Dicționar de termeni geografici în „Finnegans Wake”

finnegans wake

Ediție online

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea volumului Dicționar de termeni geografici în „Finnegans Wake”, în şase volume. Editat de C. George Sandulescu. Redactat de Lidia Vianu.

Orice poveste trebuie să aibă un personaj căruia i se întâmplă ceva într-un loc anume și într-un anume moment ales de povestitor. Așa a scris Joyce Ulysses. Poate că tot așa a scris și Finnegans Wake, doar că acolo personajul, locul și timpul lui nu se văd deloc la fel de clar.

Contemporary Literature Press a publicat deja un „recensământ al persoanelor” dinaluzii geografice joyce finnegans wake Finnegans Wake, extras din cartea lui Adaline Glasheen. Publicăm acum o listă de denumiri geografice, extrase dintr-un alt volum de referință, scris de Louis Mink de data aceasta. Am adăugat acestei liste întreg textul cărții lui Joyce. Contextul lingvistic lămurește de multe ori înțelesurile multiple ale cuvintelor autorului. Locurile identificate de Mink în FW ne poartă în lumea întreagă, și chiar mai departe, în cosmos (e.g. FW456.07 „Oh Kosmos! Ah Ireland!”). Ele sunt multe la număr. Ca să le recunoaștem în carte, trebuie să știm limbile străine pe care le știa autorul, și nu erau puține. Mai trebuie să știm geografie, desigur. Iar în ultimul – sau poate în primul – rând, trebuie să ne pricepem să ghicim ce ar putea să însemne o literă, un cuvânt sau altul.

Cover Geographical Allusions

Finnegans Wake ne propune o gimnastică a minții: trebuie să ghicim ceva ce Joyce nu ne spune clar, să urmărim literele, să recompunem cuvinte. În lexicoanele publicate de noi până acum ați descoperit limbi străine, istorie, literatură, muzică, iar acum geografie. Am încercat de fiecare dată să sintetizăm informația necesară cititorului pentru ca acesta să înțeleagă cât mai mult. Acum adăugăm contextul în care apar numele geografice: din textul întregii cărți vă veți putea da seama în ce fel operează principiul lui Joyce că e mai bine ca lucrurile să fie spuse doar pe jumătate.

Lexicoanele pe care le publicăm acum nu au intenția de a oferi explicații. Pentru explicații, vă recomandăm călduros să mergeți la cărțile înseși. Noi nu ne propunem mai mult decât să rezumăm esențialul, să vă deschidem calea către ele, să vi le prezentăm ca pe o cheie posibilă a labirintului Finnegans Wake. Dincolo de publicațiile noastre, vă așteaptă cărțile pe hârtie publicate cu patru sau cinci decenii în urmă, cărți pe care sperăm că le veți deschide pentru a le studia.

C. George Sandulescu şi Lidia Vianu

Dicționar de termeni geografici în „Finnegans Wake”, editat de C. George Sandulescu şi redactat de Lidia Vianu, se lansează oficial vineri, 7 iunie 2013, dar cartea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet: http://editura.mttlc.ro/sandulescu-geographical-allusions.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro.

„Recensământul” numelor de persoane din „Finnegans Wake”

james-joyce-romania

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda anunță publicarea volumului Adaline Glasheen’s Third Census Linearized: A Grid („Recensământul” numelor de persoane din Finnegans Wake, linearizat sub formă de tabel),editat de C. George Sandulescu. Redactat de Lidia Vianu.

Editura cu caracter academic Contemporary Literature Press publică acum, laolaltă, patru volume care însumează 1.500 de pagini. Ele se ocupă toate în exclusivitate de un unic aspect al povestirii, sau al naraţiunii din ultima carte a lui James Joyce, intitulată Finnegans Wake. Acest unic aspect de care ne ocupăm sunt PERSONAJELE (adică, toate numele de persoane care apar în carte) – reale, potenţiale, ipotetice, sau posibile. Ele sunt, absolut TOATE, menţionate de Joyce și discutate, explicate chiar foarte amănunţit de Adaline Glasheen, în cartea ei, A Third Census of Finnegans Wake, publicată acum aproape 40 de ani, în 1977.

Marele neajuns al cărţii lui Glasheen la vremea apariţiei ei a fost că este organizată alfabetic, ceea ce face ca folosirea ei sistematică să fie anevoioasă, extrem de lentă și chiar imprecisă.

cover Glasheen Linearized

Am efectuat două modificări importante în acest text: în primul rând, am eliminat TOATE explicaţiile, iar, în al doilea rând, am schimbat structura lui, plasând fiecare nume în ordinea firească a menţionării lui în textul lui Joyce, așa cum îl găsim când citim cartea rând cu rând. Mai tehnic spus, am linearizat numele de persoane, obţinând astfel același inventar complet, dar în altă ordine. În felul acesta, cineva care citește un anume pasaj are la dispoziţie acum o listă clară a personajelor care apar în pasajul în studiu. Cititorul se poate într-adevăr bizui pe această listă, care a fost alcătuită de o autoritate recunoscută în cercetarea operei lui Joyce. Autoarea și-a dedicat toată viaţa acestei cărţi pe care a scris-o ea: a publicat mai întâi un prim „recensământ” (First Census) în anul 1956, și un al doilea, mai extins, în anul 1963.

Suntem convinși că aceste patru volume, care linearizează toată informaţia sub formă de TABEL, se vor dovedi a fi un instrument de lucru cu adevărat folositor, pe lângă toate celelalte existente până acum. Atât cercetătorii operei lui Joyce, cât și cercetătorii în devenire vor dispune de încă o unealtă indispensabilă.

Ne exprimăm speranţă că aceste volume vor ajuta publicul cititor din întreaga lume să înţeleagă, în mare măsură, mai bine Finnegans Wake!

Adaline Glasheen’s Third Census Linearized: A Grid, editat de C. George Sandulescu, se lansează oficial luni, 15 aprilie 2013. Cartea poate fi consultată și descărcată la adresele de internet: http://editura.mttlc.ro/sandulescu-third-census.html

Lidia Vianu

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul  www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro.