Poezia săptămânii: ”Cei trei” de Lucian Dumbravă

Tizian Adam si Eva cca 1550 Prado

Cei trei

Şarpele a mâncat din pomul cu mere,poezia saptamanii rubrica liber sa spun
Eva a muşcat dintr-un măr,
Adam a mâncat mărul Evei,
până la sâmburi, atât,
până la sâmburi. 

apoi s-a scris
şi a rămas scris
să se urască unul pe celălalt,
Şarpele să picure venin
în gleznele oamenilor,
oamenii să zdrobească, după apus,
capul Şarpelui, cu călcâiul gol;
el să o invidieze pe ea
pentru că munceşte mai puţin,
ea să-l pizmuiască pentru că nu naşte. 

s-a mai scris să fie pedepse,
astfel,
cei trei compatrioţi
au ajuns să îl urască pe un al patrulea
din care un vultur rupe
carne şi sânge. 

scris a rămas
să nu se mai cerceteze nimic,
frica a pus stăpânire pe fiinţe,
ochii le sunt goi de adevăr,
tulburi,
îngroziţi. 

nimeni nu mai vrea,
nu, nu, nu!… 

în fiinţe
se usucă merii.

Lucian Dumbravă

iulie, Portimão, Rua Carlos da Maia

Lucian Dumbravă
Lucian Dumbravă

rubrica-poezia-saptamanii-liber-sa-spun

logo-liber-sa-spunVezi: arhiva rubricii Poezia săptămânii

Concursul naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 55-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – La Biennale di Venezia

Regulament de organizare

I. Dispoziţii generale

1. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român organizează concursul pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 55-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – La Biennale di Venezia, denumit în continuare Concursul.

2. În anul 2013, proiectele care vor reprezenta România la cea de-a 55-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – La Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala, la secţiunea Participări Naţionale, se vor realiza în două spaţii expoziţionale:

a) Pavilionul României din Giardini della Biennale

b) Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia

3. Comisarul participării României la Bienală este doamna Monica Morariu, din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, iar vicecomisar este domnul Alexandru Damian, din partea Ministerului Afacerilor Externe şi a Institutului Cultural Român.

4. Prezentul regulament are drept scop stabilirea procedurilor de organizare a Concursului.

5. Scopul fundamental care generează şi guvernează organizarea Concursului îl reprezintă asigurarea, prin confruntare profesională, a unei înalte calităţi a participării României la Bienală.

6. În vederea îndeplinirii scopului Concursului vor fi constituite o Comisie de selecţie şi o Comisie de soluţionare a contestaţiilor. Componenţa comisiilor, precum şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora vor fi aprobate prin ordin al ministrului Culturii şi patrimoniului naţional.

7. Datele de desfăşurare a Bienalei cu tema Il Palazzo Enciclopedico / The Encyclopedic Palace sunt:

a) 28 mai 2013: pre-vizionare specială pentru organizatori;

b) 29–31 mai 2013: pre-vizionare;

c) 1 iunie 2013: deschidere pentru public;

d) 24 noiembrie 2013: închidere.

Canaletto, Piața San Marco

II. Reguli de participare la Concurs

1. Concursul, organizat în baza prezentului regulament, este un concurs public de creaţie, deschis participării autorilor individuali sau reuniţi în grupuri sau organizaţii neguvernamentale de profil.

2. Prin participarea la Concurs se presupune că persoanele fizice sau juridice care propun un proiect au calitatea de autor, în sensul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea ca, în situaţia în care proiectul propus va fi selectat, să stabilească, împreună cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru Pavilionul României din Giardini della Biennale, respectiv Institutul Cultural Român, pentru Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, condiţiile de realizare a acestuia.

3. Participanţii au dreptul de a pune organizatorilor întrebări sau a cere lămuriri cu privire la regulamentul Concursului la secretariatul acestuia:

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Compartiment Monumente de For Public şi Arhitectură Contemporană, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, 030833, Bucureşti; tel: 021.222.32.13, mail: moc.liamg@npccm.capfmc

precum şi la: Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Cannaregio 2214, 30121 Venezia, Italia; tel. 0039 041 5242309, mail: ti.nit@agroitsi.

4. Nu pot participa la Concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, membrii comisiei de selecţie şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau membrii familiilor acestora, până la gradul al doilea, inclusiv. Membrii comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în Concurs.

5. Proiectele depuse nu pot fi făcute publice de către autori decât după finalizarea procedurii de selectare şi anunţarea proiectelor câştigătoare. În caz contrar, participantul va fi eliminat din Concurs.

Canaletto, Intrarea în Canal Grande dinspre est, 1744

III. Desfăşurarea Concursului, modalităţi de înscriere şi examinare, contestaţii

1. Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentaţiilor la registratura Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, 030833, Bucureşti, sau prin transmiterea acestora prin poştă sau curier la aceeaşi adresă. Documentaţiile transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerinţele impuse de organizatori sau cele care vor ajunge la M.C.P.N. la o dată ulterioară datei de 18 ianuarie 2013, ora 14.00, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

2. Pe ambalajul proiectului se va menţiona:

În atenţia Compartimentului Monumente de For Public şi Arhitectură Contemporană

Pentru Concursul naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 55-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – La Biennale di Venezia

3. Participanţii pot depune documentaţii pentru spaţiul Pavilionului României din Giardini della Biennale, pentru spaţiul Noii Galerii a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia sau pentru ambele spaţii, menţionând, pe formularul de înscriere şi pe ambalajul proiectului, spaţiul pentru care a optat participantul.

4. În cazul în care acelaşi autor/aceeaşi echipă depune mai multe proiecte, pentru fiecare proiect în parte se va completa câte un formular de înscriere, iar acestea vor fi ambalate separat.

Francesco Guardi, San Giorgio Maggiore

5. Participanţii vor depune o documentaţie care să cuprindă obligatoriu:

a) Formularul de înscriere

b) Conceptul proiectului propus / susţinerea teoretică a felului în care vor fi reprezentate arta şi cultura românească în contextul Bienalei – maxim 3 pagini, format A4;

c) Maximum 2 planşe format A2, caşerate pe un suport dur, care să cuprindă imagini, schiţe, planuri, secţiuni etc. care să detalieze proiectul; pentru Pavilionul României din Giardini della Biennale planşele se vor prezenta la scara de 1:100, iar pentru Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia acestea se vor prezenta la scara de 1:50;

d) Descrierea tehnică a proiectului – maximum 2 pagini, format A4; în selectarea materialelor se va ţine cont de caracterul expoziţiei şi al spaţiului expoziţional, posibilităţi de transport, montarea şi demontarea expoziţiei;

e) Curriculum vitae al autorului/-ilor, precum şi al curatorului/-ilor;

f) Portofoliu care să cuprindă proiecte/lucrări realizate anterior, prezentat sub formă de mapă, format A4 (maximum 1 mapă) sau album de imagini (maximum 1 album/autor);

g) Deviz estimativ (vezi Documente atașate) necesar implementării proiectului; în realizarea devizului se vor lua în considerare următoarele cheltuieli obligatorii:

1. producţia lucrărilor

2. organizarea vernisajului;

3. transportul expoziţiei dus-întors, instalarea şi demontarea acesteia, inclusiv operaţiunile de neutralizare a spaţiului după strângerea expoziţiei;

4. modificări temporare ale spaţiului expoziţional, dacă este cazul, care să nu afecteze integritatea acestuia;

5. echipamente multimedia, dacă este cazul;

6. design grafic, traducere, tipărire şi diseminare materiale promoţionale: catalog – pentru proiectul organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale; catalogul proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român De Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia Veneţia va fi finanţat de Institutul Cultural Român potrivit Cap.VI, art.32; invitaţii, broşuri, CD/DVD-uri ş.a.;

Tițian, Venus Anadyomene

7. remunerarea echipei de proiect şi a colaboratorilor;

8. comunicare şi PR;

9.prestări servicii;

10. cazarea membrilor echipei şi a operatorilor de pavilion, care nu pot fi găzduiţi în spaţiile locative ale Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în conformitate cu prevederile Cap. VI, art. 34;

11. transportul membrilor echipei;

12. transportul dus-întors al operatorilor de pavilion, pe toată perioada Bienalei, şi remunerarea acestora;

13. fotografierea expoziţiei;

14. organizarea evenimentelor/acţiunilor care se vor desfăşura în spaţiul expoziţional pe parcursul Bienalei, dacă este cazul.

h) Prezentarea strategiei de promovare a proiectului (maximum 1 pagină, format A4).

Michele Marieschi, Vedere spre Basilica della Salute

6. Dacă este cazul se va face o prezentare a partenerilor/colaboratorilor implicaţi în proiect (maximum 1 pagină pentru fiecare partener/colaborator, format A4), precum şi o prezentare a evenimentelor/acţiunilor care vor avea loc în spaţiul expoziţional pe parcursul Bienalei (maximum 2 pagini, format A4). De asemenea, dacă este cazul, se va face o prezentare a instalaţiilor exterioare, realizate în afara spaţiilor expoziţionale (Pavilionul României din Giardini della Biennale, Noua Galerie a IRCCU Veneţia) (maximum 1 pagină, format A4).

7. Opţional, se pot prezenta simulări 3D sau/şi fotografii ale machetei, precum şi documente video (maxim 2 DVD-uri).

8. Pentru lămuriri suplimentare privind costurile specifice organizării proiectelor la Veneţia, autorii se pot adresa Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, la coordonatele menţionate la art. 10.

9. În elaborarea bugetului proiectului care va fi expus în spaţiul Pavilionului României din Giardini della Biennale, se vor lua în considerare şi cheltuielile prevăzute aici

10. În situaţia în care bugetul proiectului depăşeşte sumele alocate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru proiectul organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale, respectiv Institutul Cultural Român, pentru proiectul organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, este obligatorie menţionarea cofinanţatorilor în cadrul prezentării destinate partenerilor/colaboratorilor implicaţi în proiect (pct. 6).

11. Toate documentele scrise vor fi redactate obligatoriu în limba română şi în limba engleză, folosind fontul Arial, mărimea 12. În situaţia în care Comisia va constata că există diferenţe între cele două variante, va fi luată în considerare cea în limba română.

12. Formatele acceptate pentru documentele depuse în format electronic – opţional – sunt: .pdf, .jpg, .tiff, .avi, mpeg, .mp3, .mp4. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea vizionării documentelor transmise în alt format.

Nicolae Dărăscu, Veneția

13. Calendarul desfăşurării Concursului este următorul:

a) Depunerea documentaţiilor: termen limită – 18 ianuarie 2013, ora 14.00

b) Jurizarea: 22–23 ianuarie 2013

c) Anunţarea publică a proiectelor câştigătoare: 24 ianuarie 2013

d) Depunerea contestaţiilor: termen limită – 29 ianuarie 2013, ora 16.00

e) Soluţionarea contestaţiilor: termen limită – 5 februarie 2013

14. Comisia de selecţie a Concursului va avea în vedere următoarele criterii:

a) conceptul inovator al proiectului şi sustenabilitatea acestuia în contextul general al Bienalei: originalitatea proiectului; analiza proiectului în contextul participărilor naţionale şi internaţionale în cadrul ediţiilor anterioare ale Bienalei;

b) capacitatea prezumtivă a echipei proiectului de a materializa un proiect de o asemenea anvergură; măsura în care proiectul dă dovadă de o construcţie fundamentată şi logică;

c) fezabilitatea proiectului – posibilitatea de realizare practică şi încadrarea în bugetul estimat; raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului;

d) strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia;

15. Lista propunerilor prezentate, punctajele obţinute şi proiectele declarate câştigătoare, cu motivarea alegerii acestora, vor fi făcute publice, la finalul procedurii de selectare, pe paginile de internet ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, www.cultura.ro, Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro şi Institutului Cultural Român, www.icr.ro.

16. Participanţii la Concurs pot depune contestaţii, referitoare numai la modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului, la sediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în atenţia Compartimentului Monumente de For Public şi Arhitectură Contemporană, Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833, Bucureşti, în termen de trei zile lucrătoare de la data comunicării publice a rezultatului. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al contestaţiilor, de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.

Samuel Mützner, Veneţia

IV. Responsabilităţile câştigătorilor

Echipele proiectelor declarate câştigătoare vor avea următoarele responsabilităţi:

a) realizarea proiectului expoziţional în condiţii de calitate artistică şi tehnică corespunzătoare, exercitându-şi cu profesionalism şi responsabilitate totalitatea capacităţilor creatoare;

b) realizarea materialelor de prezentare a expoziţiei pentru catalogul general al Bienalei şi transmiterea acestora în timp util Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;

c) realizarea materialelor promoţionale, prin consultare cu părţile implicate în organizarea evenimentului; materialele pot fi comune pentru ambele expoziţii, din Pavilionul României din Giardini della Biennale şi din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia;

d) prezentarea adecvată a proiectelor în cadrul cataloagelor:

– catalogul proiectului organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale va fi realizat de către echipa câştigătoare, cu aprobarea comisarului;

– catalogul proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va fi realizat sub forma unui număr special al publicaţiei Quaderni della Casa Romena di Venezia. Autorii proiectului vor respecta normele cu privire la elaborarea catalogului care vor fi comunicate de către comisar şi vicecomisarul desemnat de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român, precum şi cele referitoare a regulile de redactare a publicaţiei ştiinţifice Quaderni della Casa Romena di Venezia;

Antoine Bouward, Canal la Veneția

e) promovarea evenimentului în presa românească şi internaţională, cu sprijinul părţilor implicate în organizarea evenimentului;

f) respectarea condiţiilor contractului pe care îl vor încheia cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru expoziţia din Pavilionul României din Giardini della Biennale, respectiv cu Institutul Cultural Român, pentru expoziţia din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în vederea materializării conceptului expoziţional;

g) realizarea rapoartelor necesare către comisar şi vicecomisari, în situaţia în care se solicită acest lucru;

h) realizarea rapoartelor intermediare şi finale către finanţator;

i) reprezentarea ţării în cadrul evenimentelor organizate pe parcursul Bienalei;

j) întocmirea dosarului de presă al expoziţiei;

k) asigurarea, din suma încasată, potrivit contractului încheiat cu finanţatorul, a plăţii cheltuielilor generate de realizarea proiectului, inclusiv cele de neutralizare a spaţiului expoziţional;

l) realizarea proiectului expoziţional astfel încât să nu afecteze integritatea spaţiului în care va fi expus;

m) cooptarea de cofinanţări, în situaţia în care bugetul proiectului depăşeşte sumele alocate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv Institutul Cultural Român.

Gianni Tedeschi, Venezia, La Salute

V. Modalităţi de finanţare

1. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional va asigura finanţarea proiectului organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale. Se va lua ca reper suma de 650.000 / 700.000 lei alocată în anii anteriori pentru proiectul organizat în acest spaţiu expoziţional, cu menţiunea că această suma poate fi diminuată sau majorată în funcţie de bugetul alocat Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru anul 2013.

2. Institutul Cultural Român va asigura finanţarea proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia. Se va lua ca reper suma de 140.000 / 148.000 lei alocată în anii anteriori pentru proiectul organizat în acest spaţiu expoziţional, cu menţiunea că această suma poate fi diminuată sau majorată în funcţie de bugetul alocat Institutului Cultural Român pentru anul 2013.

3. Institutul Cultural Român, prin Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, va asigura, din bugetul propriu, finanţarea tipăririi catalogului proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, sub forma unui număr special al publicaţiei Quaderni della Casa Romena di Venezia.

4. Ministerul Afacerilor Externe va depune dilingenţele pentru asigurarea spaţiilor locative la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia pentru patru membri ai echipei proiectului organizat în Pavilionul României, inclusiv operatori de pavilion, şi pentru trei membri ai echipei proiectului din Noua Galerie, inclusiv operatori de pavilion. Spaţiile locative vor fi puse la dispoziţie pe întreaga durată a Bienalei, cât şi pe durata unei luni înainte de deschiderea oficială a Bienalei şi pe durata a două săptămâni după încheierea acesteia.

Calendar: Tiţian

Moartea pictorului veneţian Tiţian, în timpul unei teribile epidemii de ciumă, rămâne încă destul de misterioasă. Deşi se cunosc destule detalii despre ultimele sale luni de viaţă, împrejurările morţii nu sunt elucidate. Nu e clar dacă Tiziano Vecellio se îmbolnăvise de ciumă sau moartea s-a datorat vârstei înaintate. Bănuiala poate porni de la faptul că pentru a nu fi înmormântat la groapa comună, cum erau îngropaţi toţi morţii de ciumă, a fost necesară aprobarea Senatului veneţian pentru ca trupul artistului să fie coborât, conform dorinţei sale, într-o criptă lângă Biserica Santa Maria Gloriosa dei Frari. Dacă a fost într-adevăr bolnav de ciumă, Tiţian s-ar număra printre puţinele excepţii care se făceau de la regulile stricte din timpul epidemiilor. Oricum, una pe măsura artistului nonagenar.

Tiţian a murit la Veneţia, în casa Birri, în noaptea de 27–28 august 1576. Era trecut de 90 de ani, dacă acceptăm ca an al naşterii 1485. După alte surse, s-ar fi născut între 1488 şi 1490, la Pieve di Cadore, în munţii Dolomiţi, în regiunea Veneto. A purtat toată viaţa nostalgia peisajului montan şi a locurilor natale. Se spune că privind dincolo de zarea veneţiană, avea impresia că vede munţii. Era o structură puternică, pe lângă autoritatea incontestabilă pe care o dobândise arta sa.

Furtuna puternică din noaptea morţii pictorului a încetat, se zice, de îndată. Norii s-au risipit rapid şi zorii zilei au găsit Veneţia scăldată într-o dulce adiere de vânt. O slujbă scurtă şi o procesiune săvârşită mai degrabă în taină au marcat, în 29 august, înmormântarea. Gondola funerară a senioriei a transportat sicriul, bine ascuns, până la debarcaderul din faţa Bisericii dei Frari. Ciuma făcuse ravagii în Veneţia şi cei câţiva elevi ai maestrului, care au asistat la înmormântare, au stat departe unul de altul, atât de mare era frica de contaminare. Unul singur, Palma cel Tânăr, care înfruntase boala, s-a dus la Birri pentru a-l veghea pe Orazio, fiul cel mare al lui Tiţian, care zăcea în camera alăturată celei în care murise tatăl. Un om vindecat de ciumă devenea imun, acest secret era cunoscut de cei vechi dar nu suficient, probabil, pentru a alunga frica.

Palma n-a mai putut face însă nimic. Orazio a murit după câteva zile. În timp ce Palma îl ducea la cimitir, tâlharii au spart cu furie casa. Au furat bani, obiecte preţioase, antichităţi – colecţii întregi care se aflau la Birri, multe dintre ele unicate. Două corăbii aşteptau ancorate pentru a încărca prada. Nu se ştie de ce, nu au luat nici una dintre picturile lui Tiţian, nici mapele cu desene, nici schiţele pentru icoane de altar, o adevărată comoară, spunem noi astăzi. Casa părea devastată, aşa încât Pomponio, celălalt fiu al lui Tiţian, a avut impresia, când s-a întors, că toată preţioasa moştenire a dispărut. Din fericire, a recuperat toate lucrările tatălui său, pe care le-a vândut precipitat. Familia Polani şi-a însuşit o bună parte dintre tablouri, poate nu cele mai preţioase. Palma cel Tânăr a luat fără discuţii Pietà, angajându-se să o termine şi să o expună la Frari, după dorinţa lui Tiţian.

O restaurare recentă a probat că numai îngerul care ţine în mână o lumânare uriaşă, în partea de sus a tabloului, îi aparţine lui Tiţian, dar intervenţia considerabilă a elevului, care practic a terminat întreaga pânză de dimensiuni mari (351 x 389 cm), a fost făcută cu multă atenţie stilistică, aşa încât tabloul pare autentic.

O anchetă făcută de Senat a arătat că în timpul ciumei din 1575–1576 au murit 50 000 din cei 190 000 de locuitori ai Veneţiei.

Costin Tuchilă

Tablouri de Tițian

Isus și femeia adulterină, 1508–1510

Madona cu cireșe, 1515

Noli me tangere, 1511–1512

Gipsy Madona, 1511

Bunavestire, 1535

Cina din Emaus, 1530

Ecce homo, 1543

Ecce homo, 1548

Punerea în mormânt, 1523–1526

Mater Dolorosa, 1553–1554

Învierea, 1542–1544

Judith, c. 1515

Maria Magdalena, 1532

Dragostea sacră și dragostea profană, 1514

Dragoste profană (Vanitate), 1515

Venus Anadyomene, 1520

Venus din Urbino, înainte de 1538

Venus cu organist și cățel, c. 1550

Venus cu oglindă, c. 1555

Femeie cu oglindă, 1514