A Total Lexicon of Part Four of „Finnegans Wake”

Contemporary Literature Press, sub auspiciile Universității din București, în colaborare cu British Council și Institutul Cultural Român anunță publicarea volumului A Total Lexicon of Part Four of Finnegans Wake de C. George Săndulescu.

Este lucru știut că Finnegans Wake, ultima carte scrisă de James Joyce, are patru părți. Ultima dintre ele, Partea a patra, este și cea mai importantă. Din întâmplare, ea este și mai scurtă decât celelalte.

Iată de ce editorul acestui Lexicon a ales să se ocupe exclusiv de cele 36 de pagini ale Părții a patra din cât mai multe perspective. Punctul de pornire este folosirea limbii engleze. Punctul terminus – Weltileratur, Muzica și Leitmotivul. Partea de mijloc a cărții se ocupă de aspectul semiotic: numele de persoane și de locuri care apar în textul lui Joyce.

Prin această abordare, editorul invită la o lectură repetată a Părții a patra: o dată pentru felul cum e tratată limba engleză de autor, încă o dată pentru numele de persoane răspândite în text, și a treia oară pentru numele geografice. Pe de altă parte, dată fiind importanța literaturii, a muzicii, precum și a leitmotivului wagnerian, este firesc să fie nevoie și de o a patra lectură.

Lexiconul de față nu are câtuși de puțin intenția să ofere explicații pe tavă cititorului comod. El urmărește să găsească ordinea ascunsă în labirintul joycean, acolo unde ficțiunea și realitatea se contopesc.

Volumul A Total Lexicon of Part Four of Finnegans Wake de C. George Săndulescu se lansează oficial la data de 31 martie 2012, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:  http://editura.mttlc.ro/sandulescu-total-lexicon-fw.html.

Lidia Vianu

De același autor:

A Lexicon of „Small” Languages in „Finnegans Wake”

A Lexicon of Allusions and Motifs in „Finnegans Wake

A Lexicon of Common Scandinavian in „Finnegans Wake”

  A Lexicon of Romanian in „Finnegans Wake”

La Editura Contemporary Literature Press a mai apărut:

A Lexicon of the German in „Finnegans Wake” de Helmut Bonheim

A Lexicon of Allusions and Motifs in „Finnegans Wake”

Contemporary Literature Press, sub auspiciile Universității din București, în colaborare cu British Council și Institutul Cultural Român anunță publicarea ediției online a volumului A Lexicon of Allusions and Motifs in „Finnegans Wake”, redactat de C. George Sandulescu.

Prin publicarea acestui volum, Contemporary Literature Press susține că, în mai multe privințe, Finnegans Wake de James Joyce este cea din urmă mare carte pe care civilizația europeană a produs-o și a publicat-o chiar în 1939, cu șase luni înainte de izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial.

Anticipând că în perioada postbelică Imaginea va înlocui puțin câte puțin Cuvântul, James Joyce își concentrează întreaga atenție atât asupra Cuvântului ca obiect al studiului limbilor în sine, cât și asupra cuvintelor așa cum există ele în literatura propriu-zisă.

După ce seria „Joyce Lexicography” s-a ocupat de România, Germania și Scandinavia din punct de vedere strict lingvistic, a venit momentul să se îndrepte și către literatură și să deschidă acest drum spre ceea ce am putea numi Lexicografie Literară.

În Aluzie, Joyce include de fapt toată literatura europeană: mult, foarte mult Shakespeare, apoi Cervantes, Rabelais, Lewis Carroll, dar mai ales Dante cu Divina Comedie – cartea de căpătâi a lui Joyce, ca și a celor doi mari susținători ai lui întru literatură, Ezra Pound și T. S. Eliot.

Volumul pe care îl publicăm acum este o dovadă indirectă că pentru Joyce ideea de Weltliteratur are aceeași importanță ca și cuvintele limbilor europene, incluzând aici și Biblia și pe Dickens. Toate numele și toate acele motifs folosite de Joyce se regăsesc în listele din acest volum.

Vă dorim lectură plăcută! pentru tot ce a scris Joyce și pentru tot ce au scris ceilalți de care vorbește Joyce. Scrierile lui sunt o invitație la lectura întregii literaturi. Finnegans Wake este modul lui James Joyce de a afirma că limba și literatura formează un tot de nedespărțit.

Volumul A Lexicon of Allusions and Motifs in „Finnegans Wake”, redactat de C. George Sandulescu, se lansează oficial sâmbătă 11 februarie 2012, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/G.Sandulescu-Lexicon-of-Allusions-and-Motifs-in-FW.html 

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul http://www.editura.mttlc.ro/. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidiavianu@yahoo.com.

Lidia Vianu