Turnirul Scriitorilor

logo turnirul scriitorilor

La Sighișoara, între 5-7 mai 2016, va avea loc ediția a III-a a Turnirului Scriitorilor, eveniment ce s-a bucurat de sprijinul Institutului Cultural Român și la precedentele ediții. Continuă lectura „Turnirul Scriitorilor”

Seminar de traduceri literare din limba maghiară în limba română Ungaria, Balatonfüred, 1–6 septembrie 2014

seminar foto

Institutul Balassi – Institutul Maghiar din București, în colaborare cu Fundația Casa Traducătorilor din Ungaria și Institutul Cultural Român (ICR), organizează un seminar maghiar-român de traduceri literare în toamna anului 2014.

Seminarul le va oferi tinerilor pasionați de literatură, cunoscători ai limbilor maghiară și română, posibilitatea de a se familiariza cu noțiuni de teorie și mai ales de practică a traducerii literare. O parte a traducerilor realizate în cadrul seminarului va apărea în periodice sau în volum.

Modul de desfășurare a seminarului:

Seminarul se va desfășura în Casa Traducătorilor Maghiari din localitatea Balatonfüred, în intervalul 1–6 septembrie 2014, și va reuni un număr de maximum șase cursanți. Sunt eligibile pentru participarea la seminar persoane cunoscătoare ale limbilor română și maghiară. Nu este necesară o listă de scrieri publicate sau dovada absolvirii unor specializări în domeniu.

Seminarul se va desfășura sub îndrumarea reputatului traducător George Volceanov.

Participarea este gratuită. Participanții vor primi o bursă pentru acoperirea cheltuielile curente pe durata seminarului.

Condițiile de participare:

Se pot înscrie persoane cunoscătoare ale limbilor române și maghiare interesate de traducerea literară. Candidații își vor trimite atașat CV-ul și traducerea în limba română a unei poezii sau unui text în proză de aproximativ 2000 de semne, precum și traducerea fragmentului de proză anexat, la adresa geovolceanov @ yahoo.com.

Termen de depunere a candidaturii: 18 august 2014.

Adrese de contact și informații suplimentare: Adorjáni Anna – anna.adorjani@bumkk.ro; George Volceanov – geovolceanov@yahoo.com.

Bursele „Univers” pentru traducători profesionişti

traduttore

Acest program al Institutului Cultural Român îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti existenţi. În acest sens, candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a petrece în România o perioadă care să le permită cunoaşterea directă a literaturii române şi a mediului care o defineşte.

Data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură a fost 15 aprilie 2013, dar, IMPORTANT! Noul termen limită de depunere a dosarelor este 20 mai 2013.

Se oferă anual 10 burse de una până la două luni (la alegerea candidatului) în perioada solicitată de către acesta.

Valoarea unei burse este de 2 000 EUR (1 000 EUR pentru o lună, respectiv 2 000 EUR pentru cele două luni, împărţiţi în două tranşe egale).

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri.

Durata burselor: 1-2 luni.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

– formularul de înscriere;

– curriculum vitae, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

– copie după actul de identitate/pașaport;

– copii ale diplomelor de studii;

– scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

– două scrisori de recomandare.

– copie după un contract încheiat cu o editura străină pentru publicarea unei opere din literatura romană.

Documentaţia va fi redactată în limba română.

Rezidenţe pentru traducători în formare

Programul de rezidente îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti existenţi. În acest sens, candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a petrece în România o perioadă care să le permită cunoaşterea directă a literaturii române şi a mediului care o defineşte. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 30 mai.

Valoarea unei rezidenţe: 1 000 EUR/persoană

Numărul de rezidenţe acordate anual: 10 burse

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri.

Durata rezidenţelor: 1 lună

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a rezidenţei):

– formularul de inscriere;

 – curriculum vitae, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

– copie după actul de identitate/pașaport;

– copii ale diplomelor de studii;

– scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

– două scrisori de recomandare.

Persoană de contact: Dana Berdilă, Coordonator Program Burse, Direcţia Generală de Promovare a Creaţiei, Centrul Naţional al Cărţii

e-mail: dana.berdila@icr.ro; tel.: (+4) 031 71 00 675

Proiecte de traducere literară ale Programului Cultura (2007–2013)

proiect traduceri

Editurile sau grupurile de edituri, publice sau private, sunt invitate să depună proiecte în cadrul componentei 1.2.2 Proiecte de traducere literară ale Programului Cultura (2007–2013), pentru termenul limită de 6 februarie 2013.

Un proiect eligibil constă într o propunere de una până la maximum zece opere de ficţiune care urmează a fi traduse dintr-o limbă europeană (limba sursă) într-o altă limbă europeană (limba ţintă). Sunt eligibile numai operele de ficţiune, oricare ar fi genul literar, care au fost deja publicate și care nu au mai fost traduse în limba ţintă. Operele originale trebuie să fi fost scrise de autori care sunt cetăţeni sau rezidenţi într-o ţară participantă la program, cu excepţia operelor scrise în latină sau în greaca veche.

Valoarea subvenţiei solicitate pentru un proiect, a cărui durată nu trebuie să depăşească 24 de luni, poate se varieze între 2 000 EUR şi 60 000 EUR.

Informațiile și documentele necesare pentru depunerea de proiecte de traducere literară sunt disponibile pe pagina Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/call_strand_122_2013_en.php 

Punctul de Contact Cultural al României stă în continuare la dispoziţia celor interesaţi cu detalii despre accesarea acestei componente, oferind și consultanţă de specialitate pentru elaborarea propunerilor de proiecte. Persoană de contact: Mihaela Ciobanu, email: mihaela.ciobanu@eurocult.ro, tel: 021 316 60 60 / 021 316 60 61.

Punctul de Contact Cultural al României

info_c2k@eurocult.ro , www.cultura2007.ro

Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, str. Barbu Delavrancea 57, sector 1, București, 011353. Tel / fax: 021 316 60 60; 021 316 60 61