Europa Creativă 2014–2020 și alte noutăți

creative-europe-culture

Primul apel la propuneri de proiecte din Europa Creativă 2014–2020, preconizat pentru decembrie 2013

Pe agenda Comisiei pentru cultură și educație a Parlamentului European din 4 noiembrie 2013 se află și propunerea de adoptare a Programului Europa Creativă 2014–2020. Ulterior, în 19 noiembrie, decizia de adoptare este supusă votului și în plenul parlamentar.

Dacă Parlamentul European și, ulterior, Consiliul Uniunii Europene vor adopta Programul Europa Creativă în noiembrie a.c., atunci primul apel la propuneri de proiecte (numit din acest motiv „conditional call”) va fi lansat în decembrie 2013. Termenul limită estimat pentru depunerea proiectelor va fi astfel martie 2014, iar proiectele selectate vor putea începe din septembrie 2014.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea sunt disponibile.

Între timp, puteți citi mai multe despre viitoarele priorități ale Programului Europa Creativă pe pagina Punctului de Contact Cultural și pe pagina Comisiei Europene.

De asemenea, vă semnalăm faptul că Programul Europa Creativă are deja o pagină oficială de Facebook, la care vă puteți abona: https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU

Se caută experți evaluatori în cadrul programelor gestionate de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.

parlament-ue

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2013 / S 179-308003 a fost publicată Cererea de scrisori de interes EACEA/2013/01 pentru întocmirea unei liste de experţi care să evalueze proiectele ce vor fi depuse la Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură în cadrul programelor comunitare din domeniul educaţiei, audiovizualului, culturii, tineretului, sportului şi cetăţeniei.

Apelul pentru exprimarea interesului este deschis pe toată durata programelor gestionate de Agenție (2014-2020), experții putându-se înregistra în orice moment până la sfârșitul lunii septembrie 2020.

Mai multe informații pe pagina Agenției Executive.

creative-europe-stillshot

Premiul European pentru Literatură ajunge pentru a doua oară și în România

În cadrul ceremoniei de deschidere a Târgului de carte de la Göteborg, Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a anunțat câștigătorii ediției 2013 a Premiului Uniunii Europene pentru Literatură.

Cei 12 câştigători din țările selectate în acest an sunt: Isabelle Wéry (Belgia), Faruk Šehić (Bosnia Herțegovina), Emilios Solomou (Cipru), Kristian Bang Foss (Danemarca), Meelis Friedenthal (Estonia), Lidija Dimkovska (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei), Katri Lipson (Finlanda), Marica Bodrožić (Germania), Tullio Forgiarini (Luxemburg), Ioana Pârvulescu (România), Gabriela Babnik (Slovenia) și Cristian Crusat (Spania).

Scriitoarea Ioana Pârvulescu a fost recompensată cu acest premiu pentru romanul Viaţa începe vineri, publicat în 2009 la editura Humanitas. Acesta este al doilea premiu pentru literatura din România după ce, în cadrul ediției din 2010, lui Răzvan Rădulescu, i se acorda aceeași distincție pentru cartea Teodosie cel Mic.

Ceremonia de decernare a premiilor din 2013 va avea loc în data de 26 noiembrie la Bruxelles, în prezența comisarului Androulla Vassiliou, a președintelui Comisiei pentru cultură şi educaţie din Parlamentul European, Doris Pack, și a numeroase personalități din domeniul literaturii. Pentru a participa la acest eveniment, vă puteți înscrie aici.

Premiul European pentru Literatură are scopul de a pune în evidență bogăția creației literare europene contemporane, de a promova circulaţia operelor în Europa şi de a stimula interesul cetăţenilor europeni pentru operele literare provenind din alte ţări europene. Premiul este finanțat prin Programul Cultura al Uniunii Europene și este organizat anual de Comisia Europeană în cooperare cu Federaţia Librarilor Europeni, Consiliul Scriitorilor Europeni şi Federaţia Editorilor Europeni.

Detalii pe pagina Premiului European pentru Literatură.

Propunere de parteneriat din Franța

Teatrul Paul Éluard, membru în rețeaua IETM, caută parteneri pentru un proiect de cooperare culturală în domeniul artelor spectacolului, ce urmează a fi depus în cadrul Programului Europa Creativă 2014-2020 în luna decembrie a acestui an.

Proiectul se intulează „Interkonsenti” și se axează pe chestiunea traducerilor și a subtitrărilor în sfera artelor spectacolului.

Partenerii deja confirmați în acest proiect sunt: Teatro Academico de Gil Vicente din Portugalia, The International Theater din Italy și Art & Theater Institute din Cehia. Liderul de proiect, Teatrul Paul Eluard din Franța, este interesat să coopereze în acest proiect și cu operatori culturali din România, Finlanda, Estonia și Slovacia.

Operatorii culturali (instituții, organizații, companii) care au experiență relevantă pentru activitățile acestui proiect și sunt interesați să se alăture parteneriatului sunt rugați să se adreseze direct persoanei de contact din partea Teatrului Paul Éluard:

Vanessa Mestre, Telefon: 0033 148 900 173; Skype: theatrechoisy2; E‐mail:vanessa.mestre@choisyleroi.fr; Website: www.theatrecinemachoisy.com.

Se lansează programul de finanțare ”Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”

Potrivit informațiilor de pe pagina www.fonduri-diversitate.ro, luni, 4 noiembrie 2013, ora 10:00, în Sala Mircea Eliade a Bibliotecii Naționale a României, va avea loc evenimentul de lansare a Programului PA17/RO13 „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”.

Această finanțare nerambursabilă este acordată în cadrul asistenței oferite României prin Granturile SEE de către statele donatoare – Norvegia, Islanda și Liechtenstein – și este destinată proiectelor care propun valorificarea și promovarea diversității culturale din România în context european.

Programul va avea două componente: „Conștientizarea diversității culturale și întărirea dialogului intercultural” și „Documentare cu privire la istoria culturală”.

Candidații eligibili sunt atât entitățile publice și organizațiile neguvernamentale, cât și persoanele fizice. Valoarea finanțării nerambursabile variază, în funcție de tipul candidaților, între 90% și 100% din bugetul total eligibil al unui proiect.

Programul este implementat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Consiliul Artelor Norvegia (Arts Council Norway), în calitate de Partener de Program din statele donatoare.

Informațiile privind lansarea apelurilor de proiecte, precum și a ghidurilor aferente vor fi publicate în curând, prin urmare vă recomandăm să verificați constant pagina http://www.fonduri-diversitate.ro./

 Punctul de Contact Cultural al României pentru Programul Cultura (2007-2013)

Calendar: Giorgio de Chirico

Pe 10 iulie 1888 s-a născut la Volos (Grecia), oraş din Tessalia, pictorul Giorgio de Chirico, fondatorul Şcolii metafizice, considerat de mulţi cel mai enigmatic exponent al artei figurative din secolul al XX-lea. A murit la 20 noiembrie 1978.

Mama lui De Chirico era grecoaică. Tatăl, sicilian, era inginer şi lucra la construcţia liniilor de cale ferată. Tânărul urmează cursurile de desen ale Politehnicii din Atena, Secţia de Belle-Arte, începe să picteze în ulei peisaje după natură în împrejurimile Atenei. După moartea tatălui său, în 1906, Giorgio de Chirico se stabileşte împreună cu fratele său, Andrea (viitorul muzician Alberto Savinio) la München, înscriindu-se la Academia de Arte Frumoase.

Pictura simbolistului Böcklin şi gravurile lui Max Linger îi reţin în mod deosebit atenţia. Primele sale lucrări vor fi influenţate de Böcklin. Familia De Chirico se mută la Milano în 1908 iar după război, din 1918, va locui la Florenţa, apoi la Roma. Prima perioadă în care lucrează la Paris, 1911–1915, îi va aduce pictorului italian consacrarea în cercurile avangardiste. Influenţat de filosofia lui Nietzsche, De Chirico îşi construieşte fără ezitare un univers personal în care figuri, obiecte juxtapuse, elemente arhitecturale, reminiscenţe mitologice par încremenite într-o lumină puternică, nefirească, accentuate prin jocul umbrelor şi mai ales desprinse de orice urmă de contingent. O neliniște, care poate deveni angoasă ori formă de trăire extatică a sentimentului, transpare din pânzele sale, de o originalitate care a fost rapid remarcată. În această fază a creației sale, Giorgio de Chirico nu seamănă, într-adevăr, cu nimeni. Spațiile sale sunt goale, străzi, piețe, intersecții, clădiri care par nepopulate. Când apare un personaj nu e decât o formă de a accentua singurătatea. De aici sentimentul special pe care îl creează tablourile sale, această impresie de așteptare absurdă, de frică, într-o lumină și ea parcă venită din altă lume, contrastând puternic cu umbra, totul într-un spațiu care interzice orice speranță. Umbrele din tablourile lui De Chirico sunt, de altfel, întotdeauna terifiante.

Când artistul pictează o imagine de interior, „regula” este aceeaşi, a combinaţiei nu neapărat stranii dar generatoare de nelinişte, un fel de perspectivă spre nicăieri, ca în Interior metafizic (1917).

În 1912, Giorgio de Chirico expune trei lucrări la Salonul de Toamnă, apoi devine un familiar al Salonului Artiştilor Independenţi. Va fi revendicat mai târziu de suprarealişti, care vor vedea în arta lui o posibilă expresie vizuală a teoriei lor. Cel care a caracterizat însă cel mai bine arta lui De Chirico este Guillaume Apollinaire, primul care a numit aceste lucrări „pictură metafizică”. Portret premonitoriu al lui Apollinaire, în tonuri de verde şi griuri închise, nu e un titlu ales întâmplător. Chipul ca de statuie, cu ochi ascunşi de ochelari negri, profilul schiţat în negru în plan secund, raporturile figurative create astfel sunt genul de imagini şi mai ales de sugestii care, într-o formă sau alta, vor domina pictura lui De Chirico. Din această perioadă, 1910–1917, datează lucrările care impun aşa-zisa „pictură metafizică”, în care titlul exprimă de obicei tema de meditaţie: Enigma orei, Nostalgia infinitului, Turnul Roşu, Piaţă cu Ariadna (Ariadna), Călătoria plină de nelinişte, Melancolia unei după-amieze, Visul transformat, Enigma unei zile, Misterul şi melancolia unei străzi, Timpul fatal, Destinul poetului, Gara Montparnasse, Hector şi Andromaca, Muzele tulburătoare etc.

Mobilizat la Ferrara, în timpul războiului, corespondează cu Tristan Tzara. După război pictează portrete, autoportrete, naturi moarte, face decoruri şi costume pentru spectacole de balet. Abia în 1919 deschide la Paris prima sa expoziţie personală. În 1922, o mare expoziţie personală din capitala Franţei îi este prefaţată de André Breton.

După Manechine stând jos, Gladiatori, Cai antici (1925), Giorgio de Chirico renunţă la pictura metafizică şi se întoarce, absolut surprinzător, la un academism prin care îi venerează pe marii maeştri de altădată. Abordează teme tradiționale, ca „baigneusele”. Timp de 18 luni, începând din 1935, lucrează la New York, în 1939 îl găsim ca scenograf la Covent Garden, revine la Florenţa în 1942, pictează în stil realist, se întoarce apoi la pictura metafizică (Piazza d’Italia, în mai multe variante, Orfeu, trubadur ostenit ș.a.), face decoruri pentru Opera din Roma, Teatro Communale din Florenţa, Scala din Milano. Se stinge din viaţă, nonagenar, la Roma.

Poate mai semnificativă decât multe exegeze, definitorie pentru mecanismul imaginar al pictorului, este poezia lui Paul Eluard, Giorgio de Chirico, pe care o transcriem în original: „Un mur dénonce un autre mur / Et l’ombre me défend de mon ombre peureuse, / O tour de mon amour autour de mon amour, / Tous les murs filaient blanc autour de mon silence. // Toi, que défendais-tu? Ciel insensible et pur / Tremblant tu m’abritais. La lumière en relief / Sur le ciel qui n’est plus le miroir du soleil, / Les étoiles de jour parmi les feuilles vertes, // Le souvenir de ceux qui parlaient sans savoir, / Maîtres de ma faiblesse et je suis à leur place / Avec des yeux d’amour et des mains trop fidèles / Pour dépeupler un monde dont je suis absent.”

Costin Tuchilă