Ion Miloș (16 februarie 1930–5 decembrie 2015)

ion-milos de christian tamas

După o viață închinată căutării Esenței, a punctului metafizic ca incipit și causa prima a tuturor lucrurilor, Ion Miloș ne-a părăsit într-o noapte de început de decembrie. Căutător neobosit de sensuri, urmându-și neabătut profesiunea de credință pentru a lăsa viața și iubirea să răzbată de sub crusta amărăciunii împietrite de indolența și de cinismul realității cotidiene, Ion Miloș și-a dedicat viața metaforei preschimbată în creuzet pentru ca ideea, scuturându-se de zgura cotidianului alienant, ipocrit și marcat de scopuri mărunte, să se înalțe în toată puritatea ei. Uneori neînțeles de contemporani, alteori ignorat, Ion Miloș a lăsat în urmă un veritabil tratat de antropologie interioară, clădit în jurul naturii umane și a relației omului cu semenii săi și cu Dumnezeu, o filosofie originală cristalizată în spațiu și timp și marcată de crucea inexorabilă și apăsătoare a destinului pe care a purtat-o uneori cu revoltă, alteori cu răbdare și constanță. Continuă lectura „Ion Miloș (16 februarie 1930–5 decembrie 2015)”