Shakespeare Criticism în format online

Sub auspiciile Universităţii din Bucureşti în colaborare cu British Council şi Institutul Cultural Român, Contemporary Literature Press anunță publicarea cărții Shakespeare Criticism, trei volume editate de C. G. Sandulescu şi Lidia Vianu.

Singura editură online a Universității din Bucureşti, Contemporary Literature Press îşi propune, cu această nouă carte, să continue procesul de recuperare a realizărilor din trecut ale anglisticii româneşti.

Shakespeare Criticism este o carte inițiată şi alcătuită de profesorul Leon Levițchi, care a ales nu numai textele dar şi câțiva traducători (câte unul pentru fiecare secol). Avem de-a face cu o ediție specială, publicată sub titlul Shakespeare și opera lui la Editura pentru Literatură Universală și menită atunci, în 1964, să marcheze 400 de ani de la naşterea lui William Shakespeare.

Această carte, reeditată în trei volume în facsimil, include critică despre opera lui Shakespeare din secolele XVIII, XIX şi XX, din Anglia, Statele Unite şi România. Volumul tipărit pe hârtie era mult mai mare, cuprinzând şi texte critice reprezentative din multe alte țări. Din lipsă de spațiu, editorii de astăzi au renunțat la restul textelor.  Primul volum al ediției actuale cuprinde texte din Anglia secolului al XVIII-lea. Al doilea: Anglia. Secolul XX. S.U.A. Volumul al treilea: România. Printre autorii ale căror texte despre Shakespeare au fost alese de Leon Levițchi se numără: Ben Jonson, John Milton, Alexander Pope, Dr. Samuel Johnson, Charles Lamb, A. Quiller-Couch, G. Wilson-Knight, Arnold Kettle, Ralph Waldo Emerson, Cezar Bolliac, B. P. Hasdeu, Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Liviu Rebreanu, N. Iorga, Camil Petrescu, Ion Marin Sadoveanu, Dan Bădărău, Al. Philippide, Mihnea Gheorghiu, Leon Levițchi, Tudor Vianu, Zoe Dumitrescu-Bușulenga.

Alături de Dicționarul Român-Englez (1974), cea mai cuprinzătoare Gramatică a Limbii Engleze (1962) scrisă în limba română până în prezent, Manualul Traducătorului (1975), precum şi traducerea tuturor pieselor lui Shakespeare în limba română, Shakespeare Criticism (1964) este un proiect major, pe care şi l-a propus Leon Levițchi şi pe care l-a realizat, ca pe toate celelalte, la nivelul cel mai înalt.

Contemporary Literature Press este o editură care îşi propune să sprijine studiul limbii engleze prin literatură. Prin urmare, publicarea acestui volum omagial Shakespeare alcătuit de Leon Levițchi nu putea fi trecut cu vederea. Volumul Shakespeare Criticism poate fi consultat şi descărcat la adresa de internet: http://editura.mttlc.ro/shakespeare-criticism.html

Pușa Roth

 

Gramatica limbii engleze în nouă volume

Sub auspiciile Universităţii din Bucureşti, în colaborare cu Consiliul Britanic şi Institutul Cultural Român, Contemporary Literature Press (Editura pentru Studiul Limbii Engleze prin Literatură) a reeditat în facsimil, sub coordonarea lui C. George Sandulescu, Gramatica limbii engleze, publicată inițial de Editura Didactică și Pedagogică în anul 1962. Îngrijită de C. George Sandulescu și Lidia Vianu, ediția are în acest format nouă volume: Fonetica, Substantivul. Articolul, Adjectivul. Pronumele. Numeralul, Verbul I, Verbul II, Verbul III, Adverbul. Prepoziția. Conjuncția. Afixația, Propoziția, Subordonarea.

Cartea de față este o gramatică tradițională. Explicațiile sunt făcute pentru a lămuri în egală măsură pe toată lumea, specialiști sau nespecialiști. Utilitatea ei este în primul rând practică. Cea mai importantă particularitate a acestei abordări teoretice este că explică subtilități de cunoaștere avansată a limbii, așa cum nu poate face nici un alt fel de gramatică. Cel care o va citi va găsi în ea un imens material de limbă, ilustrări ale explicațiilor cu fraze din clasicii literaturii engleze, pe care autorii le-au căutat cu migală. Important în acest volum de gramatică, deopotrivă teoretic și aplicat, este tocmai faptul că pune accentul pe text, pe usage, pe învățarea limbii engleze.

Coordonatorul acestei ediții, profesorul C. George Sandulescu, a fost unul dintre autorii Gramaticii, în anii când era asistent la Catedră de Limba și Literatura Engleză a Universității din București. El a fost studentul și apoi colegul profesorului Leon Levițchi, care a coordonat ediția din 1962 a cărții, cunoscută atunci sub numele de Gramatica Catedrei.

Cele nouă volume ale Gramaticii limbii engleze pot fi consultate și descărcate începând cu data de 23 august 2011 la adresa de internet: gramatica-catedrei.html.