Proiecte de traducere literară ale Programului Cultura (2007–2013)

proiect traduceri

Editurile sau grupurile de edituri, publice sau private, sunt invitate să depună proiecte în cadrul componentei 1.2.2 Proiecte de traducere literară ale Programului Cultura (2007–2013), pentru termenul limită de 6 februarie 2013.

Un proiect eligibil constă într o propunere de una până la maximum zece opere de ficţiune care urmează a fi traduse dintr-o limbă europeană (limba sursă) într-o altă limbă europeană (limba ţintă). Sunt eligibile numai operele de ficţiune, oricare ar fi genul literar, care au fost deja publicate și care nu au mai fost traduse în limba ţintă. Operele originale trebuie să fi fost scrise de autori care sunt cetăţeni sau rezidenţi într-o ţară participantă la program, cu excepţia operelor scrise în latină sau în greaca veche.

Valoarea subvenţiei solicitate pentru un proiect, a cărui durată nu trebuie să depăşească 24 de luni, poate se varieze între 2 000 EUR şi 60 000 EUR.

Informațiile și documentele necesare pentru depunerea de proiecte de traducere literară sunt disponibile pe pagina Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/call_strand_122_2013_en.php 

Punctul de Contact Cultural al României stă în continuare la dispoziţia celor interesaţi cu detalii despre accesarea acestei componente, oferind și consultanţă de specialitate pentru elaborarea propunerilor de proiecte. Persoană de contact: Mihaela Ciobanu, email: mihaela.ciobanu@eurocult.ro, tel: 021 316 60 60 / 021 316 60 61.

Punctul de Contact Cultural al României

info_c2k@eurocult.ro , www.cultura2007.ro

Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, str. Barbu Delavrancea 57, sector 1, București, 011353. Tel / fax: 021 316 60 60; 021 316 60 61