„Palatul Universității din București și personalități din lumea constructorilor” de Nicolae Șt. Noica

PalatulUniversitatii

La Editura Vremea din București, în colecția „Planeta București” a apărut albumul Palatul Universității din București și personalități din lumea constructorilor de Nicolae Șt. Noica.

Cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la înființarea Universității din București printr-un decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Nicolae Şt. Noica, inginer constructor, profesor, scriitor, fost ministru al Lucrărilor Publice, publică acest album bogat ilustrat ce înfățișeaza istoria construcției Palatului Universității din București și prezintă personalitățile din lumea constructorilor care au participat la ridicarea lui.

„Simbolul cultural și educațional puternic al Universității din București a fost încarnat pentru o perioadă aproape tot atât de lungă de clădirea istorică în care a funcționat și funcționeaza și azi; o clădire așezată în mijlocul geografic și simbolic al capitalei României, clădire pe care toți românii o asociază total, până la identificare, cu instituția noastră. La această clădire-simbol se adaugă, de douăzeci și cinci de ani, prelungindu-i și întregindu-i funcționalitătile, semnificațiile culturale și istorice multiple, și Piața Universității, locul sacru al renașterii democrației și libertății românilor, după 1990…” – Prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rector al Universității din București.