Europa creativă

europa creativa afis

Forumul Cultural de la Bruxelles (26–27 noiembrie 2015)

Forumul are loc din doi în doi ani și este principalul eveniment emblematic pentru domeniul culturii organizat de Comisia Europeană. Ediția de anul acesta va fi prima din actualul cadru de finanțare, Europa Creativă 2014–2020 și va reuni aproape 800 de participanți: decidenți politici, profesioniști și experți din domeniul culturii, reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, dar și de la nivel național și local. Continuă lectura „Europa creativă”

Proiecte de traducere literară ale Programului Cultura (2007–2013)

proiect traduceri

Editurile sau grupurile de edituri, publice sau private, sunt invitate să depună proiecte în cadrul componentei 1.2.2 Proiecte de traducere literară ale Programului Cultura (2007–2013), pentru termenul limită de 6 februarie 2013.

Un proiect eligibil constă într o propunere de una până la maximum zece opere de ficţiune care urmează a fi traduse dintr-o limbă europeană (limba sursă) într-o altă limbă europeană (limba ţintă). Sunt eligibile numai operele de ficţiune, oricare ar fi genul literar, care au fost deja publicate și care nu au mai fost traduse în limba ţintă. Operele originale trebuie să fi fost scrise de autori care sunt cetăţeni sau rezidenţi într-o ţară participantă la program, cu excepţia operelor scrise în latină sau în greaca veche.

Valoarea subvenţiei solicitate pentru un proiect, a cărui durată nu trebuie să depăşească 24 de luni, poate se varieze între 2 000 EUR şi 60 000 EUR.

Informațiile și documentele necesare pentru depunerea de proiecte de traducere literară sunt disponibile pe pagina Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/call_strand_122_2013_en.php 

Punctul de Contact Cultural al României stă în continuare la dispoziţia celor interesaţi cu detalii despre accesarea acestei componente, oferind și consultanţă de specialitate pentru elaborarea propunerilor de proiecte. Persoană de contact: Mihaela Ciobanu, email: mihaela.ciobanu@eurocult.ro, tel: 021 316 60 60 / 021 316 60 61.

Punctul de Contact Cultural al României

info_c2k@eurocult.ro , www.cultura2007.ro

Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, str. Barbu Delavrancea 57, sector 1, București, 011353. Tel / fax: 021 316 60 60; 021 316 60 61

Președinția irlandeză a Uniunii Europene și România

presedintia irlandeza a ue

Dezbatere pe teme europene în deschiderea Conferințelor ICR

Miercuri, 23 ianuarie 2013, de la ora 11.30, la Institutul Cultural Român din București (Aleea Alexandru nr. 38) va avea loc conferința cu tema Președinția irlandeză a Uniunii Europene și România. Vor fi prezenți Andrei Marga, președintele ICR, Mircea Coșea, profesor la Academia de Studii Economice, E. S. dl. Oliver Grogan, ambasadorul Irlandei în România, E. S. dl. Giorgios Poukamisas, ambasadorul Greciei în România și Jonas Mazeika, Secretar I al Ambasadei Lituaniei în România. Întâlnirea, organizată în cadrul noului ciclu de evenimente intitulat Conferințele ICR, este prima dintr-o serie de dezbateri care își propun să prezinte în România perspectivele irlandeze asupra Uniunii Europene.

peisaj irlanda

Dezbaterea va viza teme precum exercițiul bugetar 2014–2020, spațiul Schengen, imigrația, criza economică. O premiză importantă a dialogului o reprezintă trăsăturile comune ale celor două țări: Irlanda și România sunt situate, ambele, la frontiera UE, au fost afectate de criza economică și au nevoie de o schimbare a modului de dezvoltare social-economică. Un subiect în legătură cu care dezbaterea de la Institutul Cultural Român își propune să aducă o contribuție îl constituie căile pe care România își poate promova interesele în cadrul Uniunii Europene.

Președinția UE este deținută prin rotație de țările membre. Irlanda a preluat acest mandat de la Grecia la începutul lui 2013 și îl va îndeplini în prima jumătate a anului. La sfârșitul lunii iunie, Președinția UE va fi preluată de Lituania (informații suplimentare: http://www.eu2013.ie/).

 

10 ani de monedă Euro

La Palatul Brukenthal, Sala de expoziţii temporare, s-a deschis expoziţia numismatică 10 ani de monedă Euro. Vernisată pe 1 decembrie 2012, expoziţia va fi deschisă până pe data de 15 decembrie 2012. Colecţionari de numismatică: Tonel Dârzu, Mihai Baste şi Mihai-Iulian Fagetan. Curator: Alexandru Sonoc.

„În tânăra sa existenţă, moneda EURO a îmbogăţit colecţiile numismaţilor de pretutindeni cu frumoase şi valoroase piese şi seturi monetare. Datorită multiplelor tradiţii culturale, artistice şi populare ale ţărilor din zona euro, emisiunile monetare în EURO au o foarte mare diversitate de stil şi un domeniu foarte generos de tematici. În acelaşi timp, datorită acestor emisiuni monetare, cetăţenii Uniunii Europene pot cunoaşte valorile şi evenimentele naţionale ale celorlalte state membre.

În această expoziţie puteţi face cunoştinţă cu o parte din foarte vasta paletă de emisiuni monetare în EURO: monede emise pentru a omagia personalităţi ale ştiinţei, artelor si literaturii; celebre monumente istorice – catedrale, biserici, mănăstiri, locaşuri de cultură – în gravuri de mare fineţe; monede care comemorează evenimente europene comune (aniversarea a 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Uniunii Economice şi Monetare Europene şi aniversarea a 10 ani de la introducerea în circulaţie a monedelor şi bancnotelor EURO); emisiuni monetare care marchează evoluţia ştiinţei şi tehnicii; monede emise cu ocazia marilor competiţii sportive; piese rare cum ar fi seria de monede din argint reprezentând drapelele celor 26 de regiuni ale Franţei.

Expoziţia este rodul pasiunii numismatice a domnilor Tonel Dârzu, Mihai Baste şi Mihai-Iulian Fagetan, care consideră la unison că o colecţie capătă adevărata sa valoare doar atunci când este expusă şi admirată.” (Text oferit de colecţionarul Mihai Baste).

Europa Creativă

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Compartimentul Afaceri Europene organizează o întâlnire de lucru pe tema viitorului program comunitar de susţinere a sectoarelor culturale şi creative, marţi, 10 ianuarie 2012, ora 12.00, la sediul din Şos. Kiseleff nr. 30, în sala Multimedia.

În 23 noiembrie 2011, Comisia Europeană a lansat programul Europa Creativă, care va continua, în perioada 2014–2020, actualele programe Cultura şi Media. Comisia Europeană propune un buget de 1,8 miliarde de euro şi o structură axată pe trei componente distincte: o componentă CULTURA, adresată sectoarelor culturale şi creative; o componentă MEDIA, adresată sectorului audiovizual; o componentă transversală, prin care se vor acorda garanţii şi credite. Aşa cum a declarat doamna Androulla Vassiliou, comisar pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, „această investiţie va ajuta zeci de mii de profesionişti din domeniul culturii şi audiovizualului să profite la maximum de piaţa unică şi să ajungă la noi categorii de public în Europa şi în afara acesteia; fără acest sprijin, ar fi dificil sau imposibil pentru ei să pătrundă pe noi pieţe. De asemenea, Europa creativă promovează diversitatea culturală şi lingvistică şi contribuie, în acelaşi timp, la atingerea obiectivelor noastre din cadrul Strategiei Europa 2020 pentru locuri de muncă şi creştere durabilă.”

Cadrul legislativ al programului Europa Creativă este în acest moment în dezbatere la nivelul Consiliului şi al Parlamentului European, dată adoptării fiind estimată pentru sfârşitul anului 2012, cel mai târziu pentru al doilea semestru al anului 2013. În vederea fundamentării unor puncte de vedere profesioniste, pertinente şi realiste, pe care să le prezinte pe durata negocierilor, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional organizează această reuniune de lucru, la nivel de expert, cu actorii culturali, iar părţile interesate sunt invitate să îşi exprime opiniile pe marginea cadrului legislativ propus de Comisia Europeană: Comunicarea Comisiei Europa Creativă – Un nou program-cadru pentru sectoarele culturale şi creative 2014–2020 şi propunerea privind instituirea programului Europa Creativă, cu scopul formulării de amendamente tehnice.