Adevărata istorie a filosofului Mon-ciu

amintiri studentie 1967 sociologie bucuresti poante

amintiriComentariile favorabile de care s-au bucurat cele câteva rememorări din vremile romantice ale boemei noastre studenţeşti, din anii 1965–1971, mă îndeamnă să recidivez. (Fireşte, până la proba contrarie…) În plus, un serios motiv ar fi şi faptul că vreo câteva dintre aceste întâmplări au intrat, de-acum, în folclor, dar în variante mult modificate, aşa încât mi-a fost dat să aud sau să citesc felurite isnoave cu totul diferite de ceea ce s-a petrecut cu adevărat.

Una dintre aceste păţănii care au cunoscut o incontestabilă vogă este, fără doar şi poate, cea despre „filosoful Mon-Ciu”. Fiind unul dintre cei care a participat, direct, la urzirea întregii poveşti, m-am simţit dator să o re-scriu aşa cum a fost. Ce-i drept, am mai povestit-o într-o pagină de gazetă, dar, dat fiind (ca să zic aşa) succesul de public al naraţiunii, am socotit de datoria mea să o reiau, mai ales spre ştiinţa mai tinerilor cetitori.

Ne aflăm, aşadar, în iarna lui 1966–1967, iar prima promoţie (de după 1947) a secţiei de sociologie din Facultatea bucureşteană de filosofie se pregătea să intre în prima sesiune de examene. Întâmplător sau nu, primul era cel la filosofie antică şi medievală, curs al cărui titular era profesorul Ion Banu, un adevărat spirit academic şi un cărturar de elită, căruia multe generaţii studioase ale acelor vremuri îi datorează bagajul spiritual cu care au intrat în viaţă. Asistent fiind Gheorghe Vlăduţescu, azi distins profesor universitar şi membru al Academiei Române.

Date fiind ţinută intelectuală de excepţie a cursului, ca şi renumita exigenţă a profesorului Ion Banu, erau lesne de bănuit emoţiile care îi încercau pe mai tinerii noştri colegi de facultate. Drept pentru care, ca mai vârstnici colegi – adică din anul II, secţia de filozofie generală (cu „z” pentru că aşa se caligrafia… oficial!) – nu ne-am lăsat prea mult rugaţi să intervenim. Aşa după cum nici nu am aşteptat prea mult SOS-ul unui naufragiat pe banchizele bibliotecii pentru a-i întinde colacul de salvare.

biblioteca-publica

„Salvabilul de serviciu” s-a numit Florian C., un ardelean blajin şi cuviincios, dar şi credul nevoie mare. Drept pentru care, văzându-l prăbuşit sub apăsarea fascicolelor de curs, Cezar Mititelu l-a abordat frontal:

– Măi băiatule, tu cursurile de la bibliotecă văd că le-ai tocit până le-ai rupt, dar tu ştii că profesorul Banu are mania cursurilor facultative?

Convins că l-a aruncat pe Florian în ghearele disperării, a apăsat acceleratorul:

– Cum, nu ştiai? Păi sunt nişte cursuri pe care nu le pune la bibliotecă, fiindcă Banu le distribuie numai studenţilor care au dat dovadă de interes pentru materia lui. Cum să-ţi spun eu, sunt nişte cursuri… mai speciale.

Imediat după asta, i-a aplicat şi lovitura de graţie:

– Fiindcă te văd băiat cuminte şi modest, am să te ajut. Tu îl ştii pe Cionoff? (adică pe mine, n.n.) Ei, ăsta se cunoaşte bine cu Vlăduţescu, asistentul profesorului Banu. Roagă-l pe el să îţi facă rost de un curs. Dar, ai grijă cum îl stimulezi, că e oltean al dracului, nu face nimic pe degeaba.

Toate astea fiind făcute, iar eu prevenit, urma să îi fac lui Florian rost de curs! Ne-am întrunit, deci, în conclav, grosul Toscanezilor (derivat din numele cafenelei studenţeşti „Tosca”, aflătoare peste drum de Facultatea de drept) şi am purces la treabă. Nu ştiu precis cine a fost cu ideea filosofului Mon-Ciu, dar, cu siguranţă, textul a fost dactilografiat de George Ţărnea la maşina de scris a lui Morel Zelţer. A fost, mai degrabă, o creaţie colectivă, la care au mai participat Olimpiu Naicu, Dan Petrache, subsemnatul şi, fireşte, Sandu Monciu (pe atunci încă nu şi Sudinski!). I-am zis „creaţie colectivă” fiindcă pe atunci era în mare vogă, în matematică, grupul Bourbaki!

facultatea de drept

Textul, compus după toate canoanele epocii, dar câtuşi de puţin pe potriva spiritului academic al profesorului Ion Banu, suna (cam) aşa: „Părinţii voştri, care au învăţat istoria filozofiei după canoanele idealismului subiectiv, înhămat la carul de război al imperialismului anglo-american, nu au învăţat despre tânărul folozof premarxist Mon-Ciu, care a trăit în secolul al IV-lea înaintea erei noastre. Acesta a murit la numai 16 ani şi a lăsat un singur text: «O femeie este însărcinată. În burta femeii este un copil, în burta copilului este o tenie, iar în burta teniei este un atom. Deci, materia este infinită în timp şi spaţiu.»” Odată săvârşit, textul a fost livrat credulului Florian, contra a 200 de lei, sumă nu chiar de ici de colo, dacă ne gândim că la „Tosca” un coniac mare costa 8 lei, o cafea – 2,40 şi o citronadă – 4 lei.

A venit şi ziua examenului! Intră Florian al nostru şi trage un bilet pe care se aflau două subiecte pe potriva inimii profesorului Banu: 1) Dialectica la Heraclit din Efes; 2) Argumentele anti-platonice ale lui Aristotel.

Ţanţoş şi înfipt, aşa cum îi şade bine unui bărbat care este călare pe situaţie!, Florian trâneşte biletul pe catedră:

– Eu nu ştiu subiectele astea. Eu am învăţat doar cursurile facultative!

Depăşind cu calm şi cu abilitate momentul psihologic, profesorul Banu îl întreabă părinteşte:

– De exemplu, care anume curs, copilul meu?

Neabătut şi dârz, Florian recită:

– Cursul despre filozoful chinez Mon-Ciu!

– Vrei să îmi spui şi mie ce anume scrie în acel curs, dragul meu?, îl ia cu binişorul profesorul.

Iar Florian recită. Nelăsând o clipă să i se vadă mirarea, profesorul marşează:

– Vrei să îmi arăţi şi mie cursul acesta?carti vechi

După ce parcurge singura pagină a fascicolului, întreabă cu aceeaşi voce părintească, ocrotitoare şi calmă:

– De unde ai cursul?

Tot neabătut şi tot dârz, Florian dă totul din casă:

– De la Mititelu, de la Ţărnea, de la Zelţer, de la Cionoff şi de la… Monciu!

După care, realizând, în fine, în ce a intrat, izbucneşte în hohote amarnice, de neoprit.

În secunda următoare, pe uşa sălii 208, în care se ţinea examenul, a ieşit domnul (fiindcă un domn a a fost şi un domn a rămas!) Gheorghe Vlăduţescu:

– Plecaţi de-aici! ne-a strigat nouă, celor care aşteptam pe hol să ne savurăm opera, Banu e Dunăre de furios, merge la rectorat cu isprava voastră!…

Dădea bruma toamnei lui ’67 peste copacii din curtea facultăţii şi Florian tot nu reuşea să treacă re-re-re-examinarea la examenul de istorie a filosofiei antice şi medievale. A fost nevoie de marea pricepere diplomatică a domnului Gheorghe Vlăduţescu, dar şi de înţelepciunea profesorului Ion Banu, pentru ca, până la urmă, Florian să treacă examenul. Şi, fireşte, să promoveze în anul II!…

Şerban Cionoff

Calendar: Giacomo Puccini

În 22 decembrie se împlinesc 152 de ani de la naşterea lui Giacomo Puccini, la Lucca (Italia).

Secolul al XIX-lea, atât de important în istoria genului liric, se încheia cu Tosca de Puccini, jucată în premieră la 14 ianuarie 1900, la Teatrul Costanzi din Roma, cu Hariclea Darclée în rolul Floriei Tosca. Deşi cu un limbaj îndrăzneţ în epocă, inovator, ceea ce de obicei conduce la respingere din partea unui public conservator, cum este îndeobşte cel al operei, Tosca s-a impus rapid, fiind montată după puţin timp la Scala din Milano, în acelaşi an, apoi la Metropolitan din New York (1901) şi la Opéra Comique din Paris (1903). Era un adevărat triumf al compozitorului care fusese de mult atras de acest subiect, văzând-o în 1889 pe Sarah Bernhardt în piesa Tosca de Victorien Sardou. Entuziasmul extraordinar trăit atunci nu se putuse însă materializa pentru că Puccini nu obţinuse drepturile de adaptare a piesei autorului francez. În acelaşi an, 1889, i se jucase fără succes, la Milano, Edgar după La coupe et les lèvres de Musset, reluată în variantă redusă (trei acte în loc de patru) la Ferrara, în 1892, cu oarecare succes. Giacomo Puccini avea însă un susţinător, pe editorul Ricordi, care îl remarcase de la prima lui operă, Le Villi, după Heine şi Gautier (1884), acordându-i sprijin financiar. Această încredere avea să se dovedească salutară pentru muzicianul care dovedea evidentă originalitate şi modernism, fără a produce însă şocuri de proporţii. Dimpotrivă, sub anumite aspecte, el venea într-o descendenţă firească din expresia consacrată a bel-canto-ului secolului al XIX-lea şi din dramaturgia muzicală verdiană. Era limpede pentru cei mai mulţi că succesiunea lui Verdi era asigurată la cote înalte, mai ales odată cu Manon Lescaut, a cărei premieră avea loc la Teatrul Regio din Torino, la 1 februarie 1893, cu opt zile înaintea premierei ultimei opere verdiene, Falstaff (9 februarie 1893, Scala din Milano). O întâmplare demnă de gloria operei în secolul al XIX-lea. Manon, pe un libret de Praga, Oliva şi Illica după Abatele Prévost, cucerea lumea, făcând din muzicianul de 35 de ani o celebritate. Se monta în acelaşi an la Buenos Aires, Rio de Janeiro, Madrid, Hamburg, în anul următor la Philadelphia, Lisabona, Budapesta, Londra, Praga, Montevideo, apoi la Varşovia, Mexico, New York, Atena. E drept – şi poate oarecum curios – mult mai târziu, în Franţa, la Nisa şi Bordeaux în 1906, la Paris abia în 1910.

Revoluţionară a părut pentru unii, nu atât din cauza limbajului, cât datorită subiectului, Boema, numită „opera calicilor”, scrisă în deplin contrast cu sentimentalismul din Manon, aducând fără îndoială câteva noutăţi armonice şi de orchestraţie, fermecătoare prin sinceritatea tratării „scenelor de viaţă boemă” care îl inspiraseră pe compozitor. Libretul lui Giacosa şi Illica preia episoade din Scènes de la vie de bohème (1851), roman de Henry Murger. Desigur, subiectul era cel care îl plasa pe Puccini, la sfârşitul secolului al XIX-lea, printre moderni, pentru că el alunga, mai mult decât în celelalte lucrări, multe prejudecăţi şi în primul rând pe aceea, străveche, conform căreia un subiect contemporan, care nu mai are nici o încărcătură istorică sau mitologică, mai mult – cu personaje care deveneau astfel „excentrice” în ochii spectatorilor, nu este adecvat scenei lirică. Opera dirijată la premieră (1 februarie 1896, Teatrul Regio din Torino) de Toscanini pornea nesigur, dar avea să se impună relativ repede.

Cu Boema, Puccini păşeşte curajos în secolul următor. Există aici un tip distinct de realism poetic, pe care nu-l găsim în teatrul liric al secolului al XIX-lea, dominat de romantism. El provine din naturaleţea replicii, o naturaleţe, fireşte, literară, având întotdeauna un procent de lirism, unul de fantezie, altul de nevinovată reverie. Distanţa „retorică” dintre arie şi replică dispare; trecerea se face firesc, concepţia dramaturgică are o elasticitate pe care opera italiană (ca să nu mai vorbim de cea germană) a secolului al XIX-lea nu o cunoscuseră. Sentimentalismul exprimat direct este principalul sprijin al acestei viziuni înnoitoare, care – scrie Radu Gheciu – trimite la scenariile Hollywood-ului din primele decenii ale secolului XX. Comparaţia e poate uşor riscantă, deşi, rămânând strict la Boema, nu imposibilă. Capacitatea de a percepe cu mai multă subtilitate nuanţele sufleteşti îl desparte pe creatorul italian de filmele de serie americane, în Boema, libretul, refăcut de mai multe ori, atât în structura lui, cât şi în detaliile de versificaţie, contribuind decisiv la crearea acestei impresii. Boema a şocat la premieră, opera fiind primită cu suficiente rezerve. Caracterul înnoitor al artei lui Puccini, sensibilitatea unui om desprins de secolul său, privind numai în viitor, nu puteau fi receptate la adevărata valoare; în plus, armonia pucciniană, chiar construcţia muzicală mulată pe libertatea poetică din această operă în patru acte, sunt şi ele trăsături care se desprind decisiv de o tradiţie îndelung cultivată.

Muzical, Puccini pare un risipitor. Ideile melodice lasă senzaţia de a fi tratate fugar, oarecum nonşalant; reluările lor nu aduc nici un fel de dezvoltare, ele reapar uneori pe neaşteptate, eventual în altă haină armonică şi timbrală. O schemă există, dar ea nu e vizibilă ostentativ, dimpotrivă, ascunsă cu prudenţă. Forma riguroasă e tot ce poate fi mai străin muzicii lui Puccini. Tehnica leitmotivului, încă timidă în Boema, foarte expresivă în Tosca, ar putea fi considerată o constrângere. Principiul de sorginte wagneriană este tratat şi el destul de liber, cu o libertate sentimentală, aş spune, cu atât mai eficientă în realizarea emoţiei poetice.

Un destin relativ asemănător cu Boema avea să aibă Madama Butterfly, impusă la Brescia, după eşecul de la Scala din Milano, din 1904. După şase ani, Puccini triumfa peste ocean, la Metropolitan Opera din New York, cu La Fanciulla del West, care îi avea în distribuţie pe Enrico Caruso şi Emmy Destinn, sub bagheta lui Arturo Toscanini. În 1918, la acelaşi teatru era montat tripticul de opere într-un act, Il Tabarro, Suor Angelica şi Gianni Schicchi, pentru ca Turandot, după basmul dramatic al lui Carlo Gozzi, să rămână neterminată. Finalul a fost compus de un elev al lui Puccini, Franco Alfano, după schiţele maestrului, manuscrisul puccinian oprindu-se după aria lui Liù, „Tu che di gel sei cinta” (actul al III-lea, scena  1). Premiera mondială a avut loc în 25 aprilie 1926 la Scala din Milano, cu Rosa Raisa (Turandot), Miguel Fleta (Calaf), Francesco Dominici (Altum), Carlo Walter (Timur), Maria Zamboni (Liù), sub bagheta lui Arturo Toscanini. După aria lui Liù, dirijorul s-a întors către public şi a spus: „În acest moment, maestrul a pus jos pana.” După un moment de tăcere în sală, din balcon s-a auzit: „Viva Puccini!”, urmat de ovațiile publicului.

Giacomo Puccini a murit din cauza unui cancer laringian la 29 noiembrie 1924, într-o clinică din Bruxelles.

Costin Tuchilă

„Recondita armonia”, Tosca – Plácido Domingo, 1992

„Va Tosca” (Te Deum), finalul actului I al operei Tosca. Cu Sherill Milnes (Scarpia), 1976

„Vissi d’arte”, Tosca – Maria Callas (Floria Tosca), dirijor: Georges Prêtre, 1965

„E lucevan le stelle”, Tosca – Plácido Domingo (Mario Cavaradossi), dirijor: Zubin Mehta, 1992

„Si, mi chiamano Mimí”, Boema – Angela Gheorghiu (Mimí), 2005

„Che gelida manina”, Boema – Luciano Pavarotti (Rodolfo), 1990

„Quando m’en vo”, Boema – Anna Netrebko (Musetta)

„Vecchia zimarra”, Boema – Paul Plishka (Colline), dirijor: James Levine

„Un bel di vedremo”, Madama Butterfly – Renata Tebaldi (Cio-cio-san)

Cor mut, Madama Butterfly

„Nessun dorma”, Turandot – Luciano Pavarotti (Calaf), dirijor: Zubin Mehta, 1980

„Tu che di gel sei cinta”, „Li ù sorgi”, Turandot – Leona Mitchell (Liù), Plácido Domingo (Calaf), Paul Plishka (Timur)

Turandot, finalul operei (I)

Turandot, finalul operei (II)

Turandot, finalul operei (III), operă filmată, 1969