Newsletter PCC – iulie 2013

traduceri carti literatura

Rezultatele selecţiei de proiecte de traduceri literare (componenta 1.2.2) în 2013

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles a publicat ultimele rezultate ale selecției la componenta 1.2.2. Proiecte de traduceri literare a Programului Cultura (2007–2013).

Editura Allfa din România va beneficia de un grant pentru traducerea în română a 10 opere de ficțiune din literatura europeană: Michal Viewegh – Báječná léta pod psa, Milos Urban – Santiniho jazyk, Petra Soukupova – Zmizet (din cehă); Janusz Leon Wiśniewski – Bikini (din poloneză); Enrique Vila-Matas – Dublinesca, Lucía Etxebarria – De todo lo visible y lo invisible și Una historia de amor como otra cualquiera (din spaniolă); Pál Závada – Jadviga párnája (din maghiară); Dulce Maria Cardoso – O Retorno și Os meus sentimentos (din portugheză).

În plus, 13 opere de autori români vor fi traduse în 7 limbi europene de 13 edituri din străinătate: Nora Iuga, Hai să furăm pepeni, în bulgară; Radu Țuculescu, Povestirile mamei bătrâne și Bogdan Suceavă, Venea din timpul diez, în cehă; Mircea Eliade, Maitreyi și Răzvan Rădulescu, Viaţa şi faptele lui Ilie Cazane, în croată; Lucian Dan Teodorovici, Matei Brunul, Radu Aldulescu, Cronicile genocidului, Mircea Cărtărescu, Orbitor. Corpul și Norman Manea, Vizuina, în maghiară; Dan Lungu, Cum să uiţi o femeie, în italiană; Răzvan Petrescu, Rubato, în macedoneană; Ioana Nicolaie, O pasăre pe sârmă și Dan Sociu, Urbancolia, în sârbă.

Detalii: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/selection/selection_strand_122_2013_en.php.

Punctul de Contact Cultural (PCC) este un birou de promovare a Programului Cultura (2007–2013) în România. PCC funcţionează în cadrul Departamentului pentru Programe Europene din Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii şi face parte din reţeaua europeană a punctelor de contact cultural.
Misiunea PCC este să faciliteze accesul operatorilor culturali din România la finanţările Programului Cultura prin: informaţii actualizate despre oportunităţile existente, sprijin în găsirea de parteneri europeni pentru cooperare, asistenţă tehnică gratuită în completarea dosarelor şi promovarea proiectelor finanţate.

Punctul de Contact Cultural
Strada Barbu Delavrancea 57, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011353
Tel/ fax: 021.316.60.60 / 021.316.60.61
E-mail: info_c2k@eurocult.ro
www.cultura2007.

 

Oportunități, resurse şi alte noutăţi pentru sectorul cultural

programul cultura

6 februarie 2013: termen limită pentru depunerea de proiecte de traducere literară la Programul Cultura (2007–2013)

Editurile sau grupurile de edituri, publice sau private, sunt invitate să depună proiecte în cadrul componentei 1.2.2 Proiecte de traducere literară a Programului Cultura, pentru termenul limită din 6 februarie 2013.

Un proiect eligibil constă într-o propunere de una până la maximum zece opere de ficţiune care urmează a fi traduse dintr-o limbă europeană (limba sursă) într-o altă limbă europeană (limba ţintă). Sunt eligibile numai operele de ficţiune, oricare ar fi genul literar, care au fost program ue culturadeja publicate și care nu au mai fost traduse în limba ţintă. Operele originale trebuie să fi fost scrise de autori care sunt cetăţeni sau rezidenţi într-o ţară participantă la program, cu excepţia operelor scrise în latină sau în greaca veche. Valoarea subvenţiei solicitate pentru un proiect, a cărui durată nu trebuie să depăşească 24 de luni, poate se varieze între 2 000 euro şi 60 000 euro.

Informațiile și documentele necesare pentru depunerea de proiecte de traducere literară sunt disponibile pe pagina Agenţiei Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/call_strand_122_2013_en.php.

Punctul de Contact Cultural al României stă în continuare la dispoziţia celor interesaţi cu detalii despre accesarea acestei componente, oferind și consultanţă de specialitate gratuită pentru elaborarea propunerilor de proiecte.

Persoană de contact: Mihaela Ciobanu, email: mihaela.ciobanu@eurocult.ro , tel.: 021 316 60 60 / 0762 688 797.

Seminar de instruire pentru scrierea de proiecte de cooperare culturală cu ţări terţe în cadrul Programului Cultura

Punctul de Contact Cultural al României din cadrul Departamentului Programe Europene al Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii organizează la București,carte cultura ue sâmbătă, 2 martie 2013, un seminar de instruire pentru scrierea cererii de finanțare pentru componenta 1.3.5 – Proiecte de cooperare cu țări terțe din cadrul Programului Cultura 2007-2013.

Ţările terţe stabilite de Comisia Europeană, cu care operatorii culturali pot face proiecte de cooperare culturală anul acesta, sunt Australia şi Canada.

Detalii despre componenta 1.3.5. a Programului Cultura: în Ghidul Programului disponibil pe pagina www.cultura2007.ro şi pe pagina Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/call_strand_135_2013_en.php.

Seminarul organizat de Punctul de Contact Cultural se adresează atât operatorilor culturali cu experiență în conceperea proiectelor și a cererilor de finanțare, cât și celor fără experiență.

Locul de desfăşurare și programul seminarului vor fi anunţate în scurt timp.

Pentru participarea la acest seminar vă rugăm să transmiteți confirmarea participării dumneavoastră la: e-mail octavia.cornea@eurocult.ro sau la tel. 0213166061, până la data de 15 februarie 2013.

Persoana de contact pentru detalii suplimentare: Octavia Cornea (0740193603).

Programul Europa Creativă: prioritate-cheie a Președinției irlandeze a UE

Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, ce va sprijini sectoarele culturale şi creative în perioada 2014–2020, a fost propus „prioritate-cheie” a președinției irlandeze a Consiliului European pentru primele șase luni ale acestui an.

În programul pentru stabilitate, creștere și locuri de muncă al preşedinţiei, guvernul irlandez a declarat că „va acționa pentru a promova proiectul Europa Creativă şi a sprijini următoarea generație de artiști și profesioniști europeni din domeniul cultural”.

În plus, Irlanda a declarat că intenționează să se implice în modernizarea regimului UE privitor la drepturile de autor, astfel încât să faciliteze accesul la conținut, să apere drepturile de proprietate intelectuală și să încurajeze creativitatea și diversitatea culturală.

De asemenea, un document de strategie elaborat de Irlanda, Lituania și Grecia, trio care prezidează Consiliul European până la jumătatea anului 2014, prezintă prioritățile acestuia cu privire la măsurile legislative pentru cultură și audiovizual.

Scopul acestui trio al preşedinţiilor este consolidarea rolului culturii în perioada de revenire din criza economică şi financiară. Președinţiile vor încerca să scoată în evidenţă contribuția culturii la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea economică, în principal prin intermediul industriilor culturale și creative.

Mai multe despre priorităţile preşedinţiei irlandeze pe pagina sa oficială:

http://eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-the-presidency/programme-and-priorities/

Europa Nostra Banca Europeană de Investiții se aliază cu Europa Nostra pentru a salva patrimoniul cultural al Europei

În 24 ianuarie 2013, organizaţia Europa Nostra a lansat programul pilot The 7 Most Endangered, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții. Acest program va identifica monumente și situri aflate în pericol în Europa și va mobiliza partenerii publici și privați de la nivel local, național și european pentru a găsi modalităţi de asigurare a unui viitor durabil pentru siturile în cauză.

Prima listă de 7 astfel de monumente şi situri ameninţate va fi anunţată în cadrul Congresului aniversar de 50 de ani al Federației Europa Nostra, ce va avea loc la Atena, în data de 16 iunie 2013. Un comitet consultativ va pregăti lista scurtă cu 14 din cele mai amenințate situri, iar consiliul director al Europa Nostra va selecta 7 obiective din această listă. Nominalizările de situri se pot face de către organizaţiile membre sau asociate Europa Nostra sau de către reprezentanţii de ţară ai Europa Nostra, a căror lista completă este disponibilă pe pagina de internet http://www.europanostra.org./

Termen limită de depunere a candidaturilor este 15 martie 2013.

Pentru detalii accesaţi: http://www.europanostra.org/7-most-endangered/

les rencontres

Asociaţia Les Rencontres: înscrieri online pentru întâlnirea „Cultură și dezvoltare durabilă”

Les Rencontres, asociația orașelor și regiunilor europene pentru cultură, a deschis înscrierile la reuniunea din 7–10 martie 2013, organizată la Dublin pe tema „Cultură și dezvoltare durabilă”.

Scopul evenimentului este să accentueze importanţa dimensiunii creative și inovatoare a politicilor și proiectelor care contribuie la dezvoltarea culturală, economică și socială în teritoriile urbane și rurale din Europa.

Programul provizoriu, formularele de înscriere online și informații practice legate de această întâlnire sunt disponibile pe pagina http://www.lesrencontres.eu.

Punctul de Contact Cultural (PCC) este un birou de promovare a Programului Cultura (2007–2013) în România. PCC funcţionează în cadrul Departamentului pentru Programe Europene din Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii şi face parte din reţeaua europeană a punctelor de contact cultural.

Misiunea PCC este să faciliteze accesul operatorilor culturali din România la finanţările Programului Cultura prin: informaţii actualizate despre oportunităţile existente, sprijin în găsirea de parteneri europeni pentru cooperare, asistenţă tehnică gratuită în completarea dosarelor şi promovarea proiectelor finanţate.

Punctul de Contact Cultural

Strada Barbu Delavrancea 57, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011353

Tel/ fax: 021.316.60.60 / 021.316.60.61

E-mail: info_c2k@eurocult.ro

http://www.cultura2007.ro/

Modificări de termene limită în Programul Cultura

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a anunțat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/index_en.php modificarea, de la 1 ianuarie 2013, a Reglementarilor financiare (Financial Regulation) și a regulilor de aplicare, fapt ce va determina și revizuirea viitoarelor decizii / acorduri de subvenţionare, se arată într-un comunicat al Punctului de Contact Cultural pentru Cultura 2007–2013 al Uniunii Europene.

Prin urmare, unele termene limită se vor modifica, după cum urmează:

Componenta 2: 10 octombrie 2012 (ora 12.00 Bruxelles, 13.00 ora României) – Atenție, se va folosi noul formular de buget corespunzător acestei componente!

Componentele 1.1. și 1.2.1: 7 noiembrie 2012 (ora 12:00 Bruxelles) – Atenție, se va folosi noul formular de buget corespunzător acestei componente!

Componenta 1.3.6: 5 decembrie 2012 (ora 12.00 Bruxelles).

Componenta 3.2.: 7 noiembrie 2012.