Teism vs. Ateism

În perioada 3–7 septembrie 2012 se vor desfăşura lucrările cursului de vară organizat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Ştiinţă, Religie şi Filosofie (ediţia a II-a) cu tema Teism vs. Ateism. Cu această ocazie, luni 3 septembrie, la ora 18.30 va avea loc şi vernisajul expoziţiei de pictură intitulată Imaginea – cunoaştere şi devenire în Iisus Hristos, ce poartă semnătură Victoriţei Duţu. Expoziţia va fi deschisă până vineri, 7 septembrie şi va putea fi vizitată în fiecare zi, între orele 9.00–18.00.

Program:

• Luni, 3 septembrie, ora 10.00: Deschiderea cursului. Cuvântul Decanului Facultăţii de Filosofie.

11.00–13.00 : Prof. dr. Romulus Brâncoveanu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Raţiune publică şi credinţă.

14.00–16.00: Lector dr. Marin Bălan, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Teismul clasic şi teismele recente.

16.00–18.00: Conf. dr. Constantin Stoenescu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Teismul şi problema posibilităţii „cunoaşterii religioase”.

18.30: Vernisajul expoziţiei Imaginea – cunoaştere şi devenire în Iisus Hristos de Victoriţa Duţu.

• Marți, 4 septembrie

9.00–11.00: Prof. dr. ing. Ioan Dumitrache, Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare: Minte – inginerie – autonomie.

11.00–13.00: Dr. Alexandru Manafu,The University of Western Ontario, Departament of Philosophye: Poate ştiinţa să dovedească existenţa unui Creator? (Sau e musai ca ştiinţa să subscrie la naturalismul metodologic?).

14.00–16.00: Prof. dr. Leon Zăgrean, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Facultatea de Medicină: Homo holisticus.

16.00–18.00: Diacon dr. Sorin Mihalache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Cosmologia în teologie, filosofie şi ştiinţă. Abordări (a)teiste ale rezultatelor recente.

• Miercuri, 5 septembrie

9.00–11.00: Lector dr. Gheorghe Ştefanov, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Un argument de factură kantiană pentru existenţa lui Dumnezeu.

11.00–13.00 : Preot Prof. dr. Wilhelm Dancă, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Romano-Catolică: Epistemologia credinţei şi hermeneutica raţionalităţii.

15.00–17.00: Prof. dr. arh. Augustin Ioan, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti: Sacrul non-religios? Arhitectura memoriei în devenirea sa.

17.00–20.00: Masă rotundă: Ce stă azi în centrul dezbaterii publice despre religie? Moderator: Prof. dr. Mircea Flonta, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie.

• Joi, 6 septembrie

9.00–11.00: Prof. dr. Maria-Luiza Flonta, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie: Este creierul nostru construit pentru a-l percepe pe Dumnezeu sau pentru a-l produce pe Dumnezeu?

11.00–13.00: Preot Prof. dr. Vasile Răducă, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Credinţa – satisfacţie a intelectului sau virtute?

14.00–16.00: Dr. Iulian Toader, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Argumentul eutaxiologic.

16.00–18.00: Prof. dr. Ioan Pânzaru, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine: Credinţă şi acţiune la Sfintul Bernard de Clairvaux.

Picturi de Victoriţa Duţu

• Vineri, 7 septembrie

9.00–11.00: Prof. dr. Mircea Dumitru, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Argumente ontologice.

11.00–13.00: Lector dr. Gabriel Vacariu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Dumnezeu a murit demult. Cum scăpăm de infinit?

13.00–15.00: Prof. dr. Gheorghiţă Geană, Academia Română, Institutul de Antropologie „F.I. Rainer”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie: Geniu si religiozitate.

15.00–16.00: Acordarea diplomelor.

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 204, lângă Carrefour Orhideea, Sector 6, Bucureşti

http://cursdevara2011filosofie.wordpress.com/