Lansare de carte: „Faţa întunecată a globalizării. Războaie civile, state eşuate şi radicalizare religioasă în lumea contemporană”

fata-intunecata-a-globalizarii

eveniment liber sa spunSâmbătă, 19 noiembrie 2016, ora 14.00, în cadrul Târgului de Carte „Gaudeamus”, la standul Editurii RAO se va lansa volumul Faţa întunecată a globalizării. Războaie civile, state eşuate şi radicalizare religioasă în lumea contemporană. Coordonatori: Șerban Filip Cioculescu, Octavian Manea, Silviu Petre (București, Editura RAO. 2016).

Cartea va fi prezentată de Cristian Barna, Iulian Fota și Marian Zulean, alături de Șerban F. Cioculescu, Octavian Manea, Silviu Petre, coordonatorii lucrării.
Continuă lectura „Lansare de carte: „Faţa întunecată a globalizării. Războaie civile, state eşuate şi radicalizare religioasă în lumea contemporană””

Puteri consacrate, Puteri emergente – Teorie şi practică într-o lume internaţională grăbită

puteri consacrate puteri emergente

eveniment liber sa spunLa Editura Militară a apărut de curând volumul Puteri consacrate, Puteri emergente – Teorie şi practică într-o lume internaţională grăbită, ce reuneşte studii de Şerban Filip Cioculescu, Silviu Petre, Ileana Ioana Ionescu, Imanuela Ionescu, Octavian Manea, Mihaela Adriana Pădureanu, Carmen Rîjnoveanu, Eduard Rudolf Roth. Coordonatori: dr. Şerban Filip Cioculescu, dr. Silviu Petre.

În studiul introductiv intitulat Ingredientele gândirii realiste, reflecţia autohtonă şi obsesiile unei lumi în schimbare, coordonatorii motivează şi explică necesitatea apariţiei acestui volum în care sunt dezbătute teme de actualitate ale Relaţiilor Internaţionale. „Acest volum dedicat unor teme de actualitate ale Relaţiilor Internaţionale (RI), se bazează pe efortul colectiv al unui grup de tineri doctoranzi, cercetători şi academici din România, dornici să contribuie la o mai bună înţelegere a fenomenelor ce au loc zilnic pe scena lumii. Aceştia îşi propun să demonstreze, între altele, că Relaţiile Internaţionale sunt deopotrivă o disciplină practică pusă în serviciul supravieţuirii statului şi naţiunii, dar şi o ştiinţă socială care îşi găseşte obiectul de studiu în zona academică. Relaţiile internaţionale sunt de fapt o sumă de discursuri ce aparţin unor autori care, la rândul lor, sunt cetăţenii unor aumite state şi trăiesc într-un timp istoric dat şi într-o anumită societate. De aceea, nici o teorie nu poate pretinde a descoperi un adevăr total, universal, bazat pe o cunoaştere cumulativă.”

editura militara volum relatii internationale

În prima parte, intitulată Teoria Relaţiilor Internaţionale de la viziunea anglo-americană la cea chineză, sunt cuprinse studii ce explică această teorie, precum: Neorealismul, pesimismul ontologic şi capcanele istoriei (Eduard Rudolf Roth); Robert Gilpin sau realismul între sincretism şi sinteză (Silviu Petre); Faţa nevăzută a Chinei, paradigme, autori şi evoluţii instituţionale în domeniul cercetării Relaţiilor Internaţionale (Şerban Filip Cioculescu). Partea a doua, intitulată Lumea turbulentă şi imprevizibilă: studii de caz, autorii prezintă evoluţiile relaţiilor interstatale, spirala insecurităţii mondiale, relevanţa stabilităţii mondiale, cauzele şi consecinţele războaielor în diferite zone ale lumii etc.: Relaţiile ruso-chineze şi lecţiile Realismului neoclasic eduard rudolf roth relatii internationale(Şerban  Filip Cioculescu); Derivele „primăverii arabe”: alegerile strategice ale Turciei şi provocările crizei siriene (Carmen Rîjnoveanu); Rusia şi războiul din Georgia (Mihaela Adriana Pădureanu); Doctrina Petraeus sau despre limitele contrainsurgenţei în secolul al XXI-lea (Octavian Manea); Priorităţi ale politicii externe a Braziliei sau gentileza gera gentileza (Ileana Ioana Ionescu, Imanuela Ionescu); Mali, ţara-fluture: eşecul statului african postcolonial (Şerban Filip Cioculescu); Stat, ştiinţă, societate. Corporaţia RAND şi politica americană din timpul Războiului Rece (Silviu Petre).

Concluzia finală semnată de dr. Silviu Petre este de fapt o întrebare pe care şi-o pun atât specialiştii cât şi omul obişnuit: Se pot imagina Relaţiile Internaţionale desprinse de obsesia supremaţiei americane? Ce se înţelege astăzi prin noţiunea de Relaţii Internaţionale primeşte un răspuns tot din partea autorilor: „Noţinea de «relaţii internaţionale» nu mai descrie decât o parte din realitatea care ne înconjoară. Dincolo de interacţiunea statelor, numeroşi alţi actori vin să medieze raporturile dintre state şi individ, să instituie propriile realităţi şi să conteste graniţele politice. Decăzute din rolul suveran, guvernele devin doar alţi jucători. Într-un astfel de mediu, chestiunea puterii nu se mai referă la actori ci la procese. Într-o epocă a victoriilor aproximative, înseşi marile puteri sunt obligate să accepte că importanţa lor este relativă.”

Autorii volumului punctează, dezbat, analizează şi concluzionează cu metode ştiinţifice realitatea geopolitică, socială, economică a acestei lumi, aducând lămuriri pentru publicul larg a ceea ce înseamnă domeniul relaţiilor internaţionale precum şi importanţa lor pe glob în acest secol „grăbit”.

Pușa Roth