„Un veac de brutalitate” – conferință susținută de profesorul Vasile Morar la ICR

un veac de brutalitate conferinta vasile morar

Institutul Cultural Român continuă seria Conferințelor ICR cu prelegerea Un veac de brutalitate, susținută de prof. univ. dr. Vasile Morar miercuri, 22 mai 2013, ora 18.00, la sediul ICR din București (Aleea Alexandru nr. 38).

Secolul XX abia s-a încheiat, dar lecția sa încă nu a fost pe deplin învățată. Secolul marilor cuceriri științifice și tehnologice a fost totodată un secol al urii și miniciunii, al ideologiilor criminale și al violenței gratuite, al marginalizării și al stigmatelor, pe scurt – un veac de brutalitate.

max beckmann noaptea 1918

Max Beckmann, Noaptea, 1918

Care sunt chipurile agresivității și cum apare aceasta în istorie? Care este resortul violenței pure? Cum se manifestă ura și cum îi cad oamenii pradă? Cum ajung cuvintele să nască violența? Care este soarta democrației într-un secol post-traumatic? Acestea sunt numai câteva dintre provocările care vor face obiectul conferinței.

Vasile Morar (n. 1946) este profesor la Universitatea din București, unde predă discipline precum etica, estetica, violența în istorie (Holocaust și terorism), etica în afaceri și politica. A dezvoltat în cărțile sale conceptul de morală elementară, concept introdus în literatura etică de coordonatorul tezei sale de doctorat, profesorul Niculae Bellu. Printre cărțile sale se numără Moralități elementare (2001, 2004), Etica în afaceri și politică (2006), Morala elementară – stări, praguri, virtuți (2011).

Accesul publicului este liber.

ART-EMIS

A apărut nr. 1 pe 2012 al revistei ART-EMIS, magazin  cultural şi de opinie. ART-EMIS este revista Societăţii Culturale omonime şi apare numai în format electronic. Este întregistrată la Ministerul Justiţiei şi la Biblioteca Naţională a României. Anul apariţiei: 2009. Cităm din cuprins:

Napoleon Bonaparte și Uniunea Europeană de prof. univ. dr. Ioan Scurtu. Un interesant eseu despre proiectul privind reorganizarea Europei, eveniment la care astăzi noi suntem martori şi participanţi, în egală măsură.

„Parcurgând cartea Memorialul din Sfânta Elena, publicată de Las Cases, mi-a reţinut atenţia relatarea despre viziunea lui Napoleon asupra modului de organizare a Europei. În ziua de 24 august 1816, Napoleon a evocat războiul împotriva Rusiei, care ar fi trebuit să fie ultimul, după care urma să treacă la reorganizarea Europei:

«Pacea la Moscova desăvârşea şi încheia expediţiile mele războinice. Pentru marea cauză era sfârşitul hazardurilor şi începutul securităţii. Un orizont nou, lucrări noi urmau să se desfăşoare, pentru bunăstarea şi prosperitatea tuturor. Sistemul european era întemeiat; trebuia doar să fie organizat. Satisfăcut în privinţa acestor mari probleme, liniştit din toate părţile, aş fi vrut şi eu un congres şi o sfântă alianţă (aluzie la alianţa realizată împotriva sa de suveranii Rusiei, Marii Britanii, Austriei şi Prusiei, la 25 martie 1815 – nota I. S.). Sunt idei care mi-au fost furate. În această reuniune a tuturor suveranilor, am fi tratat în familie despre interesele noastre şi am fi avut o altă greutate în faţa popoarelor. Cauza secolului era câştigată; revoluţia era înfăptuită; nu mai rămânea decât să fie împăcată cu ceea ce nu distrusese. Or, această operă îmi aparţine, o pregătisem de multă vreme cu preţul popularităţii mele, poate. Nu contează. Deveneam arca vechii şi noii alianţe, mediatorul firesc între vechea şi noua stare de lucruri. Aveam principiile şi încrederea uneia, mă identificasem cu cealaltă; aparţineam amândurora; aş fi asigurat în mod cinstit partea fiecăruia: Gloria mea ar fi stat în echitatea mea.»”

Prigonit în noapte de Ovidiu Stancu (volum de poezii apărut la Editura Euro Press, 2010), cronică de Maria Diana Popescu, care ne introduce cu eleganţă în lumea poeziei doctorului Ovidiu Stancu. Autoarea afirmă că poetul „îşi adaugă în chip meritat şi cu majusculă, pentru a doua oară, numele în suita medicilor-scriitori din România. Lăudabil şi de interes rămîne modul în care, şi în volumul de faţă, poetul Ovidiu Stancu ţine vie flacăra sufletească a tatălui domniei sale, procurorul Nicu Stancu şi mă refer la acea parte sufletească arsă pe rugul metaforelor. Ambii semnează pe copertă, iar creaţiei tatălui îi este afectată jumătate din spaţiul cărţii. În ermitajul volumului, ai cărui ermiţi sunt un fost procuror şi un medic, tată şi fiu, domneşte, de la facerea lui, o frumoasă zarvă de curcubeu. Nu ştiu, de fapt, ce s-a întîmplat în sufletul celor doi, dar umbra unor iubiri, tristeţi, întrebări şi regrete se aşterne asupra paginilor albe. Care să fie traseul Prigonitului în noapte? Ce chemări i-au proorocit naşterea, ce suferinţe misterioase l-au apăsat? Cine este, în fiinţa lui, acest autor solar, retras în sinele său ca într-o haină mulată, elegantă, dar discretă, acaparat de propriile explozii consumate în adîncurile fiinţei? Ceva se ascunde în metafore, iar în camera alăturată a mereu următoarei strofe, ba tatăl, ba fiul oftează din greu, astfel că poemelor le piere somnul şi se aşează cuminţi în şirul nopţilor, ca o «nostalgie de toamnă», stăpîne pe «simţuri», pe tăcere. Iar eu am curiozitatea să ştiu atîtea lucruri câte ştiu, probabil, versurile acestea de «vrajă şi armonie»: «De o vreme, Destinul atacă puternic în centru, / Folosind Apocalipsa ca figură feerică / Şi pentru că i-am înşelat credinţa, / Dumnezeu ne pregăteşte intrarea / Într-un final simplu: / Doar El şi Destinul».”

Impactul Holocaustului asupra României (5) de prof. univ. dr. Corvin Lupu. Un articol care are ca element definitoriu demnitatea naţională:

„Celor care îndrăznesc să facă analiza de pe poziţii imparţiale şi să nu accepte exagerările evreieşti li se răspunde cu acuzaţia de «antisemit», combinată cu altele, practicate în fostul lagăr comunist: «comunist», «securist», «naţionalist», «nostalgic», «retardat» etc. În ceea ce mă priveşte, recunosc că sunt nostalgic după ceea ce înseamnă demnitate naţională. De aceea spun adevăruri care supără. Nu se poate accepta orice!”

Cu Pamfil Şeicaru în exil de dr. Ovidiu Vuia:

„Eram dator să amintesc, în puţine cuvinte, celor care vor să uite că bazele României moderne au fost statornicite între 1859 şi 1866 de domnul român Alexandru Ioan Cuza. În spiritul ideilor lui Pamfil Şeicaru, aş dori să adaug faptul că prin sărăcirea progresivă a ţărănimii cât şi lipsa de preocupare pentru dezvoltare a unei clase mijlocii, amândouă componente sociale productive, Monstruoasa coaliţie, îndepărtând de la domnie pe românul Alexandru Ioan Cuza, a clătinat din temelii rânduiala Statului român. Singura clasă valabilă pentru politicienii acelor vremuri era negustorimea şi oamenii de afaceri, cei ce le permiteau îmbogăţirea cât de repede făcută nu spre folosul ţării, ci sugându-i din toate puterile seva ei de viaţă. Din 1866 s-a instalat în România o stare social-economică şi culturală total nepotrivită sufletului românesc, autentică pseudomorfoză, ameliorată întrucâtva după primul război mondial, descrisă pe plan cultural de Junimea lui Titu Maiorescu şi Mihai Eminescu ca forme fără fond, ceea ce material se consumă până la declanşarea unui sistem în lanţ, catastrofic constituit din desele răscoale ţărăneşti ce au avut loc în ţările române între anii 1866 şi 1907. Era vorba de o democraţie falsă ce nu-i găsesc asemănare decât cu sistemul social dezvoltat în România după evenimentele din decembrie 1989. Astăzi ca şi ieri, conducătorii ţării nu sunt înteresaţi decât să-şi umple, indiferent prin ce mijloace, buzunarele şi încă vreo câteva cufăraşe, şi asta cât mai mult, repetând cuvintele lui Ludovic al XV-lea, «după mine, potopul».” (Fragment din volumul Cu Pamfil Şeicaru în exil, vol. II, Editura Rita Vuia, 2008).

Comunicare și stil de Nicolae Balasa:

„În timp ce am lecturat volumul Paraidis, literatură de cuţit, autor Liviu Andrei, volum apărut la Ed. Aius, 2011 şi prefaţat de către Tiberiu Neacşu, mi-au trecut prin minte multe. Evident, mi-am pus, ca şi autorul prefeţei, unele întrebări, însă nu m-am lăsat sedus de un anume tip de autointerogaţie, câtă vreme din paginile cărţii, «o lume» creionată abil îţi sare în ochi şi nu îţi dă pace mai abitir ca oglinda fermecată care ţine morţiş să îţi arate realitatea, de aici, de oriunde, de acum sau din tot timpul. Tranşant, în cărţile sale, Liviu Andrei stă sub semnul stilului şi al comunicării. Am să încep cu a doua trăsătură, nu pentru că ar ţine de domeniul evidenţei, ci pentru că, vreau sau nu, trebuie să dau cumva dreptate celor de la Palo Alto, California, care susţin cu încrâncenare că «totul comunică». O fac însă nu fără a le aminti faptul că, cel puţin la nivel artistic, o pagină de carte, în cazul volumului numit mai sus, cu prisosinţă, reprezintă tulburătorul traseu al trăirilor şi zbaterilor între idei şi cuvinte.”

Pușa Roth