Restituire: „Gramatica vie a limbei engleze, cu privire specială la Fonetică” de Dragoș Protopopescu

Contemporary Literature Press, sub auspiciile Universităţii din Bucureşti, în colaborare cu British Council şi Institutul Cultural Român, anunţă apariţia volumului Gramatica vie a limbei engleze, cu privire specială la Fonetică de Dragoș Protopopescu. Ediție facsimil, îngrijită de C. George Sandulescu și Lidia Vianu. Cronologie și Prefață de Andi Bălu.

Una din funcțiile majore ale Editurii Contemporary Literature Press este publicarea cercetărilor importante în domeniul anglisticii românești. După Gramatica Catedrei, publicată în 1962 de întregul colectiv al Catedrei, ne deplasăm cu circa douăzeci de ani mai devreme și aducem publicului de azi ce s-a făcut în anglistica românească până în anul 1947. Figura care se prezintă în primul rând în fața ochilor în aceste condiții este personalitatea lui Dragoș Protopopescu, care și-a scris cartea sa cea mai importantă cu câțiva ani înainte de 1947 și s-a sinucis, din motive cunoscute, la un an după aceea.

Născut în 1892, Dragoș Protopopescu a absolvit Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București în 1915. Firul vieții lui agitate e greu de urmărit: documentele lipsesc aproape cu desăvârșire. Începe prin a fi profesor la Universitatea din Cernăuți, unde își deschide cursul de Limba și literatura engleză cu prelegerea Valoarea latină a culturii engleze. Pleacă pentru a-și face doctoratul la Sorbona. Între anii 1925 și 1936 scrie Pagini engleze și Fenomenul englez. În 1939 i se propune să fie șeful Catedrei de Limba Engleză a Universității din București. Rămâne șeful ei în tot timpul celui de-al doilea război mondial. În 1947, este „epurat” din învățământul superior.

Gramatica vie a limbei engleze, cu privire specială la Fonetică a fost ultimul curs publicat de Dragoș Protopopescu, în anul 1947. El a fost predat la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București. Cursul prelungește ceea ce Dragoș Protopopescu a studiat el însuși în vederea doctoratului la University College, Londra, unde a urmat un „curs complet de fonetică engleză”.

Explicând misterul lui homo britannicus studentului român, Dragoș Protopopescu își încheie cariera universitară cu cel mai „capricios și evaziv capitol al limbii engleze, fonetica”. Nu regulile învățării gramaticii îl interesează pe autor, ci sensul „ascuns de viață” al „neamului care o vorbește”, „arhetipul” sufletului lui, gramatica lui vie. Prin urmare, nu avem de-a face cu un tratat clasic de fonetică, ci cu o filosofie a gândirii, a exprimării prin cuvinte. În ciuda celor aproape zece mii de referințe lexicale și lingvistice din acest volum de Gramatică vie a limbei engleze, cu privire specială la Fonetică, personajul principal al scriitorului Dragoș Protopopescu este de fapt „Graiul englez”: o categorie filosofică, o noțiune ce depășește atributele lingvisticii.

Dragoș Protopopescu a avut o viață zbuciumată, scriindu-și cărțile cam între anul nașterii lui Constantin Noica și anul izgonirii regelui din România. O carieră de scriitor care adună anglistică, traduceri din Shakespeare, primul studiu de amploare despre William Butler Yeats în România, o teză de doctorat scrisă în limba franceză și publicată la Paris, poezie, proză, publicistică și, mai presus de toate, pasiunea pentru arhive, biblioteci, istoria scrisului și a gândirii. Îl republicăm astăzi, fiindcă a reprezentat prin sine însuși un început în anglistica românească. Trecerea vremii nu a fost generoasă cu el. Publicarea în facsimil la editura noastră este, în esență, un Memento.

Volumul Gramatica vie a limbei engleze, cu privire specială la Fonetică de Dragoș Protopopescu poate fi consultat şi descărcat începând de la data de 18 octombrie 2011 la adresa de internet:  http://editura.mttlc.ro/dragos.protopopescu.fonetica.html
(Lidia Vianu).