Temă și variațiuni

i l caragiale tema si variatiuni centenar caragiale

Textul publicat de Caragiale ca foileton în 1885, în „Voința națională” este, astăzi, cum poate că a fost mereu, exemplul de clasic al nebuniei generale cu care un eveniment poate fi răstălmăcit în presă. Aproape că nu-ți mai trebuie să citești sau să vezi cum va fi prezentat un fapt până la urmă banal în funcție de interesul politic. Sub forma temei cu variațiuni, procedeu larg întrebuințat de autor, mai mult sau mai puțin explicit, pentru a arăta cât de rizibil poate deveni delirul verbal în diverse împrejurări, este imaginată reflectarea în câteva ziare cu orientări diferite a unui eveniment în fond mărunt. „Universul” prezintă tema: un incendiu în Dealul Spirii, stins repede de pompieri și soldați, fără pagube însemnate. La fel cum vedem, astăzi și ieri, pretutindeni, e suficient – am zice noi, cu termenii actuali – ca goana după senzațional să se dezlănțuiască. Opoziția nu pierde ocazia să transforme incidentul într-un cataclism: de vină nu poate fi decât puterea și ziarul opozant „fără programă, nuanță liberal-conservatoare” (fiind „fără programă”, poate fi oricum, și liberal și conservator deopotrivă!) se lansează într-o acuză bombastică. Parodia e totală: textul confecționat de Caragiale este alcătuit în această primă variațiune dintr-o singură frază, care urcă și coboară nebunește, amestecând totul: discursuri parlamentare fără noimă, promisiuni politice, economice, ton patriotard, citate latinești, „judecata istoriei”, pentru a încheia absurd și ridicol: „daca pompierii, opera venerabilului și bătrânului general Florescu, nu stingeau focul, cine știe cât mai ardea!!!” Într-adevăr, concluzie demnă de antologia prostiei universale! Citește comentariul integral și textul lui Caragiale pe Portalul „Centenar Caragiale”.

Cu fișier audio: Temă și variațiuni. Interpretează: Mircea Albulescu, Valentin Teodosiu, Mitică Popescu.

Costin Tuchilă

„Metamorfoze succesive. Anatol Vieru – Creaţia de operă” de Mioara Bâscă

La Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti a apărut recent volumul Metamorfoze succesive. Anatol Vieru – Creaţia de operă de Mioara Bâscă. Cartea a fost publicată cu ocazia celei de-a 86-a aniversări a compozitorului Anatol Vieru (8 iunie).

Într-un amplu şi documentat studiu, cu numeroase şi utile anexe, autoarea aduce în atenţia celor interesaţi lucrările lirice ale lui Anatol Vieru: Iona, Praznicul calicilor, Telegrame, Temă şi variaţiuni, Un pedagog de şcoală nouă, Ultimele zile – ultimele ore. Analizele amănunţite ale operelor dezvăluie mecanismul conceperii lor: Anatol Vieru foloseşte operaţiile matematice, şirul numerelor prime şi le aplică tuturor parametrilor muzicali. Compozitorul creează noi forme muzicale pe baza cărora înalţă construcţii sonore ce vibrează de sinergia obţinută prin îngemănarea muzicii cu celelalte arte. Mioara Bâscă evidenţiază originalitatea, complexitatea şi diversitatea acestor opere, declarând că prin demersul său, doreşte să trezească interesul muzicienilor pentru aceste creaţii a căror viaţă poate fi redată cu adevărat doar pe scena teatrelor lirice.

Doctor în muzică, absolventă a Conservatorului „George Enescu” Iaşi şi a Universităţii „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de filosofie, Mioara Bâscă este din 1993 consilier muzical la Radio România – Direcţia Formaţii Muzicale. Sub aceste auspicii, a conceput şi coordonat stagiunile Orchestrei de Cameră Radio, cu o atenţie specială acordată unui repertoriu inedit în care s-au găsit numeroase prime audiţii, cu promovarea unor muzicieni aflaţi pentru prima oară pe scena Sălii Radio. Preocupată de diversificarea şi întărirea imaginii instituţiei Radio România şi în special a Direcţiei Formaţii Muzicale, Mioara Bâscă a conceput şi coordonat o serie de festivaluri internaţionale: Bach – 250, Mozart – 250, Haydn, Schubertiada, H & H (Händel & Haydn), cinci ediţii ale Festivalului internaţional de chitară, Festivalul internaţional de bandoneon şi acordeon şi altele, evenimente muzicale ce s-au bucurat de un real succes de public.

Mioara Bâscă este prezentă în viaţa culturală şi datorită cronicilor muzicale publicate, precum şi prin participarea la diverse emisiuni radio. Metamorfoze succesive. Anatol Vieru – Creaţia de operă este primul său volum publicat.