Seratele „Eminescu, jurnalistul”, ediția a X-a

Serata_Eminescu_jurnalistul febr 2015

eveniment liber sa spunCea de a X-a ediţie a Seratelor „Eminescu, jurnalistul”, organizate de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, va avea loc luni, 9 februarie 2015, de la ora 19.00, la Institutul Cultural Român din București (Aleea Alexandru nr. 38), în baza parteneriatului dintre cele două instituţii.

Programul cuprinde subiecte incitante  susţinute de personalităţi culturale binecunoscute, în ambianţa specifică seratelor precedente: Testamentul spiritual al lui Mihail Eminescu de Mihail Vasilescu Eminescu, preşedintele Asociaţiei Cultural-Universale „Mihail Eminescu”; Amita Bhose, sora mai mare a lui Eminescu de Carmen Muşat-Coman, director, Editura Cununi de stele; Eminescu şi Zoroastru – Motive. (Pre)texte. Simboluri de conf. univ. dr. Maria Camelia Manea.

Cea de-a X-a ediţie a seratelor prilejuieşte lansarea unei reviste de cultură, de atitudine civică, sub dimensiunea eminesciană, „Cronica Timpului”, nr. 1 , sub egida UZPR. Povestea iniţiativei şi modul de realizare a acestei reviste lunare vor fi împărtăşite în timpul Seratei. Acelaşi colectiv de redacţie va lansa un nou număr din seria „Personalităţi contemporane”,  aducându-l în centrul atenţiei pe prof. univ. dr. Mihail Diaconescu.

Moderator: Doru Dinu Glăvan.

logo liber sa spunAlte știri despre Seratele „Eminescu,  jurnalistul”

Premiile Academiei Române pe anul 2009

Joi, 15 decembrie 2011, ora 12.00, în Aula Academiei Române, în cadrul adunării generale a membrilor Academiei, va avea loc Ceremonia de decernare a premiilor Academiei Române pe anul 2009.

Lista premiilor:

I. În domeniul filologiei și literaturii

1. Premiul TIMOTEI CIPARIU

Influenţa turcă asupra limbii române de Emil Suciu

2. Premiul BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU

Gramatica limbii române de Constantin Frâncu

3. Premiul ION CREANGĂ

a) Cartea şoaptelor de Varujan Vosganian

b) Lizoanca de Doina Ruşti

4. Premiul TITU MAIORESCU

Dicţionarul subiectiv al personajelor din opera lui I. L. Caragiale de Gelu Negrea

5. Premiul LUCIAN BLAGA

Modernismul retro în romanul românesc interbelic de Paul Cernat

6. Premiul MIHAI EMINESCU

Eonul marelui desant de Daniel Corbu

7. Premiul ION LUCA CARAGIALE

Leoaica rănită sau ce faţă umană are fiara de Aurel Gheorghe Ardelean

II. În domeniul științelor istorice și arheologice

1. Premiul VASILE PÂRVAN

a) Aşezarea neolitică şi eneolitică de la Alba Iulia-Lumea Nouă în lumina noilor cercetări de Mihai Gligor

b) The Roman Coins from Potaissa. Legionary Fortress and Ancient Town de Mariana Pîslaru

2. Premiul DIMITRIE ONCIUL

Aşezarea din secolele XII–XIII de la Bratei de Adrian Ioniţă

3. Premiul GEORGE BARIŢIU

Reformismul austriac şi administraţia din Transilvania în secolul al XVIII-lea de Anton E. Dörner

4. Premiul MIHAIL KOGĂLNICEANU

a) Căsătoria în Nord-Vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX). Condiţionări exterioare şi strategii maritale de Mircea Brie

b) Lucrarea: Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV–XVI de Cristian Nicolae Apetrei

5. Premiul NICOLAE BĂLCESCU

Boierii Glogoveni de Ileana Cioarec

6. Premiul ALEXANDRU D. XENOPOL

a) Inventing the Jew. Antisemitic stereotypes in Romanian and other central-East European Cultures de Andrei Oişteanu

b) Viaţa economică a României 1918–1948 de Nicolae Păun

7. Premiul NICOLAE IORGA

a) Les Cantemir. L’aventure européenne d’une famille princière au XVIII-e siècle de Ştefan Lemny

b) Valori universale ale operei lui Dimitrie Cantemir de Mihaela-Elena Ciocoiţei

8. Premiul EUDOXIU HURMUZAKI

a) Primarii Bucureştilor 1864–1949 de Ion Vitan

b) Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1687–1807 de Aurel Vîlcu

III. În domeniul științelor matematice

1. Premiul SIMION STOILOW

a) Grupul de lucrări: Algebre (Co)Frobenius de Miodrag Iovanov

b) Grupul de lucrări: Algebre Hopf semisimple de Sebastian Burciu

2. Premiul GHEORGHE LAZAR

Grupul de lucrări: Probabilităţi necomutative şi libere de Ionel Popescu

3. Premiul GHEORGHE ŢIŢEICA

a) Grupul de lucrări: Self-similar carpets over finite fielbs de Mihai Prunescu

b) Mass transportation and rough curvature bounds for discrete spaces de Ana Bonciocat şi T. K. Sturm

4. Premiul SPIRU HARET

Grupul de lucrări: Probleme inverse pentru operatori diferenţiali de Ingrid Beltiţă şi Anders Melin

5. Premiul DIMITRIE POMPEIU

Grupul de lucrări: Categorii Monoidale de Daniel Bulacu

IV. În domeniul științelor fizice

1. Premiul DRAGOMIR HURMUZESCU

Microelectrozi nanostructuraţi pentru detecţia de înaltă sensibilitate a pH-ului de Vlad Andrei Antohe

2. Premiul CONSTANTIN MICULESCU

Grupul de lucrări: Materiale nanocompozite studiate prin RMN şi spectroscopie optică de Radu Fechete

3. Premiul HORIA HULUBEI

Grupul de lucrări: Manifestarea ca sisteme de mai multe particule mici şi medii a clusterilor de atomi de sodiu de Radu Budacă

4. Premiul ȘTEFAN PROCOPIU

Grupul de lucrări: Tratări ale corelaţiei cuantice prin transformări locale sau prin măsura cuanticităţii

V. În domeniul științelor chimice

1. Premiul COSTIN D. NENIȚESCU

Grupul de lucrări: Sisteme polimerice inteligente pentru eliberarea controlată a compuşilor bioactivi de Gheorghe Fundueanu

2. Premiul I. G. MURGULESCU

Grupul de lucrări: Spectrometria de masă aplicată la studiul macromoleculelor biologice de Eugen Şişu, Alina Zamfir, Alina Şerb şi Corina Flangea

3. Premiul GHEORGHE SPACU

a) Grupul de lucrări: Nanomagneţi moleculari heterotrimetalici de Diana-Beatrice Vişinescu

b) Grupul de lucrări: Noi căi de sinteză a nanoparticulelor oxidice de Monica Popa şi Jose Calderon-Moreno

4. Premiul NICOLAE TECLU

Grupul de lucrări: Proiectare, control şi automatizare în ingineria proceselor industriale de Sorin Costin Bîldea

VI. În domeniul științelor biologice

1. Premiul EMIL RACOVIȚĂ

a) Archaeozoological Approaches to Medieval Moldavia de Luminiţa Bejenaru

b) Ecotoxicologia metalelor grele în Lunca Dunării de Virgil Iordache

c) Munţii Stânişoarei – Studiul fitosociologic de Adrian Oprea, Culiţă Sîrbu

2. Premiul GRIGORE ANTIPA

Grup de lucrări privind: Investigarea ecologică şi genetică a unor populaţii de insecte acvatice din zona Munţilor Carpaţi de Balint Miklos, Lujza Ujvarosi

3. Premiul EMANOIL TEODORESCU

Cartea Roşie a Plantelor Vasculare din România de Gheoghe Dihoru, Gavril Negrean

4. Premiul NICOLAE SIMIONESCU

Grup de lucrări: Studiul unor tulpini bacteriene din diferite medii poluate de Mihaela-Marilena Stancu (Lăzăroaie) şi col. (din străinătate)

VII. În domeniul științelor geonomice

1. Premiul GRIGORE COBĂLCESCU

Late paleozoic and Early Mesozoic continental formation of the Reşiţa Bazin de Mihai E. Popa

2. Premiul GHEORGHE MUNTEANU-MURGOCI

Dacian Basin – Depositional architecture and sedimentary history of a Parathetys sea de Dan C. Jipa, Cornel Olariu (SUA)

3. Premiul LUDOVIC MRAZEC

Late Cambrian-Early Ordovician Gondwanan terranes in the Romanian Carphatians: a zircon U-Pb provenance study de Ioan Balintoni, Constantin Balica, Mihai N. Ducea, Fukun Chen (China), Horst Peter Hann (Germania), Victor Şabliovschi

4. Premiul SIMION MEHEDINȚI

a) Ţara Năsăudului. Studiu de geografie regională de Oana-Ramona Ilovan

b) Subcarpaţii dintre Olt şi Jiu. Studiu de geografie socială cu accent pe perioada de tranziţie de Simona Mălăescu

5. Premiul STEFAN HEPITES – nu s-a acordat

VIII. În domeniul științelor tehnice

1. Premiul TRAIAN VUIA

Grupul de lucrări: Logica neutrosofică şi fuziunea informaţiilor în ştiinţele tehnice de Florentin Smarandache (SUA)

2. Premiul CONSTANTIN BUDEANU

Grupul de lucrări: Percepţie senzorială bazată pe stereoviziune de Sergiu Nedevschi

3. Premiul HENRI COANDĂ – nu s-a acordat

4. Premiul ANGHEL SALIGNY – nu s-a acordat

5. Premiul AUREL VLAICU – nu s-a acordat

IX. În domeniul științelor agricole și silvice

1. Premiul ION IONESCU DE LA BRAD

Tratat de Oenochimie vol I şi II de Valeriu D. Cotea, Cristinel V. Zănoagă, Valeriu V. Cotea

2. Premiul TRAIAN SAVULESCU

a) Tratat de ştiinţă şi inginerie oenologică. Produse de elaborare şi

maturare a vinurilor de Constantin Croitoru

b) Atlas de oncocitomorfologie la canide şi feline de Nicolae Manolescu, Emilia Balint

3. Premiul GHEORGHE IONESCU-SISEŞTI

a) Floricultură şi artă florală de Florin Toma

b) Solul şi fertilitatea de Constantin Marinca, Mihail Dumitru, Iacob Borza, Dumitru Ţărău

4. Premiul MARIN DRĂCEA

Insecte care produc vătămări plopului şi sălciilor de Romică Tomescu, Constantin Neţoiu

X. În domeniul științelor medicale

1. Premiul IULIU HAŢIEGANU

Tratat de reabilitare pulmonară de Voicu M. Tudorache, Sinziana Lovin, Marylyce Friesen

2. Premiul VICTOR BABEŞ

The Clinical Anatomy of The Coronary Arteries – An Anatomical Study on 100 Human Heart Specimens de Horia Mureşian

3. Premiul DANIEL DANIELOPOLU – nu s-a acordat

4. Premiul GHEORGHE MARINESCU – nu s-a acordat

5. Premiul CONSTANTIN I. PARHON – nu s-a acordat

6. Premiul ȘTEFAN S. NICOLAU – nu s-a acordat

XI. În domeniul științelor economice, juridice și sociologice

1. Premiul PETRE S. AURELIAN

Repere în economia instituţională de Ion Pohoaţă

2. Premiul VIRGIL MADGEARU

Comportamentul investiţional pe piaţa bursieră din România de Adrian Zoicaş-Ienciu

3. Premiul VICTOR SLĂVESCU

Piaţa de capital în context european de Gabriela Anghelache

4. Premiul DIMITRIE GUSTI

a) Sociologie generală de Dumitru Otovescu

b) Fericirea în tranziţia postcomunistă. Determinări sociale şi strategii individuale de Sergiu Bălţătescu

5. Premiul SIMION BĂRNUȚIU

Prin labirintul juridic de Ion Craiovan

6. Premiul NICOLAE TITULESCU – nu s-a acordat

7. Premiul ANDREI RĂDULESCU – nu s-a acordat

XII. În domeniul filosofiei, teologiei, psihologiei și pedagogiei

1. Premiul C. RĂDULESCU-MOTRU

a) Tratat de logopedie de Emil Verza

b) Încălcarea legii ca stil de viaţă. Vulnerabilitatea adolescenţilor la criminalitate de Doina Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu, Mihai Ioan Micle

2. Premiul VASILE CONTA

a) Opera blagiană. Filosofie şi destin de Eugeniu Nistor şi Iulian Boldea

b) Islamul şi soarta lumii. Fundamentalismul islamic ca ideologie politică de Virginia Mircea

3. Premiul MIRCEA FLORIAN

a) Primul parimiar românesc de Vasile Oltean

b) Prelegeri de estetica ortodoxiei de Mihail Diaconescu

4. Premiul ION PETROVICI

a) Reinventarea ideologiei de Daniel Şandru

b) Limba română şi cultivarea ei în preocupările ASTREI de Teodor Ardelean

XIII. În domeniul artelor, arhitecturii și audiovizualului

1. Premiul GEORGE ENESCU, în domeniul creaţiei muzicale

SUS pentru orchestră de cameră de Mihai Măniceanu

2. Premiul CIPRIAN PORUMBESCU, în domeniul muzicologiei

Cântarea psaltică în manuscrisele moldoveneşti din secolul al XIX-lea, vol. I, II de Florin Bucescu

3. Premiul GEORGE OPRESCU, în domeniul istoriei artei, ex aequo

a) Mânăstirea Hurez de Corina Popa, Ioana Iancovescu

b) Un secol de arte frumoase în Moldova, vol. I, II de Valentin Ciucă

4. Premiul ION ANDREESCU, în domeniul artelor plastice

Pentru întreaga creaţie: Cella Neamţu

5. Premiul DUILIU MARCU, în domeniul creaţiei arhitectonice

Pentru întreaga activitate:  Takacs Zoltan

6. Premiul ARISTIZZA ROMANESCU, în domeniul artelor spectacolului

Pentru creaţia teatrală şi cinematografică: Irina Petrescu

7. Premiul SIMION FLOREA MARIAN în domeniul etnografiei şi folclorului – nu s-a acordat

XIV. În domeniul științei și tehnologiei informației

1. Premiul TUDOR TĂNĂSESCU

Biodispozitive electronice: de la nanostructuri la aplicaţii medicale de Cristian Ravariu

2. Premiul GRIGORE MOISIL

a) Grupul de lucrări: Fuzzy sets de Violeta Leoreanu-Fotea

b) Grup de lucrări de teoria jocurilor de Mariana Rodica Brânzei

3. Premiul GHEORGHE CARTIANU – nu s-a acordat