Ediție online: Frances Boldereff, „Sireland calls you, James Joyce!”

james-joyce lexicoane

Joyce Lexicography Volume 77

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea volumului Joyce Lexicography Volume 77. Frances Boldereff: Sireland calls you, James Joyce! Stories from Finnegans Wake, editat de C. George Sandulescu.

În Reading Finnegans Wake, Frances Boldereff examinează două aspecte ale cărții lui JamesLexicon 77 - Boldereff joyce stories Joyce: importanța detaliilor lingvistice și prezența elementelor narative. Volumul lui Boldereff are, așadar, două părți distincte. Detaliile lingvistice cuprinse în a doua parte a cărții ei, cum ar fi de pildă frecvența repetării inițialelor HCE în textul lui Joyce, au fost de curând publicate de noi în 19 volume, în contextul original și cu numărul de pagină și de rând, pentru a ușura cercetarea. Volumul 77 pe care îl publicăm acum în seria Joyce Lexicography se ocupă de narațiune, de povestiri. Boldereff explică Finnegans Wake prin intermediul incidentelor pe care înțelegem din explicațiile ei că Joyce le-a cules din istoria, geografia, literatura irlandeză. Reparăm în acest fel o omisiune regretabilă a ultimelor șase decenii, timp în care cercetătorii cărții Finnegans Wake nu s-au folosit de concluziile lui Frances Boldereff nici în argumentare, nici în bibliografie măcar. Pe nedrept ignorată, ea este cu siguranță un punct de referință în cercetarea internațională James Joyce.

Lidia Vianu

Frances Boldereff: Sireland calls, James Joyce! Stories from Finnegans Wake, editat de C. George Sandulescu, se lansează oficial vineri 17 ianuarie 2014, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/FW-lexicography-boldereff-stories.html 

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro. 

De ce a scris James Joyce „Finnegans Wake”?

finnegans-wake1

eveniment liber sa spunLa început de an 2014, Contemporary Literature Press își continuă seria lexicografică James Joyce deschisă în noiembrie 2011. Publicăm acum 19 volume care contextualizează și linearizează partea a doua a cărții Reading Finnegans Wake, publicată de Frances Boldereff încă din anul 1959. Ne concentrăm asupra numelor de persoane, locuri și incidente pe care autoarea le identifică repetat în ultimul text scris de Joyce: HCE, Dear Dirty Dublin, Jonathan Swift și Stella, Chapelizod, 1132, Finn MacCool…

Boldereff anunță din prefață că nu caută decât „cuvintele legate de Irlanda”, cuvintele care definesc o „identitate irlandeză”. Ea declară de la bun început că nu caută alte „înțelesuri” în Joyce, și încheie cu explicația următoare: „Joyce nu a scris o istorie ori un manual; el și-a comunicat afecțiunea reală pentru țara sa.”

Frances Boldereff consideră că Finnegans Wake este o evocare afectivă a Irlandei: ea se folosește, așadar, de spiritul irlandez pentru a pătrunde în textul lui Joyce.

Alegerea Irlandei este fără îndoială o idee bună. Explicația acestei alegeri, însă, nu o duce pe autoare prea departe.

Lexicon 58. joyce

Studii critice despre ultima carte scrisă de Joyce au început să apară la doar câțiva ani după moartea lui. Contemporary Literature Press a prelucrat pe rând pentru cititorii ei informații din volumele cele mai importante:

În 1944, Joseph Campbell și Henry Morton Robinson publică A Skeleton Key to Finnegans Wake. Anul 1959 aduce 4 cărți simultan: Boldereff, James Atherton cu Study of Literary Allusions, Matthew Hodgart și Mabel Worthington cu Song și viața lui Joyce scrisă de Richard Ellmann. În 1962 și 1963, Clive Hart publică Structure and Motif și A Concordance to Finnegans Wake. După anul 1965 a urmat o explozie de Lexicoane: dintre lexicografi, Dounia Bunis Christiani publică Scandinavian Elements (1965), Helmut Bonheim termină Lexicon of the German (1967). Adaline Glasheen alcătuiește un Census al personajelor (1977). În 1978, Louis Mink publică Gazetteer.

A-Lexicon-of-Common-Scandinvian-in-Finnegans-Wake

Boldereff a descoperit un lucru esențial, chiar dacă nu a mers cu concluziile suficient de departe: în ciuda dorinței aprinse a lui Joyce de a fi cetățean al lumii întregi și de a-i cunoaște toate limbile, Irlanda a rămas până la moarte spațiul lui definitoriu. Irlanda a fost refrenul obsedant al vieții lui interioare și, implicit, al scrisului lui. Nu s-a eliberat de ea niciodată, indiferent în ce spațiu s-ar fi aflat, deși a părăsit-o de foarte tânăr.

Acesta este motivul pentru care publicăm în context prelucrarea linearizată a părții a doua din cartea lui Frances Boldereff: ea indică o direcție de cercetare importantă. Obsesiile unui scriitor spun multe despre opera lui. Speranța noastră este că, împreună cu celelate volume ale seriei, și această nouă carte îl va ajuta pe cititor să se întrebe cu folos, De ce a scris James Joyce Finnegans Wake?

C. George Sandulescu & Lidia Vianu

Joyce Lexicography. Volumele 58-76. Boldereff’s Glosses Linearized, editate de C. George Sandulescu și redactate de Lidia Vianu se lansează oficial marți, 7 ianuarie 2014, dar ele pot fi consultate și descărcate din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/FW-lexicography-boldereff-linearized.html 

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro. 

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake, including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to the personal site Sandulescu Online, at the following internet address:

http://sandulescu.perso.monaco.mc/

Dicționar de termeni geografici în „Finnegans Wake”

finnegans wake

Ediție online

eveniment liber sa spunContemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Republicii Irlanda, anunță publicarea volumului Dicționar de termeni geografici în „Finnegans Wake”, în şase volume. Editat de C. George Sandulescu. Redactat de Lidia Vianu.

Orice poveste trebuie să aibă un personaj căruia i se întâmplă ceva într-un loc anume și într-un anume moment ales de povestitor. Așa a scris Joyce Ulysses. Poate că tot așa a scris și Finnegans Wake, doar că acolo personajul, locul și timpul lui nu se văd deloc la fel de clar.

Contemporary Literature Press a publicat deja un „recensământ al persoanelor” dinaluzii geografice joyce finnegans wake Finnegans Wake, extras din cartea lui Adaline Glasheen. Publicăm acum o listă de denumiri geografice, extrase dintr-un alt volum de referință, scris de Louis Mink de data aceasta. Am adăugat acestei liste întreg textul cărții lui Joyce. Contextul lingvistic lămurește de multe ori înțelesurile multiple ale cuvintelor autorului. Locurile identificate de Mink în FW ne poartă în lumea întreagă, și chiar mai departe, în cosmos (e.g. FW456.07 „Oh Kosmos! Ah Ireland!”). Ele sunt multe la număr. Ca să le recunoaștem în carte, trebuie să știm limbile străine pe care le știa autorul, și nu erau puține. Mai trebuie să știm geografie, desigur. Iar în ultimul – sau poate în primul – rând, trebuie să ne pricepem să ghicim ce ar putea să însemne o literă, un cuvânt sau altul.

Cover Geographical Allusions

Finnegans Wake ne propune o gimnastică a minții: trebuie să ghicim ceva ce Joyce nu ne spune clar, să urmărim literele, să recompunem cuvinte. În lexicoanele publicate de noi până acum ați descoperit limbi străine, istorie, literatură, muzică, iar acum geografie. Am încercat de fiecare dată să sintetizăm informația necesară cititorului pentru ca acesta să înțeleagă cât mai mult. Acum adăugăm contextul în care apar numele geografice: din textul întregii cărți vă veți putea da seama în ce fel operează principiul lui Joyce că e mai bine ca lucrurile să fie spuse doar pe jumătate.

Lexicoanele pe care le publicăm acum nu au intenția de a oferi explicații. Pentru explicații, vă recomandăm călduros să mergeți la cărțile înseși. Noi nu ne propunem mai mult decât să rezumăm esențialul, să vă deschidem calea către ele, să vi le prezentăm ca pe o cheie posibilă a labirintului Finnegans Wake. Dincolo de publicațiile noastre, vă așteaptă cărțile pe hârtie publicate cu patru sau cinci decenii în urmă, cărți pe care sperăm că le veți deschide pentru a le studia.

C. George Sandulescu şi Lidia Vianu

Dicționar de termeni geografici în „Finnegans Wake”, editat de C. George Sandulescu şi redactat de Lidia Vianu, se lansează oficial vineri, 7 iunie 2013, dar cartea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet: http://editura.mttlc.ro/sandulescu-geographical-allusions.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Finnegans Wake Motifs

Contemporary Literature Press, sub auspiciile Universității din București, în colaborare cu British Council și Institutul Cultural Român, anunță publicarea volumului Finnegans Wake Motifs I, II și III de C. George Sandulescu.

FW Motifs I (348 p.), FW Motifs II (459 p.) și FW Motifs III (310 p.) constituie de fapt un singur volum cu peste 1.000 de pagini și mai mult de 3.000 articole de dicționar. Aceasta este, așadar, rațiunea pentru care le lansăm împreună. Împărțirea arbitrară în trei volume are avantajul că fiecare articol, luat în parte, rămâne deschis: cititorul este astfel invitat să ducă mai departe cercetarea deja începută.

Scopul celor trei volume de Motive, ca de altfel al întregii serii Joyce Lexicography, publicate de Contemporary Literature Press, este să descopere – ori măcar să încerce să descopere – ce anume urmărește Joyce să ne transmită prin Finnegans Wake. Pornim de la premisa că Joyce vrea să prezinte întregul univers pământean.

Să nu uităm că, atunci când a scris aceste enigmatice 628 de pagini, Joyce n-a avut nicio reședință stabilă: cartea aceasta este un jurnal imaginar de călătorie. Dar ea este și un dicționar viu, care include 40 de limbi, înșiruite de însuși autorul ei pe ultima filă de manuscris. Ne mai rămâne doar să adăugăm că Finnegans Wake este în primul rând despre Europa. Motivele sunt tocmai acele elemente care ne îngăduie să ne apropiem cât mai mult de un așa-zis „subiect” al acestei cărți…

Pornind de la Wagner, ideea de leitmotiv a făcut carieră. Printre scriitorii care au folosit-o drept procedeu literar au fost T. S. Eliot și James Joyce; dar să nu uităm nici pe Gertrude Stein, cu al ei dicton „a rose is a rose is a rose”. Mecanismul este simplu: motivul acționează prin repetare. FW Motifs pornește de la o frecvență minimă de 2 și ajunge până la 55 în unele cazuri. Considerăm că această repetare este importantă pentru felul în care Joyce jonglează cu literele, sunetele, cuvintele, sensurile și ideile: faptul că un motiv poate avea 40, 50, sau chiar 55 de variante, spune foarte multe celui care analizează implicațiile fiecărui motiv în parte, dar și ceea ce au ele în comun. Aceste Motive sunt până la urmă langues et civilisations din toate timpurile și din toate locurile! Tot ele sunt și drumul cel mai sigur către înțelegerea complexității lui Joyce, care, credem noi, rezidă, paradoxal, într-un mănunchi de idei relativ simple.

Lidia Vianu

Finnegans Wake Motifs I, II și III, de C. George Sandulescu, se lansează oficial vineri, 7 septembrie 2012, dar cartea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet:  http://editura.mttlc.ro/sandulescu-finnegans-wake-motifs.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Lexicon Volume Nine. UnEnglish English in „Finnegans Wake”

Contemporary Literature Press, sub auspiciile Universității din București, în colaborare cu British Council și Institutul Cultural Român anunță publicarea volumului Lexicon Volume Nine. UnEnglish English in Finnegans Wake: Part Two of the Book. From FWpage 219 to FWpage 399 de C. George Sandulescu.

Publicăm acum volumul al nouălea din Seria de dicționare Finnegans Wake, prin care încercăm, pentru prima oară, să organizăm în mod sistematic rezultatele privind cercetarea limbilor străine în textul lui Joyce. Includem între limbile „străine” în viziunea prozatorului și limba engleză.

Limbajul este pentru Joyce magie — lucru care se vede limpede în felul cum se descrie pe sine în copilărie. Personajul Joyce-copil are priceperea rar întâlnită de a se mira de puterea Cuvântului. Mai târziu, adolescentul Joyce citea dicționare pe nerăsuflate. Scriitorul Joyce a ajuns astfel la credința că nimic nu e mai presus de limbaj — prin acesta înțelegând toate limbile pământului.

Dintre limbile lumii, singura deschisă către toate este engleza. Emil Cioran adaugă la această afirmație că și româna este aproape la fel de deschisă. Volumul al nouălea al seriei de Lexicoane, la fel ca și volumul anterior, al optulea, se ocupă de marea flexibilitate ortografică a limbii engleze, care a dus la statutul ei actual de limbă a lumii întregi. O limbă deschisă și tolerantă.

Suntem de părere că Finnegans Wake este o carte intraductibilă tocmai din cauză că cele 40 de limbi sunt adevărații ei eroi. Cuvintele au putere magică, la fel ca povestirile Vrăjitorul din Oz, Albă ca Zăpada și cei șapte pitici, Scufița Roșie. Acest fenomen este numit de Joyce „epifanie”. Scriitorul este astfel Vrăjitorul Limbajului pentru toată Europa: nu doar Dublin, Trieste, Zürich ori Paris. Ori, mai de actualitate în ultima vreme, Copenhaga.

De fapt, ceea ce încercăm să facem este să vă călăuzim pașii către un univers al copilăriei, care, însă, trebuie tratat cu seriozitate.

Să nu uităm că Finnegans Wake este o carte plină de haz. Dacă citiți atent, veți cădea pradă râsului… mai ales atunci când descoperiți cum se îmbină limbile străine între ele!

Volumul Lexicon Volume Nine. UnEnglish English in Finnegans Wake: Part Two of the Book de C. George Sandulescu, este continuarea Volumului Opt. El acoperă Partea a doua a cărții lui Joyce, de la pagina 219 la pagina 399. Cartea se lansează oficial la data de 7 iunie 2012, dar ea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet: http://editura.mttlc.ro/sandulescu-unenglish-fw-volume-three.html .

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Lidia Vianu

A Total Lexicon of Part Four of „Finnegans Wake”

Contemporary Literature Press, sub auspiciile Universității din București, în colaborare cu British Council și Institutul Cultural Român anunță publicarea volumului A Total Lexicon of Part Four of Finnegans Wake de C. George Săndulescu.

Este lucru știut că Finnegans Wake, ultima carte scrisă de James Joyce, are patru părți. Ultima dintre ele, Partea a patra, este și cea mai importantă. Din întâmplare, ea este și mai scurtă decât celelalte.

Iată de ce editorul acestui Lexicon a ales să se ocupe exclusiv de cele 36 de pagini ale Părții a patra din cât mai multe perspective. Punctul de pornire este folosirea limbii engleze. Punctul terminus – Weltileratur, Muzica și Leitmotivul. Partea de mijloc a cărții se ocupă de aspectul semiotic: numele de persoane și de locuri care apar în textul lui Joyce.

Prin această abordare, editorul invită la o lectură repetată a Părții a patra: o dată pentru felul cum e tratată limba engleză de autor, încă o dată pentru numele de persoane răspândite în text, și a treia oară pentru numele geografice. Pe de altă parte, dată fiind importanța literaturii, a muzicii, precum și a leitmotivului wagnerian, este firesc să fie nevoie și de o a patra lectură.

Lexiconul de față nu are câtuși de puțin intenția să ofere explicații pe tavă cititorului comod. El urmărește să găsească ordinea ascunsă în labirintul joycean, acolo unde ficțiunea și realitatea se contopesc.

Volumul A Total Lexicon of Part Four of Finnegans Wake de C. George Săndulescu se lansează oficial la data de 31 martie 2012, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:  http://editura.mttlc.ro/sandulescu-total-lexicon-fw.html.

Lidia Vianu

De același autor:

A Lexicon of „Small” Languages in „Finnegans Wake”

A Lexicon of Allusions and Motifs in „Finnegans Wake

A Lexicon of Common Scandinavian in „Finnegans Wake”

  A Lexicon of Romanian in „Finnegans Wake”

La Editura Contemporary Literature Press a mai apărut:

A Lexicon of the German in „Finnegans Wake” de Helmut Bonheim