe Mozart, aşa cum l-am descoperit împreună cu Orchestra de Cameră Radio, dirijată de maestrul Horia Andreescu. Am înregistrat aceste concerte de-a lungul mai multor ani, de obicei vara. Regăsesc în ele exuberanţa şi bucuria ce le simţi doar când eşti cu adevărat în vacanţă şi spiritul este liber s-o ia încotro ar vrea… Acesta este Mozart pentru mine: trăirea simplităţii şi a libertăţii originare…” – mărturiseşte violonistul Alexandru Tomescu în prezentarea noului album.

În seara de vineri 1 aprilie, vă invităm să-l ascultaţi pe Alexandru Tomescu, în dublă ipostază: cântând pe vioara Stradivarius la Sala Radio, iar în pauza concertului vorbind, alături de muzicologul Grigore Constantinescu despre Simply Mozart by Alexandru Tomescu, cea mai recentă apariţie discografică a Editurii Casa Radio.

Pentru detalii şi comenzi online, vizitaţi adresa de internet: www.edituracasaradio.ro.

Medalion Sabin Pautza la „Amfiteatrul muzelor”

În cadrul „Amfiteatrului muzelor”, Ilinca Dumitrescu şi invitaţii săi, duminică 23 ianuarie 2011, la ora 11,00, în Sala de Concerte „Euterpe” a Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti (intrarea prin str. Doamnei nr. 15) va avea loc medalionul Maeştri – Compozitorul, dirijorul şi profesorul Sabin Pautza.

Invitaţii Ilincăi Dumitrescu sunt dirijorul de cor Veronica Bojescu, muzicologul Grigore Constantinescu – prof. univ. dr., Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, fagotistul Miltiade Nenoiu – prof. univ. dr., Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, compozitorul Virgil Popescu, compozitorul şi muzicologul Doru Popovici.

Momentele muzicale vor fi susţinute de flautistul Nicolae Maxim – prof. univ., Facultatea de Muzică, Universitatea „Transilvania”, Braşov şi de flautiştii Alexandra Pană, Alin Apetroie, Ciprian Patriche.

Născut la 8 februarie 1943, la Câlnic, judeţul Caraş-Severin, Sabin Pautza a urmat cursurile Liceului de matematică din Reşiţa, studiind în paralel muzica cu Karl Tirier şi Katerin Szoguy la Liceul de Muzică din Resiţa, care, din anul 2003, îi poartă numele. În anul 1965 absolvă Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, unde i-a avut ca profesori pe Marţian Negrea, Ion Dumitrescu, Tudor Ciortea, Ion Vicol, Octavian Lazăr Cosma, Victor Giuleanu, Dragoş Alexandrescu, Ioan Ghiga, Dumitru. D. Botez, Marin Constantin, Emilia Comişel, Ştefan Niculescu, Aurel Stroe, Dinu Ciocan, Nicolae Coman.

S-a specializat apoi în compozitie şi dirijat la Accademia Chigiana din Siena (Italia), cu Franco Donatoni, Franco Ferrara şi Bruno Maderna. Între anii 1965–1984 activează ca profesor de armonie, dirijat şi orchestraţie la Academia „George Enescu” din Iaşi. Aici înfiinţează în anul 1968 Camerata „Animosi” şi este numit, în 1975, succesorul dirijorului Ion Baciu la pupitrul Orchestrei Simfonice a Conservatorului. Cu aceste formaţii a sustinut numeroase concerte în ţară şi peste hotare.

În 1984, Sabin Pautza s-a stabilit în Statele Unite, unde a fost numit prin concurs Director Artistic şi Prim-Dirijor al cele mai vechi orchestre simfonice din New Jersey, Plainfield Symphony Orchestra. După o activitate de peste 20 de ani, Primăria oraşului Plainfield îi atribuie titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului şi Conductor Emeritus pe viaţă al aceleiaşi orchestre simfonice, decretând ziua de 7 Mai 2007, „Ziua Sabin Pautza în Plainfield”.

Dirijează frecvent în Statele Unite, Europa şi Australia şi este invitat deseori să predea cursuri de măiestrie la diferite universităţi americane şi europene, ca New York University sau Atlan Institute.

Sabin Pautza a fost distins cu numeroase premii naţionale şi internaţionale: Premiul „George Enescu” al Academiei Române, Premiul Uniunii Compozitorilor din România, Marele Premiu al Televiziunii Române, Premiul „Rudolph Nissim” al ASCAP, Premiul de Compoziţie la Concursul Internaţional din Salt Lake City, Utah şi mai recent, Marele Premiu „Dr. Martin Luther King, Jr.” pentru lucrarea Chimes.

Compoziţiile sale sunt publicate în totalitate de San Nicobian Edition din New York iar Casa de discuri „Swift Music Group” din New Jersey editează în prezent seria Opera Omnia a compozitorului, din care au apărut deja primele zece compact-discuri.