Punctul de Contact Cultural al României şi-a încheiat oficial mandatul

europa-creativa-program-european1

Punctul de Contact Cultural (PCC), alături de toate celelalte entităţi similare din reţeaua europeană a punctelor de contact, şi-a încheiat oficial mandatul în 31 decembrie 2013, odată cu terminarea Programului Cultura (2007–2013) pe care îl promova de şapte ani în România.

Începând cu 1 ianuarie 2014, punctul de contact naţional pentru Programul Europa Creativă 2014–2020, care va continua programele Cultura (2007-2013), Media (2007-2013) și Media Mundus, este Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din Ministerul Culturii.

Lista Birourilor Europa Creativă de la nivel european este disponibilă pe pagina Comisiei Europene. Așa cum s-a întâmplat și în alte ţări participante la Programul Europa Creativă, pentru o tranziţie uşoară spre acest nou program-cadru şi un transfer de know-how cât mai aproape de nevoile potenţialilor beneficiari, pentru primul apel la propuneri din Europa Creativă – subprogramul Cultura, experţii PCC vor colabora cu experţii UMP în activitatea de informare şi asistenţă tehnică gratuită pentru operatorii culturali din România. Cei care au întrebări despre accesarea acestei finanţări pot scrie în continuare și la adresa cunoscută info_c2k@eurocult.ro (PCC) în perioada ianuarie-martie 2014. Europa Creativă este mecanismul de finanţare al Uniunii Europene pentru sectoarele culturale și creative. Programul este gestionat de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează toate aplicaţiile. În toate ţările participante la program există Birouri Europa Creativă, care asigură informarea și asistenţa tehnică gratuite pentru operatorii de la nivel naţional. Europa Creativă are 3 subprograme: Media, Cultura și o componentă transversală dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale (disponibilă începând cu 2016). În 2014, la subprogramul Cultura vor exista două termene limită pentru depunerea de propuneri: în martie şi octombrie. Mai multe despre Programul Europa Creativă pe pagina Comisiei Europene și pagina PCC.

Seminarul „Europa Creativă”

europa-creativa-program-european1

Europa Creativă – noi obiective de finanțare a sectoarelor culturale și creative

Cu ocazia adoptării Programului Europa Creativă 2014–2020 de către instituțiile Uniunii Europene în noiembrie a.c., Punctul de Contact Cultural și MEDIA Desk România, structuri găzduite de Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, organizează în data de 19 decembrie la Hotel Marshal Garden (Calea Dorobanţilor nr. 50B, sector 1, Bucureşti), seminarul Europa Creativă – noi obiective de finanțare a sectoarelor culturale și creative.

Evenimentul se adresează operatorilor din sectoarele culturale și creative care vor să realizeze proiecte europene cu sprijinul acestui program comunitar și să descopere bune practici din domeniul cooperării transnaționale.

Seminarul este împărțit în două module distincte, derulate în paralel și axate pe prezentări pentru operatorii din domeniul cultural, respectiv pentru profesioniştii din industria cinematografică.

europa creativa

La modulul dedicat operatorilor culturali se vor prezenta componenta Cultura din Programul „Europa Creativă”, experiența britanică legată de cooperarea culturală, industrii creative și dezvoltarea publicului și o serie de proiecte de cooperare europeană de succes la care au participat operatori culturali din România. În cadrul acestui modul, prezentările se vor desfășura în limbile română și engleză, cu interpretare simultană.

În cadrul modulelor MEDIA vor fi prezentate noile oportunităţi de finanţare pentru profesioniştii din industria cinematografică – Programul „Europa Creativă” 2014–2020, componenta MEDIA şi în acelaşi timp se va oferi o imagine de ansamblu privind diversitatea oportunităților de finanțare oferite de acest program în România în perioada 2007–2013 prin prezentarea unor proiecte susţinute de MEDIA în România ca modele de succes pentru potenţialii aplicanţi la aceste fonduri.

Dacă doriți să participați la acest eveniment, vă rugăm să trimiteți formularul de înregistrare completat integral la adresa de e-mail info@eurocult.ro, dacă doriţi să participaţi la modulele Cultura sau la adresa info@media-romania.eu, dacă doriţi să participaţi la modulele MEDIA, până la data de 9 decembrie 2013. Locurile la seminar sunt limitate.

Draft agenda

Formular de înregistrare

Punctul de Contact Cultural (PCC) este un birou de promovare a Programului Cultura (2007-2013) în România. PCC funcţionează în cadrul Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, instituție publică în subordinea Ministerului Culturii, şi face parte din reţeaua europeană a punctelor de contact cultural. Misiunea PCC este să faciliteze accesul operatorilor culturali din România la finanţările Programului Cultura prin: informaţii actualizate despre oportunităţile existente, sprijin în găsirea de parteneri europeni pentru cooperare, asistenţă tehnică gratuită în completarea dosarelor şi promovarea proiectelor finanţate.

Adresa noastră este: Punctul de Contact Cultural (PCC), str. Barbu Delavrancea nr. 57, etaj 1, sector 1, Bucureşti 011353, România.

Programul Europa Creativă 2014–2020 a fost adoptat marți, 19 noiembrie 2013

europa-creativa-program-european

Parlamentul European a aprobat Programul „Europa Creativă” 2014–2020!

Sectoarele culturale și creative din Europa vor beneficia de un sprijin de 1,46 miliarde de euro pentru următorii șapte ani, în cadrul noului Program „Europa Creativă” al UE, aprobat astăzi în plenul Parlamentului European.

„Europa Creativă” se bazează pe experiența și pe succesul programelor Cultura și MEDIA, care au sprijinit sectorul cultural și cel al audiovizualului timp de peste 20 de ani. Noul mecanism de finanțare include un subprogram Cultura, destinat artelor spectacolului, artelor vizuale, patrimoniului și celorlalte sectoare culturale, precum și un subprogram MEDIA, care va finanța cinematografia și sectorul audiovizualului.

parlament-ue

O nouă componentă transversală va sprijini cooperarea în materie de politici culturale și va cuprinde și un mecanism de garantare financiară a împrumuturilor bancare pentru operatorii din acest sector. Capitalele europene ale culturii, Marca patrimoniului european, Zilele patrimoniului european și cele cinci premii europene pentru patrimoniu cultural, arhitectură contemporană, literatură, muzică și premiul MEDIA vor fi și ele sprijinite de „Europa Creativă”.

creativitate-comisia-europeana

Programul va fi adoptat definitiv de Consiliu (28 de state membre) în săptămânile următoare și va intra în vigoare în ianuarie 2014.

Primul apel pentru depunerea de proiecte va fi lansat în prima jumătate a lunii decembrie 2013, data exactă urmând a fi anunțată de Comisia Europeană în curând.

Comunicatul de presă în limba română, transmis de Comisia Europeană astăzi, 19 noiembrie 2013 poate fi accesat aici.

punctul de contact cultural

Cu ocazia adoptării Programului „Europa Creativă”, Punctul de Contact Cultural și MEDIA DESK România, din cadrul Centrului de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, organizează un eveniment de prezentare a oportunităților de finanțare ale noului program-cadru în București, joi, 19 decembrie a.c.

Punctul de Contact Cultural (PCC) este un birou de promovare a Programului Cultura (2007–2013) în România. PCC funcţionează în cadrul Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, instituție publică în subordinea Ministerului Culturii, şi face parte din reţeaua europeană a punctelor de contact cultural. Misiunea PCC este să faciliteze accesul operatorilor culturali din România la finanţările Programului Cultura prin: informaţii actualizate despre oportunităţile existente, sprijin în găsirea de parteneri europeni pentru cooperare, asistenţă tehnică gratuită în completarea dosarelor şi promovarea proiectelor finanţate.

Adresa noastră este: Punctul de Contact Cultural (PCC), Strada Barbu Delavrancea nr. 57, etaj 1, sector 1, Bucureşti 011353, România.